ABC om svensk arvsrätt för folk med fobi för muslimer

Okunskap sprider fördomar. Okunskap om arvsrätt för utländska medborgare gör att många tycker det är egendomligt att utländsk lag, dvs shariainspirerad lag från arabiska länder, kan gälla i Sverige i vissa fall. Det är inget egendomligare än att tysk lag och amerikansk lag kan gälla vid arv.

MYT:

”Sharialagar håller på att införas i Sverige. Man studerar det på universitet!”

Islamofober har upptäckt att svenska myndigheter tar hänsyn till vissa sharialagar i vissa rättsfall som till exempel arvstvister, familjerådgivning och sådant som har att göra med giftermål. Det är delar av ”bevisen” för den påstådda ”islamiseringen” av Sverige.

Avpixlat och andra skriver mycket om detta som de kallar ”juridisk pluralism”, som givetvis beskrivs som något hemskt och fel.

Och ja, myten är till viss del korrekt. Sharialagar studeras på universiteten i Sverige och svenska myndigheter tar hänsyn till sharia vid rättstvister. Så långt stämmer myten. Många länder där våra invandrare kommer ifrån har lagar som de kallar sharia.

Men detta betyder INTE att Sverige islamiseras. Myten beror enbart på okunskap om arvs- och skilsmässolagarna.

Vad mytmakarna glömmer att berätta är att man på exakt samma sätt studerar tyska lagar och amerikanska lagar på universiteten. Frågan är då varför finns det behov av att studera muslimsk rätt på universitet? Varför gör man det? Jag kan nämna ett exempel;

Arvsrätt!

Då en utländsk medborgare — bosatt i Sverige — avlider ska utländsk lag gälla vid arv. Så är reglerna i nästan alla länder på jorden. Så även Sverige. 

Fakta

Skatteverket skriver:

Var den avlidne medborgare i ett utomnordiskt land tillämpas den arvsrätt som gällde för honom i hans hemland (1 kap. 1 § IDL). Även för utomnordiska medborgare gäller särskilda regler för testamente och arvsavtal (1 kap. 3–7 §§ IDL). Allmänna arvsfondens rätt i vissa fall regleras i 1 kap. 11 § samma lag
SHARIA
Demonstration mot sharia i USA. (I USA tillämpas också ursprungslandets lagar för utländska medborgare. Dvs svensk lag för svenskar vid arvsrätt och saudisk för saudier.)AslanMedia / Foter / CC BY-NC-ND

Lagen kan läsas här. I all sin korthet går det ut på att svensk lag ska tillämpas då svensk avlider i Spanien. Saudiarabisk, egyptisk, tysk respektive amerikansk då person avlidit i Sverige — och är medborgare i någon av de länderna.

På universiteten studerar man ofta arvsrätt och utländsk lag. Som ni kan ana blir det ofta tvister kring hur man tolkar lagen. Det blir inte lättare då nästan varje lands lagstiftning har bestämmelser om att utländsk lag bara gäller i det egna landet om den inte FUNDAMENTALT bryter mot det egna landets bestämmelser och lagar.

Så även i Sverige. De som studerar sharia, och arabiska länders lagstiftning som inspirerats av sharia, studerar också frågan om gränsdragning, var gränsen ska gå mellan utländsk lag och det egna landets rättstradition.

Sayed menar att de delar av den egyptiska arvsrätten som klart strider mot den svenska rättskänslan och ordre public inte skall tillämpas.

Även vid äktenskap med, eller mellan utländsk medborgare, behövs kunskap om olika länders lagar, för i vissa fall gäller även utländsk lag här.

Summa summarum

Att en person studerar sharia och arvsrätt och hur man tolkar sharia vid arvstvister här i Sverige, betyder inte ett smack mer än att man följer svensk lag. För svensk lag anger att man måste ta hänsyn till utländsk lag som gäller vid arvsfrågor, liksom en del annat, som giftermålsfrågor!

Sen är begreppet sharia betydligt mer vittomfattande än så. Sharia kan betyda även församlingsråd och liknande, men det är en helt annan femma. Dessutom finns det några extrema grupper som på allvar vill att Sverige ska få religiösa lagar att gälla, men de är få individer.

Ibland chockeras man över hur lätt fördomar och hat kan bildas och spridas enbart pga okunskap om basala saker, t.ex.svensk arvsrätt.