Etikettarkiv: svenne

Att kleta etikett på människor

Hos många av oss uppstår ibland behoven att kategorisera och att dela in människor efter olika kriterier. Ibland kan det vara en nödvändighet att förenkla, för att t ex diskussioner ska bli mindre komplicerade, men ibland används det som ett verktyg för att markera tillhörighet och icke-tillhörighet. I denna krönika analyseras etikettering som har sin grund i en rad olika faktorer.

Det vi ofta inte tänker på när vi väljer att kleta en etikett, en stämpel, en kategori eller en tillhörighet på oss själva eller på andra är att vi i samma andetag riskerar peka ut och slå fast skillnader mellan människor. Dessa skillnader är i sådana fall sällan av positiv karaktär. Anledningen till att vi generaliserar och delar in oss i grupper har ibland sin grund i att man vill hävda sig själv, eller framhäva en grupp som man själv anser sig ingå i. Andra faktorer som kan spela roll är att man kanske uppfattar andra som avvikande, skrämmande eller främmande. Det kan finnas en inneboende rädsla för de man väljer att peka ut som ”något annat” än vad man själv är. Mindervärdeskomplex kan vara ytterligare en faktor till varför man tycker att det är viktigt att dela in människor i olika kategorier. Etiketten kan vara ett sätt att manifestera en (inbillad?) överlägsenhet.

Olika etiketter för olika människor

blank-labels-coloured-largeJag ska nu ge några exempel på etikettering som jag funderar över. Sådana kategoriseringar används ibland på ett ogenomtänkt sätt. Det kan göras av vana, eller för att sammanhanget man befinner sig i verkar ”kräva” det, för att man inte vill riskera att sticka ut eller uppfattas som annorlunda, eller feg. Det kan vara del i en jargong, eller i en nedvärderande attityd gentemot andra, och i viss utsträckning mot sig själv. Exempel på jargong, eller nedvärderande attityd, är när vissa svenskar kallar sig själva för ”svenne” och en del invandrare benämner sig själva som ”blatte” i vissa sammanhang. Då någon framhäver andras etnicitet, religiösa tillhörighet, sexuella läggning eller funktionsnedsättning i syfte att peka på skillnader mellan människor, så är man ute på hal is. Ofta är dessa etiketter en del av samhället och den attityd som finns hos många, i större eller mindre utsträckning. Det man gör när man kletar etiketter på människor är att man undviker att se personen bakom etiketten. Man väljer istället att se det ”avvikande”, det skrämmande eller det farliga. Valet ger utlopp för behovet av att behöva skilja på folk och folk.

Den gemensamma nämnaren för dessa etiketter är att de inte är självvalda. Man har inte valt sin hudfärg, att vara homosexuell, jude eller att ha en utvecklingsstörning. Problemet med att kleta etiketter på människor är att man, i samma stund, generaliserar om hur vissa människor förväntas vara. Att generalisera utifrån ”avvikande” egenskaper är en farlig väg att gå, eftersom det kan leda till något mycket större än bara etiketten. Beroende på sammanhang och vilka man angriper, och vilka man angriper tillsammans med, så kan beteendet eskalera och innefatta mobbning, trakasserier, hot och våld.

Att kleta etiketter för politisk vinning

I Sverige finns idag ett parti som är, nästintill, besatt av att kleta etiketter på människor. Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet, och nödvändighet, att kategorisera människor i ”svenskar” och ”invandrare”. Det var inte länge sedan andre vice talman Björn Söder talade om att judar och samer inte är svenskar. Ytterligare generaliserande etiketter som SD-politiker, och en stor andel av deras sympatisörer, använder sig av är ”vänsterextremist” och ”PK”. Skiljelinjen mellan muslimer och islamister är ytterst diffus, och grovt generaliserande, hos dessa i SD.

Varför är det så viktigt, för några, att syna, kategorisera och generalisera utifrån egenskaper som personer inte kan råda över? När det handlar om åsikt, och ideologi, har alla rätt att ifrågasätta och granska, eftersom de är åsikter och föränderliga. Däremot är etnicitet, religion, sexuell preferens och funktionsnedsättningar beständiga, väldigt privat, och inte heller självvalda. Varför är det så fundamentalt viktigt för politiker i ett parti, och för SD-sympatisörer, att diktera hur, och vad, andra människor är, eller känner sig som?

SD:s syfte med den generaliserande stigmatiseringen av människor i Sverige är att peka ut, och synliggöra, skillnader mellan människor utifrån ursprung, religion eller nationalitet. Genom att generalisera så skuldbeläggs, avsiktligt och medvetet, massor av människor enbart baserat på de rådande fördomarna om vad alla individerna i den gruppen anses ha för egenskaper. Man väljer ut egenskaper som man tycker skiljer sig åt från den gruppen man själv tror sig tillhöra och lyfter fram de andras egenskaper för att försöka skapa en polarisering mellan det ”svenska” och det som inte är ”svenskt”. Det man gör är att hierarkiskt dela in befolkningen, och samtidigt pekar man ut vissa som mindre värda, som lägre stående. Vissa betraktas som en ”andra klassens medborgare”, de är människor som eventuellt får vara i Sverige på nåder. Kraven är att alla måste sköta sig och, explicit, bli ”svenska”.

Alternativ medias roll

En viktig roll i stigmatiseringsprocessen spelar alternativ, s k opinionsbildande, media. Den utger sig för att sitta på ”den oretuscherade sanningen”. Nättidningar som Avpixlat, Fria tider och de numera nedlagda Dispatch International och Exponerat har främlingsfientligheten, hatet, polariseringen och skuldbeläggandet som livselixir. Taktiken som dessa använder sig av är att misstänkliggöra, generalisera och att peka ut vissa människor enbart på grund av vilken grupp de anses tillhöra. Att dessa hatsajter inte drar sig för att tulla på korrektheten i sina artiklar kan vi se både här, där och lite varstans. Kopplingen mellan Avpixlat och SD är omtalad, och dokumenterad.

groups-29097_640Utopisamhället som SD vill ha är ett etniskt homogent Sverige. Mer om SD:s tankar om nationen, nationalismen, svensk kultur, mångkulturalism, repatriering (d v s resebidrag till återvandring) och invandring finns att läsa här. Tanken om assimilation är stark, och nödvändig för SD. Med assimilation menas att invandrare, eller nationella minoriteter, måste helt överge sin kultur och sina traditioner, och helt anamma svensk kultur och svenska traditioner. För SD är det inte tänkbart att personer själv kan få kombinera valfria delar ur två, eller flera, kulturer. Åtminstone inte så länge de vill leva i Sverige. Det är smått tragikomiskt då man funderar över hur utlandssvenskar firar midsommar, äter blodpudding och har svenska flaggor.

Orden ”sverigevän” och ”svenskfientlighet” är populära och används frekvent av såväl SD-företrädare som SD-sympatisörer. Sverigevänner är enligt dem endast de personer som värnar om allt det ”svenska”, om att behålla Sverige svenskt. För en sverigevän är det viktigt att det inhemska premieras före allt utländskt som ska undvikas. SD:s iver att försöka tysta åsiktsmotståndare, de s k ”vänsterextremisterna”, har resulterat i en riksdagsmotion, kallad ”Intensifierat arbete mot svenskfientlighet”, skriven av riksdagsledamöterna David Lång och Paula Bieler. Motionen går i korthet ut på att SD anser att invandrare, och några svenskar, trakasserar och diskriminerar de som anses vara ”sverigevänner”. I motionen nämns att lagen om Hets mot folkgrupp (16 kap., 8 §) används på ett för svenskar otillräckligt sätt. Mycket av retoriken handlar om den s k ”omvända rasismen”, vilken, enligt många, inklusive mig själv, faller på eget grepp.

Det finns ett inneboende behov hos alla människor att benämna sig själv, och andra. För några handlar det om att försöka skapa sig en trygghet, men i många fall handlar det om att beskriva tillhörighet och icke-tillhörighet. Man vill, oftast, tillhöra en grupp. Samtidigt vill man förpassa andra till en annan grupp. Retoriken skapar olika lag, och till och med fiender. Det obehagliga är att dessa metoder används för att underbygga och stärka en politisk agenda. Nu presenteras denna agenda i en ”snygg förpackning”, levererad av SD med ett ivrigt ackompanjemang signerat alternativ media. Det är då det blir riktigt farligt.

Jag har berört detta ämne i några krönikor tidigare:

Vem är svensk?

”Allas lika värde”?

Tillsammans kan vi

"Ordet svenne är också rasism"

Gästinlägg av en person som valt att förbli anonym. (Med skrivhjälp av Torbjörn Jerlerup)

Det här är min berättelse. Jag är en person som många skolbarn i Stockholm har mött. Jag arbetar med ungdomsgårdar i områden där det finns många som ser ut som jag. Jag arbetar där människor är svarta utanpå, men inuti kan de vara alltifrån fromma som lamm till svarta som synden.

Bullying Irfe
Diego Grez / Foter.com / CC BY

Jag vill berätta om hur jag arbetar mot rasism i de områden som så förskönande kallas ”utanförskapsområden”. Invandrarförorter kallas de också ibland. Där de flesta är som jag, svarta som synden, eller lite mesbruna utanpå. Vi eller våra föräldrar kommer från länder med konstiga namn, som är svåra att uttala. Jag gillar ordet invandrarförort. Det bäddar för kvalité och olikhet.

Det finns gott om rasism även här. Hudfärgen avgör inte vem som blir rasist. Därför finns rasism även i utanförskapsområdena. Denna rasism riktas mot lite olika grupper. Jag har väl mest stött på rasism mot muslimer, judar, romer, svenskar, kurder och somalier. Ja, även hat mot kristna, men det är kanske inte rasism?

Igår satte jag mig ner med en ung man från ett muslimskt land i Mellanöstern, som hade pratat högt och nedsättande om somalier. Jag fick honom att tänka. Jag sade till honom:  ”du kallar somaliern dum och utan intelligens. Vet du att det finns sidor på nätet, och ett helt parti i riksdagen som kallar muslimer dumma och utan intelligens?” Han svarade att ja, det visste han. ”Vad känner du när de säger så?” Så kan man prata för att få någon att tänka lite.

När jag ska prata med en klass eller en grupp om rasism, så ställer jag alltid frågan: ”Vill ni veta vad jag anser är rasism”? Det brukar de vilja. Då säger jag: ”svennehora”, ”svennejävel”, ”viting”…

Det brukar ofta ta skruv. För de som säger så brukar inte tycka att de är rasister. Men vill ni veta en sak? De som säger ”svennehora” är nästan alltid de som säger ”jävla somalier”, ”judejävel” eller ”jäkla musse” också. Så möter man någon ung person som säger ”svennejävel”, måste man reagera snabbt och hårt.

Om de som säger ”svenne” är muslimer, så är det nu man ska prata om rasister som går omkring och kallar muslimer en massa öknamn, sprider fördomar och hatar, men som ändå inte tror att de är rasister.

Men det är inte rasism att vara arg på vita och ”svennar” eftersom vi är i underläge, brukar de säga ibland. Jag svarar genom att peka på klassen. I de områden där jag jobbar är så kallade ”svennar” och vita verkligen inte i majoritet, oftast tvärtom. ”Är svennar i majoritet i den här skolan”? Sen brukar jag förklara vad min vän Torbjörn Jerlerup på Motargument har lärt mig; att rasisterna i Sverigedemokraterna minsann också påstår att DE är i underläge, gentemot den stora muslimska konspirationen som vill ta över världen. ”Betyder det då att Sverigedemokraterna har rätt att kalla oss muslimer för IQ-befriade nazister?” Det borde de ju ha, de tycker att de är i underläge.”

Många gillar inte att man kallar ordet ”svennejävel” för rasism. Det vet jag. Fina, intellektuella människor brukar säga så. Jag är inte intellektuell, men jag säger det ändå. Om vi inte reagerar kraftfullt då ungdomar kallar någon för ”svenne” som öknamn, och om vi inte behandlar det som rasism, så skapar vi framtida problem för oss själva. För den som saknar spärrar så till den grad, att den kan skrika ”svennejävel”, hyser nästan alltid andra fördomar, mot andra folkslag också. Idag är det ”svennejävel”, imorgon ”jäkla yahood” (jude).

Ofta kryper det fram att ”juden” och ”somaliern” som de hyser fördomar emot, är samma folk som de själva anser att de är i ”underläge” mot.

Omvänd rasism kallas det ibland. Jag tycker inte om det uttrycket. Det finns rasism, enbart.

Bully
trix0r / Foter.com / CC BY

All rasism är fel, det lär jag barnen. Sedan försöker jag visa att de känslor och tankar de själva har, är desamma som de personer man kallar öknamn också har. Sedan berättar jag att det är rätt att vara arg på orättvisor och förtryck, men att det aldrig är rätt att anta att alla som tillhör en viss grupp, eller ser ut på ett visst sätt, är ”förtryckare”. Det är rätt att ogilla att vara i underläge, men inte att göra mot dem, som vissa av de som är i överläge, gör mot de i underläge.

Det mest idiotiska man kan göra om man är arg på de styrande i samhället, är att tända eld på sin grannes bil, förstöra sin grannes affär eller cykel, eller tända eld på sin grannes barns dagis eller skola. Att starta upplopp och förstöra för ens grannar, för att man är arg på de i riksdagen är inte politiskt, det är bara idiotiskt.

Precis som att använda rasistiska ord.

Hat leder till mer hat.

Det vill jag ha sagt. Det är min berättelse.

Sen vill jag att ni läser Ronnaskolans likabehandlingsplan, diskrimineringsgrunderna.

Tack för mig!