Etikettarkiv: sharia

Blir Sverige ”muslimskt”?

Nej!


Där skulle hela den frågan kunnat varit slut. Men det existerar tyvärr många fördomar och amatörteorier överallt om denna fråga som man faktiskt behöver ta på allvar. Det är en absurd fråga, som väcker tankar i huvudet på även experter inom religion. Varför och hur kan frågan ha uppstått och lever vidare; skulle landet Sverige faktiskt kunna få en majoritet av muslimer under vår livstid?

Påståenden som ”Sverige kommer snart kunna ha islamistisk statsreligion eller införa sharialagar” – förekommer faktiskt på nätet än i dag, år 2022.

Nej. För det kommer ej kunna bli så många troende muslimer i Sverige att en sådan minoritetsgrupp kan förändra statsskicket, där vi har Svenska kyrkans alla medlemmar, alla ateister och att majoriteten vill ha icke-konfessionella, icke-religiösa myndigheter och politiska partier.

Nej. Barnafödandet bland alla icke-muslimska grupper kommer fortsätta i Sverige och barnantal i immigrantfamiljer sjunker ner mot genomsnittsnivån redan i nästa generation.

Pew Research Center då, kanske några hävdar? För det förekommer att några söker efter siffror som belägg för att fortsätta påstå sharialag kan införas i Sverige. Jo, visst, det finns en sifferuppgift i en stor granskning av religiösa minoritetsgrupper gjord av Pew. Lägg märke till att den gjordes 2017. Deras faktaunderlag var migrationen till Europa fram till och med mitten av 2016.

Pew har gjort prognoser i tre olika utvecklings-skisser, en med noll immigration, en med en medelnivå på immigrationen och en med ett ”högt scenario”. I det högsta prognosscenariet så finns det absolut en siffra om att Pew kanske kan tänka sig att det skulle kunna finnas ungefär 30% muslimskt troende i Sverige i framtiden. Men…

Men, minns ni vad Pew hade för bas för sitt ”högsta scenario”? Det var den rekordstora immigrationen 2014 – 2016 som de använde för att projicera sin högsta prognos, fortsatt immigration till Sverige, exakt som om den dåvarande antalet per år skulle fortsätta utan att minska till år 2050.

En av de kända personerna som spridit vidare de absurda påståendena är Tjeckiens premiärminister Andrej Babis.

Minns ni de förändrade lagarna om migrationen och den förändrade flyktingströmmen efter 2016? Det vore kanske snarare på sin plats att använda Pews ”låga prognos”, som eventuellt pekar på att det skulle kunna bli uppåt 11-20% muslimer i Sverige. För att beviljade asyl per år från 2017 och fram till idag är så låg.

Och framförallt: Nej! För även om fördomarna snurrar runt helt utan proportioner eller grund i verkligheten, så är inte alla invandrare likadana. Alla muslimer tycker inte alltid likadant. Det finns shia- och sunni-muslimer och så vidare. Många flyktingar från andra länder har dessutom flytt till svenska demokratin, åsiktsfrihet, religionsfrihet och att få konvertera till kristendom eller leva som ateist.

Den svenska grundlagen ger oss alla vår religionsfrihet, för alla medborgare är det fritt fram att välja att utöva sin privata religiösa trosuppfattning.

Muslimer i Sverige röstar inte ens på samma politiska parti i Sverige idag. Och det är endast om ett politiskt parti eller politisk koalition går ihop som vår svenska grundlag kan ändras. Så varför fortsätta sprida vidare fördomen att alla muslimer i Sverige kommer rösta på samma parti, och försöka införa Islam i Sveriges statsskick? (man måste dessutom vara svensk medborgare över 18 år för att ha rösträtt i riksdagsvalet)

Med mer allmänbildning, kunskap och kännedom om verkligheten kan vi alla bli bättre på att säga Nej! varje gång vi hör extrema, absurda påståenden som är baserade på endast okunskap och fördomar. Vi behöver alla bli bättre på att googla fram fakta om hur saker ligger till och sedan bara säger Nej! till varje rasistisk lögn.

För fördjupning läs även flera liknande artiklar som bemöter samma lögner:

Myt: Muslimer blir i majoritet

Myt: Livmoderbomben

Källor till sifferuppgifter:

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html

Har alla rätt till kärlek?

Är kärlek en mänsklig rättighet? Har alla rätt att älska?

1608 kriminaliserades homosexualitet i Sverige officiellt. Om två män hade sex skulle de komma att dömas till döden. Bestraffningarna av sexualbrott i 1734 års missgärningsbalk nämner inte sexuella handlingar mellan personer av samma kön.

Skälet till det anges i missgärningsbalkens förarbete, där ett resonemang om att det var bäst att inte nämna sådana brott, kunde bidra till att samhället på lång sikt skulle komma att ”tiga ihjäl” homosexualitet. Med det menas att om ingen hörde talas om det skulle det försvinna, eftersom ingen skulle kunna inspireras till sodomi.

1864 lagstiftades det om kvinnors homosexualitet. Vid denna tid kunde såväl män som kvinnor dömas till straffarbete. Fram till 1869 talades det inte om homosexualitet, utan ”onaturlig otukt” eller ”sodomi”.

1944 kom så avkriminaliseringen av homosexualitet i Sverige. Fram till 1979 klassades homosexualitet enligt Socialstyrelsen som en sjukdom, en psykisk störning. I detta sammanhang är det intressant att veta att anledningen till att Socialstyrelsen friskförklarade människor var att man satte i system att sjukskriva sig pga homosexualitet. Utan denna protest utförd av hbtq-rörelsen vet vi inte hur länge det kunde ha dröjt innan homosexuella inte ansågs lida av en sjukdom.

Den svenska normaliseringsprocessen – steget före

1995 var året då homosexuella fick laglig rätt att ingå partnerskap i Sverige. 2003 fick samkönade laglig rätt att adoptera. Lagen kom inte att omsättas förrän 2016 då det första gayparet blev godkända för utlandsadoption. 2005 var året då lesbiska fick laglig rätt till assisterad befruktning. 2005 blev sexuell läggning och kön skäl för att söka asyl. 2006 kom lagen om att förbjuda diskriminering pga sexuell läggning och kön i skolan. 2009 fick samkönade laglig rätt att ingå äktenskap.

Man kan tycka att processen har gått långsamt. Faktum är att Sverige ändå är ett av de länder det har gått snabbast att bereda homosexuella samma rättigheter som heterosexuella. I övriga delar av världen ser det annorlunda ut.

Den internationella normaliseringsprocessen går långsamt

I 8 av världens länder är homosexualitet belagt med dödsstraff (2017). Dessa är:

  • Iran
  • Saudiarabien
  • Jemen
  • Sudan
  • Nigeria (12 provinser)
  • Somalia (södra delen av landet)
  • Irak (delar)
  • Syrien (delar)

I 71 av världens länder är homosexualitet belagt med fängelse med en straffskala på allt ifrån 1 månad till livstid. I vissa av de länder där homosexualitet bestraffas med döden är det delvis sharialagar som reglerar straffskalan. Märk väl att vissa länder gör skillnad på manlig och kvinnlig homosexualitet. Manlig homosexualitet ses som en större synd, och straffas därför i fler länder och i större omfattning.

I 19 av världens länder finns s k propaganda- och morallagar som inskränker yttrandefrihet kring sexuell läggning. Kuriosa: Av dessa 19 länder är 2 europeiska: Litauen och Ryssland. I 9 (10 om vi skulle räkna med Kosovo) av världens länder är det förbjudet att diskriminera människor baserat på sexuell läggning. I 72 av världens länder är det förbjudet att diskriminera människor på arbetsmarknaden mot bakgrund av sexuell läggning.

Samkönade äktenskap är lagligt i 23 länder i världen. Senast ut med att legalisera samkönade äktenskap var Tyskland (30 juni 2017). Registrerat partnerskap är tillåtet i 27 länder i världen. Samkönad adoption är lagligt i 26 länder.

Jag skulle vilja avsluta denna artikel med att ställa några frågor, som förhoppningsvis kan leda till eftertanke:

Är kärlek förunnat alla människor? Kan kärlek vara brottsligt? Får man älska vem man vill? Har alla människor samma rättigheter? Känns kärlek olika beroende på kön eller sexuell läggning? Ska alla ha rätt att gifta sig? Avgör sexuell läggning huruvida du är en bra förälder?

Samma mekanismer, moral, normer och människosyn som genomsyrar alla de länder där hbtq-personers rättigheter är inskränkta i olika utsträckning, samma mekanismer, moral, normer och människosyn genomsyrar dem i vårt svenska samhälle som mer eller mindre vill inskränka hbtq-personers rättigheter. Det finns fortfarande, tyvärr, människor i världen och i Sverige, som anser att allas kärlek inte är lika mycket värd.

En kort lektion i fotografisk källkritik

En spansk artikel som påstår att Sverige håller på att tas över av shariapoliser cirkulerar just nu. Det påståendet borde vara tillräckligt för att vi svenskar ska avfärda artikeln. Men den åtföljs av en bild. Den sägs vara från Stockholm. Och många sprider den okritiskt.

Jag kan mitt Stockholm. Det finns ingen plats som ser ut så. Det gör att man bör haja till och vara lite källkritisk.

Om man gör en reverse image search på google (dvs söker på bilden) ser man att internationella hatmedia sen länge cirkulerat denna bilden som ett s k bevis på vad som sker i Stockholm. (Se här!)

Vad man kan göra då är att söka på tidigare datum.  (Se här) Då ser man att den tidigaste versionen av bilden är från en artikel om islam i Ryssland. (Se här) Via TinEye kan man se att bilden härrör från Ryssland.  (Se här) TinEye visar också vem som är fotograf. Och här har ni en annan bild från samma fotograf i sitt riktiga sammanhang . Lägg märke till husen i bakgrunden. (Se här)

Källkritik är viktigt.

Och… även om bilden hade föreställt Stockholm… Vad gör det? Har ni hört talas om de många kristna eventen då de hyr allmän plats?

SD Burlövs konspirationsteorier

Det finns en ständigt närvarande vilja hos en del människor, läs muslimhatare, antisemiter och ”invandringskritiker”, att sprida konspirationsteorier, lögner och myter. Vad sådant beror på är saker som vi på Motargument har skrivit om, och kommer att fortsätta skriva om. Vi kommer att fortsätta granska, och dissekera, propaganda som används i rasistiskt syfte.

SD Burlövs hemsida finns ett konspiratoriskt dokument där vi år ut och år in har kunnat ta del av hur ”Islam påverkar vårt samhälle”. Vi får ta del av det ihärdiga och repetitiva sverigedemokratiska mantrat om ”islamisering” och ”sharialagar”, vilket påstås leda till att vårt land så som vi känt det, kommer att gå under, pga illvilliga muslimer som vill inskränka demokratin och byta bort vår kultur.

”Vad innebär detta för er vanliga medborgare om sharialagar skulle införs i Sverige! Följande inskränkningar kan bli verklighet i era liv vare sig ni vill eller inte om islamisterna skulle komma till makten. Tyvärr är det inte fråga om, utan när det sker om Socialdemokraterna eller Moderaterna får fortsätta att tävla om vem som har de liberalaste lagarna angående t.ex. invandring efter valet 2014. Här finns bara en räddning, en röst på Sverigedemokraterna

För att nämna några inskränkningar som kommer att beröra er:

 1.     Inget fritt klädesval för kvinnor utomhus, utan hijab, (slöja) eller niqab kommer att gäller.

2.      Inga pubar/fester med alkohol.

3.       Inga fläskprodukter i maten.

4.       Begränsad musik.

5.       Inga kvinnlig sporter.

6.       Inga hundar. 

7.       Kvinnor ska vara hemma och fostra barnen.

8.       Kvinnor ej myndiga. I extremfall får de inte ens köra bil.

9.       Begränsad  -censurerad  TV/Radiosändning.

10.   HBT straffas hårt/ t.o.m.avrättning kan bli följden.

11.   Judar/Kristna & oliktänkande förföljts.

12.   Sharia är lagen och sist men inte minst alla icke muslimer blir 3:e klassens medborgare.”

Detta dokument är ett hopkok av lögner, myter och sammanblandningar av begrepp. Det är alarmistisk skrämselpropaganda av yppersta kaliber som obesvarat, och oförändrat, funnits på SD Burlövs hemsida år efter år. Budskapet är dåligt formulerat och saknar verklighetsförankring. Jag har skickat en förfrågan via mail till Lars-Anders Espert, ordförande i SD Burlöv, för att få klarhet i det som faktiskt står på hemsidan. Där finns nämligen inga källor på varifrån dessa uppgifter kommer ifrån.

Som en avslutande knorr på det konspiratoriska dokumentet hittar vi den obligatoriska skuldbeläggningen. SD ställer två utsatta grupper mot varandra, och denna gången är det äldre som används som politiskt slagträ:

”Redan i dag påverkas ekonomin till den grad att äldre inte har råd med sjukvård, mediciner och ett värdigt liv på sin pension efter att ha betalt skatt hela sitt liv. Däremot så ser staten till att uppfylla krav som radikala muslimer ställer.”

Mot bakgrund av att SD gärna ställer två utsatta grupper – i detta fall äldre och radikala muslimer – mot varandra i syfte att göra en politisk poäng kan det vara på sin plats med en stilla undran: Hur tänker SD när det kommer till äldre radikala muslimer?

Hur tänker sig Sverigedemokraterna att de personer som har flytt från islamistiska diktaturer, vilka i olika utsträckning lyder under sharialagar, att de flyktingarna skulle vilja implementera sådant rättssystem här i Sverige? Det är ju just en önskan om demokrati, frihet, jämlikhet, religionsfrihet, valfrihet och likabehandling inför lagen som de allra flesta flyktingar har saknat.

countries_with_sharia_rule
Länder med sharialagstiftning – klicka för större bild. (källa Wikimedia Commons)

SD Burlöv använder sig av ytterst lösa grunder då man i slutet av dokumentet försöker sig på att motivera konspirationen. Uppenbarligen räcker det enligt deras skribent med en: ”tillbakablick på vad som hänt i Sverige och norra Europa de senaste året” ! Vi blir också delgivna information om att England och Frankrike anses ligga ett par steg före Sverige i ”islamiseringsprocessen”.

Jag har ännu inte erhållit något svar från ordföranden i SD Burlöv. Men den som väntar på något gott…

Länk till dokumentet på SD Burlövs hemsida

Ingrid Carlqvist, asylsökarna och fördomarna

Det finns människor som inte skyr några som helst medel i invandringsdebatten. Ingrid Carlqvist är en notorisk muslimhatare och en av grundarna till den ”islamkritiska” nättidningen Dispatch International. Hon är också flitig skribent på den internationella, islamofobiska tankesmedjan Gatestone Institute.

På sociala medier, såsom Twitter och Facebook, är Carlqvist påfallande, och påfrestande, aktiv i sin iver att delge oss ”sanningen” om invandrare och invandring i allmänhet, och muslimer och islam i synnerhet.

Den 30 maj 2016 lägger Carlqvist upp ett filmklipp på Gatestone Institutes Youtube-kanal. I klippet ser vi Carlqvist vandra genom skånska rapsfält spyende främlingsfientlighet och lögner. Hon målar upp Sverige som ett land i fritt fall invaderat av asylsökande våldtäktsmän, sharialags-vurmare och no go-zoner. Hon får snart svar på tal i en Twitter-tråd när hon, dagen efter, länkar klippet. Frilansande skribenten och föreläsaren Staffan Landin twittrar en rant på tolv punkter som petar hål på Carlqvists rasistiska, lögnaktiga bubbla. Motargument väljer här och nu att publicera ranten i sin helhet.

”1. Sverige är har INTE flest våldtäkter i världen. Det är er mest seglivade och dummaste myt.”

”2. Sharia är inte viktigare än svensk lag i några områden.”

”3. Du överdriver kraftigt situationen i de 55 sk ”no-go-zonerna”.”

”4. Du har fel om prognosen, MV prognos är 60.000 och troligen mindre. Du säger 74-10.000.” *

”5. Sverige är INTE en nättväktarstat där det är varje man för sig själv. Det är absurt.”

”6. Sverige har 9,8 miljoner invånare.”

”7. Våldtäkt är inte det svensken är mest rädd för.” **

”8. Det är inte förbjudet att föra statistik eller forska på etnicitet eller bakgrund hos brottsförövare.”

”9. Vi vet inte alls vem som begår våldtäkterna, bara ca 10% anmäls och där finns ingen data på bakgrund idag.”

”10. Våldtäkterna har INTE ökat med 1500%. Sexualbrotten har troligen inte ökat alls de sista åren”

”11. våldtäkter med fler än en förövare skedde med all sannolikhet också förr i tiden.” ***

”12. 400 är inte hälften av 1300.”

Filmklippet med Ingrid Carlqvist är inget annat än populistisk och rasistisk smörja baserad på lögner, myter och siffertrixande. Det obehagliga i sammanhanget är att det finns människor som litar blint på Carlqvists, och hennes gelikars, domedagsprofetior.

Länk till Staffan Landins Twitter-rant

* Siffran Ingrid Carlqvist anger i klippet angående antal asylsökande för 2016 är 70 000-140 000. Denna siffra baserar hon på februariprognosen som låg på 100 000. I april skrevs prognosen ner till 60 000

** Mycket talar för att terrorism är det svensken är mest rädd för

*** Påståendet om att gruppvåldtäkter är ett nytt fenomen avhandlas här

Lästips:

Här är sanningen bakom statistiken för ”våldtäktslandet” Sverige

Kan sharia tillämpas i Sverige?

Brottsförebyggande rådet (BRÅ): Våldtäkt och sexualbrott

Brottsförebyggande rådet (BRÅ): Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet

Gradvisa förändringar i synen på våldtäkt

Invandrare och brottslighet – myter och statistik

SCB:s befolkningsstatistik

No go-zoner för dummies

 

Våldtäkter och sharia

Sverigedemokraters syn på islam, sharia och våldtäkter debatteras just nu. I flera rasisters argumentation framstår det ofta som om sharialagar används för att förtrycka kvinnor. Men det stämmer inte.

Sharia-argument används för att förtrycka kvinnor i många länder. Men de används också i kampen FÖR kvinnors rättigheter.

M_Id_340093_Bosnian_war_rape_victims_suffer_in_silenceSharia betyder nämligen inget annat än Guds lag och som bekant kan man läsa Bibeln och Koranen som fan läser Bibeln och Koranen…

Ett exempel på hur sharia fungerar i länder där religiösa extremister styr är Jordanien. Där finns det en lag; Artikel 308 i Jordaniens lag, som ger våldtäktsmän möjlighet att undslippa straff genom att gifta sig med den våldtagne. Kvinnan får möjlighet att ta emot ”erbjudandet” om giftermål. De som dömer detta dömer enligt sharia och sitter oftast i så kallade ”shariadomstolar”.

Offren för denna drakoniska lag och liknande lagar är tyvärr många:

In Morocco, another young victim unfortunately did not survive the effects of her ordeal. Amina El-Filali, a 16-year old village girl chose to commit suicide through drinking rat poison rather than endure what she had told her parents was an unbearable marriage to the 23-year old man who had raped her. Her rapist was exonerated under Article 475 of the Moroccan penal code, the country’s equivalent to Article 308. Amina’s case shows that this abhorrent law and the problematic attitudes that condone it is an issue of wider regional significance, and not just limited to Jordan.  Sexual harassment and discrimination against women is endemic across the countries of the Middle East and beyond.

Lagen är vidrig, utan tvivel!

Motståndet mot tyranniet

De som är emot Jordaniens ”våldtäktslag” baserar också sina argument i sharia:

”Since forced marriages are null and void in Islamic law, Sharia judges could take a firmer stand and question the victims if they are being forced into marriage,” Sabbagh added.

Eftersom påtvingade giftemål strider mot sharia bör shariadomstolarna vara MOT att tvinga kvinnor att gifta sig med våldtäktsmännen, anser de.

Vi ska kika vidare på detta från ovanstående artikel i Jordan Times:

MP Wafaa Bani Mustafa, has (Jerash, 1st District), who has served in two consecutive parliaments, said Article 308 “basically allows the continuation of rape within the family and must be eliminated”.
At a local conference in October, judges and legal experts revealed that in the 99 cases of suspected rape reported until the end of June this year, 95 per cent of the perpetrators managed to avoid punishment by marrying their victims.
Lawyer Ahmad Najdawi, who has been in practice since 1971 and served as a judge on the Criminal Court, pointed out that Article 308 comes from the French Napoleonic Penal Code.
“Obviously, Article 308 and many other articles in the Jordanian Penal Code are derived from the Napoleonic Penal Code and do not relate to our Islamic Sharia that calls for protecting and raising the standards of women,” Najdawi explained.
“This article should be scrapped or amended, because basically it represents a reward for the rapist,” he said…
Sharia (Islamic law) professor at the University of Jordan Abdulruhman Kilani said allowing sex offenders to marry their victims contradicts the main purpose of marriage, which is to form stable families.“Such marriages are unjust and against Sharia, which calls for building a family without being forced into marriage,” Kilani said.
Turning to Article 308, she said the Sharia position in this regard is clear; the problem is with its application by Sharia judges.
“Since forced marriages are null and void in Islamic law, Sharia judges could take a firmer stand and question the victims if they are being forced into marriage,” Sabbagh added.
“We believe that such a law should not exist in a moderate and civilised country like Jordan,” Morcos added.
For her part, Bani Mustafa pledged to raise the issue within her Lower House bloc in the hope that “this article and other discriminatory articles will be eliminated from the Penal Code and the Personal Status Law”.

Sharia används alltså av några för att rättfärdiga våldtäkter på kvinnor och andra använder sharia för att försöka stoppa och förhindra våldtäkter!
När Sverigedemokrater påstår att sharia är ”ondskefullt” så dömer de också ut kvinnorrättskämparna som onda!

Läs mer om Artikel 308 i Jordanien här:
Call for scrapping Article 308, ”Jordan Times”
Outrage over rapelaw, ”Global Post”
95% of rapists go unpunished under disputed Penal Code provision, Jordan Times
Article 308, ”You in Jordan”
UN report (PDF)

Läs om Artikel 475 i Marocko här (en lag som liknar Jordaniens):
Rape law in Morocco, Global Post
Morocco to change rape law, Al Jazeera
Rapport om Marocko, UNICEF

Sharia som lag i svenska domstolar

Gästinlägg från Politifon

På senare tid har det uppmärksammats på muslimfientliga bloggar att islamisk rätt tillämpas i Sverige. Att det används som en del i beskrivningen av Sverige som gradvis alltmer islamiserat kan och bör ifrågasättas. I anledning av detta har vi skrivit en kort redogörelse för när och inom vilka gränser sharia kan tillämpas i svensk domstol. Vi väntar oss att en mer omfattande rapportering om internationellt privaträttsliga fall med islamisk prägel kommer att företas från såväl muslimfientligt som generellt nyfascistiskt håll.

 

Sharia som lag i svensk domstol

Ibland är rättsförhållanden ingångna eller stadgade i utländsk lag men görs gällande i Sverige. Det ger upphov till lagkonflikter och fordrar tillämpning av lagvalsregler. Rättsområdet som omfattar detta på civilrättens planhalva kallas för internationell privaträtt.

Denna rätt är baserad på en mängd rättskällor, från traditioner rörande hövlighet suvärena stater emellan, så kallad comitas gentium, till folkrättsliga traktater och tydlig inhemsk lag. Den avgränsas av vad som kallas för ordre public-förbehållet. Ett utländskt rättsförhållande är endast möjligt att genomdriva i domstol om det inte är i strid med inhemsk ordre public, eller den inhemska rättsordningens anda. Det betyder att ett åberopat utländskt rättsförhållande eller en utländsk rättsregel kan avvisas av domstolen om det strider mot grunderna för den inhemska rättsordningen.

Det finns många goda anledningar till att ålägga domstolarna att respektera och tillämpa utländsk rätt. Bland dessa återfinns värdet i ett smidigt affärsliv över nationsgränser och att konsekvenserna av att människor flyttar mellan stater och tar sina inbördes förhållanden med sig, såsom äktenskap eller arvsrättsliga förordnanden.

I islamisk rätt finns en mängd regler som ter sig främmande för svensk rättskänsla. Ett exempel är månggifte, en fråga som väcker starka känslor i Sverige. När politiska organisationer lyft månggifte i idédebatt har det resulterat i massmedial storm och det finns en stark värdekonservativ strömning här som avgränsar äktenskapsinstitutet till två parter. Det är också stadfäst i svensk lag att det är ett äktenskapshinder att en person redan är i ett äktenskap samt att det är straffbelagt att kringgå sådant äktenskapshinder och äkta ännu en person, så kallat tvegifte.

Den islamiska diskussionen om månggifte är mångfacetterad och det råder ingen enighet om hur Koranens stadganden bör förstås. I Tunisien är månggifte sedan femtiotalet förbjudet med hänvisning till koranisk grund, det som anförs är två koranställen där det ena säger att en man får äkta flera hustrur om han kan behandla dem lika (vers 4:3) och det andra kan förstås som att sådan likabehandling är en omöjlighet (vers 4:129). Den förstnämnda versen är den som tillåtande av islamiskt månggifte vanligen stöds på, något som är implementerat i exempelvis Saudiarabien.

Om en muslim och hans fyra, i sitt hemland lagligen äktade, hustrur flyttar till Sverige och vill göra sina äktenskapliga relationer rättsligt gällande beror det givetvis av omständigheterna i det konkreta fallet, och vad anspråket är, hur det utfaller. Frågan om huruvida svensk domstol skulle erkänna det polygama äktenskapsinstitutet kan dock bedömas som ett teoretiskt fall i sig. Vi förutsätter att alla fyra äktenskapsrelationerna ingicks utan anknytning till Sverige, finns anknytning blir saken en annan och något mer komplicerad. I Sverige är tvegifte kriminaliserat, men i den internationella straffrätten, alltså de regler som styr när en gärning begången i ett annat land är straffbar här, krävs vad som kallas för dubbel straffbarhet för att straff ska kunna utdömas i svensk domstol.

Det innebär att en förutsättning för att den saudiske mannen (eller någon av hans hustrur) ska kunna fällas här för tvegifte också måste kunna fällas för samma brott i den utländska jurisdiktion där äktenskapet ingicks. Då hans äktenskap är lagligen ingångna i den utländska jurisdiktionen är det inte möjligt att straffa honom (eller någon av hans hustrur) för tvegifte här.

Då äktenskapsrelationerna ingåtts utan anknytning till svensk rätt finns heller inget svenskt lagstöd för att underkänna dem och de bör därför erkännas som giltiga i svenska domstolar. Skulle istället en svensk domstol upplösa något eller flera av mannens äktenskap vore det i sig grymt och antagligen smärtsamt för de berörda parterna, vilket starkt talar emot en sådan rättstillämpning.

Något om morgongåva

I islamisk familjerätt är äktenskapet ett avtal. Bakgrunden till det är antagligen att de förislamiska sedvänjorna innebar att kvinnan var mannens egendom och också något som kunde ärvas, en ordning som profeten Muhammed fann otillfredsställande, eller fick uppenbarat för sig var ogudaktig, beroende på perspektiv. Den islamiska traditionen stadgar istället att makarna i ett äktenskap är relativt jämbördiga parter som har förpliktelser och förmåner gentemot varandra (se vers 4:19 i Koranen). En del av detta som islamisk rätt ärvt från förislamisk sed är morgongåveinstitutet (i fiqh benämnd mahr). Ursprungligen var det antagligen något slags köpeskilling, något som med islams inträde ändrades till att vara en skänk från mannen till kvinnan vid ingående av äktenskapsavtalet. Antingen för att överföras vid det tillfället, vid äktenskapsskillnad eller annan tidpunkt i relation till händelser i äktenskapsrelationen.

Ofta är det utformat så att makan teoretiskt kan utkräva morgongåvan när som helst under äktenskapet. I praktiken är det däremot vanligen i samband med äktenskapsskillnad som kravet görs gällande. Det kan också ske i samband med makans frånfälle att hennes arvingar gör gällande att de har rätt till den egendom som givits som morgongåva.

Det förekommer också att islamiska äktenskapsavtal inte specificerar omfattningen av morgongåvan, varvid det vanliga i sharia är att en morgongåva motsvarande vad kvinnor i samma sociala ställning typiskt sett erhåller utdöms.

Med en immigration av muslimer till Sverige följer också att regler av det här slaget aktualiseras i svenska domstolar. Inte bara genom immigrerade äktenskapsavtal utan även till följd av att islamiska samfund erhållit vigselrätt och upprättar äktenskapsavtal enligt sharia.

Det har hänt vid en mängd tillfällen att tvist om islamisk morgongåva väckts i svensk domstol. Ett relativt välkänt fall där så skedde och iransk civillag, vilken är en implementation av sharia, lades till grund för prövningen är RH 2005:66. Makarna hade anknytning till Iran och mannen begärde äktenskapsskillnad i Sverige. Makan krävde då att utfå sin morgongåva enligt äktenskapsavtalet. Då morgongåveinstitutet här avskaffades under tjugotalet genom en reform av giftermålsbalken är det ett så kallat typfrämmande rättsinstitut, alltså ett rättsligt institut som saknar motsvarighet i svensk rätt.

Hovrättens och tingsrättens resonemang landade i att den jurisdiktion som ägde giltighet var den iranska shariaimplementationen och dömde att mannen skulle utbetala morgongåvan till kvinnan, ett belopp motsvarande ungefär en kvarts miljon kronor. I praktiken tillämpades alltså islamisk lag i svensk domstol. Det kan anmärkas att morgongåveinstitutet i det fallet behandlades som en utjämning av makars förmögenhetsförhållanden. Ett annat sätt att betrakta det är att se på äktenskapsavtalet som ett förmögenhetsrättsligt avtal, vilket i sådant fall skulle kunna medföra att svenska regler för jämkning och avtals ogiltighet aktualiseras. Här finns en betydande osäkerhet kring vad som är en korrekt rättstillämpning, varför rättsvetenskaplig forskning på området är såväl behövlig som spännande.

Något om äktenskapshinder och arvsrätt

Givet det ovanstående om ordre public kan det vara intressant att påpeka något om äktenskapshinder på grund av släktskap och arvsrättsfrågor. Det lyfts ofta fram i den islamofoba diskursen att islam tillåter kusingifte, inte sällan i kombination med utredningar av vad det kan innebära för intelligenskvot, fertilitet, ärftlig sjukdom eller andra potentiella negativa konsekvenser av reproduktion i sådana förhållanden.

I Sverige är kusingifte tillåtet. Även om det sannolikt finns ett utbrett folkligt misstänkliggörande av sådana relationer är det ändå lagligen tillåtet. Äktenskap och sexuellt umgänge mellan personer som är i direkt upp- eller nedstigande led besläktade med varandra är förbjudet i lag. Sexuellt umgänge mellan halvsyskon är däremot inte förbjudet och halvsyskon kan också efter tillstånd från Länsstyrelsen ingå äktenskap. Svensk rätt är alltså tämligen tillåtande på det här området.

Avseende arvsrätt finns i en del islamiska rättstraditioner ett stadgande om att en kvinna har rätt till hälften av den arvslott som tillfaller hennes bröder. Historiskt är det fråga om en kvinnoemancipatorisk reglering, som visades ovan var inträdet av islam något som tilldelade kvinnan ställning som rättssubjekt och i förlängningen medborgerlig status. Att halv arvslott är något som i ett västerländskt perspektiv idag framstår som främmande och ojämställt är även det en värdering präglad av historia och förtar inte det emancipatoriska draget hos tidig islam. Talande för detta är den relativt utförliga behandling som arvsrätt erhåller i Koranen, vid sidan av hadither där det sägs att profeten Muhammed förordade studier och spridning av islamisk arvsrätt. Antagligen uppfattade han det själv som en uttryckligen civiliserad och innovativ sak att tilldela kvinnor arvsrätt.

Vi utelämnar här en del detaljer som en domstol skulle behöva hantera i ett faktiskt fall och begränsar redogörelsen till en skiss. Om en arvstvist med bakgrund i en rättsordning baserad på sådan shariaförståelse görs gällande i Sverige blir det aktuellt att utreda hur den islamiska arvsrätten förhåller sig till och i vilken mån den ryms inom svensk rätt. De svenska arvsreglerna är relativt komplicerade, en följd av att de dels är åldersstigna och dels att de avser skildra matematiska förhållanden med en åldrig och juridisk terminologi.

Svensk arvsrätt stadgar att arvinge har rätt till vad som kallas för laglott. Den är en halv arvslott, och kan utkrävas oavsett vad exempelvis ett testamentariskt förordnande (ett testamente) föreskriver. Det betyder bland annat att en arvlåtare i Sverige inte kan göra sina arvingar helt arvlösa. Detta sätter också en nedre gräns för hur liten andel av ett arv en arvtagare kan erhålla. Ordre public sätter alltså här en nedre gräns för hur liten andel av ett arv en kvinna i ett islamiskt arvsförhållande kan ha rätt till, oavsett vad de islamiska reglerna innebär i det konkreta fallet.

Det diskuteras då och då huruvida laglotten bör avskaffas, vanligen med hänvisning till att envar bör ha rätt att fritt råda över sin egendom och därmed också vara fri att testamentera sin egendom till vem eller vilka som helst. Om en sådan ordning införs i svensk rätt skulle detta potentiella hinder för tillämpning av islamisk arvsrätt undanröjas, en lite oväntad konsekvens av implementation av liberal ideologi.

Sammanfattningsvis

Som torde framgått ovan kan kontakten mellan sharia och svensk rätt aktualisera intressanta och komplicerade juridiska frågor, och att även typfrämmande rättsinstitut såsom morgongåvan eller påstått kvinnoförtryckande shariaregler är möjliga att lägga till grund för prövning i svensk domstol. Detta till följd av att ordre public, den svenska rättsordningens grunder, tillåter förmögenhetsöverföringar av det slag som shariareglerna stadgar. Till och med det kontroversiella institutet polygami kan erkännas i svensk domstol under vissa omständigheter, likväl som det vanligen klanbaserade kusingiftet som så ofta anförs till klander av islam.

I en rättspolitisk diskussion kan det ifrågasättas om detta är acceptabla konsekvenser av gällande rätt. Talande för den islamofoba diskursen är att inget av vad den tar upp lyfter den rättsliga verkligheten i vare sig Sverige eller någon annan stat i relation till invändningarna mot sharia. Skillnaden mellan en islamkritiker och en muslimfientlig hetsare är typiskt sett graden av verklighetsförankring, där det rent faktiskt är tillåtet i Sverige att testamentera till kvinnlig arvtagares nackdel eller att äkta släktingar och det rimligen bör tas i beaktande vid utformningen av en kritik från just det svenska perspektivet. Allt annat är en diskursiv diskriminering av muslimer.

Den som är intresserad av mötet mellan sharia och svensk lag bör ta del av den rättsvetenskapliga forskning som Bogdan, Sayed och Jäntärä-Jareborg företagit. Se den här artikelns noter för en stor mängd tips, och läs artikeln för att få en väsentligt fylligare bild av vad vi har behandlat ovan. Att internationell privaträtt inte är begränsat till islamiska regler torde vara uppenbart, en följd av de reglerna är att även israeliska regler som är ett utflöde av mosaisk lag eller andra utländska rättsregler under vissa omständigheter kan läggas till grund för domstolsprövning i Sverige.

/ Elwa Ninpo — Politifonen

Vi blev varse om att även Motargument har skrivit på ämnet. Läs också deras artikel:

ABC om svensk arvsrätt för folk med fobi för muslimer

Rapport om vad världens muslimer tycker

Vad vill världens muslimer?

Är du rasist då föreställer du dig att du redan vet svaret på detta. Du tar vad de allra värsta och extremistiska personer (som kallar sig muslimer) gör på allvar. Sen extrapolerar du antagligen ut detta att gälla alla muslimer och på hela religionen islam.

Det är lite som religiösa fundamentalister gör då de pratar om ateister: ”Ja, du vet, hur kristna förföljs i Nordkorea, sådana är de, ateisterna…” Eller som kanske talibaner och Al Qaida, då de pratar om kristna: ”Ja, du vet hur de kristna är, i deras heliga skrifter står det att alla som inte tänker som dem ska mördas. Se vad Breivik gjorde. Sådana är de, de kristna.”

Det påminner mig om en grinig gubbe på ett ställe för äldre där jag jobbade, som alltid brukade säga att ”jag ville ligga med en finska en gång och hon ratade mig för att jag inte hade tänder, såna är de, de där finskorna…”

För alla andra som inte automatiskt generaliserar om folk och religioner, och verkligen VILL veta vad t.ex. muslimer tänker finns det sätt att ta reda på det.

Pew forum on religion and public life brukar intervjua många människor med jämna mellanrum. Dessa intervjuer är intressanta eftersom det t.ex. framgår att muslimer generellt sätt är MER mot våld och terrorism än t.ex. genomsnittsamerikanen, tvärt emot alla rasistiska myter om dem.

Pew har släppt en rapport även i år. De har intervjuat 38 000 muslimer i 39 olika länder om allt; religion, moral, rättigheter för kvinnor och män, till politik och rättsväsende. Svaren skiljer sig åt, beroende på var de bor, ålder, ekonomi, bakgrund, utbildning och annat, som väntat.

När det gäller sharia kan man kika på denna intressanta karta. (Det ska påpekas att frågan om sharia inte på något sätt visar VAD muslimerna anser om sharia. En hel del muslimer anser att mänskliga rättigheter och t.ex. homosexuellas rättigheter ingår i sharia.)

RPTRapporten döljer inte det faktum att problem finns, vilket är bra. Man kan få en bra översikt över hur problemen ser ut för att faktiskt försöka lösa dem på ett vettigt sätt, utan att på rasistiskt vis klumpa ihop alla muslimer.

Lydnad

Ladda hem rapporten här!

………………………………………………………….

Med tipstack till Svarten

Läs även dessa artiklar i Motargument: 

 

https://motargument.se/2012/09/24/myten-om-de-valdsamma-muslimerna/

https://motargument.se/2013/04/13/myter-om-hur-manga-som-tror-pa-konspirationsteorier/

Sharia för Dummies

Sharia är inte en lagbok. Det är en övergripande idé om gudomlig lagstiftning, grundläggande regler för hur muslimer ska leva och agera. De reglerna är baserade till stor del på Koranen men också på ”sunna” — profeten Muhammeds levnadsvanor och religiösa handlingar, samt haditherna. Haditherna är dokumenterade berättelser om profeten Muhammeds undervisning och handlingar, varav de flesta skrevs av hans följeslagare. Merparten av följeslagarnas hadither är förenliga med Profetens inställning, men vissa går direkt emot Profetens påbud.

Delar av sharia tillämpas i Sverige redan idag och är helt laglig.

Eftersom de islamska lagarna så som de finns nedtecknade i Koranen och Haditherna ibland är svåra att tyda har rättslärda behövt tolka dessa och det är denna rättsvetenskap som kallas fiqh.

Fiqh har delat in sharia i kategorier — för det religiösa, politiska och sociala livet. Men det är variation mellan muslimer i olika länder och grenar av islam — om vad som skall tillhöra vilka kategorier:

Fard — det som är obligatoriskt för alla muslimer. Att känna till och följa islams fem grundpelare är ett exempel som muslimer anser vara obligatoriskt.

Mustahabb — heter det som rekommenderas för en muslim, men som alltså inte är obligatoriskt.

Mubãh — handlar om sådant som var och en själv får bestämma om — saker som varken gillas eller ogillas. Det innebär att det som är mubãh är tillåtet (jã’iz).

Makruh — är saker som ogillas enligt islam men som ändå inte är förbjudet. Skilsmässa, kan vara exempel på makruh enligt vissa tolkningar av islam.

Haram — är de saker som är förbjudna enligt islam, Enligt många muslimer hör alkohol, rökning och fläskkött till det som är haram.

Halal — är allt som är tillåtet. Kött som är slaktat enligt islamiska lagens dietföreskrifter är exempel på vad muslimer anser vara halal.

Det som är halal kan också delas in i olika grader av vad som är tillåtet;

Mubãh bi l-’afw — kallas det som är tillåtet men kan ursäktas. Det betyder att det kan vara en handling som oftast inte är tillåten men man kan göra ett undantag — om nöden så kräver.

ͼ مبروك عليكم الشهر الكريم و كل عام و أنتم بخير ͽ
¤ [B~B] Bourne Bedweey [B~B] ¤ {Away} / Foter / CC BY-NC-ND

Det finns flera olika tolkningar och tillämpningar av de olika delarna av sharia och man kan sammanfattningsvis säga att sharia är föränderligt. I Saudiarabien och Iran är sharia nationell lag, men dessa länder tolkar olika delar i sharia på flera olika sätt. I några andra muslimska länder används sharia enbart som en källa till lagstiftning, vilket innebär att tolkningarna av sharia kan variera. Många debatter pågår om hur alla olika muslimer ska tolka sharia i ett västerländskt samhälle.

Andra länder använder endast sharia inom familjelagstiftningen. Eftersom det inte finns en enhetlig sharialag ser lagstiftningen och styrelseskicken olika ut. Dessutom har många av dessa länder tidigare varit kolonier till olika västländer, vilket har gjort att man i asiatiska länder som tillämpar sharia, kan finna lagar som har sitt ursprung i till exempel Storbritannien och Frankrike.

Det pågår en debatt inom islam om hur den islamska lagen ska användas i ett modernt eller västerländskt samhälle med sekulär lagstiftning. Eftersom fiqh bygger på tolkningar av rättslärda män menar vissa att man också kan tolka om lagens källor och anpassa dem till dagens samhällen. Dessutom uppstår det i ett modernt samhälle situationer som inte täcks av nuvarande sharialagar och då krävs nytolkningar.

Enligt andra bygger sharia på en majoritetsprincip, så om muslimer lever i minoritet i ett land är det detta lands lagstiftning som ska stå över sharia. Denna senare idé innefattar att sharia i sig inte bör omtolkas, men att lagarna inte behöver följas i vissa situationer.

De fyra viktigaste sunnitiska rättsskolorna är den shafiitiska, den malikitiska, den hanafitiska och den hanbalitiska. Den viktigaste shiitiska rättsskolan är den jafaritiska.

Eftersom sharialagar alltså inte är ett enhetligt system varierar dess utformning från land till land, och utifrån olika tolkningstraditioner. Det mesta som ingår i sharia diskuteras ständigt inom de olika riktningarna av islam och det finns ingen absolut sanning om hur man ska tolka den.

Svenska grundlagen vs sharia

För att ändra vår grundlag och kunna införa sharialagar, så måste riksdagen först ta ett majoritetsbeslut, avvakta resultatet i ett offentligt politiskt val (riksdagsval), och efter valresultatet ska riksdagen ta ett till majoritetsbeslut i samma fråga.

Hur ska sharialagar kunna införas, med så få muslimer i Sverige? Det uppges varierande siffror om allt ifrån 110.000 — 500.000 muslimer i Sverige. Det är ungefär lika många som röstade på SD i valet 2010. Har SD någon som helst möjlighet att förändra Sveriges grundlag?

———

Källor:
http://www.migrationsinfo.se/demografi/religionstillhorighet/islam/sharia/
http://www.ur.se/Produkter/140229-Muslim-i-Europa/Sharia
Statistik över medlemmar i religiösa samfunden 2011
Fem grundpelarna i islam

Fotnot: Haditherna finns inte nedskrivna i Koranen, utan är bilagor, insamlade av profetens närmaste följeslagare och familjemedlemmar.

ABC om svensk arvsrätt för folk med fobi för muslimer

Okunskap sprider fördomar. Okunskap om arvsrätt för utländska medborgare gör att många tycker det är egendomligt att utländsk lag, dvs shariainspirerad lag från arabiska länder, kan gälla i Sverige i vissa fall. Det är inget egendomligare än att tysk lag och amerikansk lag kan gälla vid arv.

MYT:

”Sharialagar håller på att införas i Sverige. Man studerar det på universitet!”

Islamofober har upptäckt att svenska myndigheter tar hänsyn till vissa sharialagar i vissa rättsfall som till exempel arvstvister, familjerådgivning och sådant som har att göra med giftermål. Det är delar av ”bevisen” för den påstådda ”islamiseringen” av Sverige.

Avpixlat och andra skriver mycket om detta som de kallar ”juridisk pluralism”, som givetvis beskrivs som något hemskt och fel.

Och ja, myten är till viss del korrekt. Sharialagar studeras på universiteten i Sverige och svenska myndigheter tar hänsyn till sharia vid rättstvister. Så långt stämmer myten. Många länder där våra invandrare kommer ifrån har lagar som de kallar sharia.

Men detta betyder INTE att Sverige islamiseras. Myten beror enbart på okunskap om arvs- och skilsmässolagarna.

Vad mytmakarna glömmer att berätta är att man på exakt samma sätt studerar tyska lagar och amerikanska lagar på universiteten. Frågan är då varför finns det behov av att studera muslimsk rätt på universitet? Varför gör man det? Jag kan nämna ett exempel;

Arvsrätt!

Då en utländsk medborgare — bosatt i Sverige — avlider ska utländsk lag gälla vid arv. Så är reglerna i nästan alla länder på jorden. Så även Sverige. 

Fakta

Skatteverket skriver:

Var den avlidne medborgare i ett utomnordiskt land tillämpas den arvsrätt som gällde för honom i hans hemland (1 kap. 1 § IDL). Även för utomnordiska medborgare gäller särskilda regler för testamente och arvsavtal (1 kap. 3–7 §§ IDL). Allmänna arvsfondens rätt i vissa fall regleras i 1 kap. 11 § samma lag
SHARIA
Demonstration mot sharia i USA. (I USA tillämpas också ursprungslandets lagar för utländska medborgare. Dvs svensk lag för svenskar vid arvsrätt och saudisk för saudier.)AslanMedia / Foter / CC BY-NC-ND

Lagen kan läsas här. I all sin korthet går det ut på att svensk lag ska tillämpas då svensk avlider i Spanien. Saudiarabisk, egyptisk, tysk respektive amerikansk då person avlidit i Sverige — och är medborgare i någon av de länderna.

På universiteten studerar man ofta arvsrätt och utländsk lag. Som ni kan ana blir det ofta tvister kring hur man tolkar lagen. Det blir inte lättare då nästan varje lands lagstiftning har bestämmelser om att utländsk lag bara gäller i det egna landet om den inte FUNDAMENTALT bryter mot det egna landets bestämmelser och lagar.

Så även i Sverige. De som studerar sharia, och arabiska länders lagstiftning som inspirerats av sharia, studerar också frågan om gränsdragning, var gränsen ska gå mellan utländsk lag och det egna landets rättstradition.

Sayed menar att de delar av den egyptiska arvsrätten som klart strider mot den svenska rättskänslan och ordre public inte skall tillämpas.

Även vid äktenskap med, eller mellan utländsk medborgare, behövs kunskap om olika länders lagar, för i vissa fall gäller även utländsk lag här.

Summa summarum

Att en person studerar sharia och arvsrätt och hur man tolkar sharia vid arvstvister här i Sverige, betyder inte ett smack mer än att man följer svensk lag. För svensk lag anger att man måste ta hänsyn till utländsk lag som gäller vid arvsfrågor, liksom en del annat, som giftermålsfrågor!

Sen är begreppet sharia betydligt mer vittomfattande än så. Sharia kan betyda även församlingsråd och liknande, men det är en helt annan femma. Dessutom finns det några extrema grupper som på allvar vill att Sverige ska få religiösa lagar att gälla, men de är få individer.

Ibland chockeras man över hur lätt fördomar och hat kan bildas och spridas enbart pga okunskap om basala saker, t.ex.svensk arvsrätt.