Stora jihad vs lilla jihad!

Personer som försöker smutskasta islam och muslimer pekar ofta på ordet jihad. De påstår att ordet jihad betyder krig, väpnad kamp och terrorism mot de otrogna. Några sträcker sig ännu längre och påstår att det ordet är centralt och viktigast för alla muslimers personliga trosuppfattning.

or Lose to Jihad
danny.hammontree / Foter.com / CC BY-NC-ND

Det är bara det att jihad är ett ord med flera betydelser. Profeten Muhammed slog fast att det fanns två olika jihad, ‘stora jihad’ och ‘lilla jihad’. Lilla jihad var att försvara tron (med vapen om så behövdes), stora jihad var att ständigt vara medveten om – och att ta striden mot – ”onda böjelser” inom sig själv.

Inom kristendomen har ordet ”krig” använts på liknande sätt. Tidigare pratade man både om ”krig” för att försvara kristendomen (och bre ut den) och andligt krig. Idag har begreppet ”andlig krigare” och ”andlig strid” överlevt. När man slåss med sig själv om något, går och tvekar, brukar man säga att man för ”en strid mot sig själv” eller ”en inre kamp”. Det är principiellt samma sak som ”stora jihad”.

Det finns med andra ord ingen anledning för att vara rädd för ordet jihad. De enda som pratar om lilla jihad som viktigast är ett fåtal extremister.

Hur viktigt är då stora jihad i proportion mot lilla jihad? Ett av exemplen på detta framgår i ett citat från profeten Muhammeds kusin, där han skriver vad Muhammed sade om att män bör hjälpa till i hemmen:

Den som hjälper sin familj och inte är motvillig mot att göra husets arbeten, han kommer att av Allah belönas med att skrivas in i martyrernas bok på daglig basis och få samma belöning som 1000 martyrer.
En dag kom den heliga Profeten in i vårt hus, medan Fatima satt vid ett tråg och jag var upptagen med att rensa linser till maten. Profeten vände sig till mig och sa ”Oh far till Hassan”, jag svarade ”jag är här, oh Allahs Profet”. Han sa ”lyssna till mig, för jag säger inget som inte kommer från Allah. Den man som hjälper sin fru han kommer att få samma belöning som den som:

  • fastat i ett år och
  • varit vaken hela natten för att be
  • detta multiplicerar du med antalet hår på hans kropp.

Han kommer även att belönas med samma status som de tålmodiga, som Profeten David och Jakob och Jesus, oh Ali!

Den som hjälper sin familj och inte är motvillig mot att göra husets arbeten, han kommer att av Allah belönas med att skrivas in i martyrernas bok på daglig basis och få samma belöning som 1 000 martyrer. För varje steg han tar för att hjälpa sin familj, så kommer han belönas som om han varit på Hajj och Umra. Han kommer belönas med städer i paradiset, samma antal som ådrorna i hans kropp.

Oh Ali! En timmes hjälp för ens familj är bättre än tusen år av tillbedjan och och tusen Hajj och tusen Umras. Det är även bättre än att släppa fri 1 000 slavar, bättre än att slåss i 1 000 slag för Allah, bättre än att besöka 1 000 sjuka, bättre än 1 000 fredagar, bättre än att delta i 1 000 begravningar, bättre än att släcka 1 000 personers törst, bättre än att ge 1 000 fattiga kläder och bättre än 1 000 officerare som slåss i Allahs namn. Det är även bättre än att ge 1 000 dinarer till de fattigaste av de fattiga och bättre än att läsa hela Toran, Zabur, Bibeln och den heliga Koranen. Det är även bättre än att släppa fri 1 000 fångar och bättre än att ge 1 000 offer till de mest behövande…”

Den som t.ex. hjälper till med disken hemma gör alltså en välgärning som är bättre än att delta i 1 000 väpnade strider för islam.

Så stort är alltså ‘stora jihad’ och så litet är ‘lilla jihad’!