Kategoriarkiv: Korta motargument

Flyktinganhöriga som får uppehållstillstånd

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se och http://www.SCB.se. Dela gärna några av dessa diagram i vår artikelserie ”korta motargument” på dina sociala medier.

Antal personer som får uppehållstillstånd som Flyktinganhöriga. Stapeln längst till höger är kalenderårsgenomsnitt (2005-2014)
Antal personer som får uppehållstillstånd som Flyktinganhöriga. Stapeln längst till höger är kalenderårsgenomsnitt (2005-2014)

Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt genomsnitt.)

Nästa diagram: Nativitet – födsloöverskottet

Föregående diagram: Antal beviljade uppehållstillstånd

Antal beviljade uppehållstillstånd

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se. Dela gärna några av dessa diagram på dina sociala medier.

Antal beviljade uppehållstillstånd till personer med asylgrundande skäl. Stapeln längst till höger är årsgenomsnitt [2005-2014]
Antal beviljade uppehållstillstånd till personer med asylgrundande skäl. Stapeln längst till höger är årsgenomsnitt [2005-2014]
Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas. Även flera andra personer har fått uppehållstillstånd i Sverige under dessa år, och de återfinns i statistiken under andra kategorier, som t.ex. tillfälliga, tidsbestämda uppehållstillstånd till gäststudenter, gästarbetare och även alla adopterade barn.

Antal familjemedlemmar som får uppehållstillstånd i Sverige för att de ska få återförenas med en närstående familjemedlem (make/maka/förälder/barn) som tidigare har fått uppehållstillstånd i kategorin som redovisas i ovanstående diagram – kommer i nästa diagram i denna artikelserie. Det visas separat för att det förekommer så mycket överdrifter kring hur många familjeåteranknytningar som sker i Sverige.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta på http://www.migrationsverket.se, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt och mer relevant årsgenomsnitt.)

Nästa diagram: Antal flyktinganhöriga / familjeåteranknytningar

Föregående diagram: Antal asylansökningar

Antal asylansökningar

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se och http://www.SCB.se. Dela gärna några av dessa diagram i vår artikelserie ”korta motargument” på dina sociala medier.

Antal inlämnade asylansökningar i Sverige per kalenderår. Genomsnitt av de senaste tio åren i stapeln längst till höger.
Antal inlämnade asylansökningar i Sverige per kalenderår. Genomsnitt av de senaste tio åren i stapeln längst till höger.

Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt genomsnitt.)

Nästa diagram: Antal beviljade asylansökningar

Föregående diagram: Migrationsöverskott

Migrationsöverskott

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se och http://www.SCB.se. Dela gärna några av dessa diagram i vår artikelserie ”korta motargument” på dina sociala medier.

Migrationsöverskott, immigration minus emigration per kalenderår. Genomsnitt av de senaste tio åren i stapeln längst till höger.
Migrationsöverskott, immigration minus emigration per kalenderår. Genomsnitt av de senaste tio åren i stapeln längst till höger.

Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt genomsnitt.)

Nästa diagram: Antal asylansökningar
Föregående diagram: Antal emigranter

Antal emigranter

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se och http://www.SCB.se. Dela gärna några av dessa diagram i vår artikelserie ”korta motargument” på dina sociala medier.

Antal emigranter från Sverige per kalenderår. Genomsnitt av de senaste tio åren i stapeln längst till höger.
Antal emigranter från Sverige per kalenderår. Genomsnitt av de senaste tio åren i stapeln längst till höger.

Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt genomsnitt.)

Nästa diagram: Migrationsöverskott

Föregående diagram i artikelserien: Antal immigranter

Antal immigranter

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se och http://www.SCB.se. Dela gärna några av dessa diagram i vår artikelserie ”korta motargument” på dina sociala medier.

Antal immigranter till Sverige per kalenderår. Genomsnitt av de senaste tio åren i stapeln längst till höger.
Antal immigranter till Sverige per kalenderår. Genomsnitt av de senaste tio åren i stapeln längst till höger.

Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt genomsnitt.)

Nästa diagram: Antal emigranter

Nativitet i världen

Födslotalet per kvinna sjunker i hela världen sedan 1970-talet. I fattiga stater i östra Europa gick det ner kraftigt, till lägre nivåer än det nu är i Sverige. Det sker nedgångar även i Asien mot ungefär 2 – 2,5 barn per kvinna. I Afrikas mellersta regioner, undantaget södra och norra delarna där nativiteten också gått ner mot ungefär 2,5, föds fortfarande ungefär 4,5 – 5 barn per kvinna, men prognoser visar på nedgångar även där.

Källor:

Apartheid på fängelser

SD vill införa apartheid på svenska institutioner enligt en årligen återkommande riksdagsmotion som Kent Ekeroth skriver och lämnar in, med något varierad formulering, men med samma innebörd, varje år.

”att bygga en ny form av kriminalvårdsanstalt för utländska medborgare”

”Denna nya form av kriminalvårdsanstalt ska vara human men spartansk – mat och husrum ges, men i övrigt inga former av ”fängelselyx” – d.v.s. ingen hög standard eller några rehabiliteringsåtgärder. Även de som dömts till riktiga livstidsstraff i enlighet med Sverigedemokraternas förslag, bör förläggas till dessa mer spartanska faciliteter, som ändå självfallet ska ha god säkerhet.”

PISA

I PISA 2012 deltog ca 4.700 elever från 210 skolor i Sverige. Det är ungefär 4,5 % av eleverna födda 1996 och knappt 10 % av grundskolorna. I PISA gick Sverige från plats 29 till 38 i ämnet naturvetenskap mellan mätningarna 2009 och 2012. I poäng minskade Sverige från 495 till 485. 9 andra länder ökade sina poäng, eller stod stilla i poäng, eller minskade med mindre än 10 poäng mellan 2009 och 2012, och gick därmed om Sverige.

Sverige ”rasar” inte i s k ”FRITT FALL” i PISA-jämförelserna. Fler 25-64-åringar har idag enligt OECD en högre genomsnittlig utbildningsgrad än tidigare decennier i Sverige, men ungefär 8-9 länder har haft en ännu snabbare utveckling till en något högre genomsnittlig utbildningsgrad än vad Sverige har haft under jämförbar tidsperiod.