Etikettarkiv: Schengen

Selimovics stängda gränser

Jasenko Selimovic skriver på debattsidan i Dagens Nyheters kulturdel, under rubriken ”Därför vågade ingen tala öppet om asylkrisen”. Ett av hans mest återkommande teman i artikeln uttrycker han enligt följande:

”Socialdemokratin införde id-kontroller och stängde i praktiken gränserna utan att kunna förklara varför.”

”Pengarna behövs ännu mer nu när man i praktiken har stängt gränser. Om flyktingarna var värda att försvaras i går, hur kan de sluta vara det i dag?”

”Det mest tragiska i hela historien är att de som betalar högsta priset för detta spinn är dagens flyktingar. I dag har id-kontroller införts, landet är i praktiken stängt.”

”Han, som varit med om att de borgerliga – samtidigt som de gav alla bosnier uppehållstillstånd – införde visumtvång? Och han, som bevittnat att Socialdemokraterna tog Luciabeslutet 1989 som i  praktiken stängde landets gränser?”

Selimovic upprepar fyra gånger i sin artikel att Sveriges gränser ”i praktiken” är stängda. Givetvis syftar han inte på den fria rörlighet som EU-medborgare och medborgare inom Nordiska rådet och Schengenländerna åtnjuter.

Inte heller syftar han på den migration av anhöriga, arbetskraftsinvandrare, studenter och många andra som fortfarande sker helt lagligt från hela världen.

Men han upprepar sitt påstående fyra gånger och det gäller flyktingar. Skall han förmodas ha kontrollerat sitt påstående? Har han, innan sitt författande av en artikel som får plats i Dagens Nyheters debattsida, gjort en noggrann analys av faktiskt rådande förhållanden?

Låt oss granska Migrationsverkets statistik över antalet asylsökande under de senaste sex åren och två månaderna, nämligen perioden från januari 2010 till mars 2016.

Selimovics stängda gränser

Den visar att antalet asylsökande nu, i början av år 2016, ligger på samma nivå som merparten av den borgerliga mandatperioden. Samma period då f d statsminister Fredrik Reinfeldt vädjade till svenska folket, sommaren 2014, om att ”öppna sina hjärtan”. Samma period då Sverige hade ett antal asylsökande på en nivå som Jimmie Åkesson och hans partikollegor även långt innan kallat för en ”ansvarslös massinvandring”.

Under de tre och ett halvt första åren 2010, 2011, 2012 och fram till juni 2013, låg asylinvandringen på runt 2 000 asylsökande per månad. Några månader färre, några månader fler. Under en efterföljande tvåårsperiod, mellan juni 2013 till juni 2015, hade antalet asylsökande ökat med cirka 200%, till i snitt ca 6 000 asylsökande per månad. Vissa månader färre, vissa månader betydligt fler.

Under perioden augusti 2015 till november 2015 ökade antalet asylsökande till nära 40 000 per månad.

Antalet asylsökande är under de senaste tre månaderna tillbaka på ungefär 2 000 personer per månad. Under de senaste 314 veckor som passerat sedan första januari 2010, har Sverige under 168 av de veckorna sett 2 000 asylsökande per vecka. Under 53% av tiden under de senaste sex åren, har antalet asylsökande per vecka varit den samma som den är just nu, våren 2016.

Vi kan ha många åsikter om antalet asylsökande till Sverige, vad det beror på, om det är bra eller dåligt och mycket annat.

Men är Selimovics påstående korrekt om att Sveriges gränser ”i praktiken är stängda” för asylsökande?

Beslutet som inte gick att ta

Selimovic hänvisar till att en socialdemokratisk regering 1989 fattade det så kallade ”Luciabeslutet”. Beslutet medförde att enbart flyktingar såsom de definieras i Förenta Nationernas flyktingkonvention skulle få stanna i Sverige. Kategorier som skulle nekas uppehållstillstånd var bland annat krigsflyktingar och andra som fick stanna av vad som då kallades för ”särskilt starka skyddsbehov”, inte längre kunde få asyl.

Skillnaden mellan svensk migrationspolitik år 1989 och svensk migrationspolitik år 2015 och 2016 är däremot avsevärda.

  • 1989 hade regeringen den beslutande makten över vilka som skulle få uppehållstillstånd i Sverige på grund av att de av olika skäl behövde skyddas. De besluten verkställdes av dåvarande Invandrarverket. 2015-2016 sker regleringar av skyddsskäl efter lagstiftning i riksdagen.
  • 1989 kunde avslag på asylansökningar prövas genom överklagande till Sveriges regering. 2015-2016 har Sverige haft en ny utlänningslag sedan 2006. Enligt 2006 års utlänningslag prövar Migrationsverket beslut om uppehållstillstånd. Besluten överklagas till migrationsdomstolar.
  • 1989 utgjorde inte Europakonventionen om mänskliga rättigheter svensk grundlag. Sedan 2010 års ändring av grundlagen, blev Europakonventionen om mänskliga rättigheter svensk grundlag.
  • 1989 fanns inte Europeiska Unionen. Sverige blev medlem flera år efter EU:s skapande, och flera år senare började EU införa en mängd rättsakter, så kallade EU-direktiv, som förpliktigade Sverige att anpassa sin migrationslagstiftning. EU-direktiven har dessutom företräde framför svensk lag om de båda kolliderar. Några exempel på dessa EU-direktiv är familjeåterföreningsdirektivet från år 2003, asylprocedurdirektivet från 2005 (omarbetat 2013), skyddsgrundsdirektivet från 2004 (omarbetat 2011), samt en mängd andra EU-direktiv som detaljreglerar svensk migrationslagstiftning och politik.

Med andra ord, stämmer Selimovics påstående om att det så kallade ”Luciabeslutet” ledde till att Sverige ”i praktiken stängde” sina gränser ens tillfälligt, år 1989? Och är Selimovics jämförelse med regeringens ”Luciabeslut” något som visar att samma agerande av en svensk regering vore möjligt idag?

Har Selimovic detaljstuderat relevant lagstiftning innan han skrev sin artikel?

Svaren kan sammanfattas med att om du som vill läsare gillar Selimovics artiklar, delar hans slutsatser och betraktar honom som en modig sanningssägande skribent, gör så.

Om du finner det krångligt med en massa fakta och finner det obehagligt om fakta kan påvisa att Selimovic till stora delar inte vet vad han talar om, försök då glömma bort den här artikeln.

Detta är nationalismen

Krönika av Polimasaren

Jag ser på Twitter att sverigedemokrater gärna skyller flyktingkatastrofen runt Medelhavet på den svenska regeringen. Både den förra och den nuvarande anses skyldiga. Till en viss del har de rätt, men inte på det sätt de tror.

Det handlar om Schengen-avtalet, en osynlig mur av lagar och bestämmelser som hindrar människor på flykt att lagligen ta sig in i Europa. Det handlar om ett politiskt beslut att stänga in oss och låsa dörren för utomstående. Exakt det som Sverigedemokraternas politik och nationalism går ut på.

Konflikter kommer alltid att startas och människor kommer alltid att fly från oroshärdar och människor kommer att fly till det som är motsatsen till det dom flyr ifrån. Målet är en fristad där demokrati, yttrandefrihet och religionsfrihet råder och ett land där de mänskliga rättigheterna efterlevs. Våra politiker har en del i skulden till att människor hindras till att nå detta. Tyvärr är det också vi som röstar fram dessa politiker.

Sverigedemokraterna vill alltså, trots att vi redan provat på att stänga gränserna, stänga dom ytterligare. De vill göra det praktiskt omöjligt att ta sig in innanför våra murar. De hyllar Ungerns kommande lagar där flyktingar som tar sig över gränsen ska få tre års fängelse, och därmed sätter de mänskliga rättigheterna ur spel. De vill neka människor rätten till att söka asyl. De vill förhindra människor att kunna be om hjälp.

Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet, har uttryckt sig som följer: ”I dagens Ungern kan vi se hur SD:s flyktingpolitik skulle fungera i praktiken”. Med hårda gränskontrollanter, med hjärtan kalla som is, som hindrar de som inte passar in. I deras principprogram kategoriseras vi som svenskar, assimilerade och icke-svenskar och vi minns Söders uttalande om att samer och judar inte är svenskar, vilken egentligen inte är Söders egen åsikt utan går att hämta ur samma dokument. De anser att ju större avstånd mellan ”vi och dom”, desto omöjligare blir det för ”dom” att assimileras. Deras ”öppna svenskhet” gäller bara vissa. Önskvärd och icke önskvärd invandring.20110430_eud000-300x169

Detta är nationalismen, en exkluderande ideologi där de inom nationen har rätt att leva i den och utomstående inte är välkomna. Man kan välja att kalla det motstånd mot rasblandning eller motstånd mot kulturblandning. Konsekvensen är densamma och det är samma människor som anses vara inkompatibla med det svenska. Det svenska som de själva har så svårt att definiera. Inte ens den ”nedärvda essensen” kan de specificera innehållet i. Ändå anser de att vi är så olika, så olika att vi inte bör blandas.

Allt detta för att de anser att vi inte kan leva tillsammans.

REVA, ett resultat av "Fästning Europa"

Protesterna mot REVA är högljudda. Att polis börjat leta efter s.k. illegala invandrare på tunnelbanor och bussar är kontroversiellt och möter berättigat motstånd. Det är i mitt tycke bra att folk reagerar. Men låt oss inte glömma att beslutet att genomföra REVA inte tagits hos polischeferna på Kungsholmen. ALLA polismyndigheter i EU använder fler och fler metoder som REVA numera. REVA är resultatet av en 30-årig europeisk politik, där företrädare för Sverige, både från högern och vänstern (dvs socialdemokraterna) och resten av EU, tagit beslut som fört oss närmare REVA.

Utlanningskontroller.previewInre och yttre utlänningskontroll. Det är det man måste fokusera på då man inför den fria rörligheten i Europa. Man måste skilja mellan länder som står närmare EU och länder som inte står nära EU och införa strikta spärrar som förhindrar att folk från icke önskvärda länder kommer till EU illegalt. I den inre utlänningskontrollen ingår att göra spontana kontroller i jakten på ”misstänkta”, speciellt i de allmänna kommunikationsmedlen.

Detta hörde jag första gången 1989 i samband med diskussioner om hur den framtida europeiska unionen skulle se ut.

1992 till 1993 formades EU. 1995 gick Sverige med. Ungefär samtidigt skapades EU:s nya flyktingpolitik. ”Fästning Europa” som motståndarna kallar det. Detta projekt skapades tvärpolitiskt av socialdemokrater och ”högern” i god samförståndsanda.

 

Sen 1993 har idag snart ca 17000 dödsoffer dokumenterats. Människor som sökt ett bättre liv och dött i sina försök att korsa gränserna till EU. De har spetsats på taggtråden i Ceuta, drunknat i Medelhavets vågor. Barn har svultit ihjäl ombord på lastbilar. Folk har skjutits av gränspoliser.

Schengenavtalet

De hårdare gränskontrollerna var en bieffekt av Schengenavtalet om fri rörlighet inom EU. EU var tvunget att bygga yttre gränskontroller för att stänga ute ”oönskade” och inre gränskontroller för att jaga ”passlösa” och ”illegala”.

Sverige anslöts till Schengen 2001.

Jag var med och demonstrerade mot Schengen redan 1999. Då dominerades EU av Socialdemokrater (13 av 15 EU länder styrdes rött) men borgarna stödde politiken. I den mån de var oppositionella var det för att de ville ha ännu striktare lagar.

Vi var många som varnade för vad Schengen skulle leda till. Vi kunde se det redan då..

Mellan 1995 och 1999 kunde vi se de första konsekvenserna av Schengenavtalet. Taggtråden sattes upp. Båtflyktingar avvisades. Och när kriget i Kosovo flammade upp 1998 bemöttes kosovoalbanerna annorlunda än de flyende bosnierna från kriget i Bosnien bara några år tidigare. Bosnierna hade det lättare att fly in i Europa än kosovoalbanerna. Kosovoalbanerna avvisades eller förstes ihop i flyktingläger. Kosovoalbanerna var de första offren för Schengenavtalet. I Italien kontrollerade man folk som såg ut som misstänkta albaner på bussar och tunnelbanor. En slags italiensk REVA.

I Sverige

Deb at the Belsen Memorial wall
Jasmic / Foter.com / CC BY-NC-ND

REVA är egentligen inte så mystiskt. Polisen gör inget annorlunda jämfört med de metoder de alltid använt. profilering används flitigt redan idag. Polisen behöver inte kontrollera alla. De kan kontrollera folk som ser ”utländska” ut, ”amerikanska”, kvinnor, ungdomar, män, då någon av dessa grupper är misstänkta.

Det unika med REVA är att man legitimerar kontroller av misstänkta utlänningar på allmän plats. Tidigare har man bara undersökt om någon vistats här illegalt då de begått något brott och därmed blivit ett ärende hos polisen. Nu har man i praktiken utvidgat definitionen av ”brottet” så att polis kan ingripa oftare.

Alla utlänningar och folk som ”ser utländska ut” kan därmed vara potentiella brottslingar.

Detta har beslutats politiskt. Diskussionen om hur man ska stärka den ”inre utlänningskontrollen” och ge polis fler befogenheter att söka ”misstänkta” har pågått ganska länge.

I Sverige började man utreda hur den nya politiken skulle se ut redan innan 1999. Resultatet blev en ny utlänningslag 2005 och en gränskontrolllag 2004. Det är de lagarna, utarbetade i samråd med de övriga Schengenländerna och EU:s byråkrati som bildar grunden för REVA.

Sou 2004:110, gränskontrollslagen, som skrevs av regeringen Persson formulerade att inre gränskontroll betyder att POLISEN ska ha rätt att kontrollera folks identitet, i samband med misstanke att en misstänkt utlänning misstänks vistas här illegalt (131,134 och 141 tex)

Parallellt med denna yttre gränskontroll har en inre sådan också upprättats. Inre utlännings kontroll får emellertid endast göras, om det finns anledning att anta, att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här eller om det annars finns särskild anledning till kontroll.

2005 antogs utlänningslagen. Den och gränskontrolllagen utgör grunden för REVA.

I polisens direktiv (klubbade 2005 och 2011 av Socialdemokrater och Borgare) står det uttryckligen:

Inre utlänningskontroll ska bedrivas över hela det svenska territoriet och vara en integrerad del av Polisens olika verksamhetsgrenar… Polismyndigheten bör i sin verksamhets- och personalplanering beakta behovet av inre utlänningskontroll. Den inre utlänningskontrollen är en viktig kompensatorisk åtgärd för avskaffandet av gränskontrollen mellan de länder som deltar i det operativa Schengensamarbetet. För att upprätthålla den fria rörligheten för personer inom Schengenområdet är det viktigt att utlänningskontroll sker i hela landet. Inre utlänningskontroll är en arbetsuppgift som alla poliser bör kunna utföra och därför bör polismyndigheten särskilt beakta behovet av utbildning inom utlänningsrättens område.

Inre utlänningskontroll (det som REVA är en del av) är alltså en AV POLITIKER beslutad aktion inom ramarna för EU:s Schengenöverrenskommelse.

Tribunal12

Jag var med på den sk Russeltribunalen på Kulturhuset i somras. I den gick man igenom konsekvenserna av 20 år av EG och EU politik för att bygga ”Fort Europa”.  Ett ofattbart lidande. Jag minns att man i tríbunalen uttryckligen varnade att EU:s polisiära politik blir hårdare och hårdare. De visade bra att det är samordnat. Fästning Europa är en sameuropeisk politik som inget land effektivt motsatt sig.

Jag hade önskat att fler varit med på den tribunalen.

Man får den politik man förtjänar. REVA är en del av en allt hårdare politik i EU. Polisen får mer och mer makt och övervakar oss mer och mer. DET är politikernas fel!