Myt: 116.000 flyktingar per år

Migrationsverket har publicerat sin sammanställning för hela kalenderår 2013. Genast har felaktiga rykten och falska mytbildningar börjat spridas i flera olika Facebookgrupper och i många kommentarfält.

FAKTA

39.000 fick PUT i Sverige, år 2013

MYTEN:

”Fler än 116.000 fick PUT i Sverige, år 2013”

Personer som citerar invandringsstatistik måste lära sig en viktig detalj, nämligen att det inte håller att bara bläddra längst ner till slutraden i tabellen för att titta på totalsumman över antal personer.

De måste även titta på alla de olika kategorierna som tabellen inkluderar och tänka efter om alla dessa är invandrare eller ej.

Alltså – hör man massinvandringsmyten om 116.000 PUT-invandrade år 2013, eller liknande siffra, och jämför med Migrationsverkets tabell, så kan man lätt se att ”de som är kritiska mot invandringspolitiken” medvetet eller omedvetet buntat ihop samtliga kategorier och försöker måla upp alla dessa som immigranter.

I vissa fall så benämner man även samtliga dessa 116.000 personerna som ”tärande bidragsfall” – vilket vi snabbt kan se är helt felaktigt. Myten är en grov överdrift – en rejält uppblåst skrämselpropaganda.

Myten bygger på sammanblandning av allting

De personer som redovisas i officiella statistiken inkluderar alla personer som har fått ett tillstånd att uppehålla sig i landet, både de som fått ett permanent, men även väldigt många som fått tillfälligt, tidsbegränsat uppehållstillstånd.

De flesta som redovisas i denna statistik har fått en EES-uppehållsrätt (20.712 personer) eller ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för jobb (19.292 personer) eller studier (7.559 personer). Eller så är det en person som har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd som anhörig för att kunna bo tillsammans med sin partner som jobbar eller pluggar i Sverige. Statistiken inkluderar även alla adopterade barn samt så kallad ”Kärleksanknytning”. Och vi vill väl hjälpa till så att familjer ska kunna bo tillsammans i Sverige?

39.000 personer fick PUT 2013

Personer som har fått ett PUT – permanent uppehållstillstånd – i Sverige år 2013:

  1. 17.227 Asyl – skyddsbehövande
  2. 1.378 Asyl – synnerligen ömmande omständigheter
  3. 7.646 Konventionsflyktingar
  4. 2.187 Kvotflyktingar
  5. 10.673 Anhörig till person som tidigare fått uppehållstillstånd i Sverige som konventionsflykting/skyddsbehövande/synnerligen ömmande omständigheter/tidsbegränsat tillstånd.
  6. Totalt: c:a 39.000 personer – Inte 116.000!

Samtliga siffror hittar du i migrationsverkets dokument ”Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter, första och andra instans (beslut av Migrationsverket och Migrationsdomstolarna). Förstagångstillstånd. 2013”.

PUT 2013

Sprid gärna bilden!


Jämför och förstå mera

Antal asylansökningar som lämnades in var lite drygt 54.000 i Sverige. I Tyskland ansökte 85.000 personer om asyl och i Frankrike ansökte 55.000 personer (preliminära siffror till och med november 2013).

Antal asylansökningar som fick avslag var ungefär 51% i första instans under kalenderår 2013. Troligen så kan några av dessa avslag överklagas till andra instanser, men man kan inte ännu säga hur många av de som kan få omvandla beslutet till ett uppehållstillstånd i Sverige.

Största delen av alla gäststudenter lämnar Sverige efter deras tillstånd gått ut, eller efter sin examen. Vissa åker tillbaka till hemlandet, andra reser vidare till ett annat land. År 2011 fick 1097 studenter uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige efter avslutade studier.

Mer än hälften av alla arbetstillstånd som beviljas är tidsbegränsade till 6 månader (källa Migrationsinfo.se, 2009). Det rör sig om bland annat bärplockare.


Källor
Migrationsverket
Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter, första och andra instans (beslut av Migrationsverket och Migrationsdomstolarna). Förstagångstillstånd. 2013 (pdf)
Migrationsinfo.se

Fotnot
En stor andel av de invandrade till Sverige varje år är en svenskfödd person som redan tidigare haft ett svenskt medborgarskap och som har 2 svenskfödda föräldrar. Det är svenskar som flyttar hem från att ha bott och jobbat i utlandet. Kalenderår 2012 var den gruppen ungefär 20% av all invandring.