Etikettarkiv: konspirationsteorier

Logikfel: invandring och uppehållstillstånd

Tyvärr förekommer frekventa sammanblandningar av begrepp som migration, invandring, asylansökningar, flyktingar och uppehållstillstånd. Denna förvirring märks tydligast bland de som är ”kritiska mot invandringspolitiken”.

Denna specifika begreppsförvirring är besynnerlig och ständigt återkommande. En del insinuerar att statistiken från Migrationsverket och SCB inte skulle stämma, utan påstås vara ‘mörkad’. Vissa verkar tvivla på att en person som har varit svensk medborgare från födseln skulle kunna räknas som immigrant till Sverige. Många kanske gör detta av okunskap. Några kanske gör det avsiktligt?

Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, är en av de som sprider denna förvirring i stor omfattning:

Vi på Motargument.se kan här och nu lugna Kent, alla Sverigedemokrater och deras anhängare på ett par viktiga punkter:

  • Migrationsverket för statistik över asylansökningar och beviljade uppehållstillstånd – permanenta, så kallade PUT, samt tillfälliga, tidsbestämda, temporära.
  • Migrationsverket för INTE statistik över var några svenska medborgare bor, när de flyttar utomlands eller återvänder hem.
  • SCB för statistik över befolkningsmängden och migration – befolkningsökning samt invandring – utvandring, man kan även se antal migranter per år som har svenskt eller annat medborgarskap.
  • Svenska medborgare, som under minst ett kalenderår skriver sig utomlands för att till exempel arbeta, behöver inte söka uppehållstillstånd hos Migrationsverket den dagen de väljer att flytta hem och återigen skriva sig på en adress i Sverige. De registreras via folkbokföringen hos Skatteverket och syns i SCB:s befolkningsstatistik.
Home
E.T. Phone HomeLooking Glass / Foter / CC BY-SA

Om du inte har ork att läsa igenom enkel statistik kan Motargument förmedla, till dig och till Kent, att under år 2013 beviljade Migrationsverket ungefär 39.000 permanenta uppehållstillstånd till utländska medborgare. SCB:s prognos för hur många svenskfödda, svenska medborgare – som blev ‘hemvändare’/återinvandrare var 18% av all invandring; ungefär 20.800 personer. Det är för övrigt ungefär 150.000 svenskfödda, som har 2 svenskfödda föräldrar, som nu bor utomlands. Invandringsöverskottet var ungefär 65.000 personer, år 2013.

Att ringa Migrationsverket och fråga hur många svenska medborgare som finns i deras statistik över uppehållstillstånd är ungefär lika märkligt som att ringa Posten för att fråga hur mycket e-post som sänds. Om en riksdagsledamot inte har förstått detta, så kan väl åtminstone ni andra tänka till ordentligt om ni ser på några naiva ‘propagandafilmer’?

Fotnot:
Utländska medborgare behöver vara bosatta legalt i Sverige i 4-5 år innan de kan ansöka om medborgarskap.
När Motargument rapporterar om antal permanenta uppehållstillstånd, PUT, talar vi ENBART om permanenta uppehållstillstånd till utländska medborgare/flyktingar.

Handbok i ‘debunking’

Debunking – ett engelskt begrepp som betyder ungefär: att granska myter, vandringssägner för att sedan avslöja och slå hål på de falska påståendena och peka ut exakt varför de inte stämmer.

Handbokens framsida
Handbokens framsida

Det finns en gratis, nedladdningsbar guide-handbok till hur du själv kan lära dig att granska påståenden som du känner tvivel inför. Oavsett om detta påstående sedan visar sig stämma, så kan det vara mycket lämpligt att förhålla sig lätt skeptiskt och kritiskt till alla utsagor som verkar för bra för att vara sanna. Om inte annat så har du under tiden tränat hjärnan lite i analytiskt tänkande, källkritik och skeptisk granskning.

Denna handbok finns gratis på ett flertal språk, och är en mycket kortfattad guide. Den svenska översättningen är gjord av Amanda Duregård, föreningen Vetenskap och Folkbildning och textinnehållet är på 6 lättlästa sidor (+framsida, försättsblad o källförteckning). Du skulle nästan kunna skriva ut den, i ett litet A5-format, för att kunna ha med dig i en ficka. Kanske kan handboken bli en perfekt present att ge bort?

Ladda ner handboken här.

Och försök att alltid komma ihåg att inte upprepa själva myten fler gånger än nödvändigt när du sedan berättar för andra varför den inte stämmer. För ett upprepande av myten kan faktiskt vara bidragande till att åhörarna lägger den på minnet istället för dina motargument mot den. Så, varje gång du återupprepar ord ur en myt så måste du vara övertydlig om att din åsikt är att detta inte stämmer. Specificera så tydligt som möjligt och exakt varför du anser det. Välj gärna ut huvudargumentet, eller ett av de starkaste delargumenten i påståendet. Fokusera din huvudsakliga kritik mot just den delen, med relevanta, rationella och precisa motargument – som du kan visa belägg för. Dina motargument får förstås inte vara lögner eller påhittade påståenden. Försök gärna vända på hela begrepp till en annan vinkel och perspektiv. Tar myten på något sätt upp ekonomi, statistik – då kan ett bra sätt vara att fokusera på människorna bakom, den humana vinkeln.

Klicka här om du vill läsa mer om den engelska originalutgåvan och om författarna till handboken.

Har du sedan lust att lära dig mer, så har föreningen Vetenskap & Folkbildning ett kortfattat ABC i skeptiskt tänkande här.

Blöj-jihad och sopp-jihad

Gästinlägg av Politifonen

Emellanåt uppstår galna konspirationsteorier som sprids världen över. Sofistikerade problemkomplex förklaras av lekmän som om de vore existerande organiserade komplotter på den politiska och ekonomiska spelplanen. Människan har aldrig varit på månen. Världen styrs av formväxlande reptiler som intagit människoskepnader. Ja ni har säkert hört dem förut. Ibland tar sig konspirationerna en mer dolsk karaktär, där politisk propaganda används mot andra grupper i demoniseringssyfte.

Därför tänkte jag att en lista av konspirationer skulle kunna vara välbehövlig för läsarna. I ett försök att förklara allt som händer i anslutning till muslimer som islamiseringskampanjer, menar konspiratörerna att muslimer, som parasiterar på vårt välfärdssystem, utför ett smygande jihad-krig av passiv-aggressiv karaktär. Flera sådana jihadkomplotter har registerförts och ser ut som följer (länkar):

Bildekals-jihad — Kalkon-jihad — Paisley-slöj-jihad — Äktenskap för viktiga män-jihad — Spott-jihad —  Modejihad — Stavningstävlings-jihad — Våldtäkts-jihad — Dollar-vanställnings-jihad — Populations-jihad — Smygande-sharia jihad — Moskebyggar-jihad — Terror-baby-jihad — “Smygande-sharia” jihad — Pedofil-jihad — Bedjande busschaufförs- jihad — Pannbulnads-jihad — Frankeringsstämpel-jihad — Sopp-jihad

Alkoholförbuds-jihad — Bluffhatbrott-jihad — Spargris-jihad — Dokusåps-jihad — Handskaknings-jihad — Bal-jihad — Mellanreligiöst-jihad — Arabspråks-jihad — Kommunalskole-jihad — Religionsackommodations-jihad — Månskärs-jihad — Beskattning av julgransjihad — Trohetsed-jihad — Immigrations-jihad — Välgörenhets-jihadKommunalskole/madrassa-jihad — Post-jihad — Mat-jihad — Pyramid-jihad

Korsfästningsjihad i Egypten — Fyrverkeri-jihad — Datordonations-jihad — Medborgardelaktighets-jihad — Olympiskt “judo”-jihad— De nyttiga idioternas namn-jihad — Pre-våldsorienterat jihad — Kärleks-jihad — Mode-jihad 2 — #MyJihad annonskampanjs-jihad — Talkshow-programledar-jihad — Konstmuseums-jihad — Halloween-jihad — DNC Muslimsk böne-jihad — Kattkorsfästnings-jihad i Ghana — Skotsk-jihad

Muslimkvinnors smyg-jihad — Antidemokrati-jihad — Muslimskt grannosämje-jihad i Paris — jihad på Christopher Columbus — Iranskt smitkopps-jihad — Muslimsk julgrinch-jihad — #MyJihad twitter-jihad — Muslimsk nationalparkserövrings-jihad — Bombhotsjihad — Trohetsedjihad 2 — Adoptionsjihad — Sexualjihad — Fordons-jihad — Ramadanvatten-jihad — Klistermärksjihad — Komedi-jihad — Pub-jihad — Anställningsjihad — TecknadfilmjihadMiljövårds-jihad och Fotjihad.

Därtill avslöjade Politifonen sin egen jihadkonspiration:

Gästinlägg av Politifonen

Verktygslåda mot lögner

Hur ska du skilja på vad som inte stämmer från det som stämmer? Det är mycket som är skrivet på internet som vid en snabb blick kan verka vara absolut sanning. Men hur bra är det att automatiskt lita på allt som du läser på nätet, eller ser på TV?

Se videon Baloney Detection Kit — som hjälper dig att skaffa en Bullshit Radar. Med insikt i några tumregler kan du skaffa dig ett bättre skydd mot så olika saker som bedrägeriförsök, ‘nigeria-brev’, vidskeplighet, rasistisk propaganda och konspirationsteorier. En ”skeptisk” verktygslåda kan hjälpa dig i din granskning att förhålla dig till alla möjliga begrepp som du läser i media och på internet.

Här är en redigerad och förkortad version översatt till svenska.

1. Hur trovärdigt är påståendet?
Undersök och leta upp oberoende fakta, gärna från flera olika websidor.

2. Utger sig källan för många likadana tveksamma påståenden?
Undersök de övriga idéerna och åsikterna som personen har. Försök sätt dig in i om de känns trovärdiga, eller om de gör att du blir mer skeptisk.

3. Har påståendet bekräftats av andra oberoende källor?
Finns det många olika uppgifter som tyder på att påståendet stämmer?

4. Verkar det här stämma överens med hur man vet att världen fungerar?
Om något verkar vara lite för bra för att vara sant, då är det ofta inte sant.

5. Har någon försökt att falsifiera påståendet?
Vad är de olika argumenten för och emot? Vilka fakta verkar mest trovärdiga? Finns det fakta som gör att trovärdigheten sjunker? Finns det uppgifter på att någon annan har motbevisat påståendet eller flera av argumenten?

6. Vad pekar de olika argumenten på för helhetsbild?
Stämmer alla detaljerna ihop för att utsagan ska hålla ihop? Är det tillräckligt många argument och fakta, eller saknas det pusselbitar för att kunna avgöra?

7. Är personen som levererat påståendet tillräckligt kompetent i området?
Har personen trovärdighet i andra områden, påståenden och åsikter? Finns det fler personer som har liknande eller mer kompetens som kommer med liknande påståenden?

8. Är det enbart trovärdiga slutledningar som går att få ut av argumentationen och beläggen?
Går det att anta att det kan finnas flera andra slutledningar man kan uttolka ur exakt samma argument?

9. Kan det här nya påståendet vara tillräckligt trovärdigt?
Är utsagan tillräckligt komplett så att äldre påståenden om samma sak kan bli överflödiga och onödvändiga?

10. Är personens agenda det som har fått personen att komma fram till sitt påstående?
Har personen skapat sin bild färgat av en politisk ideologi, på grund av känslomässiga grunder eller kanske av ekonomiskt vinstintresse? Har personen konsekvent förmåga att förhålla sig helt objektiv till argumenten och påståendena?

shermerbaloneyvideoFörsök att inte tänka i termer som ”det här känns sant” eller ”det här verkar vara lögner”. Det blir lite enklare om du graderar i ”väldigt lite trovärdighet” och till ”mycket stor trovärdighet”. För då har du lite öppnare ramar, så att du inte blir ”låst” i ett specifikt tänkande. Det är bra, för då blir du förhoppningsvis en aning mer öppen för att kunna förändra en åsikt, vartefter du får mer fakta och kompletterande argument till vad du ska tycka.

Tipset till videon kommer från Radio Houdi

Konspirationsteorier om bomberna i Boston

Det cirkulerar redan konspirationsteorier om bomberna mot Bostons maraton i måndags den 15:e april. Enligt några av de färska myterna ligger USA:s regering, illuminati och kanske judarna (!) bakom attentaten, sägs det, och bevisen är bland annat att det fanns poliser i Boston (!) och att polisen övat sig i att skydda staden mot bombattentat samma dag, inför maratonloppet (!)

Sedan den elfte september 2001 är det tyvärr regel att poliser förbereder sig och tränar inför eventuella kommande attentat. Varje större internationellt maraton och sportevenemang bevakas av poliser, så det i sig är inget argument.

Dessutom anges det som ”bevis” att det finns flera grupper på Facebook som uttrycker stöd för offren till bomben i Boston. Grupper som ser ut som att de har bildats INNAN attentaten.

Just det ska vi kika lite närmare på, för det är ganska typiskt för hur ”bevis” skapas för att stödja konspirationsteorier. Här är två bilder som cirkulerar och sägs ”bevisa” att några har känt till attentaten i förväg:

Boston1

Boston2

Den undre bilden kan man läsa om här (länk till FB).

This page is about EXPOSING the TRUTH about the ILLUMINATI and the NEW WORLD ORDER. Help us share the page! (…) Actual screenshot of the boston memorial page that shows ”Joined Facebook on Saturday” at the bottom. Why would this have been set up on a Saturday?

Denna konspirationsteori cirkulerar redan och kan verka skrämmande, men den bygger på total okunnighet. Total okunnighet om att polisen övervakar varje stort arrangemang i jakt på bomber och en stor okunnighet om hur facebook fungerar.

Men det är enkelt att avslöja och motbevisa några av ”bevisen” som påstås bekräfta konspirationsteorierna. Om man en gång i tiden har startat en grupp på facebook, och det har även vi på Motargument, så finns en knapp som heter ”redigera sidan”. Om man klickar där får man alternativet att byta namn/titel på den.

Boston3

Konspirationsteorier kan lätt avslöjas om man är vaksam och ifrågasättande. Och om man väger ”bevisen” mot verkligheten och mot hur man normalt sett går till väga med något.

Myter om hur många som tror på konspirationsteorier

Ibland hör man folk påstå att ”muslimer” är mer benägna att tro på konspirationer. Det påstås att muslimer, mer än andra, tror att attentaten den elfte september 2001 inte utfördes av al-Qaida. ”Muslimer” skulle på något sätt vara mer benägna att vara antisemiter och att tro att USA är ”den store satan” som ligger bakom allt ont i världen. Därmed berättigas den negativa särbehandlingen av islam och muslimer för att ”skydda” Europa från muslimerna.

MYT:

”Muslimer tror på konspirationer och misstror de officiella elfte september förklaringarna.”

Men, handen på hjärtat, hur ofta ser man dessa rasister varna för amerikanskt inflytande i Sverige? För andelen amerikaner som tror på konspirationsteorier är mycket hög.

Ja, väldigt många i arabvärlden tror inte på de officiella förklaringarna bakom elfte september. Man räknar med att 50-60% inte tror att ”araber” låg bakom elfte september och att 15-20% tror att USA:s regering låg bakom attentaten.

Men samma sak gäller för folk i andra länder. Det säger mycket om situationen i världen att så många misstror de officiella förklaringarna.

 

282924_260569060736554_2024008672_n

I USA är situationen liknande. Upprepade undersökningar har visat att amerikaner misstror de officiella förklaringarna om elfte september. På wikipedia kan man läsa om en del av dessa undersökningar:

Barack Obama?
12 miljoner amerikaner tror att president Obama ser ut så här under huden.Susan Hall Frazier / Nature Photos / CC BY-NC

”When it comes to what they knew prior to September 11th, 2001, about possible terrorist attacks against the United States, do you think members of the Bush Administration are telling the truth, are mostly telling the truth but hiding something, or are they mostly lying?”

 

  • May 2002 responses: 21% said ”telling the truth”, 65% said they are ”mostly telling the truth but hiding something”, 8% said theyare ”mostly lying”, 6% not sure.
  • 3/30-4/1/04 CBS 24% said ”telling the truth”, 58% said they are ”mostly telling the truth but hiding something”, 14% said they are ”mostly lying”, 4% not sure.
  • 4/8/04 CBS 21% said ”telling the truth”, 66% said they are ”mostly telling the truth but hiding something”, 10% said they are ”mostly lying”, 4% not sure.
  • 4/23-27/04 24% said ”telling the truth”, 56% said they are ”mostly telling the truth but hiding something”, 16% said they are ”mostly lying”, 4% not sure.
  • Oct 2006 responses: 16% said ”telling the truth”, 53% said they are ”mostly telling the truth but hiding something”, 28% said they are ”mostly lying”, 3% not sure.

 

Idag är det upp emot 10-20% av alla amerikaner som tror att den egna regeringen låg bakom elfte september (beroende på undersökning). Det betyder att lika många amerikaner tror att USA:s regering låg bakom elfte september som ”muslimer” i ”arabiska” länder: en av sju!

Upprepade undersökningar visar att många amerikaner tror på konspirationsteorier. Här är en ny undersökning som släpptes den 2 april i år. Ca 12 miljoner amerikaner och över 30 miljoner tror att USA:s regering ”tillät” elfte september.

Conspiracy Percent believing Number of Americans believing
JFK was killed by conspiracy 51 percent 160,096,160
G.W. Bush intentionally misled on Iraq WMDs 44 percent 138,122,178
Global warming is a hoax 37 percent 116,148,195
Aliens exist 29 percent 91,035,072
New World Order 28 percent 87,895,931
Saddam Hussein was involved in 9/11 28 percent 87,895,931
A UFO crashed at Roswell 21 percent 65,921,948
Vaccines are linked to autism 20 percent 62,782,808
The government controls minds with TV 15 percent 47,087,106
Medical industry invents diseases 15 percent 47,087,106
CIA developed crack 14 percent 43,947,966
Bigfoot exists 14 percent 43,947,966
Obama is the Antichrist 13 percent 40,808,825
The government allowed 9/11 11 percent 34,530,544
Fluoride is dangerous 9 percent 28,252,264
The moon landing was faked 7 percent 21,973,983
Bin Laden is alive 6 percent 18,834,842
Airplane contrails are sinister chemicals 5 percent 15,695,702
Paul McCartney, Beatles, died in 1966 5 percent 15,695,702
Lizard people control politics 4 percent 12,556,562

För övrigt tror mellan 10-20% av USA:s befolkning på judiska konspirationer, enligt undersökningar.

Ja det är ett problem med tron på antisemitiska konspirationer och liknande och det är onekligen så att det sprids många konspirationsteorier i den muslimska världen. Men det är väl knappast ett mindre problem att befolkningen i världens enda supermakt tror på ödlor, judiska konspirationer, ”nya världsordningen” och liknande teorier?

Därför är Avpixlat en pratsajt

Det pratas mycket på Avpixlats hemsida. Närmare bestämt i kommentarsfälten. Men hur står det till med helt egenproducerade nyheter på Avpixlat egentligen? Med anledning av att en av våra kära läsare hävdar att Avpixlat publicerar nyheter som inte vanliga medier tar upp, finner Motargument skäl att redovisa de korrekta omständigheterna.

En av våra läsare har i en och samma diskussionstråd lagt upp en och samma länk tre gånger. Länken går till en nyhetsnotis publicerad på Avpixlat. Notisen beskriver hur en vänsterpartist som synes vara rattfyllerist har dömts till böter för att ha framfört ett motorfordon samtidigt som hon har haft en relativt hög promillemängd alkohol i sitt blod.

I can't believe the news today...
Thomas Leuthard / Foter.com / CC BY

Nyheten härrör emellertid inte från uppgifter som Avpixlat införskaffat på egen hand. Den härrör i själva verket från en artikel från Nya Wermlands Tidningen (NWT). Avpixlat har även en länk till NWT:s artikel på sin hemsida.

I NWT:s artikel hänvisas därutöver till en artikel i tidningen Dalslänningen som beskriver hur samma vänsterpartist som synes vara rattfyllerist råkade ut för hårda bud i Mellerud.

Närmare bestämt beskrev tidningen Dalslänningen vänsterpartistens tidigare kombination av alkoholdrickande och bilkörning.

Det är således inte Avpixlat som i det aktuella fallet publicerar nyheter som övriga medier inte tar upp. Det är istället övriga medier som publicerar nyheter som Avpixlat sedan sprider vidare.

Och nu återrapporteras samma nyhet av oss på Motargument, samtidigt som flera läsare av Avpixlat anklagar övriga medier (inklusive oss) för att aldrig sprida negativa nyheter om politiker och partier med vänsterinriktad ideologi.

Motargument vill för övrigt uppmana Avpixlats läsare att leta noggrannare efter länkar till originalartiklar som Avpixlat länkar till. Detta för att förhoppningsvis få insikten om att Avpixlat i sådana fall ej är först med nyheten.

Samma läsare har även anklagat Motargument för att sprida hat mot SD. Detta på grund av en artikel som undertecknad har skrivit; En artikel som visade att sverigedemokraterna vill att det skall vara förbjudet att få uppehållstillstånd i Sverige genom att ha tvingat en här boende person att gifta sig med den invandrade. En artikel som påtalade att det i Sverige redan är förbjudet att få uppehållstillstånd genom att ha tvingat en här boende person att gifta sig. I artikeln informeras för övrigt om att ingen i Sverige har rätt att tvinga någon att gifta sig.

Motargument överlåter åt sina läsare att själva ta ställning till hur det ligger till. Vi efterlyser mindre tomt prat och mer substans från Avpixlats läsare när de kritiserar oss.

Om tolkningsföreträde

När man studerar på högskola eller universitet, och gärna på högre nivåer än A-kurserna, lär man sig att ifrågasätta och vara källkritisk. Jag personligen har läst konstvetenskap, och där lär man sig att se och försöka tolka allt man ser ur flera olika perspektiv, vilket innebär att man förstår att världen kan ses och uppfattas på många olika sätt.

Det här är en gåva som inte är förunnad de som menar sig vara invandringskritiker, religionskritiker och så vidare. De har fastnat i en världsbild de varken kan eller vill ta sig ur. Jag pratar givetvis om Sverigedemokraterna med anhang.

[ THE EUROTHEUM : DARK BLUE Landmark in the Heart of the City : WHEN USUAL IS NOT ENOUGH ] INNSIDE By Melia, Frankfurt am Main - Germany - Look UP and Enjoy! :)
|| UggBoy♥UggGirl || PHOTO || WORLD || TRAVEL || / People Photos / CC BY

Jag är utbildad fotograf och har jobbat professionellt med det i rätt många år. Utöver det är jag konstvetare med inriktning på teori och metod omkring fotografi. Det jag har lärt mig genom mitt praktiska fotograferande och konstvetenskapen är att man inte alltid ska tro det man ser. Det finns saker som ser ut på ett visst sätt och som man upplever på ett sätt innan man förstår vad det är man ser – ni har säkert sett sådana fotografier någon gång.

Ungefär på samma sätt fungerar en invandringskritikers hjärna, tankevärld och världsbild. De ser och upplever världen på ett visst sätt, och sedan förstår de vad de ser – men någonstans på vägen har deras världsuppfattning hamnat ur spår. De mönster invandringskritikern ser framför sig är felaktiga och deformerade och skapar en värld som inte överensstämmer med den gemensamma verklighet de flesta av oss lever i.

Det här är en sanning som jag tror de flesta är överens om gäller det mesta. Jag upprepar mig så det (förhoppningsvis) går in även i de tjockaste träskallar;

…lär man sig att se och tolka allt man ser ur olika perspektiv, vilket innebär att man förstår att världen kan ses och uppfattas på olika sätt.

Nu tänkte jag inte diskutera teori/metod omkring fotografi, eller ens praktiskt fotograferande. Däremot tänkte jag fortsätta trycka lite extra på detta hur man uppfattar saker, och hur man väljer att göra det utifrån sin egen världsbild, och hur dessa två i kombination kan skapa en ond cirkel.

Jag tänkte prata om statistik.

Actual is not normal (a tribute to Edward Tufte)
kevin dooley / Foter.com / CC BY

Att se ett diagram över statistik gör att det ser väldigt trovärdigt ut. Kan man inget om statistik alls eller saknar förmåga att ifrågasätta vad man ser, är det väldigt lätt att uppfatta att ett diagram verkar visa en total oemotsägbar sanning.

Att utläsa något utifrån statistik kräver den här förmågan att ifrågasätta saker och att vara väldigt kritisk till hur statistiken utformats, hur den är gjord, vilket underlag den bygger på och så vidare.

Som exempel kan vi ta en reklam för Dove, där TV-reklamen visar ett antal kvinnor som skrattar. I reklamen påstås det att en viss procentsats är nöjda med Dove, och som person hemma i soffan ska vi då förstå att vi också ska införskaffa denna Dove-tvål.

Vad som inte framgår är antalet kvinnor som faktiskt testat den här tvålen och är underlag till undersökningen och statistiken. Det gör att trovärdigheten går att ifrågasätta å det grövsta. Har man tur finns uppgiften om just antal personer i en undersökning att läsa i det väldigt finstilta (läs; oläsliga) som brukar finnas med, åtminstone i tidningsannonser.

Poängen med detta är att om en undersökning som ligger bakom en viss statistik utförts på 1 000 personer, så kan man inte säga att resultatet är särskilt talande förutom för just dessa 1 000 personer. Dessutom kan man inte vara säker på om alla svarat sanningsenligt eller om alla har svarat överhuvudtaget. Om en undersökning görs i högstadieskolor om hur de skulle rösta i ett val om det skedde idag, kan inte heller räknas helt tillförlitligt. Alla elever är inte på plats, de röstar under grupptryck, en del kanske inte vill rösta – och så vidare.

Trovärdighet och tolkningsföreträde

Sverigedemokraterna och deras anhängare, det vill säga, läsare av till exempel Avpixlat och liknande så kallade nyhetssajter, använder sig mycket av statistik för att försöka bevisa att deras politik grundar sig i någon slags sanning. Och förvisso, det gör den. Den grundar sig i deras sanning, i deras bild av främst Sverige men också omvärlden. Och det är här detta med den konstvetenskapliga teorin kommer in; alla ser vi världen olika, och det finns egentligen inget rätt eller fel (ur ett väldigt objektivt perspektiv när det gäller främlingsfientlighet). När det gäller statistik som presenteras eller tolkas av en främlingsfientlig person, handlar det inte om mycket annat än hur denne väljer att förstå siffrorna hon eller han har framför sig. Vi ska dock komma ihåg att även vi väljer hur vi vill förstå och uppfatta statistik, ofta helt diametralt olika från den främlingsfientlige – kanske bara för att.

Jag personligen har inte mycket tilltro till statistik överhuvudtaget. Mest för att jag vet hur lätt det är att manipulera den. Dels genom hur underlaget och bakgrunden till undersökningen gått till, genom frågeställningen, och framför allt hur man tolkar siffrorna.

Frågan är vem som har tolkningsföreträde?

Myt: “Lilla Saltsjöbadsavtalet”

Ibland stöter man på en myt som går ut på att svenska politiker och journalister 1987 ska ha kommit överens om att censurera svensk media så att man bara skulle skriva positivt om invandringen. Lilla Saltsjöbadsavtalet brukar det kallas. Enligt den myten ska de ha träffats den 21 mars 1987, vid ett möte på Grand Hotell i Saltsjöbaden för att komma överens om gemensamma riktlinjer för mediarapporteringen om invandring.

Följande ska överenskommelsen ha gått ut på enligt myten:

invandrare

Som oberoende journalist har Du att beakta följande rekommendationer:

* Företrädesvis positivt bedöma och omskriva svenska medborgare av utländsk härkomst, detta särskilt i samband med ungdoms- idrotts- och konstnärlig verksamhet

* Vid evenemang med inslag av skiftande kulturer, företrädesvis intervjua och visuellt framhålla medverkande av utländsk härkomst

* Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer.

Det är bara det att alla vi som var med vid denna tiden har en annan historia att berätta. Det var nämligen inte så att invandringen började beskrivas positivt då. Snarast tvärtom. Runt 1987 kom Hans Holmérs och Ebbe Carlssons ”kurdspår”. 1989 var vi flera som lade märke till att svensk media plötsligt började skriva mycket NEGATIVT om invandringen.

Det var ett fasskifte under dessa år. Om det var en ”konspiration” var det snarare exakt tvärtom. Som Motvallsbloggen så bra beskriver det:

Men så hände något i slutet av 80-talet (1989). Massmedia, inte minst de liberala (DN), började beskriva flykting- och invandrarpolitiken som misslyckad, som dålig, och flyktingar och invandrare som problem. De sades strömma och välla in i landet och kosta oss svenskar ofantliga summor. Bilden man gav antydde att det kom miljoner. Vi kunde läsa stora rubriker i massmedia om invandrarfaran var och varannan dag under flera år. Man skrev däremot nästan ingenting om att de allra flesta flyktingar som kom utvisades så småningom. Svenska folket förstod nu att flyktingarna kom hit i massor, att de utnyttjade våra social förmåner och levde gott på svenska skattebetalares bekostnad och att detta var deras verkliga skäl att komma hit. Kampanjen fortgick under flera år och Ny demokrati kunde utnyttja den för att komma in i riksdagen

Några år senare, i början av 1990-talet, kom den stora ekonomiska krisen, den som gjorde massor av människor arbetslösa och nu slog massmedia rekord i smutskastning av flyktingar, invandrare och av invandrar- och flyktingpolitiken. De invandrare och flyktingar som tidigare hade beskrivits som goda, som förföljda, som människor som förtjänade omsorg och vårt stöd, förvandlades i massmedia till varelser som var lata och arbetsovilliga och till människor som man måste ställa krav på, som man måste ta i med hårdare tag emot.

Detta eländiga drev mot invandrare och flyktingar, liksom mot politiken på området, pågick under flera år och kulminerade med en förstasida i Expressen (1993), om att kasta ut dem, som bara blev för mycket. Den tystade massmedia för en tid, inga fler hetsjakter på invandrare, flyktingar eller på flykting- och invandrarpolitiken. Men man hade väckt krafter som hade varit sovande under nära 50 år, som nu vädrade morgonluft, och som har fortsatt att verka sedan dess.

Vi var många som reagerade över ”Juttans” rubriksättning: ”Kasta ut dem!”… Inte riktigt i ”Lilla Saltsjöbadenavtalets anda”…

Det bästa botemedlet för den som till äventyrs tror på denna myt är att läsa boken om lasermannen. Den beskriver klimatet i det Sverige som förde in Ny Demokrati i riksdagen och främjade mer hat, rasism och terrordåd mot invandrare. Detta under de år då mytmakarna påstår att media bara skulle skrivit ”positivt” om invandring.

Om näthat och hot

Jag såg SVT Agenda, där det bland annat diskuterades om detta med näthat och hot, särskilt mot kvinnor. Beatrice Ask hade väl inte så jättemycket att komma med, men det har däremot jag. Inte några lösningar, kanske, men stark kritik mot Sverigedemokraternas anhängare som hänger på Avpixlat med flera sidor.

Som respons på inslaget i Agenda har Avpixlat postat ett inlägg om hur ensidigt man diskuterar näthat i vad man kallar ”fulmedia”. Offermentaliteten hägrar och som läsare (och kommentator) förväntas man höja både näve och röst i indignation över hur miserabelt det är att det endast är Sverigedemokraterna med bihang som utsätts för näthat och hot som gör att riksdagspolitiker måste ha SÄPO-bevakning dygnet runt och så vidare. Jag vet inte om detta är sant, men för det här inlägget är det inte särskilt relevant.

Relevant är däremot det faktum att Avpixlat och andra dylika sajter i ”nyheter” och bifogade kommentarer har ett rasistiskt innehåll. Inte nog med det – de anklagar alla också som står utanför, för Sverigehat och svenskhat, att de ensamma är utsatta för förföljelse och att de aaaaaaaaldrig skulle utsätta någon för något dylikt.

Yahoo's Censorship is Bullshit
Thomas Hawk / Foter.com / CC BY-NC

Hehum. Host.

Nähä. Näeh, så det är inte alls så att det lite då och då dyker upp kommentarer – ibland till och med i själva inläggen – där man går ut med ett extremt hårt språk gentemot enskilda journalister, där man skriver saker i stil med ”man kanske skulle…” följt av diverse sådant som faktiskt  de flesta (förutom dessa muppiga bakom diverse nicknames gömda individer) skulle uppfatta som hotfullt.

Miami Police
Thomas Hawk / Foter.com / CC BY-NC

Mupparna på dessa allmänt hatiska sajter har dock rätt i en sak, och det är att de våldsaktioner som utförs av motståndare till dem inte alltid är så snyggt utförda. Det ingår en hel del våld och troligen en hel del hot där också. Men att en gör fel rättfärdigar inte att två gör det. Jag tror inte att det finns någon som tycker att extremister på endera sidan gör rätt när de utövar våld för att få igenom sina åsikter. Det resulterar inte i något mer än ett krig, både på nätet med diverse hot, samt ute på gatorna i olika demonstrationer som störs av andra sidan – eller på andra sätt.

Det retar mig att oavsett vilken extrem man tillhör, så har man verkligen ingen koll på hur en debatt går till. Både extremvänstern och extremhögern (ie; mupparna hängandes på Avpixlat m fl sajter) verkar tro att det är ok med våld. Extremhögern verkar tro att yttrandefriheten såsom de ser den, endast gäller dem. Ingen annan får tycka annorlunda, i vilka fall man menar att det är ok att hata och hota.

Nej, vet ni vad. Ibland blir jag så grymt irriterad på att det inte går att föra ett vettigt samtal med de här mupparna. Om det gick skulle det mesta vara mycket lättare. Jag vet inte hur man på ett lämpligt och effektivt sätt kan bära sig åt för att få dem att höra.

Jag är villig att lyssna till rädslan bakom en främlingsfientlig åsikt, och diskutera den. Men jag är inte villig att lyssna på en rad dumheter, utstå att bli hatad på nätet eller eventuellt hotad för att jag har en annan åsikt (som dessutom är betydligt vanligare och mer accepterad än motsatsen).