Etikettarkiv: Donald Trump

USA stoppar redan muslimer

Donald Trumps ”Muslim ban” pratar man en hel del om, speciellt i USA. Att Trump vill minska antalet muslimer som kommer till USA är sant men få vet att USA redan idag begränsar antalet muslimer som släpps in i landet. Enligt PEW Research släppte USA in 400 000 kristna flyktingar 2002-16 mot 280 000 muslimska (0.08% av USA:s folkmängd).

PEW Research rapporterade förra året att USA under lång tid har handplockat vilka grupper av flyktingar man vill ”hjälpa”. Man har då främst valt kristna flyktingar.

PEW skrev:

Overall, a far larger total number of Christian refugees than Muslim refugees have entered the U.S. since fiscal 2002. During the past 15 years, the U.S. has admitted 399,677 Christian refugees and 279,339 Muslim refugees, meaning that 46% of all refugees who have entered the U.S. during this time have been Christian while 32% have been Muslim…

Ett ”Muslim ban” finns alltså redan, eller iallafall delvis.

Att antalet flyktingar ökade 2016 berodde på krisen i Syrien. Om de syriska flyktingarna skriver PEW:

The administration set the goal of resettling 10,000 Syrian refugees in the U.S. in the fiscal year. This goal was exceeded, and refugee status was given to 12,587 Syrians. Nearly all of them (99%) were Muslim and less than 1% were Christian.

Som svensk måste jag säga att det låter lite ynkligt. Vi har 10 miljoner människor och USA har 325 miljoner. Sverige tog in  över 300 000 flyktingar under de år vi pratar om här. 2016 tog vi in 46 000 flyktingar enbart från Syrien. Dessutom har vi inget ”Muslim ban”.

(Med tack för tipset till @ChrChristensen, på Twitter.)

Antisemitism och islamofobi och USA:s presidenter

Del fem i en serie artiklar om likheter mellan antisemitism och islamofobi.

Att påstå att politiska ledare man hatar är ”smygmuslimer” eller ”smygjudar” är en annan metod antisemiter och islamofober i alla tider har använt sig av för att sprida sin rasism. Ord som  ”jude” och ”muslim” är fula ord för dem och något som antyder att personen är ”opatriotisk” och terrorist och landsförrädare.

I antisemitismen och muslimhatet finns en uppsjö myter om hur muslimer eller judar i hemlighet styr världen. Antisemitismen har sin ”sionistiska världskonspiration” med det ökända Sions vises protokoll. Islamofoberna har sina teorier om ”Eurabia” och andra påstådda försök att muslimifiera västvärlden. Olika nationella ledare som pekas ut som ”medkonspiratörer” och kallas för  ”smygjudar” eller ”smygmuslimer”.

För alla vettiga människor är det inget fel med att vara folkvald ledare och jude eller muslim. Men rasister är inte vettiga. I deras ögon är ”jude” eller ”muslim” ett sätt att smutskasta den man hatar.

Ett typexempel på detta är USA:s president Donald Trump som länge påstått att president Barack Obama är muslim. Myten bakom det påståendet är att Obama inte är född i USA utan föddes som muslim i Kenya och därför aldrig varit en legitim president. Dessutom betydde detta att Obama var en säkerhetsrisk, eftersom ”islam och terrorism hör ihop”.

Obama ska ha förts in i landet som en slags muslimsk bebisagent och sen uppfostrats till att förstöra landet.

”He doesn’t have a birth certificate. He may have one, but there’s something on that, maybe religion, maybe it says he is a Muslim.”  ”I don’t know. Maybe he doesn’t want that.” (Trump till Fox News 2011)

Trumps har inte tänkt ut påståendet att Obama skulle vara muslim själv. Påståendet kommer från högerextrema nätverk i USA. Trumps nya säkerhetspolitiska rådgivare Steve Bannon har t ex länge spritt dessa lögner om Obama via sin nättidning Breitbart. Om man letar på Breitbarts sidor ser man att de påstår att: ”Obama är muslim och… vill totalt eliminera USA” och att ”Obamas uppgift är att sprida islam”.

Ja, sök själva på Breitbart så ser ni.

”Juden Roosevelt”

Trump använder ofta slagordet ”America First”. Det avslöjar var denna retorik har sitt ursprung.  Nämligen i antisemitismen på 30- och 40-talet.

America First-rörelsen var en grovt antisemitisk rörelse som runt 1940 arbetade för att USA skulle närma sig Nazityskland. I deras led hörde man ofta retoriken att den dåvarande presidenten i USA, Franklin Delanore Roosevelt var jude.

Myten sprids ännu bland moderna antisemiter på internet. Men den är gammal. Redan i början av 30-talet spreds myten bland affärsmannen Henry Fords kretsar.  En tysk professor, Dr. Johann von Leers, publicerade år 1939 en analys över Roosevelts härkomst, där man utgick från hans mors släkt. Hans mor hette Sarah Delano och sades ha varit sjunde generationen jude. Man misstänkliggjorde alltså Roosevelt eftersom han antogs ha en holländsk jude som släkting 300 år tidigare.

Ett avgörande ”bevis” för att Roosevelt var jude var att han gifte sig med en kusin, eftersom antisemiter ansåg att det var en typisk ”judisk sedvänja”. Dessutom hade han begått ”brottet” att ta emot judiska flyktingar från Europa, vilket var ett avgörande bevis för dem. (Breitbart anser på samma sätt att Obamas identitet som muslimsk agent bevisas av att han tagit emot en del flyktingar från Syrien och Irak.)

Hat mot presidenter

Andra amerikanska presidenter har utsatts för samma sak som Obama och Roosevelt.

  • President Wilson i USA, som var president då första världskriget slutade, påstods vara jude och därmed landsförrädare. Nationernas Förbund, som Wilson var en drivande kraft bakom, såg antisemiterna som en ”judisk konspiration”. Enligt Ku Klux Klan skulle hans farfarsfar skulle ha kommit från Polen och varit en jude. Dessutom påstod man att hans andra fru var en judinna. Hennes far skulle ha tagit namnet Bolling efter att ha kommit till USA. I Wilsons fall sa man alltså att födelseuppgifter förfalskats TVÅ gånger(!).
  • Liknande rykten spreds om generalen och presidenten Eisenhower. Han ska ha varit av svensk (!) judisk härkomst via sin far som hette David Jacob. Givetvis cirkulerade påståenden om falska födelseuppgifter. (För nutida exempel se här, här och en artikel om den ”svenske juden” Eisenhower här)
  • Harry Truman var president då Israel bildades och pekades ut som jude av antisemiterna efter kriget. Man spred dessa rykten om Lincoln och Kennedy också. Men i Kennedys fall är det vanligast att man anser att frun var judinna och ska ha mördat sin make 1963.

Poängen är alltså inte själva ryktet att de är judar, utan att man använde antisemitism för att smutskasta dem. På samma sätt hade det givetvis inte spelat någon roll om Obama hade varit muslim: det skrämmande är islamofobin.

För en skrämmande inblick i Obamahatets, och rasismens, USA rekommenderas följande google-sökningar:

Obama + Monkey

Obama + Hitler

Obama + Muslim

Tea Party + Obama + Nazi

Tea Party + Obama + Monkey

”Google manipulerar sökningar för att stötta Hillary”

I ett klipp som setts nästan 20 miljoner gånger påstås att Google manipulerat sökningar så att ”Hillary Clinton Crime” och ”Hillary Clinton Criminal” inte expanderar när man skriver ”Hillary Clinton cri”, vilket de däremot gör i Yahoos sökmotor.

Detta stämmer.

Det som däremot inte nämns är att ”crime” och ”criminal” inte expanderar för någon annan politiker heller. Vi har testat:

  • ”George W Busch cri”
  • ”Bill Clinton cri”
  • ”Donald Trump cri”
  • ”Barack Obama cri”
  • ”Ted Cruz cri”
  • ”Richard Nixon cri”

Som motargument anges att ”Donald Trump rac” ger ”Donald Trump racist”.

Nu beror ju resultatet på en rad faktorer såsom var man söker, vem man är och vad man tidigare sökt på. För oss expanderar inte ”racist” enbart, se bilderna.

hcdt

Har Google manipulerat sökresultaten?

Det beror på hur vi definierar manipulation. Google trimmar hela tiden sökbegreppen enligt en rad kriterier, såsom användarvänlighet, etik, personlig integritet och ibland nationell lagstiftning.

Dessutom spelar tidigare sökningar, nationalitet, enhet, språk och andra inställningar roll. Du får olika resultat beroende på vem du är.

Att de däremot skulle försöka gynna Hillary Clinton finns inga belägg för.

EDIT: Google kommenterar klippet här, och bekräftar vår slutsats.

Wachtmeister kanaliserar Trump

Ian Wachtmeister har en synnerligen populär Facebooksida. På internationella kvinnodagen passade han på att hylla Donald Trump, och har i skrivande stund ca 3600 gilla-tummar och ca 900 har delat hans text vidare.

Screen Shot 2016-03-18 at 05.00.57
Klicka på bilden för att komma till inlägget på facebook.

Låt oss peta lite i vad som står där, och vi får här anta att åsikterna är både Trumps och Wachtmeisters.

Det inleds genom att deklarera att landet är viktigare än ”partier”, ”byråkrater” och ”journalister”. På en sådan övergripande nivå går det förstås bara att spekulera i vad som avses, men om vi skulle tänka oss att byta ut ordet ”partier” mot ”demokrati” skulle vi hamna någonstans i ”Vårt fosterlands väl behöver bevaras genom att ge avkall på demokratin”. Att de sedan fortsätter med att fösa in ”journalister” i den grupp som behöver maka på sig för landets väl är än mer oroväckande. Pressfrihet och demokrati går hand i hand.

Sedan ska ”vi anstränga oss” för att ”ta tillbaka” den industri som flyttat utomlands. Hur då? Att företag frivilligt kan flytta en del av sin verksamhet till andra länder, är uppenbarligen inget som ett lands styrande kan besluta annorlunda om – även om Trump anser sig kunna straffbeskatta företag som gör så. Det enda andra besked han ger om HUR återförandet ska gå till är att sätta upp handelshinder och därmed isolera USA. Självklart kommer det även att drabba landets export, och även om det finns en klar obalans – USA importerar långt mer än man exporterar – kommer det i längden att drabba amerikanska företag. Om vi nu överför detta till Sverige betyder det, förutom att Sverige uppenbarligen inte kan vara med i EU, att vi ska sätta upp höga handelsmurar runt ett land med knappt tio miljoner invånare som verkligen är beroende av en blomstrande exportindustri.

Sedan ska vi inte ”släppa in” papperslösa, skriver han. Det gör ju i och för sig inget land idag. De papperslösa tar sig i princip alltid in i länder illegalt, undantaget vissa kvotflyktingar som saknar ID-handlingar men inte inresetillstånd och de som blivit papperslösa efter ankomst. Men när en papperslös befinner sig i ett land och söker asyl måste landet behandla asylansökan. Det faktum att du saknar giltiga ID-handlingar är inte skäl nog att avslå. Givetvis kan USA bestämma sig för att inte följa flyktingkonventionen, men det skulle i så fall placera landet i nivå med Nordkorea. Sverige kan inte bara strunta i alla konventioner utan att det får efterverkningar. I ett första läge dom och böter i EU-domstolen. I förlängningen sanktioner från FN.

Muslimer ska inte ”integreras med kaffe och Mona Sahlin”, utan ”assimileras”, vilket betyder anpassa sig till vårt lands lagar och kultur. Lagarna gäller förstås för alla redan nu, men vad menas med ”anpassa sig till vår kultur”? Människor som flyttar till ett annat land har rimligtvis rätt att anamma den kulturen i den takt de själva vill så länge de följer lagen. Många länder runtom i världen har små svenskkolonier där det dricks Gevalia, äts sill och ”Små grodorna” sjungs på midsommar – och invandrare i Sverige kan både fira svensk midsommar och sina respektive länders traditioner. Vi hamnar i en absurd situation om vi ska ha synpunkter på hur människor inom lagens råmärken väljer att leva sina liv.

Att Trump dragit upp ”kultur” i något tal som särskilt viktigt för invandrare att anpassa sig till är inte troligt, eftersom USA är byggt av invandrare och en smältdegel för olika kulturer som integreras med varandra. ”Assimilering” är ett sverigedemokratiskt koncept.

Att Wachtmeister och Trump sprider muslimhat och hyllas för det är dessvärre skåpmat. I en värld där många länder, inklusive USA, alltid vurmat för religionsfrihet och i Sverige, där vi gradvis steg för steg insett att människors tro är deras ensak, går nu krafter bakåt för att inskränka och reglera.

Att stoppa trafiken över Öresundsbron är en mycket oekonomisk väg att gå, och med tanke på att antalet asylsökande nu är drygt femhundra i veckan är det svårt att se vad vinsten skulle vara med att lamslå hela regionen.

Sverige ska sedan bli vad vi var för ”hundratals år sedan”, dvs ”fritt, starkt och respekterat”. När? Gustaf II Adolfs tid? Karl XII, som levde bland muslimer i åratal hellre än att åka hem till Sverige? Sverige är och har alltid varit ett bra och internationellt respekterat land. Vi behöver inte gå bakåt i tiden för att känna stolthet.

Sedan raljerar Wachtmeister om hur ”etablissemanget” skulle reagera om detta sagts i Sverige.

För det första reagerar ”etablissemanget”, dvs media, övriga politiker inklusive många republikaner och privatpersoner tämligen starkt även i USA, så detta med att det skulle funka där men inte här är en skröna.

För det andra sägs exakt det Wachtmeister uttrycker i Sverige av svenska politiker från ett parti med nazistiska rötter.

Det är alltså inte så att förslagen funkar i USA, men inte här. Det går att uttrycka grov xenofobi både där och här. Det går hem bland en del. Men både där och här finns många som kan läsa igenom budskapet, och som känner igen 30-talstongångarna, och vi är fortfarande fler än de som applåderar.