REVA, ett resultat av "Fästning Europa"

Protesterna mot REVA är högljudda. Att polis börjat leta efter s.k. illegala invandrare på tunnelbanor och bussar är kontroversiellt och möter berättigat motstånd. Det är i mitt tycke bra att folk reagerar. Men låt oss inte glömma att beslutet att genomföra REVA inte tagits hos polischeferna på Kungsholmen. ALLA polismyndigheter i EU använder fler och fler metoder som REVA numera. REVA är resultatet av en 30-årig europeisk politik, där företrädare för Sverige, både från högern och vänstern (dvs socialdemokraterna) och resten av EU, tagit beslut som fört oss närmare REVA.

Utlanningskontroller.previewInre och yttre utlänningskontroll. Det är det man måste fokusera på då man inför den fria rörligheten i Europa. Man måste skilja mellan länder som står närmare EU och länder som inte står nära EU och införa strikta spärrar som förhindrar att folk från icke önskvärda länder kommer till EU illegalt. I den inre utlänningskontrollen ingår att göra spontana kontroller i jakten på ”misstänkta”, speciellt i de allmänna kommunikationsmedlen.

Detta hörde jag första gången 1989 i samband med diskussioner om hur den framtida europeiska unionen skulle se ut.

1992 till 1993 formades EU. 1995 gick Sverige med. Ungefär samtidigt skapades EU:s nya flyktingpolitik. ”Fästning Europa” som motståndarna kallar det. Detta projekt skapades tvärpolitiskt av socialdemokrater och ”högern” i god samförståndsanda.

 

Sen 1993 har idag snart ca 17000 dödsoffer dokumenterats. Människor som sökt ett bättre liv och dött i sina försök att korsa gränserna till EU. De har spetsats på taggtråden i Ceuta, drunknat i Medelhavets vågor. Barn har svultit ihjäl ombord på lastbilar. Folk har skjutits av gränspoliser.

Schengenavtalet

De hårdare gränskontrollerna var en bieffekt av Schengenavtalet om fri rörlighet inom EU. EU var tvunget att bygga yttre gränskontroller för att stänga ute ”oönskade” och inre gränskontroller för att jaga ”passlösa” och ”illegala”.

Sverige anslöts till Schengen 2001.

Jag var med och demonstrerade mot Schengen redan 1999. Då dominerades EU av Socialdemokrater (13 av 15 EU länder styrdes rött) men borgarna stödde politiken. I den mån de var oppositionella var det för att de ville ha ännu striktare lagar.

Vi var många som varnade för vad Schengen skulle leda till. Vi kunde se det redan då..

Mellan 1995 och 1999 kunde vi se de första konsekvenserna av Schengenavtalet. Taggtråden sattes upp. Båtflyktingar avvisades. Och när kriget i Kosovo flammade upp 1998 bemöttes kosovoalbanerna annorlunda än de flyende bosnierna från kriget i Bosnien bara några år tidigare. Bosnierna hade det lättare att fly in i Europa än kosovoalbanerna. Kosovoalbanerna avvisades eller förstes ihop i flyktingläger. Kosovoalbanerna var de första offren för Schengenavtalet. I Italien kontrollerade man folk som såg ut som misstänkta albaner på bussar och tunnelbanor. En slags italiensk REVA.

I Sverige

Deb at the Belsen Memorial wall
Jasmic / Foter.com / CC BY-NC-ND

REVA är egentligen inte så mystiskt. Polisen gör inget annorlunda jämfört med de metoder de alltid använt. profilering används flitigt redan idag. Polisen behöver inte kontrollera alla. De kan kontrollera folk som ser ”utländska” ut, ”amerikanska”, kvinnor, ungdomar, män, då någon av dessa grupper är misstänkta.

Det unika med REVA är att man legitimerar kontroller av misstänkta utlänningar på allmän plats. Tidigare har man bara undersökt om någon vistats här illegalt då de begått något brott och därmed blivit ett ärende hos polisen. Nu har man i praktiken utvidgat definitionen av ”brottet” så att polis kan ingripa oftare.

Alla utlänningar och folk som ”ser utländska ut” kan därmed vara potentiella brottslingar.

Detta har beslutats politiskt. Diskussionen om hur man ska stärka den ”inre utlänningskontrollen” och ge polis fler befogenheter att söka ”misstänkta” har pågått ganska länge.

I Sverige började man utreda hur den nya politiken skulle se ut redan innan 1999. Resultatet blev en ny utlänningslag 2005 och en gränskontrolllag 2004. Det är de lagarna, utarbetade i samråd med de övriga Schengenländerna och EU:s byråkrati som bildar grunden för REVA.

Sou 2004:110, gränskontrollslagen, som skrevs av regeringen Persson formulerade att inre gränskontroll betyder att POLISEN ska ha rätt att kontrollera folks identitet, i samband med misstanke att en misstänkt utlänning misstänks vistas här illegalt (131,134 och 141 tex)

Parallellt med denna yttre gränskontroll har en inre sådan också upprättats. Inre utlännings kontroll får emellertid endast göras, om det finns anledning att anta, att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här eller om det annars finns särskild anledning till kontroll.

2005 antogs utlänningslagen. Den och gränskontrolllagen utgör grunden för REVA.

I polisens direktiv (klubbade 2005 och 2011 av Socialdemokrater och Borgare) står det uttryckligen:

Inre utlänningskontroll ska bedrivas över hela det svenska territoriet och vara en integrerad del av Polisens olika verksamhetsgrenar… Polismyndigheten bör i sin verksamhets- och personalplanering beakta behovet av inre utlänningskontroll. Den inre utlänningskontrollen är en viktig kompensatorisk åtgärd för avskaffandet av gränskontrollen mellan de länder som deltar i det operativa Schengensamarbetet. För att upprätthålla den fria rörligheten för personer inom Schengenområdet är det viktigt att utlänningskontroll sker i hela landet. Inre utlänningskontroll är en arbetsuppgift som alla poliser bör kunna utföra och därför bör polismyndigheten särskilt beakta behovet av utbildning inom utlänningsrättens område.

Inre utlänningskontroll (det som REVA är en del av) är alltså en AV POLITIKER beslutad aktion inom ramarna för EU:s Schengenöverrenskommelse.

Tribunal12

Jag var med på den sk Russeltribunalen på Kulturhuset i somras. I den gick man igenom konsekvenserna av 20 år av EG och EU politik för att bygga ”Fort Europa”.  Ett ofattbart lidande. Jag minns att man i tríbunalen uttryckligen varnade att EU:s polisiära politik blir hårdare och hårdare. De visade bra att det är samordnat. Fästning Europa är en sameuropeisk politik som inget land effektivt motsatt sig.

Jag hade önskat att fler varit med på den tribunalen.

Man får den politik man förtjänar. REVA är en del av en allt hårdare politik i EU. Polisen får mer och mer makt och övervakar oss mer och mer. DET är politikernas fel!