Etikettarkiv: Livets Ord

Är Ebba Busch Thor svensk?

Ska man följa Ebba Busch Thors metod så kan man ifrågasätta även hennes svenskhet. Hon stöder ju Livets Ord, trots deras homofobi – den homofobi hon anser att man måste ta avstånd från för att klassas som en som följer svensk värdegrund.

Ska vi ha en värdegrund vid sidan om lagen som alla svenskar måste följa? Nej, KD har fel. Det enda som ska gälla som svensk värdegrund är lagen.

Men däremot vill jag stärka lagen. Det är skandal att homofober t ex kan öppna skolor. Men vi bör påminna oss om att Ebba Busch Thor gått i Livets Ords skola och pratar gott om dem ännu.

Jag känner personer som har gått i den skolan och upplevt vad kamrater, lärare och rektorer sagt om muslimer, katoliker och homosexuella. Där har vi verkligen en miljö som inte tolererar homosexualitet.

Jag håller med Busch Thor om att vi måste agera mot homofobi. I mitt Sverige hade inte Livets Ord ens kunnat öppna en skola. Men att därifrån gå så långt som att säga att Livets Ord eller de som stöder Livets Ord inte är svenskar, det skulle jag inte anse vara OK.

KD tänker väldigt inkonsekvent. De förespråkar själva sånt som bara kan existera i en mångkultur, där vi låter människor göra egna val. KD är t ex för barnomsorgspeng, så att en av föräldrarna kan vara hemma med sina barn de första åren. Även traditionella kvinnliga värderingar har försvarats av KD.

Jag stöder KD på de punkterna, därför kan jag se likheterna med t ex respekten för religiösas egna val.

Så länge det inte skadar andra borde det vara tillåtet, kort och gott.

Såå, är Ebba Busch Thor svensk? Ja, det skulle jag säga, även om hon stöder Livets Ord än idag. Men det är inte OK att hon inte agerar mot sådant som strider mot svensk lag. Det finns saker hos Livets Ord som strider mot svensk grundlag.

Läs mer på Aftonbladet debatt: Ebba Busch Thor: försök vara självkritisk!

"Muslimerna är ett hot" (5)

”Vi älskar dem alla och de har god mat, men är ett hot allihopa!” Ja, så kan det låta när man lyssnar på Ulf Ekmans TV-sändningar eller predikningar när de tar upp ämnet islam. Vi ska visa på ett exempel hämtat ur Livets Ords TV 2010: Ulf Ekman är programledare och intervjuar redaktören för Världen Idag Mats Tunehag och Vebjörn Selbekk.

islamophobiaCirka 18 minuter in i klippet ställer sig Ulf Ekman frågan om islam är ett hot idag, eftersom det har invandrat mellan 10 000 och 20 000 muslimer i landet. ”För vågorna går ju höga, är detta ett hot, eller är det överdrivet”?

Det är sevärt klipp, som är talande för hur Livets Ord debatterar islam.

Selbekk, chefredaktör för Dagenmagazin i Norge, svarar på Ulfs fråga genom att prata om ”demografin”. ”Flera av de värden vi byggt våra samhällen på är under ökande press” på grund av de 200 000 muslimerna i Sverige. Antisemitism, liksom brist på yttrandefrihet och kvinnoförtryck är ett resultat av ”de här miljöerna”, det vill säga islam. Islam, antyder han, straffar folk som hoppar av och konverterar från islam, med döden (ca 26 min in i klippet).

Selbekk drar alla muslimer över en kam medan Tunehag är mer subtil, och säger i början att problemet inte är muslimerna utan islam. Det kan ju låta förnuftigt men sedan demoniserar han hela islam med ord om att islam som helhet är människofientligt, och rapar ofta upp orden ”muslimer är en del av problemet”. Det är ju logiskt att muslimerna är en del av problemet om islam är ett problem, eller hur?

”I de här miljöerna” är man kvinnofientlig, hatar yttrandefrihet, gillar terrorister och hatar judar, är Tunehags budskap. Han har inte hittat en enda muslim som anser att man kan ha islam utan sharia, säger han. ”Där sharia går in går demokrati ut”, menar han. (Och ignorerar alla de muslimer som anser att demokrati och människorrätt är en del av sharia, som inte betyder annat än Guds lag.)

Till slut enas de alla under förbrödrande skratt om att ”muslimerna har god mat” och är en färgglad klick. De har minnsann ”inga fördomar” eller något emot dem, säger de, men ”muslimer är ändå en del av problemet”…

De älskar alla muslimer men varje muslim är ett hot, med andra ord.

Vi återkommer till Tunehag framöver.

Läs alla delarna av serien om Livets Ords rasism genom att klicka här!

Hatlitteratur från Livets Ord (4)

Vi har i tidigare avsnitt av denna artikelserie (del 2 & del 3) sett att Ulf Ekman gett ut flera böcker som innehåller grovt islamhat. Nu är det dags att granska vad Livets Ords förlag har publicerat för litteratur och i del 5 granskar vi ett avsnitt av Livets Ords TV-show från 2010.

Livets Ord har ett förlag som gett ut flera böcker mot islam. Jag ska räkna upp några av dem här. Islams invasion, Islam, Israel och församlingen, Oheligt krig, Be om frid över Jerusalem, för att bara nämna några.

Islams invasion

islamsinvasionEn översättning av en engelsk bok skriven av Robert Morey.

Morey har alltid varit en rabiat rasist. Att Livets Ord ens ville ta i honom med tång och publicera hans bok 1994 säger mycket om vilka som driver församlingen.

Här är ett exempel på hur Morey brukar uttrycka sig. Att vi ”måste” bomba Mecka.

How to Win the War Against Radical Islam, the war against the Muslim Jihadists will be long and costly and will not be won until we bomb the Kabah in Mecca. Islam is based on a brick and mortar building that can be destroyed. They pray to that building five times a day, make a pilgrimage to it, run around it, kiss a black rock on the wall, then run between two hills and finally throw rocks at a pillar. What if that building, the Kabah, was destroyed? They could not pray to it or make a pilgrimage to it. The old pagan temple of the moon-god, al-ilah, is the Achilles’ heel of Islam. Destroy it and you destroy Islam’s soul.

Boken Islams invasion inleds med att Morey skriver att muslimer invandrar till Europa och föder många barn. Detta är ”invasionen”. Sen utmålas ”muslimerna” som vanligt för att de alla är hatiska, blodtörstiga och korkade. ”Islam drivs av en subtil form av rasism”, alla muslimer pekas ut som rasister och antisemiter. ”Araberna” vill påtvinga sin ”600-tals-kultur” på resten av världen. Alla araber beskylls för att vara ”rasister”, koranen som falsk och lögnaktig och Muhammed var blodtörstig. Därför anser Morey att vi hotas av ”islams” invasion och av de många muslimerna i Europa.
156 sidor hat.

Islam, israel och församlingen

Ytterligare en översättning. Denna är skriven av Marcel Rebiai 2006.

Denna bok är inte bara fördomsfull mot islam utan även mot judarna. Men det återkommer vi till i en senare artikel.

Boken handlar egentligen om Israel men börjar med ett förord, där Rebiai skriver att det finns politiker i väst som försöker lura oss. De politikerna vill få oss att tro att terrorangreppet mot USA 2001 ”inte har något med det verkliga islam att göra. De hävdar att dessa terrorister inte är några äkta muslimer, utan helt enkelt extremister”. I själva verket är islam våldsamt, ”islams våldsamma natur” gör att muslimer utför terrorangrepp, helt enkelt.

Sen börjar smutskastandet. Ni har säkert hört det förr. Begreppet islamofobi är falskt, muslimer hatar religionsfrihet, ”Den islamiska självuppfattningen” är krigisk. Islam är antisemitiskt, Koranen är kärlekslös och lögnaktig. Muhammed var en blodtörstig pedofil. Det finns inga moderata muslimer. Islam är expansivt och hotar resten av världen. Etc, etc.

Vid ‘de yttersta dagarna’ kommer Gud att personligen krossa islams och ”de arabiska folkens” blodtörstighet, påstår Rebiai.
Han citeras ofta av Livets Ord och har deltagit på deras konferenser. Vi återkommer till denna författare senare, när vi ska analysera Livets Ords syn på judar.

Oheligt krig

Översättning av Randall Prices bok, utgiven av Livets Ord 2003.

Ni kanske minns att man för några år sen skrev mycket om ett amerikanskt team som sade sig ha hittat Noaks Ark. Det var Randall Prices grupp: World of the Bible Ministries, Inc..

Han förespråkar att man ska riva de muslimska helgedomarna i Jerusalem och återuppbygga Salomos Tempel (The Coming Last Days Temple, 1999). Det kommer i och för sig att betyda att det blir krig med muslimerna, som aldrig kommer att acceptera att deras helgedomar rivs. Men det är ju enligt Price helt okej, för Gud har bestämt att i ‘de yttersta dagarna’ kommer muslimerna att invadera israel och sen kommer Gud att stiga ner och rädda judarna, omvända dem till kristendomen och förinta araberna.

Boken Oheligt krig handlar om israelkonflikten och har i princip samma utgångspunkt som böckerna ovan. Att visa att islam är en blodtörstig religion och att det pågår en invasion i hemlighet mot västvärlden.

Kapitlet om ”islams roll i konflikten” har ett intressant upplägg. Den börjar med att ställa frågan om ”denna världsomspännande expansion av islam” är ett ”globalt hot”? Sen följer en lång rad påståenden om hur hemska muslimer och islam är, allt från antisemitism, jihad ”muslimernas heliga krig” till att islam aldrig vill ha fred. Kapitlet avslutas med orden: ”nu när vi förstår det allmänna perspektivet hos dem som följer islam”… Ja, ni förstår själva! Boken innehåller 390 sidor hat som går ut på att utmåla islam som ett hot och som fiende i den kommande slutstriden om Palestina som föregår Kristus återkomst.

Vi återkommer även till denna bok en annan gång.

Be om frid över Jerusalem

Boken är en översättning. Författaren är Tom Hess.

Hess kommer vi också att återvända till senare. Denna bok är en av de vidrigaste böcker som Livets Ord publicerat.

Om man anser att det tillhör Guds plan för ‘de yttersta dagarna’ att judarna skulle förföljas under 1900-talet, betyder det då att Gud också låg bakom sådant som förintelsen? Bra fråga! Och kan man kalla sig ”judevän” om man anser att judarna är fel ute, otrogna och perverterade? Så perverterade att de judar som i de yttersta dagarna inte omvänder sig och tror på Kristus kommer att brännas i Guds stora brännugnar tillsammans med muslimer och andra otrogna. Kan man kalla sig judevän om man anser att en ”andra förintelse” är nödvändig, enligt Guds plan, för att Jesus ska kunna återvända till jorden? Är man Israelvän om man anser att Gud mördade Israels premiärminister Rabin 1994?

Fast, i denna artikel handlar det inte om Hess syn på judar, utan om hans syn på muslimer.

Det kommer ske en ”andra förintelse” av judar, det är Guds plan menar Hess. Ni kanske kan ana vem som kommer att förinta dem. Jo, ni gissade rätt: muslimerna. Fast egentligen är det inte muslimerna, det är Gud. Så här skriver han om Al Quaida:

Muslimsk fundamentalism är en form av skakning som tillåts av Gud i denna tid…

Vilken syn på Gud, judar och muslimer får personer som matas med sån här propaganda?

Läs alla delarna av denna artikelserie!
Snabblänkar till [ DEL 1 / DEL 2 / DEL 3 / DEL 4 / DEL 5 ]

Ulf Ekman om det "Onda Islam" (3)

Livets Ord har gett ut flera böcker där man demoniserar islam, som boken Islams Invasion från 1994. I radio, TV och tryckta skrifter uttalar man sig om islam och muslimer som ett hot. Södermalmskyrkan, Världen Idag och andra församlingar och medier som står nära Livets Ord uttalar sig på liknande sätt om islam.

judarnaI förra artikeln visade jag att Ulf Ekman anser att det pågår en hemlig konspiration för att islamisera världen. Om man öppnar Ulf Ekmans bok ”Judarna – framtidens folk” från 1995 ser man redan där tydliga exempel på islamofobi.

Ulf Ekman utgår som vanligt från ‘de yttersta dagarna’. Då ska slutstriderna ske och Kristus nedstiga från himlen. Det är ”Guds plan” för människan. Men först ska judarna återvända till sitt hemland: Israel. Det är första tecknet på att Guds plan för den yttersta tiden håller på att uppfyllas. Och det sker nu. På grund av förföljelse har judarna återvänt till Israel, allt i enlighet med Guds vilja. Nu återstår de blodiga slutstriderna när judarnas och de kristnas fiende, islam, ska försöka utrota judarna. Det ingår också i Guds plan. Sedan kommer Kristus att återvända. Då kommer också judarna att genomgå en ”ny väckelse”, d.v.s. inse hur fel de haft och ”omfatta” Kristus.

Därför måste Livets Ord försvara Israel, skriver han.

”Muslimsk Antisemitism”

Låt oss kika på några exempel på vad Ulf Ekman skriver.

I kapitlet ”Muslimsk antisemitism” skriver han om hatet mot judarna. Sanna ord om hur skrämmande hatet varit mot judar och Israel, varvas med antydningar om att allt ingår i Guds plan och motståndet mot Guds plan: ”Islams hat mot Israel”.

Bakom mycket av arabernas hat och motvilja ligger en religion – islam. Varje år har muslimerna en fastemånad, Ramadan. I Iran och över hela världen avslutas den med att man på dess sista dag uttalar besvärjelser och förbannelser mot staten Israel. Muslimer över hela världen uppmanas, indoktrineras och eggas till otroliga fördomar, och till ett oförsonligt hat mot Israel. Den gamla antisemitismen har alltså idag ett annat ansikte, och det är islam.

Islam, religionen, och alla troende muslimer hatar alltså Israel och är antisemiter, påstår Ulf Ekman.

Islam är inte ens en religion, det är en ”antireligion”, anser Ulf Ekman. Han påstår att det egentligen enda innehållet i islam är att religionen är emot kristna och muslimer. Koranen är lögnaktig, och blodtörstig. Den är en antisemitisk skrift som beskriver judarna som ”avfälliga och perverterade”, påstår Ulf Ekman och därmed en skrift som skapar hat. En antisemitisk och antikristen skrift.

Vill man veta vad islam står för ska man titta på begreppet jihad, anser Ekman. Helt i strid med vad islam lär påstår Ulf Ekman att jihad betyder att föra heligt krig mot judar och kristna. Att jihad har fler betydelser struntar han helt i. Jihad är grunden för det Ulf kallar ”muslimsk diplomati”.

”Muslimsk Diplomati”

Så fortsätter Ulf Ekman:

Förutom att individens frihet och den personliga skulden och ansvaret saknas inom islam är det intressant att lägga märke till att också hjärtats frivilliga omvändelse saknas. Istället talas det om ”underkastelse” vilket ju också är det som islam betyder.
Dessutom saknas fredsbegreppet och förlåtelsen. Fred existerar inte, bara tillfälliga vapenvilor, tills omständigheterna blir gynnsammare och striderna för att utbreda islam kan fortsätta. Till detta bör läggas att det islamska sanningsbegreppet är annorlunda, vilket gör att man inte har den moraliska skyldigheten att tala sanning eller att hålla fördrag med de ”otrogna”.

Detta är klassiska islamofobiska myter! Påståendet att islam och därmed alla troende muslimer är lögnaktiga och blodtörstiga sprids dagligen på hatsajter som Avpixlat, Dispatch International och Exponerat. Det bör påpekas att även judar utsatts för dessa myter. Nazisterna påstod på 1930-talet exakt samma saker om judendomen. Påståendet att ”alla judar har ett annorlunda sanningsbegrepp” är en klassisk judemyt.

Islam måste kort och gott bort, menar Ulf Ekman. Först då förlorar muslimerna sin törst efter blod. På sidan 83 i sin bok skriver han att enda hoppet för muslimerna är att de omvänds och blir kristna:

När deras hjärtan blir ‘omskurna’, när islams antireligion av hat, makt sveps bort av Herrens Andes beröring av människors hjärtan, då först försvinner också blodtörsten och hämndgirigheten. Först då kan verklig fred komma till Mellanöstern.

I del fyra ska vi fortsätta att studera vad Livets Ord gett ut för böcker om islam.

Läs alla delarna av serien genom att klicka här!
Snabblänkar till [ DEL 1 / DEL 2 / DEL 3 / DEL 4 / DEL 5 ]

Livets Ord, Ulf Ekman & islamofobi (2)

Livets Ord och deras allierade har länge drivit hatkampanjer mot muslimer. Deras åsikter är skrämmande exempel på kristen, fundamentalistisk, rasism och vi fortsätter här vår artikelserie. Ulf Ekman, Livets Ords grundare, köpte hela den islamofobiska myten om ”Eurabia” redan för tio år sen; Bat Ye’ors teorier om att världens bankirer och muslimer gemensamt beslutat att ‘islamisera’ Europa.

KorsAtt Livets Ords grundare Ulf Ekman i sina böcker skriver att han tror på den s.k. ”Eurabiamyten” är allvarligt. Jag ska jämföra med antisemitism så ni förstår hur illa det är. Det är som om Ulf Ekman skulle ha tyckt att den som skapade den antisemitiska bluffen ”Sions vises protokoll” var en riktigt vettig person och sen citerat protokollet som sant.

Denna islamofoba myt skulle man kunna kalla ”Meckas Visas Protokoll”. Den påstås ‘avslöja’ hemliga, konspiratoriska, nätverk och hemliga överenskommelser mellan västvärldens politiker och muslimerna om att låta islam ‘ta över’ Europa. Utgångspunkten i myten är att Islam och muslimer sägs hota Israel och Jerusalem.

Livets Ord slår samman sin syn på de yttersta dagarna med islamhat. All rasism bygger på att ha en fiendebild. Ett ”dom” att kontrastera mot vårt ”vi”. Ulf Ekman valde tidigt kommunismen och islam som fiendebild. När Sovjet föll återstod islam.

När de yttersta dagarna kommer, stiger Jesus ner till Jerusalem och etablerar Gudsriket. Innan dess utkämpas en blodig strid, med atombomber, om makten över Israel, där araberna kommer att anfalla Israel, anser de. Judarna kommer att vinna med kristen hjälp. De flesta judar kommer att konvertera till kristendom, sen kommer muslimer, alla andra judar, ateister och alla andra som representerar de ogudaktiga att brännas i Guds stora brännugnar.

Redan idag kan vissa se ”tecknen” på att slutstriden är nära. Islam breder ut sig i hela världen och hotar Israel, anser de.

”Meckas vises protokoll”

Vi kommer att se på många exempel på Ulf Ekmans islamhat i denna granskning. På klassiskt, rasistiskt manér varvas prat om muslimer och islam – de är samtliga ett ‘hot’. Skräckvisioner om ”muslimsk invasion” av Europa, myter om sharia, myter om hur ”islam” förintar Israel.

Ulf Ekman var i Israel en längre tid för tio år sen och skrev där en bok om sina upplevelser: ”Älskade hatade Israel”. I den boken påstår Ulf att det finns en ”oförmåga eller ointresse att kritiskt granska islam som alltmer sprider sig” :

I ytligt försök att vara neutral och förstående, eller i ren fruktan, anpassar man sig och låter islam hållas. Detta trots att islam på så många punkter klart avviker från det som västvärlden, när det gäller andra sammanhang, inte skulle acceptera. Det råder ingen tvekan om att den radikala aggressivitet som islam visar i västvärlden skrämmer och gör makthavare osäkra på hur de skall agera. Här är inte platsen att skärskåda detta, men det är ingen tvekan om att en av de stora utmaningarna idag och imorgon är islam, inte bara i Mellanösternkonflikten, utan i hela världen och inte minst i Europa”.

På typiskt manér, som vi ska se i senare artiklar, påstår Ekman att alla palestinier vill ha ett ”juderent” Palestina (sidan 136). Ulf generaliserar ofta om ”araber”, som är aggressiva och oftast hatar judar.

Islam är bara problem anser Ekman. Men samtidigt som han generaliserarom araber och muslimer kan han skriva att hann minsann inte hatar alla muslimer eller alla palestinier. Dubbelmoral!

Ulf Ekman har haft dessa ideer länge. Men det är intressant att se vilka vänner han väljer, och vilka han väljer att tala väl om.

Bat Ye’or

I boken berättar Ulf att han mötte Eurabia-mytens skapare, författaren och debattören Bat Ye’or under sin tid i Israel. Hon föreläste på Svenska Kyrkans teologiska institut när Ulf Ekman bodde i Israel. Det är hon som skapat islamofobins version av ”sions vises protokoll”.

Enligt henne pågår en planlagd invasion av Europa, betald med oljepengar. Invasionen stöds av ‘landsförrädare’ och ‘kulturmarxister’ i Europa. En serie avtal slöts mellan Europa, USA och arabvärlden, i hemlighet, på 1970-talet om att Europa skulle förslavas av muslimer. 1973, under oljekrisen ska ”muslimer” ha krävt att få islamisera Europa i utbyte mot att man vred på kranarna igen och gav Europa olja. Sedan dess pågår avsiktliga försök att ockupera och förslava Europa och krossa våra fri- och rättigheter.

Bat Ye’or är inte vem som helst. Hon är hyllad av det s.k ”counterjihad”. Den norske terroristen Breivik beundrade och citerade henne flitigt. Otaliga sverigedemokrater och andra islamofober uttalar sig positivt om hennes åsikter idag.

Ulf Ekman skriver fascinerat att Bat Ye’or drog paralleller mellan hur islam expanderade och förtryckte minoriteter förr i tiden och hur islam expanderar idag i sitt föredrag. Ulf beskriver att hon menar att en sekulariserad elit ‘säljer ut’ Europa, precis som ”dhimmis” (förrädare) sålde ut kristna och judar förr till de islamska tyrannerna. Europa går mot ”dhimmitude” idag på grund av islams utbredning, dvs förtryck av vår kultur, diskriminering och förslavande. ”Dhimmitude” är Bat Ye’ors begrepp för att förrädare, ‘quislingar’, styr Europa och säljer ut oss till ”muslimer”.

Sedan lägger Ulf Ekman till att muslimers ockupation:

är en historisk företeelse som bör uppmärksammas, men framför allt en modern utveckling som kan bli verklighet. Det gamla ÖstRom gick under på grund av islam… Vad är det som säger att ett avkristnat Europa… inte skulle gå samma öde till mötes idag? Vad är det som säger att islam inte kan få samma roll i dagens västeuropa?

Han noterar att kulturers kollaps under islam alltid går hand i hand med ökad antisemitism. I ÖstRom igår och i Europa idag. Sen följer ett stycke som visar att Ulf Ekman köpt hela Eurabiamyten med hull och hår:

I Europa idag skrivs historien om på ett alarmerande sätt. Helt plötsligt framstår islams inflytande som något mycket viktigt och stort. Det verkar som om de överenskommelser EU och muslimska länder gjort angående handel, kultur och utbildning gör att man är villig att ändra på fundamentala grundstenar i Europas kultur, historia och ideologiska synsätt. Denna ändring verkar också vara ett sätt att framstå som medgörlig och foglig i relationen till betydande muslimska minoriteter i Europa. Att islam har ett ovanligt stort inflytande i Europa idag är ställt utom allt tvivel. Vart det kan leda, och i vissa fall redan har lett vill Bat Ye’or visa genom sin forskning.

Direkt efter detta stycke skriver Ulf Ekman om förintelsen av judarna…

Oviktigt?

Ulf Ekmans bok handlar mest om Israel och har bara några få stycken om islam och muslimer. Är det oviktigt att se på dessa spridda exempel på islamofobi?

Nej, för Ulf Ekman och de som han samarbetar med har byggt sin rörelse kring en teologi som ÄR islamofob. Allt leder fram mot det efterlängtade målet: guds återkomst, gudsrikets skapelse, deras väg fram mot det målet är törnebeströdd med blod, hat, krig och elände. Och muslimer har nyckelroll i de teologiska förklaringarna om vägen mot målet.

Vår granskning fortsätter i nästa artikel om böcker som Livets Ord publicerat. Kan Ulf Ekmans fascination för myter om en muslimsk världskonspiration förklara varför Livets Ord gett ut flera böcker som spride den myten?
Livets Ord har gett ut flera böcker där man demoniserar islam, som boken Islams Invasion från 1994. I radio, TV och tryckta skrifter uttalar man sig om islam och muslimer som ett hot. Södermalmskyrkan, Världen Idag och andra församlingar och medier som står nära Livets Ord uttalar sig ofta på samma sätt om islam.

judarnaI förra artikeln visade jag att Ulf Ekman anser att det pågår en hemlig konspiration för att islamisera världen. Om man öppnar Ulf Ekmans bok ”Judarna – framtidens folk” från 1995 ser man redan där tydliga exempel på islamofobi.

Ulf Ekman utgår som vanligt från ‘de yttersta dagarna’. Då ska slutstriderna ske och Kristus nedstiga från himlen. Det är ”Guds plan” för människan. Men först ska judarna återvända till sitt hemland: Israel. Det är första tecknet på att Guds plan för den yttersta tiden håller på att uppfyllas. Och det sker nu. På grund av förföljelse har judarna återvänt till Israel, allt i enlighet med Guds vilja. Nu återstår de blodiga slutstriderna när judarnas och de kristnas fiende, islam, ska försöka utrota judarna. Det ingår också i Guds plan. Sedan kommer Kristus att återvända. Då kommer också judarna att genomgå en ”ny väckelse”, d.v.s. inse hur fel de haft och ”omfatta” Kristus.

Därför måste Livets Ord försvara Israel, skriver han.

”Muslimsk Antisemitism”

Låt oss kika på några exempel på vad Ulf Ekman skriver.

I kapitlet ”Muslimsk antisemitism” skriver han om hatet mot judarna. Sanna ord om hur skrämmande hatet varit mot judar och Israel, varvas med antydningar om att allt ingår i Guds plan och motståndet mot Guds plan: ”Islams hat mot Israel”.

Bakom mycket av arabernas hat och motvilja ligger en religion – islam. Varje år har muslimerna en fastemånad, Ramadan. I Iran och över hela världen avslutas den med att man på dess sista dag uttalar besvärjelser och förbannelser mot staten Israel. Muslimer över hela världen uppmanas, indoktrineras och eggas till otroliga fördomar, och till ett oförsonligt hat mot Israel. Den gamla antisemitismen har alltså idag ett annat ansikte, och det är islam.

Islam, religionen, och alla troende muslimer hatar alltså Israel och är antisemiter, påstår Ulf Ekman.

Islam är inte ens en religion, det är en ”antireligion”, anser Ulf Ekman. Han påstår att det egentligen enda innehållet i islam är att religionen är emot kristna och muslimer. Koranen är lögnaktig, och blodtörstig. Den är en antisemitisk skrift som beskriver judarna som ”avfälliga och perverterade”, påstår Ulf Ekman och därmed en skrift som skapar hat. En antisemitisk och antikristen skrift.

Vill man veta vad islam står för ska man titta på begreppet jihad, anser Ekman. Helt i strid med vad islam lär påstår Ulf Ekman att jihad betyder att föra heligt krig mot judar och kristna. Att jihad har fler betydelser struntar han helt i. Jihad är grunden för det Ulf kallar ”muslimsk diplomati”.

”Muslimsk Diplomati”

Så fortsätter Ulf Ekman:

Förutom att individens frihet och den personliga skulden och ansvaret saknas inom islam är det intressant att lägga märke till att också hjärtats frivilliga omvändelse saknas. Istället talas det om ”underkastelse” vilket ju också är det som islam betyder.
Dessutom saknas fredsbegreppet och förlåtelsen. Fred existerar inte, bara tillfälliga vapenvilor, tills omständigheterna blir gynnsammare och striderna för att utbreda islam kan fortsätta. Till detta bör läggas att det islamska sanningsbegreppet är annorlunda, vilket gör att man inte har den moraliska skyldigheten att tala sanning eller att hålla fördrag med de ”otrogna”.

Detta är klassiska islamofobiska myter! Påståendet att islam och därmed alla troende muslimer är lögnaktiga och blodtörstiga sprids dagligen på hatsajter som Avpixlat, Dispatch International och Exponerat. Det bör påpekas att även judar utsatts för dessa myter. Nazisterna påstod på 1930-talet exakt samma saker om judendomen. Påståendet att ”alla judar har ett annorlunda sanningsbegrepp” är en klassisk judemyt.

Islam måste kort och gott bort, menar Ulf Ekman. Först då förlorar muslimerna sin törst efter blod. På sidan 83 i sin bok skriver han att enda hoppet för muslimerna är att de omvänds och blir kristna:

När deras hjärtan blir ‘omskurna’, när islams antireligion av hat, makt sveps bort av Herrens Andes beröring av människors hjärtan, då först försvinner också blodtörsten och hämndgirigheten. Först då kan verklig fred komma till Mellanöstern.

I den fjärde delen av denna artikelserie ska vi fortsätta med att granska olika böcker som Livets Ord publicerat om islam.

Snabblänkar till [ DEL 1 / DEL 2 / DEL 3 / DEL 4 / DEL 5 ]

Vad gör vi med religiöst hat?

Motargument inleder här en ny artikelserie om religiöst hat och religiös rasism.

Många i Sverige har problem att hantera religiöst hat. Det där med att tro på Gud är så personligt att det vill man inte röra i för mycket. Många religiösa kan därför gå omkring och uttrycka saker som vi annars skulle ha reagerat starkt emot om det hade varit en politiker, en helt vanlig kollega eller en granne, som hade sagt de här sakerna.

Varför ska man behandla någon som hatar homosexuella annorlunda därför att denne påstår att Gud hatar homosexuella? Varför ska man behandla någon som anser att judar och muslimer förtjänar att brinna i helvetet annorlunda för att denne är troende? Varför ska man behandla kvinnohatare annorlunda för att de kallar sig muslimer eller kristna?

Vad sker om man klär av dem det där religiösa och behandlar det de uttrycker som om det vore vilken utsaga som helst? Vad återstår då? Jo, hatet, det rena hatet!

Vi kommer att fokusera på två fenomen. Rasism med kristna förtecken och rasism med muslimska förtecken. Vi kommer att kalla det kristen fundamentalism och muslimsk fundamentalism, alternativt radikal högerkristendom och radikal islamism. Detta gör vi för att skilja mellan kristendom och islam å ena sidan, och den hatiska extremismen och rasismen å den andra.

När det gäller högerkristen rasism kommer vi att fokusera på Livets Ord, som under många år spridit enormt mycket hat gentemot muslimer och islam. Vi kommer att titta på andra också, som exempelvis Stanley Sjöberg, frikyrkopastorn. Vidare kommer vi att ifrågasätta synen på Livets Ord som ”judevänner”, eftersom de anser att på den yttersta dagen kommer de judar som inte erkänner Kristus att brännas och fara ner till Satan. Detta kommer att ske med dem och med alla andra som förnekar Kristus. Att vara jude blir ändå i förlängningen lika ”fel”, i deras ögon, som att vara muslim eller ateist.

Vi kommer också att fundera över vilken människosyn man egentligen har om man anser att ”otrogna” förtjänar att brinna i helvetet?

Vad sker om vi slutar respektera dessa åsikter som en del av deras tro? Hur kan man se på det då?

Livets ord 1

Det andra exemplet kommer att beröra muslimsk extremism. Där finns flera exempel på hur hat sprids, hat mot framför allt judar och så kallade ”kuffar”, det vill säga otrogna. Partiet Hizb-Ut-Tahrir är ett tydligt exempel på denna extremism. Också de anser att otrogna ska brinna i helvetet. De är mot demokrati och har internationellt pratat om att judarna bör utrotas. De anser också att homosexualitet är en synd och att kvinnor ska veta sin plats.

Vad sker om vi slutar respektera dessa åsikter som en del av deras tro? Hur kan man se på det då?

Hizb1

och

Hizb2

Men vi ska även granska svenska kyrkan som har allierat sig med några riktigt galna antisemiter i sin kamp för Palestinas rättigheter. Behöver man verkligen göra så? Bör man välja sina vänner?

Först ska vi granska Livets ord. Häng med på en resa i den religiösa värld där hat förkläs i kärlek!
Snabblänkar till [ DEL 1 / DEL 2 / DEL 3 / DEL 4 / DEL 5 ]