Etikettarkiv: Ulf Ekman

Ulf Ekman om det "Onda Islam" (3)

Livets Ord har gett ut flera böcker där man demoniserar islam, som boken Islams Invasion från 1994. I radio, TV och tryckta skrifter uttalar man sig om islam och muslimer som ett hot. Södermalmskyrkan, Världen Idag och andra församlingar och medier som står nära Livets Ord uttalar sig på liknande sätt om islam.

judarnaI förra artikeln visade jag att Ulf Ekman anser att det pågår en hemlig konspiration för att islamisera världen. Om man öppnar Ulf Ekmans bok ”Judarna – framtidens folk” från 1995 ser man redan där tydliga exempel på islamofobi.

Ulf Ekman utgår som vanligt från ‘de yttersta dagarna’. Då ska slutstriderna ske och Kristus nedstiga från himlen. Det är ”Guds plan” för människan. Men först ska judarna återvända till sitt hemland: Israel. Det är första tecknet på att Guds plan för den yttersta tiden håller på att uppfyllas. Och det sker nu. På grund av förföljelse har judarna återvänt till Israel, allt i enlighet med Guds vilja. Nu återstår de blodiga slutstriderna när judarnas och de kristnas fiende, islam, ska försöka utrota judarna. Det ingår också i Guds plan. Sedan kommer Kristus att återvända. Då kommer också judarna att genomgå en ”ny väckelse”, d.v.s. inse hur fel de haft och ”omfatta” Kristus.

Därför måste Livets Ord försvara Israel, skriver han.

”Muslimsk Antisemitism”

Låt oss kika på några exempel på vad Ulf Ekman skriver.

I kapitlet ”Muslimsk antisemitism” skriver han om hatet mot judarna. Sanna ord om hur skrämmande hatet varit mot judar och Israel, varvas med antydningar om att allt ingår i Guds plan och motståndet mot Guds plan: ”Islams hat mot Israel”.

Bakom mycket av arabernas hat och motvilja ligger en religion – islam. Varje år har muslimerna en fastemånad, Ramadan. I Iran och över hela världen avslutas den med att man på dess sista dag uttalar besvärjelser och förbannelser mot staten Israel. Muslimer över hela världen uppmanas, indoktrineras och eggas till otroliga fördomar, och till ett oförsonligt hat mot Israel. Den gamla antisemitismen har alltså idag ett annat ansikte, och det är islam.

Islam, religionen, och alla troende muslimer hatar alltså Israel och är antisemiter, påstår Ulf Ekman.

Islam är inte ens en religion, det är en ”antireligion”, anser Ulf Ekman. Han påstår att det egentligen enda innehållet i islam är att religionen är emot kristna och muslimer. Koranen är lögnaktig, och blodtörstig. Den är en antisemitisk skrift som beskriver judarna som ”avfälliga och perverterade”, påstår Ulf Ekman och därmed en skrift som skapar hat. En antisemitisk och antikristen skrift.

Vill man veta vad islam står för ska man titta på begreppet jihad, anser Ekman. Helt i strid med vad islam lär påstår Ulf Ekman att jihad betyder att föra heligt krig mot judar och kristna. Att jihad har fler betydelser struntar han helt i. Jihad är grunden för det Ulf kallar ”muslimsk diplomati”.

”Muslimsk Diplomati”

Så fortsätter Ulf Ekman:

Förutom att individens frihet och den personliga skulden och ansvaret saknas inom islam är det intressant att lägga märke till att också hjärtats frivilliga omvändelse saknas. Istället talas det om ”underkastelse” vilket ju också är det som islam betyder.
Dessutom saknas fredsbegreppet och förlåtelsen. Fred existerar inte, bara tillfälliga vapenvilor, tills omständigheterna blir gynnsammare och striderna för att utbreda islam kan fortsätta. Till detta bör läggas att det islamska sanningsbegreppet är annorlunda, vilket gör att man inte har den moraliska skyldigheten att tala sanning eller att hålla fördrag med de ”otrogna”.

Detta är klassiska islamofobiska myter! Påståendet att islam och därmed alla troende muslimer är lögnaktiga och blodtörstiga sprids dagligen på hatsajter som Avpixlat, Dispatch International och Exponerat. Det bör påpekas att även judar utsatts för dessa myter. Nazisterna påstod på 1930-talet exakt samma saker om judendomen. Påståendet att ”alla judar har ett annorlunda sanningsbegrepp” är en klassisk judemyt.

Islam måste kort och gott bort, menar Ulf Ekman. Först då förlorar muslimerna sin törst efter blod. På sidan 83 i sin bok skriver han att enda hoppet för muslimerna är att de omvänds och blir kristna:

När deras hjärtan blir ‘omskurna’, när islams antireligion av hat, makt sveps bort av Herrens Andes beröring av människors hjärtan, då först försvinner också blodtörsten och hämndgirigheten. Först då kan verklig fred komma till Mellanöstern.

I del fyra ska vi fortsätta att studera vad Livets Ord gett ut för böcker om islam.

Läs alla delarna av serien genom att klicka här!
Snabblänkar till [ DEL 1 / DEL 2 / DEL 3 / DEL 4 / DEL 5 ]

Livets Ord, Ulf Ekman & islamofobi (2)

Livets Ord och deras allierade har länge drivit hatkampanjer mot muslimer. Deras åsikter är skrämmande exempel på kristen, fundamentalistisk, rasism och vi fortsätter här vår artikelserie. Ulf Ekman, Livets Ords grundare, köpte hela den islamofobiska myten om ”Eurabia” redan för tio år sen; Bat Ye’ors teorier om att världens bankirer och muslimer gemensamt beslutat att ‘islamisera’ Europa.

KorsAtt Livets Ords grundare Ulf Ekman i sina böcker skriver att han tror på den s.k. ”Eurabiamyten” är allvarligt. Jag ska jämföra med antisemitism så ni förstår hur illa det är. Det är som om Ulf Ekman skulle ha tyckt att den som skapade den antisemitiska bluffen ”Sions vises protokoll” var en riktigt vettig person och sen citerat protokollet som sant.

Denna islamofoba myt skulle man kunna kalla ”Meckas Visas Protokoll”. Den påstås ‘avslöja’ hemliga, konspiratoriska, nätverk och hemliga överenskommelser mellan västvärldens politiker och muslimerna om att låta islam ‘ta över’ Europa. Utgångspunkten i myten är att Islam och muslimer sägs hota Israel och Jerusalem.

Livets Ord slår samman sin syn på de yttersta dagarna med islamhat. All rasism bygger på att ha en fiendebild. Ett ”dom” att kontrastera mot vårt ”vi”. Ulf Ekman valde tidigt kommunismen och islam som fiendebild. När Sovjet föll återstod islam.

När de yttersta dagarna kommer, stiger Jesus ner till Jerusalem och etablerar Gudsriket. Innan dess utkämpas en blodig strid, med atombomber, om makten över Israel, där araberna kommer att anfalla Israel, anser de. Judarna kommer att vinna med kristen hjälp. De flesta judar kommer att konvertera till kristendom, sen kommer muslimer, alla andra judar, ateister och alla andra som representerar de ogudaktiga att brännas i Guds stora brännugnar.

Redan idag kan vissa se ”tecknen” på att slutstriden är nära. Islam breder ut sig i hela världen och hotar Israel, anser de.

”Meckas vises protokoll”

Vi kommer att se på många exempel på Ulf Ekmans islamhat i denna granskning. På klassiskt, rasistiskt manér varvas prat om muslimer och islam – de är samtliga ett ‘hot’. Skräckvisioner om ”muslimsk invasion” av Europa, myter om sharia, myter om hur ”islam” förintar Israel.

Ulf Ekman var i Israel en längre tid för tio år sen och skrev där en bok om sina upplevelser: ”Älskade hatade Israel”. I den boken påstår Ulf att det finns en ”oförmåga eller ointresse att kritiskt granska islam som alltmer sprider sig” :

I ytligt försök att vara neutral och förstående, eller i ren fruktan, anpassar man sig och låter islam hållas. Detta trots att islam på så många punkter klart avviker från det som västvärlden, när det gäller andra sammanhang, inte skulle acceptera. Det råder ingen tvekan om att den radikala aggressivitet som islam visar i västvärlden skrämmer och gör makthavare osäkra på hur de skall agera. Här är inte platsen att skärskåda detta, men det är ingen tvekan om att en av de stora utmaningarna idag och imorgon är islam, inte bara i Mellanösternkonflikten, utan i hela världen och inte minst i Europa”.

På typiskt manér, som vi ska se i senare artiklar, påstår Ekman att alla palestinier vill ha ett ”juderent” Palestina (sidan 136). Ulf generaliserar ofta om ”araber”, som är aggressiva och oftast hatar judar.

Islam är bara problem anser Ekman. Men samtidigt som han generaliserarom araber och muslimer kan han skriva att hann minsann inte hatar alla muslimer eller alla palestinier. Dubbelmoral!

Ulf Ekman har haft dessa ideer länge. Men det är intressant att se vilka vänner han väljer, och vilka han väljer att tala väl om.

Bat Ye’or

I boken berättar Ulf att han mötte Eurabia-mytens skapare, författaren och debattören Bat Ye’or under sin tid i Israel. Hon föreläste på Svenska Kyrkans teologiska institut när Ulf Ekman bodde i Israel. Det är hon som skapat islamofobins version av ”sions vises protokoll”.

Enligt henne pågår en planlagd invasion av Europa, betald med oljepengar. Invasionen stöds av ‘landsförrädare’ och ‘kulturmarxister’ i Europa. En serie avtal slöts mellan Europa, USA och arabvärlden, i hemlighet, på 1970-talet om att Europa skulle förslavas av muslimer. 1973, under oljekrisen ska ”muslimer” ha krävt att få islamisera Europa i utbyte mot att man vred på kranarna igen och gav Europa olja. Sedan dess pågår avsiktliga försök att ockupera och förslava Europa och krossa våra fri- och rättigheter.

Bat Ye’or är inte vem som helst. Hon är hyllad av det s.k ”counterjihad”. Den norske terroristen Breivik beundrade och citerade henne flitigt. Otaliga sverigedemokrater och andra islamofober uttalar sig positivt om hennes åsikter idag.

Ulf Ekman skriver fascinerat att Bat Ye’or drog paralleller mellan hur islam expanderade och förtryckte minoriteter förr i tiden och hur islam expanderar idag i sitt föredrag. Ulf beskriver att hon menar att en sekulariserad elit ‘säljer ut’ Europa, precis som ”dhimmis” (förrädare) sålde ut kristna och judar förr till de islamska tyrannerna. Europa går mot ”dhimmitude” idag på grund av islams utbredning, dvs förtryck av vår kultur, diskriminering och förslavande. ”Dhimmitude” är Bat Ye’ors begrepp för att förrädare, ‘quislingar’, styr Europa och säljer ut oss till ”muslimer”.

Sedan lägger Ulf Ekman till att muslimers ockupation:

är en historisk företeelse som bör uppmärksammas, men framför allt en modern utveckling som kan bli verklighet. Det gamla ÖstRom gick under på grund av islam… Vad är det som säger att ett avkristnat Europa… inte skulle gå samma öde till mötes idag? Vad är det som säger att islam inte kan få samma roll i dagens västeuropa?

Han noterar att kulturers kollaps under islam alltid går hand i hand med ökad antisemitism. I ÖstRom igår och i Europa idag. Sen följer ett stycke som visar att Ulf Ekman köpt hela Eurabiamyten med hull och hår:

I Europa idag skrivs historien om på ett alarmerande sätt. Helt plötsligt framstår islams inflytande som något mycket viktigt och stort. Det verkar som om de överenskommelser EU och muslimska länder gjort angående handel, kultur och utbildning gör att man är villig att ändra på fundamentala grundstenar i Europas kultur, historia och ideologiska synsätt. Denna ändring verkar också vara ett sätt att framstå som medgörlig och foglig i relationen till betydande muslimska minoriteter i Europa. Att islam har ett ovanligt stort inflytande i Europa idag är ställt utom allt tvivel. Vart det kan leda, och i vissa fall redan har lett vill Bat Ye’or visa genom sin forskning.

Direkt efter detta stycke skriver Ulf Ekman om förintelsen av judarna…

Oviktigt?

Ulf Ekmans bok handlar mest om Israel och har bara några få stycken om islam och muslimer. Är det oviktigt att se på dessa spridda exempel på islamofobi?

Nej, för Ulf Ekman och de som han samarbetar med har byggt sin rörelse kring en teologi som ÄR islamofob. Allt leder fram mot det efterlängtade målet: guds återkomst, gudsrikets skapelse, deras väg fram mot det målet är törnebeströdd med blod, hat, krig och elände. Och muslimer har nyckelroll i de teologiska förklaringarna om vägen mot målet.

Vår granskning fortsätter i nästa artikel om böcker som Livets Ord publicerat. Kan Ulf Ekmans fascination för myter om en muslimsk världskonspiration förklara varför Livets Ord gett ut flera böcker som spride den myten?
Livets Ord har gett ut flera böcker där man demoniserar islam, som boken Islams Invasion från 1994. I radio, TV och tryckta skrifter uttalar man sig om islam och muslimer som ett hot. Södermalmskyrkan, Världen Idag och andra församlingar och medier som står nära Livets Ord uttalar sig ofta på samma sätt om islam.

judarnaI förra artikeln visade jag att Ulf Ekman anser att det pågår en hemlig konspiration för att islamisera världen. Om man öppnar Ulf Ekmans bok ”Judarna – framtidens folk” från 1995 ser man redan där tydliga exempel på islamofobi.

Ulf Ekman utgår som vanligt från ‘de yttersta dagarna’. Då ska slutstriderna ske och Kristus nedstiga från himlen. Det är ”Guds plan” för människan. Men först ska judarna återvända till sitt hemland: Israel. Det är första tecknet på att Guds plan för den yttersta tiden håller på att uppfyllas. Och det sker nu. På grund av förföljelse har judarna återvänt till Israel, allt i enlighet med Guds vilja. Nu återstår de blodiga slutstriderna när judarnas och de kristnas fiende, islam, ska försöka utrota judarna. Det ingår också i Guds plan. Sedan kommer Kristus att återvända. Då kommer också judarna att genomgå en ”ny väckelse”, d.v.s. inse hur fel de haft och ”omfatta” Kristus.

Därför måste Livets Ord försvara Israel, skriver han.

”Muslimsk Antisemitism”

Låt oss kika på några exempel på vad Ulf Ekman skriver.

I kapitlet ”Muslimsk antisemitism” skriver han om hatet mot judarna. Sanna ord om hur skrämmande hatet varit mot judar och Israel, varvas med antydningar om att allt ingår i Guds plan och motståndet mot Guds plan: ”Islams hat mot Israel”.

Bakom mycket av arabernas hat och motvilja ligger en religion – islam. Varje år har muslimerna en fastemånad, Ramadan. I Iran och över hela världen avslutas den med att man på dess sista dag uttalar besvärjelser och förbannelser mot staten Israel. Muslimer över hela världen uppmanas, indoktrineras och eggas till otroliga fördomar, och till ett oförsonligt hat mot Israel. Den gamla antisemitismen har alltså idag ett annat ansikte, och det är islam.

Islam, religionen, och alla troende muslimer hatar alltså Israel och är antisemiter, påstår Ulf Ekman.

Islam är inte ens en religion, det är en ”antireligion”, anser Ulf Ekman. Han påstår att det egentligen enda innehållet i islam är att religionen är emot kristna och muslimer. Koranen är lögnaktig, och blodtörstig. Den är en antisemitisk skrift som beskriver judarna som ”avfälliga och perverterade”, påstår Ulf Ekman och därmed en skrift som skapar hat. En antisemitisk och antikristen skrift.

Vill man veta vad islam står för ska man titta på begreppet jihad, anser Ekman. Helt i strid med vad islam lär påstår Ulf Ekman att jihad betyder att föra heligt krig mot judar och kristna. Att jihad har fler betydelser struntar han helt i. Jihad är grunden för det Ulf kallar ”muslimsk diplomati”.

”Muslimsk Diplomati”

Så fortsätter Ulf Ekman:

Förutom att individens frihet och den personliga skulden och ansvaret saknas inom islam är det intressant att lägga märke till att också hjärtats frivilliga omvändelse saknas. Istället talas det om ”underkastelse” vilket ju också är det som islam betyder.
Dessutom saknas fredsbegreppet och förlåtelsen. Fred existerar inte, bara tillfälliga vapenvilor, tills omständigheterna blir gynnsammare och striderna för att utbreda islam kan fortsätta. Till detta bör läggas att det islamska sanningsbegreppet är annorlunda, vilket gör att man inte har den moraliska skyldigheten att tala sanning eller att hålla fördrag med de ”otrogna”.

Detta är klassiska islamofobiska myter! Påståendet att islam och därmed alla troende muslimer är lögnaktiga och blodtörstiga sprids dagligen på hatsajter som Avpixlat, Dispatch International och Exponerat. Det bör påpekas att även judar utsatts för dessa myter. Nazisterna påstod på 1930-talet exakt samma saker om judendomen. Påståendet att ”alla judar har ett annorlunda sanningsbegrepp” är en klassisk judemyt.

Islam måste kort och gott bort, menar Ulf Ekman. Först då förlorar muslimerna sin törst efter blod. På sidan 83 i sin bok skriver han att enda hoppet för muslimerna är att de omvänds och blir kristna:

När deras hjärtan blir ‘omskurna’, när islams antireligion av hat, makt sveps bort av Herrens Andes beröring av människors hjärtan, då först försvinner också blodtörsten och hämndgirigheten. Först då kan verklig fred komma till Mellanöstern.

I den fjärde delen av denna artikelserie ska vi fortsätta med att granska olika böcker som Livets Ord publicerat om islam.

Snabblänkar till [ DEL 1 / DEL 2 / DEL 3 / DEL 4 / DEL 5 ]