Etikettarkiv: statistik

Felaktiga prognoser om Sverigedemokraternas framtida valresultat

Sverigedemokrater och även andra debattörer brukar ibland felaktigt direkt eller indirekt påstå att SD:s uppåtgående trend bara kommer att fortsätta och fortsätta baserat på att SD sedan flera år tillbaka bevisligen växt i opinionen.

Problemet med att extrapolera framtida resultat baserat på tidigare data är att resultaten inte är tillförlitliga då extrapoleringen inte tar hänsyn till andra faktorer än tidigare resultat. För att visa på absurditeten och opålitligheten i denna extrapolering kan man illustrera den såhär:

SD valresultat extrapolerat

Enligt extrapoleringen att SD fördubblar sitt valresultat varje val så skulle SD få hela 103,2% av rösterna i valet 2026. Men ett parti kan givetvis inte få över 100% i ett val.
SD kan självklart fortsätta gå upp, om fler och fler sympatiserar med dem, men hur mycket och vad SD:s maxresultat kommer att vara, det kan inte förutsägas genom att extrapolera från tidigare val.

Registrerade flyktingar i Ungern

Många har sett de videoklipp som sprids från stängselbyggandet på gränsen mellan EU-landet Ungern och icke-EU-nationen Serbien. Motargument letade upp exakt statistik över hur många flyktingar som polis i Ungern har registrerat per dag under år 2015.

Genomsnitt per dag är i skrivande stund 1 380 personer per dag. Genomsnitt per vecka är 9 564 hittills i år. Det verkar som om att stängslet mot Serbien är klart nu, då statistiken rasat kraftigt i mitten av oktober.

Dygnsstatistik (klicka på bilden för att förstora den)

Veckostatistik (klicka på bilden för att förstora den)

Källa: Ungersk polis har diagram på sin sida med de senaste 30 dygnen och även där man kan visa en kalendermånad i taget
Se även statistik över antal registrerade flyktingar i Slovenien hittills i år.

Registrerade flyktingar i Slovenien

EU-landet Ungern byggde ett stängsel vid gränsen mot icke-EU-nationen Serbien, något som ledde till att Motargument letade upp statistik över hur många flyktingar som polis i Slovenien har registrerat per dag under år 2015. Det var väldigt låga siffror under årets första 8 månader, fram till då Ungern stängde sitt stängsel.

Genomsnitten är i skrivande stund 594 personer per dag och ungefär 3 737 i genomsnitt per vecka hittills under kalenderår 2015. Totalt antal personer som polis i Slovenien registrerade i oktober var 116 627, och totalt hittills under året ungefär 187 000.

Slovenien, klicka på bilden för att förstora den
Slovenien, klicka på bilden för att förstora den

Värt att notera är att över 168 000 personer som registrerats i Slovenien, har lämnat Slovenien mellan 20:e oktober och eftermiddagen den 11:e november. Många av dem har transporterats till, och släppts in i Österrike.

Källa: Sloveniens polis

Andelen av Europas befolkning som är muslimer

Antalet muslimer i Europeiska Unionen uppgick år 2010 till ca 44 miljoner, vilket motsvarade ungefär 4% av EUs befolkning. I hela Europa, inklusive bland annat Turkiet och Ryssland, uppgår andelen till 6%. År 2030 beräknas den siffran stiga till 8%.

grafGrafen är hämtad från följande korta informationsvideo: www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w

Hur många muslimer finns i Sverige?

Enligt en undersökning publicerad av Europaportalen i oktober 2014 tror svenskarna att 17 % av Sveriges befolkning är muslimsk. Den faktiska siffran är 5%. Det motsvarar ungefär 500.000 personer.

muslimeurostatDen exakta siffran är svår att säkerställa, då uppgifterna utgår ifrån att de som kommer ifrån s k ”muslimska” länder de facto är muslimer. Vi vet att alla som kommer från dessa länder inte är muslimer. Vi bör också ta i beräkning att en del upphör att vara muslimer. Det finns, i likhet med antalet kristna, en problematik i att avgöra vem som faktiskt är troende. Det går, mot bakgrund av detta, inte att få en klar siffra över antalet muslimer i Sverige.

Befolkningstillväxt

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se och http://www.SCB.se. Dela gärna några av dessa diagram i vår artikelserie ”korta motargument” på dina sociala medier.

Befolkningstillväxt per år. Stapeln längst till höger är genomsnitt (2005-2014)
Befolkningstillväxt per år. Stapeln längst till höger är genomsnitt (2005-2014)

Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt genomsnitt.)

Första diagrammet i artikelserien: Antal immigranter

Föregående diagram: Födsloöverskottets bidrag till befolkningstillväxten

Nativitet – födsloöverskottet

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se och http://www.SCB.se. Dela gärna några av dessa diagram i vår artikelserie ”korta motargument” på dina sociala medier.

Födsloöverskottet, antal nyfödda minus antal avlidna personer per år. Stapeln längst till höger är årsgenomsnitt (2005-2014)
Födsloöverskottet, antal nyfödda minus antal avlidna personer per år. Stapeln längst till höger är årsgenomsnitt (2005-2014)

Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt genomsnitt.)

Nästa diagram: Befolkningstillväxt

Föregående diagram: Flyktinganhöriga som fått uppehållstillstånd

Flyktinganhöriga som får uppehållstillstånd

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se och http://www.SCB.se. Dela gärna några av dessa diagram i vår artikelserie ”korta motargument” på dina sociala medier.

Antal personer som får uppehållstillstånd som Flyktinganhöriga. Stapeln längst till höger är kalenderårsgenomsnitt (2005-2014)
Antal personer som får uppehållstillstånd som Flyktinganhöriga. Stapeln längst till höger är kalenderårsgenomsnitt (2005-2014)

Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt genomsnitt.)

Nästa diagram: Nativitet – födsloöverskottet

Föregående diagram: Antal beviljade uppehållstillstånd

Antal beviljade uppehållstillstånd

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se. Dela gärna några av dessa diagram på dina sociala medier.

Antal beviljade uppehållstillstånd till personer med asylgrundande skäl. Stapeln längst till höger är årsgenomsnitt [2005-2014]
Antal beviljade uppehållstillstånd till personer med asylgrundande skäl. Stapeln längst till höger är årsgenomsnitt [2005-2014]
Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas. Även flera andra personer har fått uppehållstillstånd i Sverige under dessa år, och de återfinns i statistiken under andra kategorier, som t.ex. tillfälliga, tidsbestämda uppehållstillstånd till gäststudenter, gästarbetare och även alla adopterade barn.

Antal familjemedlemmar som får uppehållstillstånd i Sverige för att de ska få återförenas med en närstående familjemedlem (make/maka/förälder/barn) som tidigare har fått uppehållstillstånd i kategorin som redovisas i ovanstående diagram – kommer i nästa diagram i denna artikelserie. Det visas separat för att det förekommer så mycket överdrifter kring hur många familjeåteranknytningar som sker i Sverige.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta på http://www.migrationsverket.se, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt och mer relevant årsgenomsnitt.)

Nästa diagram: Antal flyktinganhöriga / familjeåteranknytningar

Föregående diagram: Antal asylansökningar