Religiöst hat mot otrogna är också en form av rasism

Artikel av Torbjörn Jerlerup

Hur känner man igen en rasist? Ja, det är ganska enkelt egentligen. En rasist pratar illa om alla som tillhör gruppen man hatar. En rasist är t ex mot alla moskéer och alla muslimer med argumentet att islam är något negativt i sin helhet. Det är något som är självklart för de flesta, att hat mot muslimer är rasism. Hat mot muslimer som grupp anses dessutom kunna vara hets mot folkgrupp, och straffbart.

Men när religiösa fanatiker säger att de vill döda otrogna, anses det inte som rasism eller hets mot folkgrupp.

Justitiekanslern har utrett det falska flygblad som syntes i Knivsta och som tillskrevs IS, Islamiska staten. Frågan man utredde var om det var hets mot folkgrupp att vilja mörda alla otrogna. JK svarade att nej, det är det inte, så här skriver åklagaren i beslutet:

Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon hotar eller uttrycker missaktning mot alla utom de som enligt skribenten är de rättrogna faller således inte in under begreppet folkgrupp. Innehållet i skriften kan därför inte anses utgöra hets mot folkgrupp

 Om det är JK:s definition av rasism är det illa, eftersom islamofobi funkar på exakt samma sätt som hatet mot otrogna. Man definierar en religiös grupp som tänker, och tycker, ”fel” jämfört med vad man själva anser är rätt och dömer ut dem i sin helhet. På samma sätt gör de som definierar alla andra som ”otrogna” och ”onda”.

k4

När religiösa fanatiker från en grupp säger att man borde ”mörda alla otrogna”, eller ”icke troende”, eller generaliserar över ”otrogna” som satans verktyg, farliga, några man inte ska ha kontakt med alls eller bli vän med, borde det anses som hat, rasism och hets mot folkgrupp det också. Vare sig det är kristna som hatar icke troende ateister och muslimer eller muslimer som hatar ”kuffar”, d v s otrogna.

Speciellt viktigt är detta idag eftersom det finns en världsomfattande politisk rörelse som har som öppet mål att på sikt utrota och förslava ”kuffar”, d v s otrogna: alla som vägrar tänka som dem, andra muslimer, judar, ateister och kristna. Det är först och främst IS, Islamiska staten, men även rörelser som Al-Nusra, Al-Qaida och Al-Shabab och andra radikala islamister. Det är en rörelse med tusentals svenska anhängare.

Dessa extremister pratar även väldigt öppet om att döda och/eller förslava judar, shiamuslimer, kurder, kristna och sunnimuslimer som är mot extremism. Men de har ett samlingsnamn på alla de vill förtrycka, nämligen: ”de otrogna”, kuffarna, kuffaar, kuffr eller kafir.

Anwar Al-Awlaki, som dödades i en amerikansk drönarattack 2011, kan beskrivas som de radikala islamisternas ”Joseph Goebbels”. Han var ledande namn i Al-Qaidas tidning Inspire 2010-2011, en tidning som använde den flagga som idag är IS-flagga. Idag är han, som Uppdrag Granskning på SVT visat, en av de viktigaste ideologerna som ungdomar läser om, och lyssnar på.

Så här beskrev han varför man inte borde lita på otrogna.

Talet borde användas som ett skolexempel på rasism. Al-Awlaki börjar talet med att säga att man INTE får utgå från de goda, välvilliga grannarna man har. När man dömer ”kuffarna” ska man titta på kuffarnas ledare, och de är onda. Baserat på det ska man inte lita på de otrogna eftersom de är naiva. Mot slutet kommer han fram till att det inte krävs mycket för att alla dessa ”goda grannarna” ska bli massmördare och monster som sliter sönder och våldtar muslimer.

Känner ni igen retoriken från hur islamofoberna resonerar?

 Att i det läget säga att ”nej, det är inte rasism eller hets” att hata ”otrogna” är galenskap.

Här nedan har vi ett gäng uppmaningar till mord, och slaveri, på kuffar från engelskspråkiga twittrare. I mina ögon är detta lika illa som om någon uppmanat till massmord på judar och muslimer. För det är de facto vad detta är, eftersom det är muslimer, t ex shiamuslimer (rawafidh), och judar de vill mörda. De är några exempel på kuffar för dessa extremister.

k2

Ofta är detta hat mot ”kuffr” blandat med direkt utpekande av EN grupp som den man hatar och vill förinta. Som judarna, shiamuslimer (rafidah, som de ofta kallas) eller kristna. Hatet mot kuffr och hatet mot enskilda grupper går in i varandra. Shia är kuffr, samarbetar med kuffr och är som judar (vilket är ett skällsord för dem).

Youtube väller över av videos från svenska och internationella radikala imamer och predikanter som står på skatteunderstödda konferenser  i Sverige och pratar om hur onda alla ”kuffr” är.

Ett av de viktigaste tecknen på att en person är radikal muslimsk extremist är att denne sprider hat och rasism mot ”otrogna”. Gör denne det är sannolikheten stor att denne stöttar IS, Al-Qaida eller andra galenskaper. Det är nämligen ett så extremt religiöst hat att generalisera mot alla otrogna att om man kan göra det har man trätt över en gräns, och börjat dehumanisera fienden.

För några år sen var det en skandal när det skattefinansierade Sveriges Imamförbund skulle dra igång en kampanj mot islamofobi (416 000 kr fick de!). De anlitade några radikalt islamistiska imamer och resultatet blev en websida, muslim.se, som inte längre finns på nätet. (Men den kan läsas på Archive.org). Resultatet blev bland annat hat mot… kuffar!

Då skrev man denna fundamentalistiska drapa. Det är givetvis lika rasistiskt som om nån från SD hade skrivit samma om muslimer. Det är inte lika illa som om de uppmanat till mord på otrogna, men steget från avhumanisering till mord är kortare än man kan tro!

Förtydligande av den viktiga regeln: Det är haraam att ta kuffaar som nära vänner och beskyddare.

E-mailPrint

Vi hoppas att du kan förtydliga, med exempel, vad som menas med frasen, ”Att ta kuffar som nära vänner och beskyddare är haraam.”

Prisad vare Allah

Ja, exempel kommer verkligen till att förklara och klargöra vad som menas, så vi ska gå direkt till att citera några av de viktigaste punkterna som ’ulamaa’ (lärda) och ledare för da’wah har sagt om olika sätt av att visa vänskap mot kuffar.

 

3. Att bli vän med dem och tycka om dem. Allah säger: ”Du kan inte finna [sådana] människor som tror på Allah och den Yttersta dagen och som [samtidigt] söker vänskap med dem som trotsar Gud och Hans Sändebud…” [al-Mujaadilah 58:22]

 

6. Att bli medlemmar i deras samhällen, gå med i deras partier, göra deras antal större, ta deras nationaliteter (utom när det är nödvändigt), att tjänstegöra i deras arméer eller hjälpa till att utveckla deras vapen.

7. Att ta med sig deras lagar och regler till de muslimska länderna. Allah säger: ”Vill de kanske dömas efter den hedniska tidens lagar?…” [al-Maa’idah 5:50]

8. Att ta dem som vänner i allmänhet, att ta dem som hjälpare och som stöd och att slå ihopa sina påsar med dem. Allah förbjuder allt detta, eftersom Han säger: ”TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – ’ (vänner, beskyddare, hjälpare, osv), de stöder och skyddar varandra…” [al-Maa’idah 5:51]

 

11. Att sätta dem i administrativa ställningar där de är chefer över muslimer och kan förödmjuka dem, bestämma över deras angelägenheter och hindra dem från att praktisera sin religion. Allah säger: ”…och Allah kommer inte att låta förnekarna triumfera över de troende.” [al-Nisa’ 4:141]…  Vi bör inte heller skicka våra muslimska barn till kaafirskolor, missionärinstitutioner och onda högskolor och universitet, eller låta dem leva med kaafirfamiljer.

12. Att imitera kuffar i klädsel, utseende, tal, osv.,  eftersom det indikerar kärlek för den person eller det folk som imiteras. Profetensade: ”Den som imiterar ett folk är en av dem.” Det är förbjudet att imitera kuffar i sedvänjor, levnadsvanor och yttre utseende och uppförande som är karakteristiskt för dem. Detta inkluderar både att raka skägget, låta mustachen växa sig lång, tala deras språk, såväl som i att klä sig, mat och dryck, etc.

13. Att stanna i deras länder när det inte finns något behov för att göra det… Ingen kommer att bli ursäktad för att stanna i ett kaafir land utom de som verkligen är svaga och förtryckta och inte kan flytta, eller de som stannar bland dem för en giltig religiös orsak såsom da’wah och att sprida Islam i deras länder.

14. Att resa till deras länder på semester och som fritidssysselsättning. Men att åka dit för ett giltigt skäl – såsom medicinsk behandling, handel, och att lära speciella yrkesutbildningar som man inte kan skaffa sig på något annat sätt – är tillåtet i fall av behov, och när behovet har fyllts är det obligatoriskt att återvända till den muslimska världen.

15. Att prisa dem och deras levnadssätt och kultur, försvara dem, och beundra deras uppträdande och färdigheter, utan att tänka på deras falska ideologi och korrupta religion.

 

19. Att be om förlåtelse för dem och be Allah att ha barmhärtighet med dem. Allah säger: ”DET ANSTÅR inte Profeten och inte heller de troende att be om syndernas förlåtelse för avgudadyrkare, även om de hörde till deras nära anförvanter, sedan det klargjorts för dem att Elden är sådana [människors] arvedel.”[al-Tawbah 9:113]

Dessa exempel bör ge en klar bild av vad som menas med förbudet att grunda nära vänskap med kuffar. Vi ber Allah att hålla vår övertygelse oskadad och vår tro stark. Och Allah är källan till hjälp.

ferdi Saliji Kuffar