Etikettarkiv: Eurabia

SD och Breivik – Great minds think alike?


Det kan verka kontroversiellt och hårdsmält. Men faktum kvarstår: det finns många likheter mellan Sverigedemokraterna, ”sverigevännerna” och terroristen  och massmördaren Anders Behring Breivik. Likheterna ligger i samhällssyn, (politisk) åsikt och världsuppfattning.


De allra flesta av oss är överens om att Breiviks massmord på Utöya för snart 7 år sedan var vidrigt, iskallt och uttryck för en enskild (?) galnings sjuka fantasier. Eller? Var fantasierna egentligen så sjuka? Och är Breivik så ensam om att hysa dessa fantasier? Om vi dissekerar Breiviks manifest och kikar lite närmare på hans människosyn, (politiska) åsikter, syn på omvärlden och samhället så ser vi en övertygelse. På många punkter tangerar Breivik den politik, människosyn och samhällssyn som Sverigedemokraterna, och de s k ”sverigevännerna”, står för.

Denna artikel syftar till att på ett tydligt, och pedagogiskt, sätt klä dessa likheter i ord. Here goes:

Religionen används för att dela in människor i kristna och icke-kristna
 • Att vara kristen innefattar inte nödvändigtvis ett krav på en gudstro. Däremot används kristendomen som en kulturell företeelse som delar upp människor i kristna och icke-kristna. Detta är ett politiskt verktyg.
 • Radikal sionism, vilket innefattar förespråkande av en judisk nation (Israel). Myten om att den israeliska staten är ett ”bålverk mot islam”, att judar och kristna genom religiös och kulturell gemenskap är allierade i en konflikt mot muslimer och/eller araber (huvudfåran inom sionismen är till övervägande del sekulär och staten Israel har religionsfrihet, samt ger omfattande ekonomiska bidrag till såväl muslimska som alla andra religiösa församlingar).
SD:s och Breiviks syn på islam och muslimer är näst intill identisk
 • Den mäktiga och inflytelserika konspirationsteorin Eurabia, en myt som i korta drag går ut på att Europa, och Sverige, håller på att tas över av muslimer. Vi ”islamiseras” pga ”massinvandring” och högt uppsatta politiker ingår i konspirationen eftersom de tillåter (underförstått verkar för) folkutbytet.
 • Etablissemanget är ”islam-apologeter” som förnekar, bagatelliserar och ignorerar fakta: Islam ska ta över världen.
 • Jihad betyder ”heligt krig” och etablissemanget säger att jihad betyder ”personlig kamp”.
 • Etablissemanget beskyddar fienden: muslimerna.
 • Islam likställs med nazism. Det finns SD-företrädare som anser att islam är värre än nazism.
 • Kollektiv skuldbeläggning som tar sig uttryck i åtgärder som att varje muslim kan ses som en potentiell terrorist.
 • Den radikala islamismen (t ex wahhabism och salafism) är det ”riktiga” islam.
 • Islam är enligt muslimer och etablissemanget ”fredens religion”. Counterjihad-rörelsen (där delar av SD och Breivik ingår) förkastar detta.
 • Förnekelse/relativisering kring hur kristendomen har sett ut historiskt vad beträffar mission, erövring och utrensning. Islam däremot, är en annan femma.
 • Etablissemanget är budbärare och sändebud för den muslimska invasionen och ockupationen.

Politiska motståndare är naturliga fiender
 • Kulturmarxister, kommunister, vänsterextremister och PK-människor (”kärt barn har många namn” – i stora drag alla de som inte är nationalister eller ingår i ”sjuklövern”) är naturliga fiender. Retoriken hos Breivik och SD sammanfaller på många punkter. Den s k Frankfurtskolan anses ansvarig för hur västvärlden ser ut idag. Kulturmarxister och PK-människor ställs skyldiga till det onda vi ser i dagens samhälle.
 • (Radikal) feminism är ett stort hot i samhället. Den ses som en maktfaktor och stora delar av den europeiska kulturen är ”feminiserad”. SD:s kvinnosyn är, liksom Breiviks, förlegad.

SD:s syn på ”folkhemmet” är att det är en mall för ett bra Sverige, en samhällsvision. I begreppet ”folkhemmet” innefattas trygghet, socialkonservativa värderingar och en tydlig skillnad mellan könen. Den förlegade samhälls- och kvinnosynen har mycket gemensamt med hur Breivik ser på idealsamhället.

SD:s övertygelse om att västvärlden står under ständig islamisering (utdrag ur Kent Ekeroths blogg och uttryckt av såväl Jimmie Åkesson som Richard Jomshof och Mattias Karlsson) är väldokumenterad.

Det är viktigt att poängtera att SD officiellt tar avstånd från Breiviks handlingar. Mot bakgrund av det jag presenterat i denna artikel samt uttalanden av mer eller mindre framträdande SD-politiker är det svårt att ta avståndstagandet på allvar. Till skillnad från våra grannländers ”islamkritiska” partier är avståndstagandet inte lika kraftfullt. SD sänder ut dubbla budskap. Detta kan ha sin förklaring i att SD trots allt inte ska jämföras med Dansk Folkeparti, Fremskrittspartiet eller Sannfinländarna, som alla är populistiska partier i grunden. SD talar om terrorattentaten 2011 som  en ”enskild galnings verk”.

Konspirationen om Eurabia bygger på samma mekanismer och samma retorik som de klassiska antisemitiska konspirationsteorierna.

Att inse att de (politiska) åsikterna, människosynen och världsuppfattningen mellan SD, och i förlängningen ”sverigevännerna”, och Breivik må vara smärtsamt. Samtidigt går det inte att blunda för att alltför mycket sammanfaller mellan de två. Den gemensamma faktorn är den envetna tron på att de egna tankarna är sanningen. Den bistra sanningen för SD och ”sverigevännerna” är att det som tagits upp i denna artikel är baserade på klassiska konspirationsteorier.

Några citat från Breiviks manifest som tangerar SD:s (politiska) åsikter, samhällssyn och världsuppfattning:

As we have seen, contrary to the widespread insistence that true Islam is pacific even if a handful of its adherents are violent, the Islamic sources make clear that engaging in violence against non-Muslims is a central and indispensable principle to Islam. Islam is less a personal faith than a political ideology that exists in a fundamental and permanent state of war with non-Islamic civilisations, cultures, and individuals. The Islamic holy texts outline a social, governmental, and economic system for all mankind. Those cultures and individuals who do not submit to Islamic governance exist in an ipso facto state of rebellion with Allah and must be forcibly brought into submission. The misbegotten term ”Islamo-fascism” is wholly redundant: Islam itself is a kind of fascism. (Citat från Breiviks manifest, sid. 103-104)

”The ideology that has taken over Western Europe goes most commonly by the name of “Political Correctness.” Some people see it as a joke. It is not. It is deadly serious. It seeks to alter virtually all the rules, formal and informal, that govern relations among people and institutions. It wants to change behaviour, thought, even the words we use.

To a significant extent, it already has. Whoever or whatever controls language alsocontrols thought. Who dares to speak of “ladies” now?

[…] The parallels between the old, economic Marxism and cultural Marxism are evident. Cultural Marxism, or Political Correctness, shares with classical Marxism the vision of a
“classless society,” i.e., a society not merely of equal opportunity, but equal condition. Since that vision contradicts human nature – because people are different, they end up unequal, regardless of the starting point – society will not accord with it unless forced. So, under both variants of Marxism, it is forced. This is the first major parallel between classical and cultural Marxism: both are totalitarian ideologies. The totalitarian nature of
Political Correctness can be seen on campuses where “PC” has taken over the college: freedom of speech, of the press, and even of thought are all eliminated.” (Citat från Breiviks manifest, sid. 19-20)

”Today, the feminisation of European culture, moving rapidly since the 1960s continues to intensify. Indeed, the present-day radical feminist assault through support for mass Muslim immigration has a political parallel to the their anti-colonial efforts. This current assault is in part a continuation of a century-old effort to destroy traditional European structures, the very foundation of European culture.

[…] Indeed the feminisation of European culture is nearly completed. And the last bastion of male domination, the police force and the military, is under assault.” (Citat från Breiviks manifest, sid. 36)

”We, the patriotic Europeans, will continue to effectively revolt against the “Nazis of our time”; the cultural Marxist/multiculturalist elites, who are leading us to the cultural slaughterhouse by selling us into Muslim slavery. (Citat från Breiviks manifest sid. 801)

”Multiculturalism is an anti-European hate ideology. As such, they are the Nazis of our time…” (Citat från Breiviks manifest sid 1 356)

Lästips:

The Breivik Manifesto: 2083 – A European Declaration of Independence

De farliga konspirationsteorierna

Newsweek: Dispelling the Myth of Eurabia

SD:s parallella universum – Traditionsutbytet


Är det förbjudet att sjunga nationalsången? Är det förbjudet att ha skolavslutning i kyrkan? Kommer korset i den svenska flaggan att bytas ut? Nej, nej och åter nej.


Sverigedemokraterna har en förkärlek för att måla upp en bild av Sverige i fritt fall, där det som många uppfattar som ”det svenska” raderas ut i expressfart.

SD tar ut svängarna ordentligt inför valet 9 september. Relativt nyrekryterade Gunilla Gomér är en av de som gärna slår på stora trumman. 2010 stod Gunilla Gomér som nummer tre på Kristdemokraternas riksdagslista i Västra Götalands norra, var den KD-kandidat som fick flest personkryss i distriktet och var nära en riksdagsplats. 2014 petades Gomér, hon fanns inte med på nomineringskommitténs förslag till riksdagslista. I en debattartikel i Nyheter24 skriven i november 2014 förklarar Gomér varför hon lämnar KD för SD.

I Motarguments artikelserie om det jag brukar benämna SD:s parallella universum spinner vi vidare med lite andra aspekter av SD:s Sverigebild. På många sätt befinner sig SD i ett parallellt universum, en egen bild av hur situationen ser ut i Sverige. Det är inte bara en övertygelse, det är också en framgångsrik populistisk taktik för att vinna väljarsympatier.

Sverige, ”det ryggradslösa landet”

Gomér har på senare tid blivit uppmärksammad för en rad uttalanden på sociala medier. Uttalandena präglas av en syn på Sverige som är verklighet för vissa, och en overklighet för andra. I ett Facebook-inlägg skrivet 19 maj i år läser vi:

”Du vet att du är i Sverige, det ryggradslösa landet. Där böneutrop är tillåtet, men inte att sjunga nationalsången eller att ha skolavslutning i kyrkan. Där ”Den blomstertid nu kommer” anser för religiös, men ramadan skall lanseras som en svensk tradition.”

Inlägget andas hopplöshet, ilska och förtvivlan över att Sverige håller på att ge efter för illvilliga och onda krafter. Politiker och delar av samhället och etablissemanget har kapitulerat inför mångkultur, ”islamisering” och ”massinvandring”. Gomér har förvisso rätt i att böneutrop är tillåtet i Sverige, helt i linje med den än så länge oantastliga religionsfriheten.

Däremot skulle jag vilja veta när det blev olagligt att sjunga nationalsången. Jag måste ha missat något där, jag har inte läst eller sett något som tyder på att en lag om nationalsångsförbud har stiftats.

Jag skulle också vilja veta när det blev olagligt att ha skolavslutning i kyrkan.  Det har aldrig funnits ett förbud mot skolavslutning i kyrkan, och 2016 klubbade Riksdagen igenom att avslutningar med religiösa inslag är tillåtna. Detta är inte ett bevis för att det skulle ha varit otillåtet tidigare. Syftet var att vara tydliga med att det fortsatt är tillåtet, eftersom det ideligen blossar upp som ett populistiskt argument i debatten.

Jag har inte heller blivit varse att ”Den blomstertid nu kommer” inte får sjungas på skolavslutningar, mot bakgrund av att den uppfattas som religiös. Gomér använder sig av argumentationsfelet anekdotisk bevisföring i ett annat Facebook-inlägg från 14 juni i år, då hon refererar till en skolavslutning hon bevistat. På denna avslutning sjöngs en låt med nyligen bortgångne Avicii och ”Idas sommarvisa”. Detta är tydligen ett argument för att ”Den blomstertid nu kommer” inte längre får sjungas på avslutningar.

Gamla och nya traditioner

Den muslimska fastemånaden ramadan blir varje år ett livligt debatterat ämne i främlingsfientliga krafter. När Svenska kyrkan i samband med att ramadan började i år föll offer för det ”muslimska övertagandet” à la Eurabiamyten genom att önska ”God ramadan våra muslimska vänner” rann bägaren över för många ”sverigevänner”. Att vi har goda relationer över religionsgränserna kan väl aldrig vara något dåligt?

Att ramadan lanseras som en svensk tradition är verkligen fruktansvärt. Det är också något som blåsts upp till ett obehagligt scoop av ”sverigevänner” och ”invandringskritiker”. Här är det viktigt att påpeka att det finns inget som hindrar någon från att säga att ramadan är en svensk tradition, ordet är fritt så länge man håller sig inom lagens ramar.

Definitionen av tradition är, enligt Nationalencyklopedin, ”det mångdimensionella sociala arv som överlämnas från släkte till släkte”. De första muslimerna kom till Sverige troligtvis redan på vikingatiden.  Den första strömmen av muslimer inträffade under 1960-talet, då turkiska sunniter arbetskraftsinvandrade. Detta innebär att ramadan kan sägas uppfylla kriteriet i NE:s definition.

Traditioners popularitet varierar. Ramadan firas av fler svenskar än t ex surströmmingspremiären, kyndelsmässodagen eller jaktsäsongen. Gomérs partikollega Richard Jomshof utvecklar sin syn på ramadan och islam i några bevingade Twitter-inlägg:

”Nej, ramadan är ingen svensk tradition. Islams vanföreställningar har lika lite i Sverige att göra som nazism och kommunism.”

”Ni som försvarar den våldsförespråkande och antidemokratiska ideologin islam. Gör ni detsamma med nazismen och kommunismen?”

Den 17 maj i år ställer Gomér, som ett inslag i böneutropsdebatten en polariserande och retorisk fråga i ytterligare ett Facebook-inlägg:

”Tänk om jag skulle lämna in en ansökan om att få kalla till bön varje fredag. Ett utrop där Jesus proklameras som Herre, och att staden intas av Israels Gud, den allsmäktige. Halleluja!
Tror ni jag får tillstånd?”

Vän av ordning vill återigen betona att i Sverige råder religionsfrihet. Så ja, du hade fått tillstånd, Gunilla.

Vi går vidare i tokigheterna.

Den 21 maj i år konspirerar Gomér återigen utan täckning, denna skärmdump är från Twitter:

Föga förvånande har Gomér inga belägg för att det som påstås i tweeten skulle stämma överens med verkligheten – SD:s parallella universum.

Kommer korset i vår flagga att bytas ut mot en halvmåneskära?

På nationaldagen i år använder Gomér återigen sitt Facebook-konto som populistisk plattform: Det målande budskapet är en formidabel uppvisning i svulstig nationalism, samt ett visst mått av historielöshet och okunnighet:

”I dag är det den 6 e juni och Sveriges nationaldag. Jag har i morgonstund hissat den vackra blå, gula flaggan med det lysande korset. Korset som symboliserar Sverige som ett kristet land. Jag blir så varm i hjärtat och så stolt när jag ser flaggan vaja i försommar vinden.

Tänker på alla som bidragit på olika sätt till landets uppbyggnad. Den äldre generationen som slet och plikttroget skötte gårdarna ute på landet. Där alla hjälptes åt att hänga gräset att torka på hässjor. Tider då soldater var beredda att försvara landets gränser och upprätta en känsla av trygghet hos befolkningen. Tacksamt tänker jag på alla dem som offrat sina liv i tjänsten att försvara vårt land. Män vars namn förlängesedan är glömda. Och vars utrustning i viss mån går att beskåda på något museum.

Mina tankar går också till alla dem som plikttroget gått till sitt arbete, varje dag, till fabriken, bärandes sin lilla kontorsväska, innehållandes lunchsmörgåsen och en kaffetermos. Generationen som inte ville ligga samhället till last.

Tillbaka till korset i flaggan. Det finns de som vill ta bort korset ur flaggan. De som tycker att det är en förlegad symbol, i ett sekulariserade land som Sverige. Ett tidens tecken, där allt skall bytas ut i i politisk korrekthet och humanistisk favör.
Hotet om att korset en dag tas bort eller rent av byts ut till en halvmåne skära, får mig att skälva. Det är då jag reser mig i full kraft till försvar. Ställer mitt liv till förfogande, i tjänst som en soldat, i strid, på barrikaden. Gör vad jag kan i demokratins namn, för att försvara det som tidigare generationer försvarat med sina liv. Det är min skyldighet och plikt. I respekt mot dem som gav mig de förutsättningarna och den välfärd som funnits fram tills idag.
Korset i flaggan symboliserar att kristendomen råder i vårt land. Nationaldagen påminner oss om att fira vår fina flagga och vara stolta över vårt fosterland. Känna samhörigheten till varandra och tacksamhet till tidigare generationers strävan.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Önskar er alla en riktigt fin nationaldag!
Gunilla Gomér”

Gomér väljer att avsluta sitt Facebook-inlägg med storsvulstig bravur, genom att citera Finlands (sic!) nationalskald Johan Ludvig Runeberg och dennes ”Bevara, Gud, vårt fosterland”. Den nationalromantiska och pompösa texten får du om du klickar på denna länk.

Det vi får till oss är sedvanliga, sverigedemokratiska retoriken som går ut på att vi ska ha kredd för vad våra förfäder har gjort.

Personligen har jag svårt att ta åt mig äran av vad människor som levt före mig har gjort. Det ger också en fadd eftersmak, då andemeningen blir att människor vars förfäder INTE har ”byggt” Sverige inte har samma plats i vårt land. De av oss som har ”svenskt blod” i ”våra ådror” anses lite bättre, och mer värdiga att vara en del av samhället. ”Svenskarna” är att betrakta som första klassens medborgare, medan människor med annat ”blod i ådrorna” betraktas som andra, eller tredje, klassens medborgare. Till syvende och sist är det så att vi inte kan påverka vilka som blir våra föräldrar eller far- och morföräldrar.

För att verkligen understryka att SD och Gomér befinner sig i ett parallellt universum drar hon fram ett trumfkort ur rockärmen. Flaggan. Flaggan är en viktig spelare i den ”sverigevänliga” argumentation och Sverigebilden. Gomér hävdar att det finns ”Det finns de som vill ta bort korset ur flaggan”, eller att det kan komma att bytas ut mot en halvmåneskära.

När jag konfronterar påståendet på Twitter svarar hon med en tre år gammal länk där medlemmar i Liberalernas ungdomsförbund har fört en diskussion, och sedermera omröstning, kring korsets vara eller icke vara. Med tanke på att vi inte har blivit tilldelade mer i denna fråga, verkar det som om vi får behålla korset i alla fall ett tag till.

Gomérs, och SD:s, politiska värv går ut på att skrämma och polarisera. Att man väljer bort källkritik och sunt förnuft och istället använder sig av myter, lögner och fördomar är inget man verkar bry sig om. Det är ju verkligheten. SD:s parallella universum.

Krönikor är skribentens egna åsikter och tankar. Skribenten ansvarar för innehållet i sina krönikor.

Skärmdumpar hämtade från Interasistmen.seKrönikor är skribentens egna åsikter och tankar. Skribenten ansvarar för innehållet i sina krönikor.

Eurabia, muslimhatarnas favoritkonspirationsteori

Den konspirationsteori som islamofober/muslimhatare/counterjihadister framför allt använder sig av när de legitimerar sitt hat är konspirationen om Eurabia – det muslimska övertagandet av Europa. De allra flesta experter och forskare dömer ut myten.


Vad är myten om Eurabia?

För att vara pedagogisk kommer jag att redovisa den i punktform:

 • En serie avtal slöts mellan Europa, USA och arabvärlden, i hemlighet, på 1970-talet om att Europa i utbyte mot olja skulle islamiseras och förslavas av muslimsk massivandring
 • Europa koloniseras av muslimer (framför allt araber)
 • Europa ockuperas av muslimer och blir ett kalifat
 • Europa blir politisk satellit för islam
 • Inom några decennier är islam dominerande ”ideologi” i Europa
 • Den västerländska demokratin kommer att elimineras
 • Politiker i väst har allierat sig med arabvärlden
 • Politiker i väst har accepterat arabvärldens illvilja gentemot USA och Israel
 • Muslimer som kommer till Europa föder medvetet många barn
 • Införandet av sharialagar som allenarådande lagstiftning
 • Muslimer blir inom en snar framtid majoritet i Europa

I Europa marknadsförs konspirationsteorin om Eurabia av parlamentariska partier som Sverigedemokraterna, Fidesz (Ungern), FPÖ (Österrike), Fremskrittspartiet (Norge), Dansk Folkeparti (Danmark), Lag och ordning (Polen), Front National (Frankrike), PVV (Nederländerna), UKIP (Storbritannien), Lega Nord (Italien) och Vlaams Belang (Belgien).

11 september-attentaten (9/11) 2001 gav myten nytt liv. 2005 skrevs den första boken om konspirationsteorin av amatörhistorikern Bat Ye´or. I en intervju med FrontPage Magazine 2004 (läs gärna hela intervjun här) beskriver hon Eurabia som följer:

Eurabia represents a geo-political reality envisaged in 1973 through a system of informal alliances between, on the one hand, the nine countries of the European Community (EC)which, enlarged, became the European Union (EU) in 1992 and on the other hand, the Mediterranean Arab countries. The alliances and agreements were elaborated at the top political level of each EC country with the representative of the European Commission, and their Arab homologues with the Arab League’s delegate. This system was synchronised under the roof of an association called the Euro-Arab Dialogue (EAD) created in July 1974 in Paris. A working body composed of committees and always presided jointly by a European and an Arab delegate planned the agendas, and organized and monitored the application of the decisions.

Terroristen och massmördaren Anders Behring Breivik omfamnade Eurabiamyten i sitt manifest som han publicerade strax innan han utförde terrorattentaten i Oslo 2011. Breivik är en stor beundrare av ”islamkritikern”, författaren och bloggaren Fjordman.

Eurabiamyten kallas också ”den muslimska flodvågen” och döms ut av en majoritet av experter och forskare världen över.

Kuriosa: De islamofobiska konspirationsteorierna har stora likheter med de antisemitiska konspirationsteorierna.

Lästips:

Läs mer om Eurabiamyten på Motargument

Front Page Magazine: Interview with Bat Ye´or, författare av ”Eurabia: The Euro-Arab Axis”

The Muslim Tide

Dagens Arena: Avklädning av Eurabia

Fjordman: Eurabia Code

Anders Behring Breivik Manifesto

Myterna om Eurabia och Sions vises protokoll

Detta är sjätte artikeln i serien om likheterna mellan muslimhatet och judehatet.

Om man går in på Facebook och läser vad antisemiter och islamofober skriver tar det inte lång tid innan man hittar myter om att judarna eller muslimerna håller på att försöka ta över världen. Det är om dessa myter denna artikel handlar.

Det brukar sägas att rasism är att slå på någon i underläge. Det är givetvis delvis rätt men rasisterna själva ser sällan på dem de hatar på det sättet. Rasister brukar istället säga att de som de hatar är i strukturellt överläge och att dessa konspirerar mot ”vanligt folk”.

Myter om att de som man utsätter för rasism konspirerar är vanliga överallt där det finns rasism. Men mest utbredda idag är myter som rör judar eller muslimer.

Judarna

De mest kända exemplen på rasister som pratar om ”den stora konspirationen” kommer utan tvekan från judehatet.

De sista 100 åren har alla dessa på ett eller annat sätt antingen citerat, eller haft sin grund i en förfalskning som är känd som Sions vises protokoll. Protokollen kan läsas på nätet, hos antisemiten Ahmed Rami.

Nazistiska Der Stürmer 1942 nr. 21. Judaskretsen,

frimurare, plutokrater och bolsjeviker.

Enligt protokollen styr en elit bestående av judar och deras medlöpare över världen. De ligger bakom revolutioner och massmord och svält.

Idag sprids myten både genom personer som direkt pekar ut judarna som ansvariga för allt ont i världen. Men myten sprids även genom personer som anser att sionisterna (eller Israel) styr världen. Att kritisera sionism (eller Israel) är inte rasistiskt men att demonisera t ex sionister genom att använda rasistiska myter som spritts om judar är rasistiskt.

Ett exempel på det sistnämnda är rörelsen ”De Frias” språkrör Carl Norberg som menar att sionisterna styr världens ekonomi. De låg bakom förintelsen av judarna och stödde nazisterna.

”Betänk att det var Anglozionisterna som anstiftade världskrigen och det var Anglozionisterna som finansierade Hitler, detta gjorde inte de religiösa Judarna i allmänhet.”

Palestinska Hamas grundningsdomument upprepar samma teser men pekar ut både judarna direkt och sionisterna.

”De har stått bakom de franska och kommunistiska revolutionerna och bakom de flesta revolutioner vi hör talas om här eller där…. De stod också bakom andra världskriget där de skaffade sig väldiga fördelar från handel med krigsmateriel och förberedde etablerandet av sin stat. De inspirerade tillkomsten av Förenta Nationerna och säkerhetsrådet för att ersätta Nationernas förbund i syfte att styra världen genom sina ombud.

Inget krig har brutit ut någonstans utan deras fingeravtryck på det.”

Nazisternas judehat

Nazisterna ansåg att judarna förklarat krig mot Europa och väst. Deras syn på den stora konspirationen var i korthet denna:

* Judarna konspirerar för att styra världen och styr redan stora delar av den. Konspirationen är hemlig och styrs av hemliga organ.

* Judarna styr Europa direkt, men också indirekt, genom medlöpare.

* Parallellt med att de styr och vill ”judifiera” världen enligt deras synsätt, pågår ett sexuellt krig för att blanda det europeiska blodet med judiskt blod. På samma sätt infiltreras den europeiska kulturen med judisk kultur och judifieras.

* Demografiskt sett är tillväxten av antalet judar ett problem, ansåg man. Judarna vill ersätta den inhemska befolkningen med så många judar som möjligt.

* Judendomen är ingen religion, utan ett politiskt system, en politisk konspiration.

Dessa antisemitiska stereotyper går igen i en annan konspirationsteori: Eurabia.

Eurabiamyten, muslimhatarnas ”protokoll”

Muslimhatarna har en egen konspirationsteori. Den är uppbyggd på liknande sätt som Sions vises protokoll

Jag citerar Expo:

”Det finns två varianter av det som kallas ”Eurabiateorin”.

Den ena är en konspirationsteori om en hemlig överenskommelse. Den andra är en mer generell förklaring.

Konspirationsteorin som i stort sett grundades av författaren Bat Ye´or, tar sin början i oktoberkriget 1973. Det var stor oljekris i världen och Ye´or menar att arabländerna tvingade västvärlden att gå med på ett hemligt kontrakt där väst, i utbyte mot olja, skulle vara tvungna att ta emot en stor mängd invånare från arabvärlden. De skulle också ta emot arabisk kultur, religion och seder och bruk…

Idén om att muslimer inom en snar framtid kommer att vara en majoritet i Europa är ständigt återkommande i den antimuslimska retoriken. Den stora rädslan för att detta ska ske bygger på uppfattningen att muslimer agerar kollektivt, har ett kollektivt medvetande och en gemensam agenda som utmanar det demokratiska samhället och den västerländska kulturen. Sättet detta ska ske på är genom stor muslimsk invandring i kombination med höga födelsetal, att muslimska kvinnor helt enkelt ska föda fler barn än icke-muslimer i västvärlden.”

islamtakeovereuropeI korthet kan man säga att Eurabiamyten är uppbyggd som myten om Sions vises protokoll. Grunden för myten är att islam är i ett krig mot väst.

* Muslimerna konspirerar för att styra världen och styr redan Europa. Konspirationen är hemlig och styrs av hemliga organ.

* Muslimerna styr Europa direkt, men också indirekt, genom medlöpare, det Breivik, Bruce Bawer och counterjihad kallar ”kulturmarxister” eller ”quislingar”.

* Parallellt med att de styr och vill ”islamifiera” Europa, enligt deras synsätt, pågår ett sexuellt krig för att blanda det europeiska blodet med muslimskt blod. På samma sätt infiltreras den europeiska kulturen med muslimsk kultur och ”berikas”.

* Demografiskt sett är tillväxten av antalet muslimer ett problem, anser man. Den dramatiska tillväxten av antalet muslimer i Europa gör att muslimerna tar över.

* Islam är ingen religion, utan ett politiskt system, en politisk konspiration. Islam är nazistiskt.

Det finns en amerikansk motsvarighet. Iden om ”muslimskt övertagande av USA”. Steve Bannon, Donald Trumps främsta rådgivare, har spridit den genom åren, själv och genom thinkthanken Breitbart.

”Hur Sverige blev en mångkultur”

En hel del rasister kombinerar Eurabiamyten och myten om judars världskonspiration. Nazisterna i Nordiska Motståndsrörelsen ses ofta skriva om att judarna ligger bakom att muslimer släpps in i Europa och USA.  Judarna fick länder som Sverige att öppna gränserna och ta emot muslimerna.

Boken ”Hur Sverige blev en mångkultur” har tesen att judiska debattörer, varav flera suttit i koncentrationsläger i Nazityskland och sen flytt hit, fick oss att öppna gränserna. Syftet var att förstöra Sverige genom att bland annat släppa in hundratusentals muslimer, påstår man.

Dödlig myt

Myten om den globala konspirationen är en dödlig myt. Den får palestinska extremister att höja sina knivar mot judar, den fick nazister att låsa dörren till förintelselägren och den fick Breivik att trycka på siktet och skjuta ungdomar i Norge.

Men det är en dödlig myt baserad på okunskap om politik och historia.

Ett första steg att bekämpa dessa myter är med kunskap. Kunskap om hur myter som dessa använts förr och kunskap om hur världen faktiskt styrs. Det sitter inte 300 skäggiga judar eller skäggiga muslimer runt ett bord någonstans som bestämmer hur världen ska se ut, vem som ska leva och vem som ska dö.

 

Antisemitism och islamofobi och USA:s presidenter

Del fem i en serie artiklar om likheter mellan antisemitism och islamofobi.

Att påstå att politiska ledare man hatar är ”smygmuslimer” eller ”smygjudar” är en annan metod antisemiter och islamofober i alla tider har använt sig av för att sprida sin rasism. Ord som  ”jude” och ”muslim” är fula ord för dem och något som antyder att personen är ”opatriotisk” och terrorist och landsförrädare.

I antisemitismen och muslimhatet finns en uppsjö myter om hur muslimer eller judar i hemlighet styr världen. Antisemitismen har sin ”sionistiska världskonspiration” med det ökända Sions vises protokoll. Islamofoberna har sina teorier om ”Eurabia” och andra påstådda försök att muslimifiera västvärlden. Olika nationella ledare som pekas ut som ”medkonspiratörer” och kallas för  ”smygjudar” eller ”smygmuslimer”.

För alla vettiga människor är det inget fel med att vara folkvald ledare och jude eller muslim. Men rasister är inte vettiga. I deras ögon är ”jude” eller ”muslim” ett sätt att smutskasta den man hatar.

Ett typexempel på detta är USA:s president Donald Trump som länge påstått att president Barack Obama är muslim. Myten bakom det påståendet är att Obama inte är född i USA utan föddes som muslim i Kenya och därför aldrig varit en legitim president. Dessutom betydde detta att Obama var en säkerhetsrisk, eftersom ”islam och terrorism hör ihop”.

Obama ska ha förts in i landet som en slags muslimsk bebisagent och sen uppfostrats till att förstöra landet.

”He doesn’t have a birth certificate. He may have one, but there’s something on that, maybe religion, maybe it says he is a Muslim.”  ”I don’t know. Maybe he doesn’t want that.” (Trump till Fox News 2011)

Trumps har inte tänkt ut påståendet att Obama skulle vara muslim själv. Påståendet kommer från högerextrema nätverk i USA. Trumps nya säkerhetspolitiska rådgivare Steve Bannon har t ex länge spritt dessa lögner om Obama via sin nättidning Breitbart. Om man letar på Breitbarts sidor ser man att de påstår att: ”Obama är muslim och… vill totalt eliminera USA” och att ”Obamas uppgift är att sprida islam”.

Ja, sök själva på Breitbart så ser ni.

”Juden Roosevelt”

Trump använder ofta slagordet ”America First”. Det avslöjar var denna retorik har sitt ursprung.  Nämligen i antisemitismen på 30- och 40-talet.

America First-rörelsen var en grovt antisemitisk rörelse som runt 1940 arbetade för att USA skulle närma sig Nazityskland. I deras led hörde man ofta retoriken att den dåvarande presidenten i USA, Franklin Delanore Roosevelt var jude.

Myten sprids ännu bland moderna antisemiter på internet. Men den är gammal. Redan i början av 30-talet spreds myten bland affärsmannen Henry Fords kretsar.  En tysk professor, Dr. Johann von Leers, publicerade år 1939 en analys över Roosevelts härkomst, där man utgick från hans mors släkt. Hans mor hette Sarah Delano och sades ha varit sjunde generationen jude. Man misstänkliggjorde alltså Roosevelt eftersom han antogs ha en holländsk jude som släkting 300 år tidigare.

Ett avgörande ”bevis” för att Roosevelt var jude var att han gifte sig med en kusin, eftersom antisemiter ansåg att det var en typisk ”judisk sedvänja”. Dessutom hade han begått ”brottet” att ta emot judiska flyktingar från Europa, vilket var ett avgörande bevis för dem. (Breitbart anser på samma sätt att Obamas identitet som muslimsk agent bevisas av att han tagit emot en del flyktingar från Syrien och Irak.)

Hat mot presidenter

Andra amerikanska presidenter har utsatts för samma sak som Obama och Roosevelt.

 • President Wilson i USA, som var president då första världskriget slutade, påstods vara jude och därmed landsförrädare. Nationernas Förbund, som Wilson var en drivande kraft bakom, såg antisemiterna som en ”judisk konspiration”. Enligt Ku Klux Klan skulle hans farfarsfar skulle ha kommit från Polen och varit en jude. Dessutom påstod man att hans andra fru var en judinna. Hennes far skulle ha tagit namnet Bolling efter att ha kommit till USA. I Wilsons fall sa man alltså att födelseuppgifter förfalskats TVÅ gånger(!).
 • Liknande rykten spreds om generalen och presidenten Eisenhower. Han ska ha varit av svensk (!) judisk härkomst via sin far som hette David Jacob. Givetvis cirkulerade påståenden om falska födelseuppgifter. (För nutida exempel se här, här och en artikel om den ”svenske juden” Eisenhower här)
 • Harry Truman var president då Israel bildades och pekades ut som jude av antisemiterna efter kriget. Man spred dessa rykten om Lincoln och Kennedy också. Men i Kennedys fall är det vanligast att man anser att frun var judinna och ska ha mördat sin make 1963.

Poängen är alltså inte själva ryktet att de är judar, utan att man använde antisemitism för att smutskasta dem. På samma sätt hade det givetvis inte spelat någon roll om Obama hade varit muslim: det skrämmande är islamofobin.

För en skrämmande inblick i Obamahatets, och rasismens, USA rekommenderas följande google-sökningar:

Obama + Monkey

Obama + Hitler

Obama + Muslim

Tea Party + Obama + Nazi

Tea Party + Obama + Monkey

Vad är din hemliga agenda, Nalin Pekgul?

Krönika av Ida Dzanovic

Nalin Pekgul (S) har, i en artikel i Dagens Industri, framlagt grova anklagelser mot Mehmet Kaplan (Mp). Anklagelserna är identiska med teorin om Eurabia.

På grund av rädsla för att stämplas som islamofob vågar ingen ifrågasätta Mehmet Kaplan och hans dolda agenda

Paradoxalt nog, efter att Pekgul ifrågasatt Kaplan med en tapetlång text, så säger hon att ingen vågar göra just det. Hon förklarar att man inte vågar för att man kan komma att stämplas som islamofob, samtidigt som hon använder typisk islamofobikryddad retorik.

Vad som är Kaplans dolda agenda har Pekgul naturligtvis aldrig förklarat eller belagt. Det verkar som att det viktiga är att slänga ut anklagelser, skrämma allmänheten, nå dramatikens topp och kanske vinna mer uppmärksamhet för sin nyutkomna bok. Eller vad är Pekguls hemliga agenda?

Mehmet Kaplan
Mehmet Kaplan

Senast, i en intervju i SVT 14 oktober 2014 talade Nalin Pekgul om sin bok och i frågan kring muslimer så delade hon upp muslimer i ”fundamentalistiska” och ”sekulära”. Om jag hade varit den journalist som hållit mikrofonen framför Pekgul, så skulle jag bett henne förklara vilka som är fundamentalistiska och vilka som är sekulära muslimer i hennes ögon. Den här frågan skulle jag se som väldigt intressant och viktig i sammanhanget för att få Pekgul att förklara varför hon identifierar Kaplan som islamist.

Kaplan var ordförande för SUM (Sveriges Unga Muslimer) mellan 2000 och 2002, något som används som belägg för att han bör granskas som en islamist. Egentligen borde, i så fall, alla vi muslimer som någon gång haft någon kontakt med muslimska ideella organisationer, och varit aktiva i församlingar, granskas som islamister.
Personligen har jag utfört en rad projekt i arbete och samarbete med alla muslimska organisationer. Det finns tusentals muslimer som på olika sätt har varit aktiva i alla dessa organisationer, med olika aktiviteter, arbete, samarbete, föreläsningar och projekt. Många har suttit i styrelserna och haft tillfälliga ordföranderoller, men ändå så ser de på ett sekulärt samhälle, liksom jag själv, som en odiskutabel självklarhet.

Här ser vi de totala och helt medvetna generaliseringarna av muslimer, vi ser brist på nyans, vi ser en vilja att se muslimer som en homogen grupp där alla tycker, tror och tänker på samma sätt, likt klonade kopior, enbart för att alla har funnits på samma plats, i samma moské eller i samma församling.

Det är ett typiskt islamofobiskt tankesätt.

Inte ens den före detta ordföranden för SMF (Sveriges Muslimska Förbund) Mahmoud Aldebe, som har grundat Muslimska Brödraskapet i Sverige och som satte igång ett samarbete med det internationella Brödraskapet FIOE, har en enda gång, nämnt Mehmet Kaplan i sammanhanget som vare sig kollega eller medlem. Dokument finns och visar tydligt vilka som är med och vilka som inte är med i Brödraskapet, om vi väljer att tala med fakta och bevis istället att slänga ut grova anklagelser.

Framför allt så handlar det om den långa period som förflutit sedan Mehmet Kaplan ”var” ordförande i det som idag är den problematiska organisationen SUM (Sveriges Unga Muslimer). Allt som hände i den här organisationen under denna långa period försöker Pekgul skuldbelägga Kaplan för och säger att SUM är ”hans organisation”, precis som att Kaplan är organisationens livstidsägare efter att han har varit ordförande för 12-14 år sedan.

Hur rimligt är det?

När en talare, som bjöds in i riksdagen av Mehmet Kaplan, ifrågasattes i medierna för sina antijudiska uttalanden, så var Kaplan snabbast att kalla en spade för spade. Han valde konsekvent att se ett fel som ett fel. Han kände inte till bakgrunden av föreläsaren och bad om ursäkt.

Minns att Leni Björklund (S), för många år sedan, bjöd in internationellt efterlysta krigsförbrytare från Tjetjenien till en militär övning i Sverige. Alla kan begå misstag men allt beror på hur man väljer att handskas med misstaget. En annan som kritiserats i debatten är Omar Mustafa. Han är ett exempel på motsatsen till Kaplan, Mustafa har har förnekat att en rasist är rasist och trots kritiken och varningar under 2 år har sagt att han ska fortsätta bjuda in talare som han brukar göra.

Han har inte bett om ursäkt. Det är stor skillnad.

En skillnad som Nalin Pekgul inte ser eller inte vill se alls.

Nalin Pekgul
Nalin Pekgul

Jag förstår inte att Pekgul saknar hänsyn till att Kaplan är en offentlig person som brukar röra sig bland muslimer, vilket innebär att man träffar olika typer av människor, blåa, randiga, blommiga, prickiga, fyrkantiga, gröna och rosa muslimer, men det är helt orimligt att tillskriva honom alla dessa färger och former.

För Pekgul gäller det bara en enda form – islamist! Islamistfärg och islamistform för att man fanns i organisationer, moskeer, föreningar och församlingar där alla, någon gång, på något sätt, har varit aktiva oavsett vilken syn på samhället eller vilken religion man har.
Det kopplar hon med hemliga agendor kända från Eurabia-teorin och ordförandeskap i SUM för 12 till 14 år sedan.

Jag är fullständigt övertygad att Kaplan inte är en perfekt person eller politiker.
Ingen av oss är det. Hans förslag att det behövs mer pengar för att bekämpa radikalisering har vi inte hört i sin helhet, med nödvändiga konkreta planer och skisser. Därför vet vi inte om förslaget är bra eller dåligt. Personligen har jag andra idéer kring kampen mot radikalisering bland muslimer där det inte behövs extra ekonomiska resurser, men om detta kommer jag skriva i en annan text här på Motargument. När det gäller Mehmet Kaplans uttalande kring ”jihadister” som åker till Syrien så hänvisar jag gärna till texter som Torbjörn Jerleup har skrivit, till exempel ”Kaplan har helt rätt om Syrien”.

Men vilken hemlig agenda som Nalin Pekgul egentligen har är fortfarande ett frågetecken.

Enligt Pekgul så är vi, mer eller mindre, alla islamister och det vill hon att man inte ska se som problematiskt och islamofobiskt. Precis som en SD:are så säger Pekgul mellan raderna att ”man inte får säga allt man vill…” samtidigt som hon slänger ur sig tomma anklagelser. I Pekguls texter finner man också många goda saker som de allra flesta av oss kan hålla med om, men personligen så ser jag henne inte som en person som talar utifrån kunskap, belägg, nyans eller balans då det gäller muslimer. Det är mer eller mindre hennes panikslagna fördomar som talar. Det kan också vara ett publicistiskt skrik på hjälp då hon behöver en livbåt så att hon kan ta sig fram till rampljuset.

Terminologi – islamofobi

Motargument publicerar en artikelserie där vi reder ut brännande föreställningar och termer. Vi inleder med islamofobi.

Enligt Nationalencyklopedin benämns islamofobi på följande sätt;

islamofobi´
(av islam och fobi), rädsla för islam, överdrivna föreställningar om att islam är en religion som leder till negativa beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara. Islamofobin kombineras ofta med idéer om en stor muslimsk konspiration som avser att störta det västerländska samhället. Jämför antisemitism.

IslamofobiIslamofobi är ett begrepp som inte riktigt korrelerar med vad det egentligen handlar om. Islamofobi är en ideologi, likt nazism, som riktar in sitt hat mot en specifik grupp människor och en specifik religion, i detta fall muslimer och islam. Begreppet har förekommit i lite drygt 10 års tid och kanske är det därför ideologin ännu inte fått ett namn den förtjänar. Hatet mot, och rädslan för ett påstått hot från, muslimer och islam har emellertid funnits sedan 600-talet.

Den svenske religionshistorikern Mattias Gardell väljer att definiera islamofobi så här;

”socialt reproducerade fördomar om och aversion mot islam och muslimer, samt handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam”

Det svenska Integrationsverket definierar islamofobi som:

”rasistiska och diskriminerande uttryck gentemot muslimer. Dessa uttryck kan resultera i våld och hot eller genom exkludering av muslimer.”

Ett problem beträffande islamofobin och all främlingsfientlighet är att människor gärna generaliserar och klumpar ihop många personer till grupper, rädsla och hat riktas mot både praktiserande muslimer och mot sådana som enbart till utseendet liknar muslimer. Rasismen av idag är, hos högerextrema grupper men också hos gemene man, i stor grad ett muslimhat.

Då man resonerar kring begreppet islamofobi är det svårt att inte halka in på Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas ideologi har växlat. I början av partiets historia, då de 1988 bildades ur bland annat rörelsen ”Bevara Sverige Svenskt”, fokuserade de på att hata judar. Förutom att man har förklätt sitt ideologiska hat genom att byta ut uniformer & bomberjackor mot kostym, så har de dessutom ändrat sin ideologi. Idag är det istället hatet mot muslimer och islam som står för lejonparten av partiets ideologi. Hatet syns som en röd tråd. Retoriken, om än något dold av diverse ‘kodord’, är densamma.

Det målas upp skrämselpropaganda, som gör att man får med sig andra, som visar på att alla muslimer är fundamentala islamister och delaktiga i det man brukar beteckna konspirationsteorin, det vill säga en tanke om att muslimer planerar att ta över hela världen, likt Hitler och Nazityskland planerade att göra. Konspirationsteorin, som bland annat stöds och uttrycks av Sverigedemokraterna, kallas Eurabia och grundades 2005 med boken Eurabia – The Euro-Arab Axis, skriven av amatörhistorikern Bat Ye´or. Teorin går i korthet ut på att muslimer vill förvandla Europa till Eurabia. Detta är en av anledningarna till att personer generaliserar och illvilligt pekar ut muslimer som de nya nazisterna.

Grundtankarna som konspirationsentusiasterna har om den förmodade fundamentalistiska ideologin är att alla muslimer aktivt kommer att bekämpa kristendom och västlig kultur, samt att de är antisemitiska. De som stöttar och sprider irrläran menar att konspirationen planerades och startades redan på 600-talet, i islams vagga, och har sedan dess haft en ondsint, dold agenda som innefattar en ockupation av Europa. Ockupationen möjliggörs genom tillgång på oljepengar, sammansvärjningar på högsta nivå, samt invandring och omfattande barnafödande. Sanningshalten i konspirationsteorin är ytterst ifrågasatt, många forskare förkastar den helt och hållet. Sverigedemokraterna gör det inte.

Begreppet islamofobi är, i mina ögon, inte ett tillräckligt starkt begrepp för att beskriva ideologin. Att det finns människor som idag anser att islam och muslimer är det största hotet mot västvärlden, borde leda till att begreppet för den irrläran bör vara lika starkt som ordet nazism.

Det finns en hel del fördomar och märkliga uttryck man kan stöta på i samhället. Det kan handla om grannar, vänner, gubben på bussen eller någon i snabbköpet. Det finns fördomar om muslimer som kan uppfattas som kränkande, som är grova generaliseringar och förnedrande uttryck. Med lätthet finner man mängder av exempel på dessa fördomar på de olika omtalade hat- och rasistsajterna, bland folk i din närhet samt, till och med, i Sverigedemokraternas retorik. Tvångskonvertering till islam omtalas flitigt. Att tvingas bli muslim genom hot eller påtryckning är inte godkänt enligt islam.

Vi bör vara på det klara med att islam, liksom andra religioner, har baksidor: bland annat en minoritet av fundamentalister som bidrar till negativ syn på islam, på ett olyckligt sätt. Fundamentalister är ofta övertygade om att de sitter på den enda sanningen och väljer att göra politik av sin tolkning av religionen. Såväl fundamentalister som är troende muslimer samt fundamentalister inom ett svenskt politiskt parti.

Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, utmålar muslimer som det största hotet sedan andra världskriget. Det som är skrämmande är att han och Sverigedemokraterna potentiellt själva – på grund av just detta – utgör ett stort hot. Problemet är att Sverigedemokraternas ideologi grundar sig på precis lika illasinnade och ondskefulla grunder som ”Counter-Jihad” påstår att islam står för. Islamofobi är ytterligare en irrlära som gör skillnad mellan olika människor. Tyvärr är vårt samhälle fyllt av dessa krafter och åsikter. Vi stöter på dem dagligen, och eftersom islamofobin spridits på många nivåer är den, i mina ögon, det största hotet i Sverige idag. Det är vår gemensamma skyldighet att uppmärksamma, ifrågasätta, kritisera, debattera och informera om detta hot.

Källor för fördjupning:

Nationalencyklopedin NE.se
Om Islamofobi på Levande Historia
Debattartikel om uppmärksammat reportage på Uppdrag Granskning via http://www.islamguiden.com (pdf)
Svenska Dagbladet granskar Sverigedemokraternas retorik, 2009

Hatlitteratur från Livets Ord (4)

Vi har i tidigare avsnitt av denna artikelserie (del 2 & del 3) sett att Ulf Ekman gett ut flera böcker som innehåller grovt islamhat. Nu är det dags att granska vad Livets Ords förlag har publicerat för litteratur och i del 5 granskar vi ett avsnitt av Livets Ords TV-show från 2010.

Livets Ord har ett förlag som gett ut flera böcker mot islam. Jag ska räkna upp några av dem här. Islams invasion, Islam, Israel och församlingen, Oheligt krig, Be om frid över Jerusalem, för att bara nämna några.

Islams invasion

islamsinvasionEn översättning av en engelsk bok skriven av Robert Morey.

Morey har alltid varit en rabiat rasist. Att Livets Ord ens ville ta i honom med tång och publicera hans bok 1994 säger mycket om vilka som driver församlingen.

Här är ett exempel på hur Morey brukar uttrycka sig. Att vi ”måste” bomba Mecka.

How to Win the War Against Radical Islam, the war against the Muslim Jihadists will be long and costly and will not be won until we bomb the Kabah in Mecca. Islam is based on a brick and mortar building that can be destroyed. They pray to that building five times a day, make a pilgrimage to it, run around it, kiss a black rock on the wall, then run between two hills and finally throw rocks at a pillar. What if that building, the Kabah, was destroyed? They could not pray to it or make a pilgrimage to it. The old pagan temple of the moon-god, al-ilah, is the Achilles’ heel of Islam. Destroy it and you destroy Islam’s soul.

Boken Islams invasion inleds med att Morey skriver att muslimer invandrar till Europa och föder många barn. Detta är ”invasionen”. Sen utmålas ”muslimerna” som vanligt för att de alla är hatiska, blodtörstiga och korkade. ”Islam drivs av en subtil form av rasism”, alla muslimer pekas ut som rasister och antisemiter. ”Araberna” vill påtvinga sin ”600-tals-kultur” på resten av världen. Alla araber beskylls för att vara ”rasister”, koranen som falsk och lögnaktig och Muhammed var blodtörstig. Därför anser Morey att vi hotas av ”islams” invasion och av de många muslimerna i Europa.
156 sidor hat.

Islam, israel och församlingen

Ytterligare en översättning. Denna är skriven av Marcel Rebiai 2006.

Denna bok är inte bara fördomsfull mot islam utan även mot judarna. Men det återkommer vi till i en senare artikel.

Boken handlar egentligen om Israel men börjar med ett förord, där Rebiai skriver att det finns politiker i väst som försöker lura oss. De politikerna vill få oss att tro att terrorangreppet mot USA 2001 ”inte har något med det verkliga islam att göra. De hävdar att dessa terrorister inte är några äkta muslimer, utan helt enkelt extremister”. I själva verket är islam våldsamt, ”islams våldsamma natur” gör att muslimer utför terrorangrepp, helt enkelt.

Sen börjar smutskastandet. Ni har säkert hört det förr. Begreppet islamofobi är falskt, muslimer hatar religionsfrihet, ”Den islamiska självuppfattningen” är krigisk. Islam är antisemitiskt, Koranen är kärlekslös och lögnaktig. Muhammed var en blodtörstig pedofil. Det finns inga moderata muslimer. Islam är expansivt och hotar resten av världen. Etc, etc.

Vid ‘de yttersta dagarna’ kommer Gud att personligen krossa islams och ”de arabiska folkens” blodtörstighet, påstår Rebiai.
Han citeras ofta av Livets Ord och har deltagit på deras konferenser. Vi återkommer till denna författare senare, när vi ska analysera Livets Ords syn på judar.

Oheligt krig

Översättning av Randall Prices bok, utgiven av Livets Ord 2003.

Ni kanske minns att man för några år sen skrev mycket om ett amerikanskt team som sade sig ha hittat Noaks Ark. Det var Randall Prices grupp: World of the Bible Ministries, Inc..

Han förespråkar att man ska riva de muslimska helgedomarna i Jerusalem och återuppbygga Salomos Tempel (The Coming Last Days Temple, 1999). Det kommer i och för sig att betyda att det blir krig med muslimerna, som aldrig kommer att acceptera att deras helgedomar rivs. Men det är ju enligt Price helt okej, för Gud har bestämt att i ‘de yttersta dagarna’ kommer muslimerna att invadera israel och sen kommer Gud att stiga ner och rädda judarna, omvända dem till kristendomen och förinta araberna.

Boken Oheligt krig handlar om israelkonflikten och har i princip samma utgångspunkt som böckerna ovan. Att visa att islam är en blodtörstig religion och att det pågår en invasion i hemlighet mot västvärlden.

Kapitlet om ”islams roll i konflikten” har ett intressant upplägg. Den börjar med att ställa frågan om ”denna världsomspännande expansion av islam” är ett ”globalt hot”? Sen följer en lång rad påståenden om hur hemska muslimer och islam är, allt från antisemitism, jihad ”muslimernas heliga krig” till att islam aldrig vill ha fred. Kapitlet avslutas med orden: ”nu när vi förstår det allmänna perspektivet hos dem som följer islam”… Ja, ni förstår själva! Boken innehåller 390 sidor hat som går ut på att utmåla islam som ett hot och som fiende i den kommande slutstriden om Palestina som föregår Kristus återkomst.

Vi återkommer även till denna bok en annan gång.

Be om frid över Jerusalem

Boken är en översättning. Författaren är Tom Hess.

Hess kommer vi också att återvända till senare. Denna bok är en av de vidrigaste böcker som Livets Ord publicerat.

Om man anser att det tillhör Guds plan för ‘de yttersta dagarna’ att judarna skulle förföljas under 1900-talet, betyder det då att Gud också låg bakom sådant som förintelsen? Bra fråga! Och kan man kalla sig ”judevän” om man anser att judarna är fel ute, otrogna och perverterade? Så perverterade att de judar som i de yttersta dagarna inte omvänder sig och tror på Kristus kommer att brännas i Guds stora brännugnar tillsammans med muslimer och andra otrogna. Kan man kalla sig judevän om man anser att en ”andra förintelse” är nödvändig, enligt Guds plan, för att Jesus ska kunna återvända till jorden? Är man Israelvän om man anser att Gud mördade Israels premiärminister Rabin 1994?

Fast, i denna artikel handlar det inte om Hess syn på judar, utan om hans syn på muslimer.

Det kommer ske en ”andra förintelse” av judar, det är Guds plan menar Hess. Ni kanske kan ana vem som kommer att förinta dem. Jo, ni gissade rätt: muslimerna. Fast egentligen är det inte muslimerna, det är Gud. Så här skriver han om Al Quaida:

Muslimsk fundamentalism är en form av skakning som tillåts av Gud i denna tid…

Vilken syn på Gud, judar och muslimer får personer som matas med sån här propaganda?

Läs alla delarna av denna artikelserie!
Snabblänkar till [ DEL 1 / DEL 2 / DEL 3 / DEL 4 / DEL 5 ]

Ulf Ekman om det "Onda Islam" (3)

Livets Ord har gett ut flera böcker där man demoniserar islam, som boken Islams Invasion från 1994. I radio, TV och tryckta skrifter uttalar man sig om islam och muslimer som ett hot. Södermalmskyrkan, Världen Idag och andra församlingar och medier som står nära Livets Ord uttalar sig på liknande sätt om islam.

judarnaI förra artikeln visade jag att Ulf Ekman anser att det pågår en hemlig konspiration för att islamisera världen. Om man öppnar Ulf Ekmans bok ”Judarna – framtidens folk” från 1995 ser man redan där tydliga exempel på islamofobi.

Ulf Ekman utgår som vanligt från ‘de yttersta dagarna’. Då ska slutstriderna ske och Kristus nedstiga från himlen. Det är ”Guds plan” för människan. Men först ska judarna återvända till sitt hemland: Israel. Det är första tecknet på att Guds plan för den yttersta tiden håller på att uppfyllas. Och det sker nu. På grund av förföljelse har judarna återvänt till Israel, allt i enlighet med Guds vilja. Nu återstår de blodiga slutstriderna när judarnas och de kristnas fiende, islam, ska försöka utrota judarna. Det ingår också i Guds plan. Sedan kommer Kristus att återvända. Då kommer också judarna att genomgå en ”ny väckelse”, d.v.s. inse hur fel de haft och ”omfatta” Kristus.

Därför måste Livets Ord försvara Israel, skriver han.

”Muslimsk Antisemitism”

Låt oss kika på några exempel på vad Ulf Ekman skriver.

I kapitlet ”Muslimsk antisemitism” skriver han om hatet mot judarna. Sanna ord om hur skrämmande hatet varit mot judar och Israel, varvas med antydningar om att allt ingår i Guds plan och motståndet mot Guds plan: ”Islams hat mot Israel”.

Bakom mycket av arabernas hat och motvilja ligger en religion – islam. Varje år har muslimerna en fastemånad, Ramadan. I Iran och över hela världen avslutas den med att man på dess sista dag uttalar besvärjelser och förbannelser mot staten Israel. Muslimer över hela världen uppmanas, indoktrineras och eggas till otroliga fördomar, och till ett oförsonligt hat mot Israel. Den gamla antisemitismen har alltså idag ett annat ansikte, och det är islam.

Islam, religionen, och alla troende muslimer hatar alltså Israel och är antisemiter, påstår Ulf Ekman.

Islam är inte ens en religion, det är en ”antireligion”, anser Ulf Ekman. Han påstår att det egentligen enda innehållet i islam är att religionen är emot kristna och muslimer. Koranen är lögnaktig, och blodtörstig. Den är en antisemitisk skrift som beskriver judarna som ”avfälliga och perverterade”, påstår Ulf Ekman och därmed en skrift som skapar hat. En antisemitisk och antikristen skrift.

Vill man veta vad islam står för ska man titta på begreppet jihad, anser Ekman. Helt i strid med vad islam lär påstår Ulf Ekman att jihad betyder att föra heligt krig mot judar och kristna. Att jihad har fler betydelser struntar han helt i. Jihad är grunden för det Ulf kallar ”muslimsk diplomati”.

”Muslimsk Diplomati”

Så fortsätter Ulf Ekman:

Förutom att individens frihet och den personliga skulden och ansvaret saknas inom islam är det intressant att lägga märke till att också hjärtats frivilliga omvändelse saknas. Istället talas det om ”underkastelse” vilket ju också är det som islam betyder.
Dessutom saknas fredsbegreppet och förlåtelsen. Fred existerar inte, bara tillfälliga vapenvilor, tills omständigheterna blir gynnsammare och striderna för att utbreda islam kan fortsätta. Till detta bör läggas att det islamska sanningsbegreppet är annorlunda, vilket gör att man inte har den moraliska skyldigheten att tala sanning eller att hålla fördrag med de ”otrogna”.

Detta är klassiska islamofobiska myter! Påståendet att islam och därmed alla troende muslimer är lögnaktiga och blodtörstiga sprids dagligen på hatsajter som Avpixlat, Dispatch International och Exponerat. Det bör påpekas att även judar utsatts för dessa myter. Nazisterna påstod på 1930-talet exakt samma saker om judendomen. Påståendet att ”alla judar har ett annorlunda sanningsbegrepp” är en klassisk judemyt.

Islam måste kort och gott bort, menar Ulf Ekman. Först då förlorar muslimerna sin törst efter blod. På sidan 83 i sin bok skriver han att enda hoppet för muslimerna är att de omvänds och blir kristna:

När deras hjärtan blir ‘omskurna’, när islams antireligion av hat, makt sveps bort av Herrens Andes beröring av människors hjärtan, då först försvinner också blodtörsten och hämndgirigheten. Först då kan verklig fred komma till Mellanöstern.

I del fyra ska vi fortsätta att studera vad Livets Ord gett ut för böcker om islam.

Läs alla delarna av serien genom att klicka här!
Snabblänkar till [ DEL 1 / DEL 2 / DEL 3 / DEL 4 / DEL 5 ]

Livets Ord, Ulf Ekman & islamofobi (2)

Livets Ord och deras allierade har länge drivit hatkampanjer mot muslimer. Deras åsikter är skrämmande exempel på kristen, fundamentalistisk, rasism och vi fortsätter här vår artikelserie. Ulf Ekman, Livets Ords grundare, köpte hela den islamofobiska myten om ”Eurabia” redan för tio år sen; Bat Ye’ors teorier om att världens bankirer och muslimer gemensamt beslutat att ‘islamisera’ Europa.

KorsAtt Livets Ords grundare Ulf Ekman i sina böcker skriver att han tror på den s.k. ”Eurabiamyten” är allvarligt. Jag ska jämföra med antisemitism så ni förstår hur illa det är. Det är som om Ulf Ekman skulle ha tyckt att den som skapade den antisemitiska bluffen ”Sions vises protokoll” var en riktigt vettig person och sen citerat protokollet som sant.

Denna islamofoba myt skulle man kunna kalla ”Meckas Visas Protokoll”. Den påstås ‘avslöja’ hemliga, konspiratoriska, nätverk och hemliga överenskommelser mellan västvärldens politiker och muslimerna om att låta islam ‘ta över’ Europa. Utgångspunkten i myten är att Islam och muslimer sägs hota Israel och Jerusalem.

Livets Ord slår samman sin syn på de yttersta dagarna med islamhat. All rasism bygger på att ha en fiendebild. Ett ”dom” att kontrastera mot vårt ”vi”. Ulf Ekman valde tidigt kommunismen och islam som fiendebild. När Sovjet föll återstod islam.

När de yttersta dagarna kommer, stiger Jesus ner till Jerusalem och etablerar Gudsriket. Innan dess utkämpas en blodig strid, med atombomber, om makten över Israel, där araberna kommer att anfalla Israel, anser de. Judarna kommer att vinna med kristen hjälp. De flesta judar kommer att konvertera till kristendom, sen kommer muslimer, alla andra judar, ateister och alla andra som representerar de ogudaktiga att brännas i Guds stora brännugnar.

Redan idag kan vissa se ”tecknen” på att slutstriden är nära. Islam breder ut sig i hela världen och hotar Israel, anser de.

”Meckas vises protokoll”

Vi kommer att se på många exempel på Ulf Ekmans islamhat i denna granskning. På klassiskt, rasistiskt manér varvas prat om muslimer och islam – de är samtliga ett ‘hot’. Skräckvisioner om ”muslimsk invasion” av Europa, myter om sharia, myter om hur ”islam” förintar Israel.

Ulf Ekman var i Israel en längre tid för tio år sen och skrev där en bok om sina upplevelser: ”Älskade hatade Israel”. I den boken påstår Ulf att det finns en ”oförmåga eller ointresse att kritiskt granska islam som alltmer sprider sig” :

I ytligt försök att vara neutral och förstående, eller i ren fruktan, anpassar man sig och låter islam hållas. Detta trots att islam på så många punkter klart avviker från det som västvärlden, när det gäller andra sammanhang, inte skulle acceptera. Det råder ingen tvekan om att den radikala aggressivitet som islam visar i västvärlden skrämmer och gör makthavare osäkra på hur de skall agera. Här är inte platsen att skärskåda detta, men det är ingen tvekan om att en av de stora utmaningarna idag och imorgon är islam, inte bara i Mellanösternkonflikten, utan i hela världen och inte minst i Europa”.

På typiskt manér, som vi ska se i senare artiklar, påstår Ekman att alla palestinier vill ha ett ”juderent” Palestina (sidan 136). Ulf generaliserar ofta om ”araber”, som är aggressiva och oftast hatar judar.

Islam är bara problem anser Ekman. Men samtidigt som han generaliserarom araber och muslimer kan han skriva att hann minsann inte hatar alla muslimer eller alla palestinier. Dubbelmoral!

Ulf Ekman har haft dessa ideer länge. Men det är intressant att se vilka vänner han väljer, och vilka han väljer att tala väl om.

Bat Ye’or

I boken berättar Ulf att han mötte Eurabia-mytens skapare, författaren och debattören Bat Ye’or under sin tid i Israel. Hon föreläste på Svenska Kyrkans teologiska institut när Ulf Ekman bodde i Israel. Det är hon som skapat islamofobins version av ”sions vises protokoll”.

Enligt henne pågår en planlagd invasion av Europa, betald med oljepengar. Invasionen stöds av ‘landsförrädare’ och ‘kulturmarxister’ i Europa. En serie avtal slöts mellan Europa, USA och arabvärlden, i hemlighet, på 1970-talet om att Europa skulle förslavas av muslimer. 1973, under oljekrisen ska ”muslimer” ha krävt att få islamisera Europa i utbyte mot att man vred på kranarna igen och gav Europa olja. Sedan dess pågår avsiktliga försök att ockupera och förslava Europa och krossa våra fri- och rättigheter.

Bat Ye’or är inte vem som helst. Hon är hyllad av det s.k ”counterjihad”. Den norske terroristen Breivik beundrade och citerade henne flitigt. Otaliga sverigedemokrater och andra islamofober uttalar sig positivt om hennes åsikter idag.

Ulf Ekman skriver fascinerat att Bat Ye’or drog paralleller mellan hur islam expanderade och förtryckte minoriteter förr i tiden och hur islam expanderar idag i sitt föredrag. Ulf beskriver att hon menar att en sekulariserad elit ‘säljer ut’ Europa, precis som ”dhimmis” (förrädare) sålde ut kristna och judar förr till de islamska tyrannerna. Europa går mot ”dhimmitude” idag på grund av islams utbredning, dvs förtryck av vår kultur, diskriminering och förslavande. ”Dhimmitude” är Bat Ye’ors begrepp för att förrädare, ‘quislingar’, styr Europa och säljer ut oss till ”muslimer”.

Sedan lägger Ulf Ekman till att muslimers ockupation:

är en historisk företeelse som bör uppmärksammas, men framför allt en modern utveckling som kan bli verklighet. Det gamla ÖstRom gick under på grund av islam… Vad är det som säger att ett avkristnat Europa… inte skulle gå samma öde till mötes idag? Vad är det som säger att islam inte kan få samma roll i dagens västeuropa?

Han noterar att kulturers kollaps under islam alltid går hand i hand med ökad antisemitism. I ÖstRom igår och i Europa idag. Sen följer ett stycke som visar att Ulf Ekman köpt hela Eurabiamyten med hull och hår:

I Europa idag skrivs historien om på ett alarmerande sätt. Helt plötsligt framstår islams inflytande som något mycket viktigt och stort. Det verkar som om de överenskommelser EU och muslimska länder gjort angående handel, kultur och utbildning gör att man är villig att ändra på fundamentala grundstenar i Europas kultur, historia och ideologiska synsätt. Denna ändring verkar också vara ett sätt att framstå som medgörlig och foglig i relationen till betydande muslimska minoriteter i Europa. Att islam har ett ovanligt stort inflytande i Europa idag är ställt utom allt tvivel. Vart det kan leda, och i vissa fall redan har lett vill Bat Ye’or visa genom sin forskning.

Direkt efter detta stycke skriver Ulf Ekman om förintelsen av judarna…

Oviktigt?

Ulf Ekmans bok handlar mest om Israel och har bara några få stycken om islam och muslimer. Är det oviktigt att se på dessa spridda exempel på islamofobi?

Nej, för Ulf Ekman och de som han samarbetar med har byggt sin rörelse kring en teologi som ÄR islamofob. Allt leder fram mot det efterlängtade målet: guds återkomst, gudsrikets skapelse, deras väg fram mot det målet är törnebeströdd med blod, hat, krig och elände. Och muslimer har nyckelroll i de teologiska förklaringarna om vägen mot målet.

Vår granskning fortsätter i nästa artikel om böcker som Livets Ord publicerat. Kan Ulf Ekmans fascination för myter om en muslimsk världskonspiration förklara varför Livets Ord gett ut flera böcker som spride den myten?
Livets Ord har gett ut flera böcker där man demoniserar islam, som boken Islams Invasion från 1994. I radio, TV och tryckta skrifter uttalar man sig om islam och muslimer som ett hot. Södermalmskyrkan, Världen Idag och andra församlingar och medier som står nära Livets Ord uttalar sig ofta på samma sätt om islam.

judarnaI förra artikeln visade jag att Ulf Ekman anser att det pågår en hemlig konspiration för att islamisera världen. Om man öppnar Ulf Ekmans bok ”Judarna – framtidens folk” från 1995 ser man redan där tydliga exempel på islamofobi.

Ulf Ekman utgår som vanligt från ‘de yttersta dagarna’. Då ska slutstriderna ske och Kristus nedstiga från himlen. Det är ”Guds plan” för människan. Men först ska judarna återvända till sitt hemland: Israel. Det är första tecknet på att Guds plan för den yttersta tiden håller på att uppfyllas. Och det sker nu. På grund av förföljelse har judarna återvänt till Israel, allt i enlighet med Guds vilja. Nu återstår de blodiga slutstriderna när judarnas och de kristnas fiende, islam, ska försöka utrota judarna. Det ingår också i Guds plan. Sedan kommer Kristus att återvända. Då kommer också judarna att genomgå en ”ny väckelse”, d.v.s. inse hur fel de haft och ”omfatta” Kristus.

Därför måste Livets Ord försvara Israel, skriver han.

”Muslimsk Antisemitism”

Låt oss kika på några exempel på vad Ulf Ekman skriver.

I kapitlet ”Muslimsk antisemitism” skriver han om hatet mot judarna. Sanna ord om hur skrämmande hatet varit mot judar och Israel, varvas med antydningar om att allt ingår i Guds plan och motståndet mot Guds plan: ”Islams hat mot Israel”.

Bakom mycket av arabernas hat och motvilja ligger en religion – islam. Varje år har muslimerna en fastemånad, Ramadan. I Iran och över hela världen avslutas den med att man på dess sista dag uttalar besvärjelser och förbannelser mot staten Israel. Muslimer över hela världen uppmanas, indoktrineras och eggas till otroliga fördomar, och till ett oförsonligt hat mot Israel. Den gamla antisemitismen har alltså idag ett annat ansikte, och det är islam.

Islam, religionen, och alla troende muslimer hatar alltså Israel och är antisemiter, påstår Ulf Ekman.

Islam är inte ens en religion, det är en ”antireligion”, anser Ulf Ekman. Han påstår att det egentligen enda innehållet i islam är att religionen är emot kristna och muslimer. Koranen är lögnaktig, och blodtörstig. Den är en antisemitisk skrift som beskriver judarna som ”avfälliga och perverterade”, påstår Ulf Ekman och därmed en skrift som skapar hat. En antisemitisk och antikristen skrift.

Vill man veta vad islam står för ska man titta på begreppet jihad, anser Ekman. Helt i strid med vad islam lär påstår Ulf Ekman att jihad betyder att föra heligt krig mot judar och kristna. Att jihad har fler betydelser struntar han helt i. Jihad är grunden för det Ulf kallar ”muslimsk diplomati”.

”Muslimsk Diplomati”

Så fortsätter Ulf Ekman:

Förutom att individens frihet och den personliga skulden och ansvaret saknas inom islam är det intressant att lägga märke till att också hjärtats frivilliga omvändelse saknas. Istället talas det om ”underkastelse” vilket ju också är det som islam betyder.
Dessutom saknas fredsbegreppet och förlåtelsen. Fred existerar inte, bara tillfälliga vapenvilor, tills omständigheterna blir gynnsammare och striderna för att utbreda islam kan fortsätta. Till detta bör läggas att det islamska sanningsbegreppet är annorlunda, vilket gör att man inte har den moraliska skyldigheten att tala sanning eller att hålla fördrag med de ”otrogna”.

Detta är klassiska islamofobiska myter! Påståendet att islam och därmed alla troende muslimer är lögnaktiga och blodtörstiga sprids dagligen på hatsajter som Avpixlat, Dispatch International och Exponerat. Det bör påpekas att även judar utsatts för dessa myter. Nazisterna påstod på 1930-talet exakt samma saker om judendomen. Påståendet att ”alla judar har ett annorlunda sanningsbegrepp” är en klassisk judemyt.

Islam måste kort och gott bort, menar Ulf Ekman. Först då förlorar muslimerna sin törst efter blod. På sidan 83 i sin bok skriver han att enda hoppet för muslimerna är att de omvänds och blir kristna:

När deras hjärtan blir ‘omskurna’, när islams antireligion av hat, makt sveps bort av Herrens Andes beröring av människors hjärtan, då först försvinner också blodtörsten och hämndgirigheten. Först då kan verklig fred komma till Mellanöstern.

I den fjärde delen av denna artikelserie ska vi fortsätta med att granska olika böcker som Livets Ord publicerat om islam.

Snabblänkar till [ DEL 1 / DEL 2 / DEL 3 / DEL 4 / DEL 5 ]