Kategoriarkiv: Korta motargument

Karttjänst visualiserar migration

Motargument tipsar om en ny visuell statistiktjänst, som på en smart webbsida visar upp och uppdaterar statistiken över antal flyktingar och de mest använda resvägarna in till Europa.

Det är International Organization for Migration som står bakom webbsidan, som  rapporterar att antal drunknade, avlidna eller saknade på Medelhavet under kalenderår 2015 var 3 772 personer – ett genomsnitt om lite fler än 10 personer per dygn.

Följ länken här:
Migration flows – Europe

Vem har rätt till återetableringsstöd?

På sociala medier cirkulerar ryktet om att samtliga cirka 80 000 personer som sökte asyl år 2015 men beräknas få avslag, kommer att automatiskt erhålla återetableringsstöd. Summan är 30 000 kronor per person, vilket enligt vissa skulle innebära en påstådd sammanlagd kostnad av 2,4 miljarder kronor.

Återetableringsstödet är en summa pengar beviljade av Migrationsverket, som skall användas för att återetablera sig i hemlandet.

I själva verket krävs att den som avvisas eller utvisas frivilligt återvänder till sitt hemland. Totalt 170 miljoner kronor utbetalades i återetableringsstöd åren 2007-2014. Stödet gavs till 6 004 personer. Om ryktet kring återetableringsstödets framtida kostnader skulle visa sig stämma, krävs en ökning av antalet personer som frivilligt väljer att lämna Sverige med 1 500% under ett år, jämfört med de föregående sju åren tillsammans.

Är det sannolikt? Det får vi se. 😉

Källor:

Migrationsverkets hemsida med information om återetableringsstöd

Migrationsverkets årsredovisningar – åren 2007-2014

SD normaliserar assimilation

Paula Bieler, SD, är en av de som försöker förändra betydelsen av assimilation och försöker ”tvätta” begreppet från dess ursprungliga innebörd, genom att kalla det en ”naturlig process”.

Flera politiker i SD kampanjar för att antingen mörka, ignorera eller förneka det tvång och hot som många olika experter anser att assimilation innebär – och de trakasserier och utanförskap som följer med som biverkan av sådana politiska kampanjer.

Lästips till alla som vill fördjupa sig:

www.antirasistiskaakademin.se/assimilering

Martin Ericson: Exkludering, assimilation eller utrotning?

Lena Kornyeyeva anser att assimilation skapar mer utanförskap

Ahmed Nouri Ahmed: Neither Assimilation Nor Integration

Wikipedia.org/wiki/Ackulturation

Wikipedia.org/wiki/Essentialism

Sökes: arbetskraft!

Det behövs arbetskraft.

Det finns inte tillräckligt med arbetskraft i Sverige idag, för att upprätthålla välfärdssystemet. Vi är helt enkelt inte tillräckligt många människor i arbetsför ålder, i Sverige.

Arbetsförmedlingen beräknar att det behövs en nettoinvandring på 64 000 personer årligen, för att möta efterfrågan på arbetskraft i Sverige. Eftersom vi också har några tusen som lämnar landet varje år, innebär det att bruttoinvandringen behöver vara ännu högre – uppemot 100 000 personer.

Antalet personer som fick asyl i Sverige 2015, var 36 462. Därtill fick ytterligare 16 251 personer uppehållstillstånd grundat på anknytning till personer som fått uppehållstillstånd av asylskäl.

Man kan antingen välja att se flyktingströmmarna som ett enormt problem. Man kan också se dem som en del av lösningen på de problem som Sverige har.

Antal asylansökningar i Sverige

Motargument presenterar en artikelserie med statistik över hur många personer som sökt asyl i Sverige och statistik från olika transit-länder i sydöstra Europa.

Antal inlämnade asylansökningar i Sverige under kalenderår 2015 är preliminärt 163 006 personer (fr.o.m. 1:a januari t.o.m. 31:a december.)

Genomsnitten för året är ca 3 130 asylansökningar per vecka och ca 447 per dygn.

Antal asylansökningar, klicka på bilden för att förstora eller sprida den.
Antal asylansökningar, klicka på bilden för att förstora eller sprida den.

Diagrammet är över hösten då väldigt många kom hit under enkort tidsperiod, från mitten av september till mitten av december.

Källa: Migrationsverket.se
Se även statistik från Ungern och Slovenien

Felaktiga prognoser om Sverigedemokraternas framtida valresultat

Sverigedemokrater och även andra debattörer brukar ibland felaktigt direkt eller indirekt påstå att SD:s uppåtgående trend bara kommer att fortsätta och fortsätta baserat på att SD sedan flera år tillbaka bevisligen växt i opinionen.

Problemet med att extrapolera framtida resultat baserat på tidigare data är att resultaten inte är tillförlitliga då extrapoleringen inte tar hänsyn till andra faktorer än tidigare resultat. För att visa på absurditeten och opålitligheten i denna extrapolering kan man illustrera den såhär:

SD valresultat extrapolerat

Enligt extrapoleringen att SD fördubblar sitt valresultat varje val så skulle SD få hela 103,2% av rösterna i valet 2026. Men ett parti kan givetvis inte få över 100% i ett val.
SD kan självklart fortsätta gå upp, om fler och fler sympatiserar med dem, men hur mycket och vad SD:s maxresultat kommer att vara, det kan inte förutsägas genom att extrapolera från tidigare val.

Widar Andersson och de övriga skyddsbehövande

Widar Andersson, före detta socialdemokratisk riksdagsledamot, numera ledarskribent på lokaltidningen Folkbladet, har uttryckt besvikelse över Stefan Löfvéns hantering av flyktingfrågan.

Istället menar han att den ultimata lösningen lyder så här:

”Det bästa alternativet för regeringen är dock enligt mitt förmenande att använda sig av den paragraf i Utlänningslagen där regeringen kan stoppa mottagandet under en period: ”Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd inte får beviljas för övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § om det behövs därför att Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar har blivit begränsade.””

Hittills i år har 154 personer beviljats uppehållstillstånd som övriga skyddsbehövande, av 26 883 som totalt beviljats asyl/skyddsstatus, dvs en halv procent.

Vi menar att en begränsning av dessa 154 personer inte skulle göra mycket till eller från.

Förmodligen blandar Widar ihop ”övriga skyddsbehövande” med den avsevärt större gruppen ”alternativt skyddsbehövande”.

Registrerade flyktingar i Ungern

Många har sett de videoklipp som sprids från stängselbyggandet på gränsen mellan EU-landet Ungern och icke-EU-nationen Serbien. Motargument letade upp exakt statistik över hur många flyktingar som polis i Ungern har registrerat per dag under år 2015.

Genomsnitt per dag är i skrivande stund 1 380 personer per dag. Genomsnitt per vecka är 9 564 hittills i år. Det verkar som om att stängslet mot Serbien är klart nu, då statistiken rasat kraftigt i mitten av oktober.

Dygnsstatistik (klicka på bilden för att förstora den)

Veckostatistik (klicka på bilden för att förstora den)

Källa: Ungersk polis har diagram på sin sida med de senaste 30 dygnen och även där man kan visa en kalendermånad i taget
Se även statistik över antal registrerade flyktingar i Slovenien hittills i år.

Registrerade flyktingar i Slovenien

EU-landet Ungern byggde ett stängsel vid gränsen mot icke-EU-nationen Serbien, något som ledde till att Motargument letade upp statistik över hur många flyktingar som polis i Slovenien har registrerat per dag under år 2015. Det var väldigt låga siffror under årets första 8 månader, fram till då Ungern stängde sitt stängsel.

Genomsnitten är i skrivande stund 594 personer per dag och ungefär 3 737 i genomsnitt per vecka hittills under kalenderår 2015. Totalt antal personer som polis i Slovenien registrerade i oktober var 116 627, och totalt hittills under året ungefär 187 000.

Slovenien, klicka på bilden för att förstora den
Slovenien, klicka på bilden för att förstora den

Värt att notera är att över 168 000 personer som registrerats i Slovenien, har lämnat Slovenien mellan 20:e oktober och eftermiddagen den 11:e november. Många av dem har transporterats till, och släppts in i Österrike.

Källa: Sloveniens polis

SD kräver toalett-apartheid

Vi läser Sverigedemokraternas indignerade text över situationen i Malmö, och förundras över att man verkar propagera för att kommunstyrelsen fattar beslut om att förbjuda människor tillhörande vissa folkgrupper att gå på toaletten i kommunhuset.

Vi kan inte dra någon annan slutsats än att SD kräver att människor ska tillåtas toalettbesök utifrån ursprung:

”tiggarna tillåts att gå in i Stadshuset för att ladda sina mobiltelefoner och gå på toaletten.”

Det är inte så att toaletternas tillhandahållande är en specialtjänst för just tiggare. Motargument kan berätta att vi har en medarbetare som nyttjade dessa toaletter för två veckor sedan, utan hinder.

Men han är etnisk svensk.