Etikettarkiv: illegala invandrare

Vad är skillnaden på flyktingar och migranter?

I invandringsdebatten slarvas det inte sällan med begreppen. Flyktingar och migranter är begrepp som blandas samman. Det finns väsentliga skillnader, och det är viktigt att vi skiljer på begreppen, eftersom det kan komma att påverka attityder och åsikter kring extremt utsatta människor.

Flyktingar är människor som flyr väpnad konflikt eller förföljelse. Dessa människor utnyttjar sin asylrätt i enlighet med den Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. De länder som har ratificerat FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning och dess tilläggsprotokoll är skyldiga att släppa in skyddssökande människor i landet och tillhandahålla en rättssäker asylprocess. Mottagarländerna är skyldiga att inte skicka tillbaka människor till länder, eller områden, där det finns risk för att dö, bli fängslad, bli utsatt för tortyr eller kroppsstraff.

Migranter är en bredare kategori och innebär människor som, tillfälligt eller permanent, lämnat sitt hemland. De flyttar för att skapa förutsättningar för ett bättre liv. Det kan innefatta att söka arbete, utbildning, familjeåterförening eller andra orsaker. Till skillnad från flyktingar, finns det inga hinder för migranter att återvända. Migranter som uppehåller sig olagligt i ett land kallas irreguljära migranter (tidigare ”illegala invandrare”). De är en utsatt grupp i samhället som saknar rättslig status och är offer för såväl diskriminering som övergrepp. Det är viktigt att betona att det inte är brottsligt att vara irreguljär migrant.

För mottagarländerna är distinktionen flyktingar och migranter fundamentalt viktig.

Mottagarländer behandlar flyktingar i enlighet med såväl nationell som internationell lag om flyktingskydd och asyl. Varje land har särskilda skyldigheter gentemot människor som söker asyl i landet. UNHCR har i uppgift att stötta och hjälpa länderna att uppfylla dessa skyldigheter. När det kommer till migranter ser det annorlunda ut: här gäller landets immigrationslag (i Sverige kallad Utlänningslagen) och processordning.

Det kan vara riskfyllt att sammanblanda begreppen flykting och migrant. Det problematiska är att förfarandet kan komma att påverka de lagliga rättigheter som flyktingar åtnjuter. Det tenderar också att påverka allmänhetens inställning till flyktingar, då det kan skapa misstänksamhet kring människors egentliga status. Även asylmyndigheter (i Sverige Migrationsverket) tenderar att bli misstrodda i sitt arbete.

Om vi kikar lite på de människor som tagit sig över Medelhavet till Europa de senaste åren: Är de flyktingar eller migranter?

De är både och.

De allra flesta är flyktingar, eftersom de har sitt ursprung i krigshärjade länder eller länder som anses vara ”flyktingproducerande”. Detta innebär att det finns behov av internationellt skydd. Det finns en liten del som kommer från andra platser. De flesta av dessa är migranter.

Det finns tydliga skillnader mellan flyktingar och migranter. Låt oss avstå ifrån att klumpa ihop dem. Flyktingar och migranter har olika rättigheter och skyldigheter. Det vi ska ha med oss är att alla människor ska bemötas med respekt och värdighet.

Mot bakgrund av distinktionen mellan flyktingar och migranter är det svårt att se att det skulle finnas substans i retoriken om ”lyxflyktingar” och ”bidragsmigranter” från krigshärjade länder. Debatt är bra, men den måste vara saklig och nyanserad för att vara konstruktiv.

Källor:

Amnesty International: Flyktingar och migranter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Flyktingars rättigheter

Migrationsinfo: Irreguljära migranter

UNHCR viewpoint: ”Refugee or migrant” – which is right?

Riksdagen: Utlänningslagen

Globalis: Konflikter

Glimmingehus på arabiska

Den 8 juni 2016 förkunnade Riksantikvarieämbetet att Glimmingehus ämnar starta guidningar på teckenspråk och arabiska. På Glimmingehus Facebook-sida kan vi läsa följande:

Arabiska håller på att bli näst största språk i Sverige!

I år inför vi därför visningar på arabiska för första gången.
De äger rum den 25 juli och 12 augusti kl 13.30
Just det: 12 augusti! i vårt program står det tyvärr fel, vi blev tvungna att ändra efter tryck.

Visningarna tar, precis som de svenska, ca 45 minuter och vänder sig till både barn och vuxna.

Dela bland arabisktalande vänner!

Glimmingehus, beläget i Simrishamns kommun, är den bäst bevarade medeltida borgen i Norden. Borgen är ett välbesökt turistmål och många skånska skolbarn har genom åren åkt på skolutflykter dit.

Glimmingehus erbjuder idag visningar på svenska, engelska och tyska. På Facebook-sidan kan vi läsa att man under 2016 kommer att erbjuda 456 visningar på svenska, 78 på engelska, 10 på tyska och två vardera på teckenspråk och arabiska.

I kommentarsfältet tar det inte lång tid innan ”invandringskritiker” reflexmässigt slår bakut och börjar ifrågasätta visningar på arabiska. De reaktioner som ännu finns kvar är av det mer sansade slaget.

Bland kommentarerna står att läsa:

Hur många kulturarv har den senaste tiden oåterkallerligt fördärvadts i arabisktalande nationer, ta reda på det och dra sedan en slutsats vad vi och Glimmingehus har att vänta. Tack för ordet. Höjden av naivitet finns inte att skåda, lite omvärldsorientering om jag får be

Det är inte turister det handlar om, såvida det inte är ekonomiska turister!
Vore bättre om de som kommer från arabländerna som vill bosätta sig i Sverige pga olika anledningar lärde sig svenska, integrerade sig,fick ett arbete och började betala skatt. Sightseeing får man syssla med när allt detta är avklarat.

Detta är bara en sak av 100 i arabiseringen och islamiseringen som pågår för fullt i vårt land.
Vi får se hur länge vi har kvar våra traditioner, värderingar och svensk kultur innan det blir till stoff som vår framtida avkomma endast får uppleva genom historieböcker.

Arabiska är de facto Sveriges tredje största språk. Har nyanlända arabisktalande inte rätt att få ta del av, och förstå, den kulturhistoria som ges på Glimmingehus? Är inte just detta, att lära sig om kultur, historia och traditioner, viktigt för ALLA?

Att det genomförs visningar på arabiska tjänar sitt syfte på så sätt att det främjar folkbildningen och förståelsen för Skånes historia hos den stora grupp arabisktalande i Skåne, och Sverige, som ännu inte lärt sig svenska. Att fler människor i Sverige får möjlighet att ta del av svensk historia är positivt för att folkbildningen ska kunna bevaras i framtiden.

Om vi ser till ett internationellt perspektiv vad gäller turism, är arabiska, bland flera andra språk, standard på guidningar och sightseeingbussar. Som tredje största språk i Sverige, och femte största språk i världen, är det ett naturligt steg. Det borde vara en självklarhet att så många turister som möjligt, inhemska som utländska, ska ges möjlighet att ta till sig kunskap om svenskt kulturarv.

När allt kommer omkring är det så att Glimmingehus och Riksantikvarieämbetet själva bestämmer över verksamheten och gör vilka val de vill beträffande språk på visningarna. Verksamheten planerar att utöka visningarna med ytterligare språk framöver. Det är väl fantastiskt?

P.S. Om du inte förstår teckenspråk eller arabiska kan du istället välja en visning på svenska.

 

 

REVA, ett resultat av "Fästning Europa"

Protesterna mot REVA är högljudda. Att polis börjat leta efter s.k. illegala invandrare på tunnelbanor och bussar är kontroversiellt och möter berättigat motstånd. Det är i mitt tycke bra att folk reagerar. Men låt oss inte glömma att beslutet att genomföra REVA inte tagits hos polischeferna på Kungsholmen. ALLA polismyndigheter i EU använder fler och fler metoder som REVA numera. REVA är resultatet av en 30-årig europeisk politik, där företrädare för Sverige, både från högern och vänstern (dvs socialdemokraterna) och resten av EU, tagit beslut som fört oss närmare REVA.

Utlanningskontroller.previewInre och yttre utlänningskontroll. Det är det man måste fokusera på då man inför den fria rörligheten i Europa. Man måste skilja mellan länder som står närmare EU och länder som inte står nära EU och införa strikta spärrar som förhindrar att folk från icke önskvärda länder kommer till EU illegalt. I den inre utlänningskontrollen ingår att göra spontana kontroller i jakten på ”misstänkta”, speciellt i de allmänna kommunikationsmedlen.

Detta hörde jag första gången 1989 i samband med diskussioner om hur den framtida europeiska unionen skulle se ut.

1992 till 1993 formades EU. 1995 gick Sverige med. Ungefär samtidigt skapades EU:s nya flyktingpolitik. ”Fästning Europa” som motståndarna kallar det. Detta projekt skapades tvärpolitiskt av socialdemokrater och ”högern” i god samförståndsanda.

 

Sen 1993 har idag snart ca 17000 dödsoffer dokumenterats. Människor som sökt ett bättre liv och dött i sina försök att korsa gränserna till EU. De har spetsats på taggtråden i Ceuta, drunknat i Medelhavets vågor. Barn har svultit ihjäl ombord på lastbilar. Folk har skjutits av gränspoliser.

Schengenavtalet

De hårdare gränskontrollerna var en bieffekt av Schengenavtalet om fri rörlighet inom EU. EU var tvunget att bygga yttre gränskontroller för att stänga ute ”oönskade” och inre gränskontroller för att jaga ”passlösa” och ”illegala”.

Sverige anslöts till Schengen 2001.

Jag var med och demonstrerade mot Schengen redan 1999. Då dominerades EU av Socialdemokrater (13 av 15 EU länder styrdes rött) men borgarna stödde politiken. I den mån de var oppositionella var det för att de ville ha ännu striktare lagar.

Vi var många som varnade för vad Schengen skulle leda till. Vi kunde se det redan då..

Mellan 1995 och 1999 kunde vi se de första konsekvenserna av Schengenavtalet. Taggtråden sattes upp. Båtflyktingar avvisades. Och när kriget i Kosovo flammade upp 1998 bemöttes kosovoalbanerna annorlunda än de flyende bosnierna från kriget i Bosnien bara några år tidigare. Bosnierna hade det lättare att fly in i Europa än kosovoalbanerna. Kosovoalbanerna avvisades eller förstes ihop i flyktingläger. Kosovoalbanerna var de första offren för Schengenavtalet. I Italien kontrollerade man folk som såg ut som misstänkta albaner på bussar och tunnelbanor. En slags italiensk REVA.

I Sverige

Deb at the Belsen Memorial wall
Jasmic / Foter.com / CC BY-NC-ND

REVA är egentligen inte så mystiskt. Polisen gör inget annorlunda jämfört med de metoder de alltid använt. profilering används flitigt redan idag. Polisen behöver inte kontrollera alla. De kan kontrollera folk som ser ”utländska” ut, ”amerikanska”, kvinnor, ungdomar, män, då någon av dessa grupper är misstänkta.

Det unika med REVA är att man legitimerar kontroller av misstänkta utlänningar på allmän plats. Tidigare har man bara undersökt om någon vistats här illegalt då de begått något brott och därmed blivit ett ärende hos polisen. Nu har man i praktiken utvidgat definitionen av ”brottet” så att polis kan ingripa oftare.

Alla utlänningar och folk som ”ser utländska ut” kan därmed vara potentiella brottslingar.

Detta har beslutats politiskt. Diskussionen om hur man ska stärka den ”inre utlänningskontrollen” och ge polis fler befogenheter att söka ”misstänkta” har pågått ganska länge.

I Sverige började man utreda hur den nya politiken skulle se ut redan innan 1999. Resultatet blev en ny utlänningslag 2005 och en gränskontrolllag 2004. Det är de lagarna, utarbetade i samråd med de övriga Schengenländerna och EU:s byråkrati som bildar grunden för REVA.

Sou 2004:110, gränskontrollslagen, som skrevs av regeringen Persson formulerade att inre gränskontroll betyder att POLISEN ska ha rätt att kontrollera folks identitet, i samband med misstanke att en misstänkt utlänning misstänks vistas här illegalt (131,134 och 141 tex)

Parallellt med denna yttre gränskontroll har en inre sådan också upprättats. Inre utlännings kontroll får emellertid endast göras, om det finns anledning att anta, att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här eller om det annars finns särskild anledning till kontroll.

2005 antogs utlänningslagen. Den och gränskontrolllagen utgör grunden för REVA.

I polisens direktiv (klubbade 2005 och 2011 av Socialdemokrater och Borgare) står det uttryckligen:

Inre utlänningskontroll ska bedrivas över hela det svenska territoriet och vara en integrerad del av Polisens olika verksamhetsgrenar… Polismyndigheten bör i sin verksamhets- och personalplanering beakta behovet av inre utlänningskontroll. Den inre utlänningskontrollen är en viktig kompensatorisk åtgärd för avskaffandet av gränskontrollen mellan de länder som deltar i det operativa Schengensamarbetet. För att upprätthålla den fria rörligheten för personer inom Schengenområdet är det viktigt att utlänningskontroll sker i hela landet. Inre utlänningskontroll är en arbetsuppgift som alla poliser bör kunna utföra och därför bör polismyndigheten särskilt beakta behovet av utbildning inom utlänningsrättens område.

Inre utlänningskontroll (det som REVA är en del av) är alltså en AV POLITIKER beslutad aktion inom ramarna för EU:s Schengenöverrenskommelse.

Tribunal12

Jag var med på den sk Russeltribunalen på Kulturhuset i somras. I den gick man igenom konsekvenserna av 20 år av EG och EU politik för att bygga ”Fort Europa”.  Ett ofattbart lidande. Jag minns att man i tríbunalen uttryckligen varnade att EU:s polisiära politik blir hårdare och hårdare. De visade bra att det är samordnat. Fästning Europa är en sameuropeisk politik som inget land effektivt motsatt sig.

Jag hade önskat att fler varit med på den tribunalen.

Man får den politik man förtjänar. REVA är en del av en allt hårdare politik i EU. Polisen får mer och mer makt och övervakar oss mer och mer. DET är politikernas fel!