Kategoriarkiv: Korta motargument

SD och biståndet

SD vill höja biståndet till närområdet med 9 miljarder under perioden 2016-2019, mer än vad regeringen föreslår i regeringsbudgeten. (de röda och gröna staplarna) Trots detta är siffran för SD:s sänkning av det totala biståndet 11,6  miljarder under perioden 2016-2019. (deras nedskärningar är de blåa staplarna under nollstrecket)

12105828_10153222532463358_8698251529510365378_n

Enligt Europaportalen är Sverige, med 1,1% av BNI, världsetta i biståndsnivåer. Med SD:s politik sjunker den siffran till 0,75%.

De olika biståndsposterna finner vi här.

Muslimer och MENA

Det finns en allmän uppfattning om att majoriteten av världens muslimer finns, eller har sitt ursprung, i de s k MENA-länderna. De länder med flest muslimer är Indonesien, Pakistan och Bangladesh. I MENA finns knappa 500 miljoner av världens totalt 1,6 miljarder muslimer. Mindre än en tredjedel alltså.

12108158_10153216903213358_3955571131625280685_n

Vad är MENA?

I debatten används begreppet MENA (Middle East North Africa). Vilka länder som ingår i MENA är inte alltid klart. Här är listan på de länder som ingår i begreppet:

Algeriet, Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten, Iran, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Oman, Palestina, Qatar, Saudiarabien, Syrien och Tunisien.

I vissa definitioner, eftersom det inte finns någon standardiserad definition, ingår också Armenien, Azerbajdzjan, Cypern, Djibouti, Georgien, Mauretanien, Somalia, Sudan och Turkiet.

MENA

 

 

Andelen av Europas befolkning som är muslimer

Antalet muslimer i Europeiska Unionen uppgick år 2010 till ca 44 miljoner, vilket motsvarade ungefär 4% av EUs befolkning. I hela Europa, inklusive bland annat Turkiet och Ryssland, uppgår andelen till 6%. År 2030 beräknas den siffran stiga till 8%.

grafGrafen är hämtad från följande korta informationsvideo: www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w

Hur många muslimer finns i Sverige?

Enligt en undersökning publicerad av Europaportalen i oktober 2014 tror svenskarna att 17 % av Sveriges befolkning är muslimsk. Den faktiska siffran är 5%. Det motsvarar ungefär 500.000 personer.

muslimeurostatDen exakta siffran är svår att säkerställa, då uppgifterna utgår ifrån att de som kommer ifrån s k ”muslimska” länder de facto är muslimer. Vi vet att alla som kommer från dessa länder inte är muslimer. Vi bör också ta i beräkning att en del upphör att vara muslimer. Det finns, i likhet med antalet kristna, en problematik i att avgöra vem som faktiskt är troende. Det går, mot bakgrund av detta, inte att få en klar siffra över antalet muslimer i Sverige.

Befolkningstillväxt

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se och http://www.SCB.se. Dela gärna några av dessa diagram i vår artikelserie ”korta motargument” på dina sociala medier.

Befolkningstillväxt per år. Stapeln längst till höger är genomsnitt (2005-2014)
Befolkningstillväxt per år. Stapeln längst till höger är genomsnitt (2005-2014)

Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt genomsnitt.)

Första diagrammet i artikelserien: Antal immigranter

Föregående diagram: Födsloöverskottets bidrag till befolkningstillväxten

Nativitet – födsloöverskottet

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se och http://www.SCB.se. Dela gärna några av dessa diagram i vår artikelserie ”korta motargument” på dina sociala medier.

Födsloöverskottet, antal nyfödda minus antal avlidna personer per år. Stapeln längst till höger är årsgenomsnitt (2005-2014)
Födsloöverskottet, antal nyfödda minus antal avlidna personer per år. Stapeln längst till höger är årsgenomsnitt (2005-2014)

Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt genomsnitt.)

Nästa diagram: Befolkningstillväxt

Föregående diagram: Flyktinganhöriga som fått uppehållstillstånd

Flyktinganhöriga som får uppehållstillstånd

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se och http://www.SCB.se. Dela gärna några av dessa diagram i vår artikelserie ”korta motargument” på dina sociala medier.

Antal personer som får uppehållstillstånd som Flyktinganhöriga. Stapeln längst till höger är kalenderårsgenomsnitt (2005-2014)
Antal personer som får uppehållstillstånd som Flyktinganhöriga. Stapeln längst till höger är kalenderårsgenomsnitt (2005-2014)

Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt genomsnitt.)

Nästa diagram: Nativitet – födsloöverskottet

Föregående diagram: Antal beviljade uppehållstillstånd

Antal beviljade uppehållstillstånd

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se. Dela gärna några av dessa diagram på dina sociala medier.

Antal beviljade uppehållstillstånd till personer med asylgrundande skäl. Stapeln längst till höger är årsgenomsnitt [2005-2014]
Antal beviljade uppehållstillstånd till personer med asylgrundande skäl. Stapeln längst till höger är årsgenomsnitt [2005-2014]
Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas. Även flera andra personer har fått uppehållstillstånd i Sverige under dessa år, och de återfinns i statistiken under andra kategorier, som t.ex. tillfälliga, tidsbestämda uppehållstillstånd till gäststudenter, gästarbetare och även alla adopterade barn.

Antal familjemedlemmar som får uppehållstillstånd i Sverige för att de ska få återförenas med en närstående familjemedlem (make/maka/förälder/barn) som tidigare har fått uppehållstillstånd i kategorin som redovisas i ovanstående diagram – kommer i nästa diagram i denna artikelserie. Det visas separat för att det förekommer så mycket överdrifter kring hur många familjeåteranknytningar som sker i Sverige.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta på http://www.migrationsverket.se, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt och mer relevant årsgenomsnitt.)

Nästa diagram: Antal flyktinganhöriga / familjeåteranknytningar

Föregående diagram: Antal asylansökningar