Hatlitteratur från Livets Ord (4)

Vi har i tidigare avsnitt av denna artikelserie (del 2 & del 3) sett att Ulf Ekman gett ut flera böcker som innehåller grovt islamhat. Nu är det dags att granska vad Livets Ords förlag har publicerat för litteratur och i del 5 granskar vi ett avsnitt av Livets Ords TV-show från 2010.

Livets Ord har ett förlag som gett ut flera böcker mot islam. Jag ska räkna upp några av dem här. Islams invasion, Islam, Israel och församlingen, Oheligt krig, Be om frid över Jerusalem, för att bara nämna några.

Islams invasion

islamsinvasionEn översättning av en engelsk bok skriven av Robert Morey.

Morey har alltid varit en rabiat rasist. Att Livets Ord ens ville ta i honom med tång och publicera hans bok 1994 säger mycket om vilka som driver församlingen.

Här är ett exempel på hur Morey brukar uttrycka sig. Att vi ”måste” bomba Mecka.

How to Win the War Against Radical Islam, the war against the Muslim Jihadists will be long and costly and will not be won until we bomb the Kabah in Mecca. Islam is based on a brick and mortar building that can be destroyed. They pray to that building five times a day, make a pilgrimage to it, run around it, kiss a black rock on the wall, then run between two hills and finally throw rocks at a pillar. What if that building, the Kabah, was destroyed? They could not pray to it or make a pilgrimage to it. The old pagan temple of the moon-god, al-ilah, is the Achilles’ heel of Islam. Destroy it and you destroy Islam’s soul.

Boken Islams invasion inleds med att Morey skriver att muslimer invandrar till Europa och föder många barn. Detta är ”invasionen”. Sen utmålas ”muslimerna” som vanligt för att de alla är hatiska, blodtörstiga och korkade. ”Islam drivs av en subtil form av rasism”, alla muslimer pekas ut som rasister och antisemiter. ”Araberna” vill påtvinga sin ”600-tals-kultur” på resten av världen. Alla araber beskylls för att vara ”rasister”, koranen som falsk och lögnaktig och Muhammed var blodtörstig. Därför anser Morey att vi hotas av ”islams” invasion och av de många muslimerna i Europa.
156 sidor hat.

Islam, israel och församlingen

Ytterligare en översättning. Denna är skriven av Marcel Rebiai 2006.

Denna bok är inte bara fördomsfull mot islam utan även mot judarna. Men det återkommer vi till i en senare artikel.

Boken handlar egentligen om Israel men börjar med ett förord, där Rebiai skriver att det finns politiker i väst som försöker lura oss. De politikerna vill få oss att tro att terrorangreppet mot USA 2001 ”inte har något med det verkliga islam att göra. De hävdar att dessa terrorister inte är några äkta muslimer, utan helt enkelt extremister”. I själva verket är islam våldsamt, ”islams våldsamma natur” gör att muslimer utför terrorangrepp, helt enkelt.

Sen börjar smutskastandet. Ni har säkert hört det förr. Begreppet islamofobi är falskt, muslimer hatar religionsfrihet, ”Den islamiska självuppfattningen” är krigisk. Islam är antisemitiskt, Koranen är kärlekslös och lögnaktig. Muhammed var en blodtörstig pedofil. Det finns inga moderata muslimer. Islam är expansivt och hotar resten av världen. Etc, etc.

Vid ‘de yttersta dagarna’ kommer Gud att personligen krossa islams och ”de arabiska folkens” blodtörstighet, påstår Rebiai.
Han citeras ofta av Livets Ord och har deltagit på deras konferenser. Vi återkommer till denna författare senare, när vi ska analysera Livets Ords syn på judar.

Oheligt krig

Översättning av Randall Prices bok, utgiven av Livets Ord 2003.

Ni kanske minns att man för några år sen skrev mycket om ett amerikanskt team som sade sig ha hittat Noaks Ark. Det var Randall Prices grupp: World of the Bible Ministries, Inc..

Han förespråkar att man ska riva de muslimska helgedomarna i Jerusalem och återuppbygga Salomos Tempel (The Coming Last Days Temple, 1999). Det kommer i och för sig att betyda att det blir krig med muslimerna, som aldrig kommer att acceptera att deras helgedomar rivs. Men det är ju enligt Price helt okej, för Gud har bestämt att i ‘de yttersta dagarna’ kommer muslimerna att invadera israel och sen kommer Gud att stiga ner och rädda judarna, omvända dem till kristendomen och förinta araberna.

Boken Oheligt krig handlar om israelkonflikten och har i princip samma utgångspunkt som böckerna ovan. Att visa att islam är en blodtörstig religion och att det pågår en invasion i hemlighet mot västvärlden.

Kapitlet om ”islams roll i konflikten” har ett intressant upplägg. Den börjar med att ställa frågan om ”denna världsomspännande expansion av islam” är ett ”globalt hot”? Sen följer en lång rad påståenden om hur hemska muslimer och islam är, allt från antisemitism, jihad ”muslimernas heliga krig” till att islam aldrig vill ha fred. Kapitlet avslutas med orden: ”nu när vi förstår det allmänna perspektivet hos dem som följer islam”… Ja, ni förstår själva! Boken innehåller 390 sidor hat som går ut på att utmåla islam som ett hot och som fiende i den kommande slutstriden om Palestina som föregår Kristus återkomst.

Vi återkommer även till denna bok en annan gång.

Be om frid över Jerusalem

Boken är en översättning. Författaren är Tom Hess.

Hess kommer vi också att återvända till senare. Denna bok är en av de vidrigaste böcker som Livets Ord publicerat.

Om man anser att det tillhör Guds plan för ‘de yttersta dagarna’ att judarna skulle förföljas under 1900-talet, betyder det då att Gud också låg bakom sådant som förintelsen? Bra fråga! Och kan man kalla sig ”judevän” om man anser att judarna är fel ute, otrogna och perverterade? Så perverterade att de judar som i de yttersta dagarna inte omvänder sig och tror på Kristus kommer att brännas i Guds stora brännugnar tillsammans med muslimer och andra otrogna. Kan man kalla sig judevän om man anser att en ”andra förintelse” är nödvändig, enligt Guds plan, för att Jesus ska kunna återvända till jorden? Är man Israelvän om man anser att Gud mördade Israels premiärminister Rabin 1994?

Fast, i denna artikel handlar det inte om Hess syn på judar, utan om hans syn på muslimer.

Det kommer ske en ”andra förintelse” av judar, det är Guds plan menar Hess. Ni kanske kan ana vem som kommer att förinta dem. Jo, ni gissade rätt: muslimerna. Fast egentligen är det inte muslimerna, det är Gud. Så här skriver han om Al Quaida:

Muslimsk fundamentalism är en form av skakning som tillåts av Gud i denna tid…

Vilken syn på Gud, judar och muslimer får personer som matas med sån här propaganda?

Läs alla delarna av denna artikelserie!
Snabblänkar till [ DEL 1 / DEL 2 / DEL 3 / DEL 4 / DEL 5 ]