Etikettarkiv: religiöst hat

Religiöst hat mot otrogna är också en form av rasism

Artikel av Torbjörn Jerlerup

Hur känner man igen en rasist? Ja, det är ganska enkelt egentligen. En rasist pratar illa om alla som tillhör gruppen man hatar. En rasist är t ex mot alla moskéer och alla muslimer med argumentet att islam är något negativt i sin helhet. Det är något som är självklart för de flesta, att hat mot muslimer är rasism. Hat mot muslimer som grupp anses dessutom kunna vara hets mot folkgrupp, och straffbart.

Men när religiösa fanatiker säger att de vill döda otrogna, anses det inte som rasism eller hets mot folkgrupp.

Justitiekanslern har utrett det falska flygblad som syntes i Knivsta och som tillskrevs IS, Islamiska staten. Frågan man utredde var om det var hets mot folkgrupp att vilja mörda alla otrogna. JK svarade att nej, det är det inte, så här skriver åklagaren i beslutet:

Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon hotar eller uttrycker missaktning mot alla utom de som enligt skribenten är de rättrogna faller således inte in under begreppet folkgrupp. Innehållet i skriften kan därför inte anses utgöra hets mot folkgrupp

 Om det är JK:s definition av rasism är det illa, eftersom islamofobi funkar på exakt samma sätt som hatet mot otrogna. Man definierar en religiös grupp som tänker, och tycker, ”fel” jämfört med vad man själva anser är rätt och dömer ut dem i sin helhet. På samma sätt gör de som definierar alla andra som ”otrogna” och ”onda”.

k4

När religiösa fanatiker från en grupp säger att man borde ”mörda alla otrogna”, eller ”icke troende”, eller generaliserar över ”otrogna” som satans verktyg, farliga, några man inte ska ha kontakt med alls eller bli vän med, borde det anses som hat, rasism och hets mot folkgrupp det också. Vare sig det är kristna som hatar icke troende ateister och muslimer eller muslimer som hatar ”kuffar”, d v s otrogna.

Speciellt viktigt är detta idag eftersom det finns en världsomfattande politisk rörelse som har som öppet mål att på sikt utrota och förslava ”kuffar”, d v s otrogna: alla som vägrar tänka som dem, andra muslimer, judar, ateister och kristna. Det är först och främst IS, Islamiska staten, men även rörelser som Al-Nusra, Al-Qaida och Al-Shabab och andra radikala islamister. Det är en rörelse med tusentals svenska anhängare.

Dessa extremister pratar även väldigt öppet om att döda och/eller förslava judar, shiamuslimer, kurder, kristna och sunnimuslimer som är mot extremism. Men de har ett samlingsnamn på alla de vill förtrycka, nämligen: ”de otrogna”, kuffarna, kuffaar, kuffr eller kafir.

Anwar Al-Awlaki, som dödades i en amerikansk drönarattack 2011, kan beskrivas som de radikala islamisternas ”Joseph Goebbels”. Han var ledande namn i Al-Qaidas tidning Inspire 2010-2011, en tidning som använde den flagga som idag är IS-flagga. Idag är han, som Uppdrag Granskning på SVT visat, en av de viktigaste ideologerna som ungdomar läser om, och lyssnar på.

Så här beskrev han varför man inte borde lita på otrogna.

Talet borde användas som ett skolexempel på rasism. Al-Awlaki börjar talet med att säga att man INTE får utgå från de goda, välvilliga grannarna man har. När man dömer ”kuffarna” ska man titta på kuffarnas ledare, och de är onda. Baserat på det ska man inte lita på de otrogna eftersom de är naiva. Mot slutet kommer han fram till att det inte krävs mycket för att alla dessa ”goda grannarna” ska bli massmördare och monster som sliter sönder och våldtar muslimer.

Känner ni igen retoriken från hur islamofoberna resonerar?

 Att i det läget säga att ”nej, det är inte rasism eller hets” att hata ”otrogna” är galenskap.

Här nedan har vi ett gäng uppmaningar till mord, och slaveri, på kuffar från engelskspråkiga twittrare. I mina ögon är detta lika illa som om någon uppmanat till massmord på judar och muslimer. För det är de facto vad detta är, eftersom det är muslimer, t ex shiamuslimer (rawafidh), och judar de vill mörda. De är några exempel på kuffar för dessa extremister.

k2

Ofta är detta hat mot ”kuffr” blandat med direkt utpekande av EN grupp som den man hatar och vill förinta. Som judarna, shiamuslimer (rafidah, som de ofta kallas) eller kristna. Hatet mot kuffr och hatet mot enskilda grupper går in i varandra. Shia är kuffr, samarbetar med kuffr och är som judar (vilket är ett skällsord för dem).

Youtube väller över av videos från svenska och internationella radikala imamer och predikanter som står på skatteunderstödda konferenser  i Sverige och pratar om hur onda alla ”kuffr” är.

Ett av de viktigaste tecknen på att en person är radikal muslimsk extremist är att denne sprider hat och rasism mot ”otrogna”. Gör denne det är sannolikheten stor att denne stöttar IS, Al-Qaida eller andra galenskaper. Det är nämligen ett så extremt religiöst hat att generalisera mot alla otrogna att om man kan göra det har man trätt över en gräns, och börjat dehumanisera fienden.

För några år sen var det en skandal när det skattefinansierade Sveriges Imamförbund skulle dra igång en kampanj mot islamofobi (416 000 kr fick de!). De anlitade några radikalt islamistiska imamer och resultatet blev en websida, muslim.se, som inte längre finns på nätet. (Men den kan läsas på Archive.org). Resultatet blev bland annat hat mot… kuffar!

Då skrev man denna fundamentalistiska drapa. Det är givetvis lika rasistiskt som om nån från SD hade skrivit samma om muslimer. Det är inte lika illa som om de uppmanat till mord på otrogna, men steget från avhumanisering till mord är kortare än man kan tro!

Förtydligande av den viktiga regeln: Det är haraam att ta kuffaar som nära vänner och beskyddare.

E-mailPrint

Vi hoppas att du kan förtydliga, med exempel, vad som menas med frasen, ”Att ta kuffar som nära vänner och beskyddare är haraam.”

Prisad vare Allah

Ja, exempel kommer verkligen till att förklara och klargöra vad som menas, så vi ska gå direkt till att citera några av de viktigaste punkterna som ’ulamaa’ (lärda) och ledare för da’wah har sagt om olika sätt av att visa vänskap mot kuffar.

 

3. Att bli vän med dem och tycka om dem. Allah säger: ”Du kan inte finna [sådana] människor som tror på Allah och den Yttersta dagen och som [samtidigt] söker vänskap med dem som trotsar Gud och Hans Sändebud…” [al-Mujaadilah 58:22]

 

6. Att bli medlemmar i deras samhällen, gå med i deras partier, göra deras antal större, ta deras nationaliteter (utom när det är nödvändigt), att tjänstegöra i deras arméer eller hjälpa till att utveckla deras vapen.

7. Att ta med sig deras lagar och regler till de muslimska länderna. Allah säger: ”Vill de kanske dömas efter den hedniska tidens lagar?…” [al-Maa’idah 5:50]

8. Att ta dem som vänner i allmänhet, att ta dem som hjälpare och som stöd och att slå ihopa sina påsar med dem. Allah förbjuder allt detta, eftersom Han säger: ”TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – ’ (vänner, beskyddare, hjälpare, osv), de stöder och skyddar varandra…” [al-Maa’idah 5:51]

 

11. Att sätta dem i administrativa ställningar där de är chefer över muslimer och kan förödmjuka dem, bestämma över deras angelägenheter och hindra dem från att praktisera sin religion. Allah säger: ”…och Allah kommer inte att låta förnekarna triumfera över de troende.” [al-Nisa’ 4:141]…  Vi bör inte heller skicka våra muslimska barn till kaafirskolor, missionärinstitutioner och onda högskolor och universitet, eller låta dem leva med kaafirfamiljer.

12. Att imitera kuffar i klädsel, utseende, tal, osv.,  eftersom det indikerar kärlek för den person eller det folk som imiteras. Profetensade: ”Den som imiterar ett folk är en av dem.” Det är förbjudet att imitera kuffar i sedvänjor, levnadsvanor och yttre utseende och uppförande som är karakteristiskt för dem. Detta inkluderar både att raka skägget, låta mustachen växa sig lång, tala deras språk, såväl som i att klä sig, mat och dryck, etc.

13. Att stanna i deras länder när det inte finns något behov för att göra det… Ingen kommer att bli ursäktad för att stanna i ett kaafir land utom de som verkligen är svaga och förtryckta och inte kan flytta, eller de som stannar bland dem för en giltig religiös orsak såsom da’wah och att sprida Islam i deras länder.

14. Att resa till deras länder på semester och som fritidssysselsättning. Men att åka dit för ett giltigt skäl – såsom medicinsk behandling, handel, och att lära speciella yrkesutbildningar som man inte kan skaffa sig på något annat sätt – är tillåtet i fall av behov, och när behovet har fyllts är det obligatoriskt att återvända till den muslimska världen.

15. Att prisa dem och deras levnadssätt och kultur, försvara dem, och beundra deras uppträdande och färdigheter, utan att tänka på deras falska ideologi och korrupta religion.

 

19. Att be om förlåtelse för dem och be Allah att ha barmhärtighet med dem. Allah säger: ”DET ANSTÅR inte Profeten och inte heller de troende att be om syndernas förlåtelse för avgudadyrkare, även om de hörde till deras nära anförvanter, sedan det klargjorts för dem att Elden är sådana [människors] arvedel.”[al-Tawbah 9:113]

Dessa exempel bör ge en klar bild av vad som menas med förbudet att grunda nära vänskap med kuffar. Vi ber Allah att hålla vår övertygelse oskadad och vår tro stark. Och Allah är källan till hjälp.

ferdi Saliji Kuffar

"Muslimerna är ett hot" (5)

”Vi älskar dem alla och de har god mat, men är ett hot allihopa!” Ja, så kan det låta när man lyssnar på Ulf Ekmans TV-sändningar eller predikningar när de tar upp ämnet islam. Vi ska visa på ett exempel hämtat ur Livets Ords TV 2010: Ulf Ekman är programledare och intervjuar redaktören för Världen Idag Mats Tunehag och Vebjörn Selbekk.

islamophobiaCirka 18 minuter in i klippet ställer sig Ulf Ekman frågan om islam är ett hot idag, eftersom det har invandrat mellan 10 000 och 20 000 muslimer i landet. ”För vågorna går ju höga, är detta ett hot, eller är det överdrivet”?

Det är sevärt klipp, som är talande för hur Livets Ord debatterar islam.

Selbekk, chefredaktör för Dagenmagazin i Norge, svarar på Ulfs fråga genom att prata om ”demografin”. ”Flera av de värden vi byggt våra samhällen på är under ökande press” på grund av de 200 000 muslimerna i Sverige. Antisemitism, liksom brist på yttrandefrihet och kvinnoförtryck är ett resultat av ”de här miljöerna”, det vill säga islam. Islam, antyder han, straffar folk som hoppar av och konverterar från islam, med döden (ca 26 min in i klippet).

Selbekk drar alla muslimer över en kam medan Tunehag är mer subtil, och säger i början att problemet inte är muslimerna utan islam. Det kan ju låta förnuftigt men sedan demoniserar han hela islam med ord om att islam som helhet är människofientligt, och rapar ofta upp orden ”muslimer är en del av problemet”. Det är ju logiskt att muslimerna är en del av problemet om islam är ett problem, eller hur?

”I de här miljöerna” är man kvinnofientlig, hatar yttrandefrihet, gillar terrorister och hatar judar, är Tunehags budskap. Han har inte hittat en enda muslim som anser att man kan ha islam utan sharia, säger han. ”Där sharia går in går demokrati ut”, menar han. (Och ignorerar alla de muslimer som anser att demokrati och människorrätt är en del av sharia, som inte betyder annat än Guds lag.)

Till slut enas de alla under förbrödrande skratt om att ”muslimerna har god mat” och är en färgglad klick. De har minnsann ”inga fördomar” eller något emot dem, säger de, men ”muslimer är ändå en del av problemet”…

De älskar alla muslimer men varje muslim är ett hot, med andra ord.

Vi återkommer till Tunehag framöver.

Läs alla delarna av serien om Livets Ords rasism genom att klicka här!

Ulf Ekman om det "Onda Islam" (3)

Livets Ord har gett ut flera böcker där man demoniserar islam, som boken Islams Invasion från 1994. I radio, TV och tryckta skrifter uttalar man sig om islam och muslimer som ett hot. Södermalmskyrkan, Världen Idag och andra församlingar och medier som står nära Livets Ord uttalar sig på liknande sätt om islam.

judarnaI förra artikeln visade jag att Ulf Ekman anser att det pågår en hemlig konspiration för att islamisera världen. Om man öppnar Ulf Ekmans bok ”Judarna – framtidens folk” från 1995 ser man redan där tydliga exempel på islamofobi.

Ulf Ekman utgår som vanligt från ‘de yttersta dagarna’. Då ska slutstriderna ske och Kristus nedstiga från himlen. Det är ”Guds plan” för människan. Men först ska judarna återvända till sitt hemland: Israel. Det är första tecknet på att Guds plan för den yttersta tiden håller på att uppfyllas. Och det sker nu. På grund av förföljelse har judarna återvänt till Israel, allt i enlighet med Guds vilja. Nu återstår de blodiga slutstriderna när judarnas och de kristnas fiende, islam, ska försöka utrota judarna. Det ingår också i Guds plan. Sedan kommer Kristus att återvända. Då kommer också judarna att genomgå en ”ny väckelse”, d.v.s. inse hur fel de haft och ”omfatta” Kristus.

Därför måste Livets Ord försvara Israel, skriver han.

”Muslimsk Antisemitism”

Låt oss kika på några exempel på vad Ulf Ekman skriver.

I kapitlet ”Muslimsk antisemitism” skriver han om hatet mot judarna. Sanna ord om hur skrämmande hatet varit mot judar och Israel, varvas med antydningar om att allt ingår i Guds plan och motståndet mot Guds plan: ”Islams hat mot Israel”.

Bakom mycket av arabernas hat och motvilja ligger en religion – islam. Varje år har muslimerna en fastemånad, Ramadan. I Iran och över hela världen avslutas den med att man på dess sista dag uttalar besvärjelser och förbannelser mot staten Israel. Muslimer över hela världen uppmanas, indoktrineras och eggas till otroliga fördomar, och till ett oförsonligt hat mot Israel. Den gamla antisemitismen har alltså idag ett annat ansikte, och det är islam.

Islam, religionen, och alla troende muslimer hatar alltså Israel och är antisemiter, påstår Ulf Ekman.

Islam är inte ens en religion, det är en ”antireligion”, anser Ulf Ekman. Han påstår att det egentligen enda innehållet i islam är att religionen är emot kristna och muslimer. Koranen är lögnaktig, och blodtörstig. Den är en antisemitisk skrift som beskriver judarna som ”avfälliga och perverterade”, påstår Ulf Ekman och därmed en skrift som skapar hat. En antisemitisk och antikristen skrift.

Vill man veta vad islam står för ska man titta på begreppet jihad, anser Ekman. Helt i strid med vad islam lär påstår Ulf Ekman att jihad betyder att föra heligt krig mot judar och kristna. Att jihad har fler betydelser struntar han helt i. Jihad är grunden för det Ulf kallar ”muslimsk diplomati”.

”Muslimsk Diplomati”

Så fortsätter Ulf Ekman:

Förutom att individens frihet och den personliga skulden och ansvaret saknas inom islam är det intressant att lägga märke till att också hjärtats frivilliga omvändelse saknas. Istället talas det om ”underkastelse” vilket ju också är det som islam betyder.
Dessutom saknas fredsbegreppet och förlåtelsen. Fred existerar inte, bara tillfälliga vapenvilor, tills omständigheterna blir gynnsammare och striderna för att utbreda islam kan fortsätta. Till detta bör läggas att det islamska sanningsbegreppet är annorlunda, vilket gör att man inte har den moraliska skyldigheten att tala sanning eller att hålla fördrag med de ”otrogna”.

Detta är klassiska islamofobiska myter! Påståendet att islam och därmed alla troende muslimer är lögnaktiga och blodtörstiga sprids dagligen på hatsajter som Avpixlat, Dispatch International och Exponerat. Det bör påpekas att även judar utsatts för dessa myter. Nazisterna påstod på 1930-talet exakt samma saker om judendomen. Påståendet att ”alla judar har ett annorlunda sanningsbegrepp” är en klassisk judemyt.

Islam måste kort och gott bort, menar Ulf Ekman. Först då förlorar muslimerna sin törst efter blod. På sidan 83 i sin bok skriver han att enda hoppet för muslimerna är att de omvänds och blir kristna:

När deras hjärtan blir ‘omskurna’, när islams antireligion av hat, makt sveps bort av Herrens Andes beröring av människors hjärtan, då först försvinner också blodtörsten och hämndgirigheten. Först då kan verklig fred komma till Mellanöstern.

I del fyra ska vi fortsätta att studera vad Livets Ord gett ut för böcker om islam.

Läs alla delarna av serien genom att klicka här!
Snabblänkar till [ DEL 1 / DEL 2 / DEL 3 / DEL 4 / DEL 5 ]

Livets Ord, Ulf Ekman & islamofobi (2)

Livets Ord och deras allierade har länge drivit hatkampanjer mot muslimer. Deras åsikter är skrämmande exempel på kristen, fundamentalistisk, rasism och vi fortsätter här vår artikelserie. Ulf Ekman, Livets Ords grundare, köpte hela den islamofobiska myten om ”Eurabia” redan för tio år sen; Bat Ye’ors teorier om att världens bankirer och muslimer gemensamt beslutat att ‘islamisera’ Europa.

KorsAtt Livets Ords grundare Ulf Ekman i sina böcker skriver att han tror på den s.k. ”Eurabiamyten” är allvarligt. Jag ska jämföra med antisemitism så ni förstår hur illa det är. Det är som om Ulf Ekman skulle ha tyckt att den som skapade den antisemitiska bluffen ”Sions vises protokoll” var en riktigt vettig person och sen citerat protokollet som sant.

Denna islamofoba myt skulle man kunna kalla ”Meckas Visas Protokoll”. Den påstås ‘avslöja’ hemliga, konspiratoriska, nätverk och hemliga överenskommelser mellan västvärldens politiker och muslimerna om att låta islam ‘ta över’ Europa. Utgångspunkten i myten är att Islam och muslimer sägs hota Israel och Jerusalem.

Livets Ord slår samman sin syn på de yttersta dagarna med islamhat. All rasism bygger på att ha en fiendebild. Ett ”dom” att kontrastera mot vårt ”vi”. Ulf Ekman valde tidigt kommunismen och islam som fiendebild. När Sovjet föll återstod islam.

När de yttersta dagarna kommer, stiger Jesus ner till Jerusalem och etablerar Gudsriket. Innan dess utkämpas en blodig strid, med atombomber, om makten över Israel, där araberna kommer att anfalla Israel, anser de. Judarna kommer att vinna med kristen hjälp. De flesta judar kommer att konvertera till kristendom, sen kommer muslimer, alla andra judar, ateister och alla andra som representerar de ogudaktiga att brännas i Guds stora brännugnar.

Redan idag kan vissa se ”tecknen” på att slutstriden är nära. Islam breder ut sig i hela världen och hotar Israel, anser de.

”Meckas vises protokoll”

Vi kommer att se på många exempel på Ulf Ekmans islamhat i denna granskning. På klassiskt, rasistiskt manér varvas prat om muslimer och islam – de är samtliga ett ‘hot’. Skräckvisioner om ”muslimsk invasion” av Europa, myter om sharia, myter om hur ”islam” förintar Israel.

Ulf Ekman var i Israel en längre tid för tio år sen och skrev där en bok om sina upplevelser: ”Älskade hatade Israel”. I den boken påstår Ulf att det finns en ”oförmåga eller ointresse att kritiskt granska islam som alltmer sprider sig” :

I ytligt försök att vara neutral och förstående, eller i ren fruktan, anpassar man sig och låter islam hållas. Detta trots att islam på så många punkter klart avviker från det som västvärlden, när det gäller andra sammanhang, inte skulle acceptera. Det råder ingen tvekan om att den radikala aggressivitet som islam visar i västvärlden skrämmer och gör makthavare osäkra på hur de skall agera. Här är inte platsen att skärskåda detta, men det är ingen tvekan om att en av de stora utmaningarna idag och imorgon är islam, inte bara i Mellanösternkonflikten, utan i hela världen och inte minst i Europa”.

På typiskt manér, som vi ska se i senare artiklar, påstår Ekman att alla palestinier vill ha ett ”juderent” Palestina (sidan 136). Ulf generaliserar ofta om ”araber”, som är aggressiva och oftast hatar judar.

Islam är bara problem anser Ekman. Men samtidigt som han generaliserarom araber och muslimer kan han skriva att hann minsann inte hatar alla muslimer eller alla palestinier. Dubbelmoral!

Ulf Ekman har haft dessa ideer länge. Men det är intressant att se vilka vänner han väljer, och vilka han väljer att tala väl om.

Bat Ye’or

I boken berättar Ulf att han mötte Eurabia-mytens skapare, författaren och debattören Bat Ye’or under sin tid i Israel. Hon föreläste på Svenska Kyrkans teologiska institut när Ulf Ekman bodde i Israel. Det är hon som skapat islamofobins version av ”sions vises protokoll”.

Enligt henne pågår en planlagd invasion av Europa, betald med oljepengar. Invasionen stöds av ‘landsförrädare’ och ‘kulturmarxister’ i Europa. En serie avtal slöts mellan Europa, USA och arabvärlden, i hemlighet, på 1970-talet om att Europa skulle förslavas av muslimer. 1973, under oljekrisen ska ”muslimer” ha krävt att få islamisera Europa i utbyte mot att man vred på kranarna igen och gav Europa olja. Sedan dess pågår avsiktliga försök att ockupera och förslava Europa och krossa våra fri- och rättigheter.

Bat Ye’or är inte vem som helst. Hon är hyllad av det s.k ”counterjihad”. Den norske terroristen Breivik beundrade och citerade henne flitigt. Otaliga sverigedemokrater och andra islamofober uttalar sig positivt om hennes åsikter idag.

Ulf Ekman skriver fascinerat att Bat Ye’or drog paralleller mellan hur islam expanderade och förtryckte minoriteter förr i tiden och hur islam expanderar idag i sitt föredrag. Ulf beskriver att hon menar att en sekulariserad elit ‘säljer ut’ Europa, precis som ”dhimmis” (förrädare) sålde ut kristna och judar förr till de islamska tyrannerna. Europa går mot ”dhimmitude” idag på grund av islams utbredning, dvs förtryck av vår kultur, diskriminering och förslavande. ”Dhimmitude” är Bat Ye’ors begrepp för att förrädare, ‘quislingar’, styr Europa och säljer ut oss till ”muslimer”.

Sedan lägger Ulf Ekman till att muslimers ockupation:

är en historisk företeelse som bör uppmärksammas, men framför allt en modern utveckling som kan bli verklighet. Det gamla ÖstRom gick under på grund av islam… Vad är det som säger att ett avkristnat Europa… inte skulle gå samma öde till mötes idag? Vad är det som säger att islam inte kan få samma roll i dagens västeuropa?

Han noterar att kulturers kollaps under islam alltid går hand i hand med ökad antisemitism. I ÖstRom igår och i Europa idag. Sen följer ett stycke som visar att Ulf Ekman köpt hela Eurabiamyten med hull och hår:

I Europa idag skrivs historien om på ett alarmerande sätt. Helt plötsligt framstår islams inflytande som något mycket viktigt och stort. Det verkar som om de överenskommelser EU och muslimska länder gjort angående handel, kultur och utbildning gör att man är villig att ändra på fundamentala grundstenar i Europas kultur, historia och ideologiska synsätt. Denna ändring verkar också vara ett sätt att framstå som medgörlig och foglig i relationen till betydande muslimska minoriteter i Europa. Att islam har ett ovanligt stort inflytande i Europa idag är ställt utom allt tvivel. Vart det kan leda, och i vissa fall redan har lett vill Bat Ye’or visa genom sin forskning.

Direkt efter detta stycke skriver Ulf Ekman om förintelsen av judarna…

Oviktigt?

Ulf Ekmans bok handlar mest om Israel och har bara några få stycken om islam och muslimer. Är det oviktigt att se på dessa spridda exempel på islamofobi?

Nej, för Ulf Ekman och de som han samarbetar med har byggt sin rörelse kring en teologi som ÄR islamofob. Allt leder fram mot det efterlängtade målet: guds återkomst, gudsrikets skapelse, deras väg fram mot det målet är törnebeströdd med blod, hat, krig och elände. Och muslimer har nyckelroll i de teologiska förklaringarna om vägen mot målet.

Vår granskning fortsätter i nästa artikel om böcker som Livets Ord publicerat. Kan Ulf Ekmans fascination för myter om en muslimsk världskonspiration förklara varför Livets Ord gett ut flera böcker som spride den myten?
Livets Ord har gett ut flera böcker där man demoniserar islam, som boken Islams Invasion från 1994. I radio, TV och tryckta skrifter uttalar man sig om islam och muslimer som ett hot. Södermalmskyrkan, Världen Idag och andra församlingar och medier som står nära Livets Ord uttalar sig ofta på samma sätt om islam.

judarnaI förra artikeln visade jag att Ulf Ekman anser att det pågår en hemlig konspiration för att islamisera världen. Om man öppnar Ulf Ekmans bok ”Judarna – framtidens folk” från 1995 ser man redan där tydliga exempel på islamofobi.

Ulf Ekman utgår som vanligt från ‘de yttersta dagarna’. Då ska slutstriderna ske och Kristus nedstiga från himlen. Det är ”Guds plan” för människan. Men först ska judarna återvända till sitt hemland: Israel. Det är första tecknet på att Guds plan för den yttersta tiden håller på att uppfyllas. Och det sker nu. På grund av förföljelse har judarna återvänt till Israel, allt i enlighet med Guds vilja. Nu återstår de blodiga slutstriderna när judarnas och de kristnas fiende, islam, ska försöka utrota judarna. Det ingår också i Guds plan. Sedan kommer Kristus att återvända. Då kommer också judarna att genomgå en ”ny väckelse”, d.v.s. inse hur fel de haft och ”omfatta” Kristus.

Därför måste Livets Ord försvara Israel, skriver han.

”Muslimsk Antisemitism”

Låt oss kika på några exempel på vad Ulf Ekman skriver.

I kapitlet ”Muslimsk antisemitism” skriver han om hatet mot judarna. Sanna ord om hur skrämmande hatet varit mot judar och Israel, varvas med antydningar om att allt ingår i Guds plan och motståndet mot Guds plan: ”Islams hat mot Israel”.

Bakom mycket av arabernas hat och motvilja ligger en religion – islam. Varje år har muslimerna en fastemånad, Ramadan. I Iran och över hela världen avslutas den med att man på dess sista dag uttalar besvärjelser och förbannelser mot staten Israel. Muslimer över hela världen uppmanas, indoktrineras och eggas till otroliga fördomar, och till ett oförsonligt hat mot Israel. Den gamla antisemitismen har alltså idag ett annat ansikte, och det är islam.

Islam, religionen, och alla troende muslimer hatar alltså Israel och är antisemiter, påstår Ulf Ekman.

Islam är inte ens en religion, det är en ”antireligion”, anser Ulf Ekman. Han påstår att det egentligen enda innehållet i islam är att religionen är emot kristna och muslimer. Koranen är lögnaktig, och blodtörstig. Den är en antisemitisk skrift som beskriver judarna som ”avfälliga och perverterade”, påstår Ulf Ekman och därmed en skrift som skapar hat. En antisemitisk och antikristen skrift.

Vill man veta vad islam står för ska man titta på begreppet jihad, anser Ekman. Helt i strid med vad islam lär påstår Ulf Ekman att jihad betyder att föra heligt krig mot judar och kristna. Att jihad har fler betydelser struntar han helt i. Jihad är grunden för det Ulf kallar ”muslimsk diplomati”.

”Muslimsk Diplomati”

Så fortsätter Ulf Ekman:

Förutom att individens frihet och den personliga skulden och ansvaret saknas inom islam är det intressant att lägga märke till att också hjärtats frivilliga omvändelse saknas. Istället talas det om ”underkastelse” vilket ju också är det som islam betyder.
Dessutom saknas fredsbegreppet och förlåtelsen. Fred existerar inte, bara tillfälliga vapenvilor, tills omständigheterna blir gynnsammare och striderna för att utbreda islam kan fortsätta. Till detta bör läggas att det islamska sanningsbegreppet är annorlunda, vilket gör att man inte har den moraliska skyldigheten att tala sanning eller att hålla fördrag med de ”otrogna”.

Detta är klassiska islamofobiska myter! Påståendet att islam och därmed alla troende muslimer är lögnaktiga och blodtörstiga sprids dagligen på hatsajter som Avpixlat, Dispatch International och Exponerat. Det bör påpekas att även judar utsatts för dessa myter. Nazisterna påstod på 1930-talet exakt samma saker om judendomen. Påståendet att ”alla judar har ett annorlunda sanningsbegrepp” är en klassisk judemyt.

Islam måste kort och gott bort, menar Ulf Ekman. Först då förlorar muslimerna sin törst efter blod. På sidan 83 i sin bok skriver han att enda hoppet för muslimerna är att de omvänds och blir kristna:

När deras hjärtan blir ‘omskurna’, när islams antireligion av hat, makt sveps bort av Herrens Andes beröring av människors hjärtan, då först försvinner också blodtörsten och hämndgirigheten. Först då kan verklig fred komma till Mellanöstern.

I den fjärde delen av denna artikelserie ska vi fortsätta med att granska olika böcker som Livets Ord publicerat om islam.

Snabblänkar till [ DEL 1 / DEL 2 / DEL 3 / DEL 4 / DEL 5 ]

Vad gör vi med religiöst hat?

Motargument inleder här en ny artikelserie om religiöst hat och religiös rasism.

Många i Sverige har problem att hantera religiöst hat. Det där med att tro på Gud är så personligt att det vill man inte röra i för mycket. Många religiösa kan därför gå omkring och uttrycka saker som vi annars skulle ha reagerat starkt emot om det hade varit en politiker, en helt vanlig kollega eller en granne, som hade sagt de här sakerna.

Varför ska man behandla någon som hatar homosexuella annorlunda därför att denne påstår att Gud hatar homosexuella? Varför ska man behandla någon som anser att judar och muslimer förtjänar att brinna i helvetet annorlunda för att denne är troende? Varför ska man behandla kvinnohatare annorlunda för att de kallar sig muslimer eller kristna?

Vad sker om man klär av dem det där religiösa och behandlar det de uttrycker som om det vore vilken utsaga som helst? Vad återstår då? Jo, hatet, det rena hatet!

Vi kommer att fokusera på två fenomen. Rasism med kristna förtecken och rasism med muslimska förtecken. Vi kommer att kalla det kristen fundamentalism och muslimsk fundamentalism, alternativt radikal högerkristendom och radikal islamism. Detta gör vi för att skilja mellan kristendom och islam å ena sidan, och den hatiska extremismen och rasismen å den andra.

När det gäller högerkristen rasism kommer vi att fokusera på Livets Ord, som under många år spridit enormt mycket hat gentemot muslimer och islam. Vi kommer att titta på andra också, som exempelvis Stanley Sjöberg, frikyrkopastorn. Vidare kommer vi att ifrågasätta synen på Livets Ord som ”judevänner”, eftersom de anser att på den yttersta dagen kommer de judar som inte erkänner Kristus att brännas och fara ner till Satan. Detta kommer att ske med dem och med alla andra som förnekar Kristus. Att vara jude blir ändå i förlängningen lika ”fel”, i deras ögon, som att vara muslim eller ateist.

Vi kommer också att fundera över vilken människosyn man egentligen har om man anser att ”otrogna” förtjänar att brinna i helvetet?

Vad sker om vi slutar respektera dessa åsikter som en del av deras tro? Hur kan man se på det då?

Livets ord 1

Det andra exemplet kommer att beröra muslimsk extremism. Där finns flera exempel på hur hat sprids, hat mot framför allt judar och så kallade ”kuffar”, det vill säga otrogna. Partiet Hizb-Ut-Tahrir är ett tydligt exempel på denna extremism. Också de anser att otrogna ska brinna i helvetet. De är mot demokrati och har internationellt pratat om att judarna bör utrotas. De anser också att homosexualitet är en synd och att kvinnor ska veta sin plats.

Vad sker om vi slutar respektera dessa åsikter som en del av deras tro? Hur kan man se på det då?

Hizb1

och

Hizb2

Men vi ska även granska svenska kyrkan som har allierat sig med några riktigt galna antisemiter i sin kamp för Palestinas rättigheter. Behöver man verkligen göra så? Bör man välja sina vänner?

Först ska vi granska Livets ord. Häng med på en resa i den religiösa värld där hat förkläs i kärlek!
Snabblänkar till [ DEL 1 / DEL 2 / DEL 3 / DEL 4 / DEL 5 ]