"Muslimerna är ett hot" (5)

”Vi älskar dem alla och de har god mat, men är ett hot allihopa!” Ja, så kan det låta när man lyssnar på Ulf Ekmans TV-sändningar eller predikningar när de tar upp ämnet islam. Vi ska visa på ett exempel hämtat ur Livets Ords TV 2010: Ulf Ekman är programledare och intervjuar redaktören för Världen Idag Mats Tunehag och Vebjörn Selbekk.

islamophobiaCirka 18 minuter in i klippet ställer sig Ulf Ekman frågan om islam är ett hot idag, eftersom det har invandrat mellan 10 000 och 20 000 muslimer i landet. ”För vågorna går ju höga, är detta ett hot, eller är det överdrivet”?

Det är sevärt klipp, som är talande för hur Livets Ord debatterar islam.

Selbekk, chefredaktör för Dagenmagazin i Norge, svarar på Ulfs fråga genom att prata om ”demografin”. ”Flera av de värden vi byggt våra samhällen på är under ökande press” på grund av de 200 000 muslimerna i Sverige. Antisemitism, liksom brist på yttrandefrihet och kvinnoförtryck är ett resultat av ”de här miljöerna”, det vill säga islam. Islam, antyder han, straffar folk som hoppar av och konverterar från islam, med döden (ca 26 min in i klippet).

Selbekk drar alla muslimer över en kam medan Tunehag är mer subtil, och säger i början att problemet inte är muslimerna utan islam. Det kan ju låta förnuftigt men sedan demoniserar han hela islam med ord om att islam som helhet är människofientligt, och rapar ofta upp orden ”muslimer är en del av problemet”. Det är ju logiskt att muslimerna är en del av problemet om islam är ett problem, eller hur?

”I de här miljöerna” är man kvinnofientlig, hatar yttrandefrihet, gillar terrorister och hatar judar, är Tunehags budskap. Han har inte hittat en enda muslim som anser att man kan ha islam utan sharia, säger han. ”Där sharia går in går demokrati ut”, menar han. (Och ignorerar alla de muslimer som anser att demokrati och människorrätt är en del av sharia, som inte betyder annat än Guds lag.)

Till slut enas de alla under förbrödrande skratt om att ”muslimerna har god mat” och är en färgglad klick. De har minnsann ”inga fördomar” eller något emot dem, säger de, men ”muslimer är ändå en del av problemet”…

De älskar alla muslimer men varje muslim är ett hot, med andra ord.

Vi återkommer till Tunehag framöver.

Läs alla delarna av serien om Livets Ords rasism genom att klicka här!