”Google manipulerar sökningar för att stötta Hillary”

I ett klipp som setts nästan 20 miljoner gånger påstås att Google manipulerat sökningar så att ”Hillary Clinton Crime” och ”Hillary Clinton Criminal” inte expanderar när man skriver ”Hillary Clinton cri”, vilket de däremot gör i Yahoos sökmotor.

Detta stämmer.

Det som däremot inte nämns är att ”crime” och ”criminal” inte expanderar för någon annan politiker heller. Vi har testat:

  • ”George W Busch cri”
  • ”Bill Clinton cri”
  • ”Donald Trump cri”
  • ”Barack Obama cri”
  • ”Ted Cruz cri”
  • ”Richard Nixon cri”

Som motargument anges att ”Donald Trump rac” ger ”Donald Trump racist”.

Nu beror ju resultatet på en rad faktorer såsom var man söker, vem man är och vad man tidigare sökt på. För oss expanderar inte ”racist” enbart, se bilderna.

hcdt

Har Google manipulerat sökresultaten?

Det beror på hur vi definierar manipulation. Google trimmar hela tiden sökbegreppen enligt en rad kriterier, såsom användarvänlighet, etik, personlig integritet och ibland nationell lagstiftning.

Dessutom spelar tidigare sökningar, nationalitet, enhet, språk och andra inställningar roll. Du får olika resultat beroende på vem du är.

Att de däremot skulle försöka gynna Hillary Clinton finns inga belägg för.

EDIT: Google kommenterar klippet här, och bekräftar vår slutsats.