Etikettarkiv: Google

En kort lektion i fotografisk källkritik

En spansk artikel som påstår att Sverige håller på att tas över av shariapoliser cirkulerar just nu. Det påståendet borde vara tillräckligt för att vi svenskar ska avfärda artikeln. Men den åtföljs av en bild. Den sägs vara från Stockholm. Och många sprider den okritiskt.

Jag kan mitt Stockholm. Det finns ingen plats som ser ut så. Det gör att man bör haja till och vara lite källkritisk.

Om man gör en reverse image search på google (dvs söker på bilden) ser man att internationella hatmedia sen länge cirkulerat denna bilden som ett s k bevis på vad som sker i Stockholm. (Se här!)

Vad man kan göra då är att söka på tidigare datum.  (Se här) Då ser man att den tidigaste versionen av bilden är från en artikel om islam i Ryssland. (Se här) Via TinEye kan man se att bilden härrör från Ryssland.  (Se här) TinEye visar också vem som är fotograf. Och här har ni en annan bild från samma fotograf i sitt riktiga sammanhang . Lägg märke till husen i bakgrunden. (Se här)

Källkritik är viktigt.

Och… även om bilden hade föreställt Stockholm… Vad gör det? Har ni hört talas om de många kristna eventen då de hyr allmän plats?

”Google manipulerar sökningar för att stötta Hillary”

I ett klipp som setts nästan 20 miljoner gånger påstås att Google manipulerat sökningar så att ”Hillary Clinton Crime” och ”Hillary Clinton Criminal” inte expanderar när man skriver ”Hillary Clinton cri”, vilket de däremot gör i Yahoos sökmotor.

Detta stämmer.

Det som däremot inte nämns är att ”crime” och ”criminal” inte expanderar för någon annan politiker heller. Vi har testat:

  • ”George W Busch cri”
  • ”Bill Clinton cri”
  • ”Donald Trump cri”
  • ”Barack Obama cri”
  • ”Ted Cruz cri”
  • ”Richard Nixon cri”

Som motargument anges att ”Donald Trump rac” ger ”Donald Trump racist”.

Nu beror ju resultatet på en rad faktorer såsom var man söker, vem man är och vad man tidigare sökt på. För oss expanderar inte ”racist” enbart, se bilderna.

hcdt

Har Google manipulerat sökresultaten?

Det beror på hur vi definierar manipulation. Google trimmar hela tiden sökbegreppen enligt en rad kriterier, såsom användarvänlighet, etik, personlig integritet och ibland nationell lagstiftning.

Dessutom spelar tidigare sökningar, nationalitet, enhet, språk och andra inställningar roll. Du får olika resultat beroende på vem du är.

Att de däremot skulle försöka gynna Hillary Clinton finns inga belägg för.

EDIT: Google kommenterar klippet här, och bekräftar vår slutsats.