Verktygslåda mot lögner

Hur ska du skilja på vad som inte stämmer från det som stämmer? Det är mycket som är skrivet på internet som vid en snabb blick kan verka vara absolut sanning. Men hur bra är det att automatiskt lita på allt som du läser på nätet, eller ser på TV?

Se videon Baloney Detection Kit — som hjälper dig att skaffa en Bullshit Radar. Med insikt i några tumregler kan du skaffa dig ett bättre skydd mot så olika saker som bedrägeriförsök, ‘nigeria-brev’, vidskeplighet, rasistisk propaganda och konspirationsteorier. En ”skeptisk” verktygslåda kan hjälpa dig i din granskning att förhålla dig till alla möjliga begrepp som du läser i media och på internet.

Här är en redigerad och förkortad version översatt till svenska.

1. Hur trovärdigt är påståendet?
Undersök och leta upp oberoende fakta, gärna från flera olika websidor.

2. Utger sig källan för många likadana tveksamma påståenden?
Undersök de övriga idéerna och åsikterna som personen har. Försök sätt dig in i om de känns trovärdiga, eller om de gör att du blir mer skeptisk.

3. Har påståendet bekräftats av andra oberoende källor?
Finns det många olika uppgifter som tyder på att påståendet stämmer?

4. Verkar det här stämma överens med hur man vet att världen fungerar?
Om något verkar vara lite för bra för att vara sant, då är det ofta inte sant.

5. Har någon försökt att falsifiera påståendet?
Vad är de olika argumenten för och emot? Vilka fakta verkar mest trovärdiga? Finns det fakta som gör att trovärdigheten sjunker? Finns det uppgifter på att någon annan har motbevisat påståendet eller flera av argumenten?

6. Vad pekar de olika argumenten på för helhetsbild?
Stämmer alla detaljerna ihop för att utsagan ska hålla ihop? Är det tillräckligt många argument och fakta, eller saknas det pusselbitar för att kunna avgöra?

7. Är personen som levererat påståendet tillräckligt kompetent i området?
Har personen trovärdighet i andra områden, påståenden och åsikter? Finns det fler personer som har liknande eller mer kompetens som kommer med liknande påståenden?

8. Är det enbart trovärdiga slutledningar som går att få ut av argumentationen och beläggen?
Går det att anta att det kan finnas flera andra slutledningar man kan uttolka ur exakt samma argument?

9. Kan det här nya påståendet vara tillräckligt trovärdigt?
Är utsagan tillräckligt komplett så att äldre påståenden om samma sak kan bli överflödiga och onödvändiga?

10. Är personens agenda det som har fått personen att komma fram till sitt påstående?
Har personen skapat sin bild färgat av en politisk ideologi, på grund av känslomässiga grunder eller kanske av ekonomiskt vinstintresse? Har personen konsekvent förmåga att förhålla sig helt objektiv till argumenten och påståendena?

shermerbaloneyvideoFörsök att inte tänka i termer som ”det här känns sant” eller ”det här verkar vara lögner”. Det blir lite enklare om du graderar i ”väldigt lite trovärdighet” och till ”mycket stor trovärdighet”. För då har du lite öppnare ramar, så att du inte blir ”låst” i ett specifikt tänkande. Det är bra, för då blir du förhoppningsvis en aning mer öppen för att kunna förändra en åsikt, vartefter du får mer fakta och kompletterande argument till vad du ska tycka.

Tipset till videon kommer från Radio Houdi