Etikettarkiv: yttrandefrihet

Praktika för den svenska yttrandefriheten

Det finns en rad så kallade nyhetssajter på Internet idag, som alla tror sig publicera ”sanningen” som ”fulmedia” inte vågar visa. Man övertygar varandra om att media för vanligt folk censurerar verkligheten för att ge en falsk, romantiserad bild av hur världen ser ut. Dessutom menar man att den svenska yttrande- och åsiktsfriheten hotas på grund av meningsskiljaktigheter mellan människor. Översatt till vanlig svenska betyder det att alla som inte är av samma åsikt som dessa människor förtrycker och tystar deras åsikter, när det egentligen är tvärtom.

Med den här texten vill jag visa att författare och kommentatorer på nämnda så kallade nyhetssajter har fel i sin tro att den svenska yttrande- och åsiktsfriheten är hotad.

About  freedom of speech
blog100days / Foter / CC BY-NC

Mänskliga rättigheter

Såhär säger FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna;

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

(Artikel 19)

Det här innebär att alla människor har rätt till sina egna åsikter. Det innebär att alla människor får söka, ta emot och sprida information/idéer med hjälp av alla uttrycksmedel, oberoende av gränser. I praktiken innebär detta att alla som har rasistiska idéer både kan och får sprida sina tankar både inom Sverige och utanför. Internet är det tydligaste exemplet, där det är oerhört lätt att sprida sina tankar och idéer. Som till exempel på Avpixlat.info, Fria Tider, Nationell.nu – med flera så kallade ”alternativa” nyhetssajter.

Eller för den delen, Motargument.se.

Till skillnad från vad särskilt läsarna av ovan nämnda så kallade nyhetssajter gör gällande i sina kommentarer, så är denna rättighet gällande för alla. De egenutnämnda oliktänkande vill få det att framstå som att deras åsikter inte är välkomna och censureras å det grövsta av både media och politiker. Dessutom är de oerhört motvilliga att ge plats åt den som tänker annorlunda i kommentarsfälten på deras egna forum.

Det här står i yttrandefrihetsgrundlagen;

Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.

[…]

Med tekniska upptagningar avses i denna grundlag upptagningar som innehåller text, bild eller ljud och som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

    Paragraf 1 ur Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)

Det får inte förekomma att något som är avsett att framföras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Inte heller är det tillåtet för myndigheter och andra allmänna organ att utan stöd i denna grundlag, på grund av det kända eller väntade innehållet i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, förbjuda eller hindra dess offentliggörande eller spridning bland allmänheten.

    Paragraf 3 ur Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)

I praktiken är det alltså;

  • oavsett ämne får alla yttra tankar, åsikter och känslor i ett offentligt samtal
  • ändamålet med detta är att skapa förutsättningar för ett fritt meningsutbyte, en fri allmänupplysning och ett fritt konstnärligt skapande
  • ingenting som avses framföras i radio eller teknisk upptagning får granskas av myndighet eller annat allmänt organ (alltså; ingen censur)

Tanken att någons åsikter i det svenska samhället på något sätt skulle förtryckas eller censureras är helt barock. Visst finns det åsikter de flesta av oss inte vill kännas vid – till exempel främlingsfientliga och rasistiska sådana. Men det innebär inte att staten går in och blockerar sajter som tidigare nämnts. Då skulle man nämligen bryta mot lagen.

Det läsarna till Avpixlat, Nationell, Fria tider med flera inte verkar känna till är att varje människa, utöver att ha friheten till sina egna åsikter, också har friheten att välja vad man vill läsa, lyssna på och ta till sig.

FOTNOT

Att nyttja sin åsikts- och yttrandefrihet är som att nyttja en rabatt i en butik. Den går oftast inte att kombinera med andra rabatter (eller som i det här fallet; lagar). Det är också i största allmänhet dåligt att nyttja sin yttrandefrihet på annans mark (t ex andra människors hemsidor) om man använder den för att exempelvis skriva något som kan tolkas som hets mot folkgrupp.

 

Vi föds inte till rasister

Gästinlägg av Maria Forsell Mörk@mariamorken

Jag har inte orkat skriva om detta förut, borde inte heller skriva om det nu, det kommer att orsaka skit, men nån gång ska det göras, för att inte försvinna i dunklet.

Vi föds inte till rasister! Anledningen till att jag skriver detta, är dels den händelse som jag var med om under sommaren 2012 och det som senare hände under senhösten i landet Sverige, samt de slutsatser jag kommit fram till pga detta! Det är slutsatserna som är de viktiga, men här är berättelsen om vägen dit!

En del av händelseförloppet utelämnas, men i samband med en manifestation för mångfald och allas lika värde som tre unga tjejer dragit igång lokalt pga nynazistisk aktivitet i vår lilla stad, uttalade jag mej i lokaltidningen om nazisternas sätt att arbeta. Det här gjordes inte utan vånda, för jag trodde jag visste rätt säkert vad det innebar. Hade diskuterat saken genomgående med familjen och vissa saker måste man stå upp för bara av princip! Jag vet andra som tvekat och jag klandrar dem inte, för det är inte roligt det man får stå ut med efteråt. Men uppfostrad att stå för vad jag tycker och inte ge vika för hot, tog jag ställning för det jag ansåg var den enda vägen att gå!

Tidningen gav lite andrum för förberedelse, och valde att inte publicera på nätet samtidigt som pappersbilagan, men så snart uttalandet fanns på nätbilagan var nyheten snabbt ute! Genast hängdes det ut med mitt namn och bild på den nynazistiska hemsidan, (inte den första och säkerligen inte den sista) vilket resulterade i tweets, bloggar, utstirrad och stalkad på snabbköpet av lokala förmågor, hembesök utanför vårt hus och fula kommentarer om vad man skulle göra med såna som oss!

Ungefär samtidigt hängdes också de tre unga tjejerna ut, de som startat manifestationen. En av dem gick de särskilt hårt åt, mest pga hennes efternamn!!! Vet inte riktigt om hon fick uppleva samma saker som mej på ”hemmaplan”, men det var nog säkert tio gånger värre. Vilken chock det måste vara, ifall man inte är beredd på vad som komma skall. Tycker att det var extra sjukt gjort, av så kallade vuxna karlar, från hela Sverige, att ge sej på skoltjejer! För det var just vad som hände.

Vi hade oxå kontakt med Säpo under tiden då allt hände, en del inlägg på nazisternas hemsida var direkt skrämmande, ett minns jag väl, den som uppmanade att sluta mesa med folk som oss och istället skrida till handling. Människan skrev också att han hade nåt stort på gång, men mer kunde han inte avslöja, rädd för att Säpo skulle komma och knacka på hans dörr.

Man blir lätt paranoid av att läsa sånt. Till slut valde jag att inte läsa vad de skrev, utan vänner fick dokumentera allt. Man vill kunna leva utan att grubbla på ifall de tänkt göra allvar av hoten.

Det många av dom håller på med, är att försöka skrämma andra till tystnad, medan de samtidigt skriker som stuckna grisar; att de inte har någon yttrande- och åsiktsfrihet! Sen är definitionen om yttrandefrihet inte densamma som vår! För dem gäller visst andra lagar och annat skick. Att kalla någon pissluder/hora/fitta och hota med våldtäkt är enligt dem yttrandefrihet — och när vi kallar det för hot, förtal och nedsättande, då säger de att vi stryper yttrandefriheten!

Är det sånt som är yttrandefrihet vill då inte jag, att det ska råda någon sådan! Inte på deras premisser iallafall.

Sånt här händer varje dag, och det mesta händer på nätet, oftast är det tjejer som råkar ut för det.

För mej har det inneburit att det som jag kanske inte ansåg var högst upp på den personliga dagordningen, idag är det! Rasismen och främlingsfientligheten måste motverkas, och det gör man genom att tidigt grundlägga de värderingar man ska ha med sej i resten av sitt liv! Man föds inte till rasist och kunskap är nyckeln.

Vet man hur samhällssystemet är uppbyggt och hur det fungerar är mycket vunnet, lever man dessutom i ett samhälle där alla har det någorlunda bra, där skyddsnäten fungerar, sätts inte heller grupper i polemik, nånstans nere på botten.

Det låter enkelt, men en bov i dramat till att grupper som ovanstående växer, att främlingsfientliga partier som Sverigedemokraterna växer, det är den politik som förs på riksplanet. Den gör människor till konkurrenter istället för att värna om varann. Mekanismen är väl dokumenterad.

För att överleva sparkar man ner andra på botten, och för att förklara väljer man den förklaring som är enklast, det vill säja att skylla allt negativt på nån annan eller ta till de värderingar man är uppfostrad med, istället för att tänka själv!

Vi måste vaccinera mot sånt, även om vi lever under fel omständigheter. För vi föds inte till rasister!

**************************************

Bilaga

För den som orkar. Några få exempel från hatet i debatten

Om PK-medias sätt att behandla politiker

Mats Olsson, kommunalråd i Malmö, menar i en debattartikel på Avpixlat.info att media aktivt väljer att misskreditera Sverigedemokraterna genom felcitat. Han menar vidare att media är helt ointresserade av vad Sd har att säga, och att debatten därför uteblir i sagda media.

Det Mats Olsson givetvis missar i sin tirad om hur synd det är om Sverigedemokraterna, är att media felciterar alla — både politiska partier, små och stora företag, lokala förmågor — herregud, jag har själv blivit felciterad i lokalpressen. Detta är inget unikt för Sd, och att anta en martyrroll är uteslutande barnsligt och fånigt.

Pity Me
duncan / Foter / CC BY-NC

Det är nämligen så att oavsett vilken tidning man pratar om, så är deras största intresse att sälja lösnummer och för att göra det måste rubriker och innehåll vara så smaskigt som möjligt. Det är bland annat därför uttrycket ”man ska inte tro allt man läser” myntats, men det måste ha gått förbi Mats Olsson helt.

Lite senare i sin debattartikel oroar sig Olsson för yttrandefriheten på nätet. Det han syftar på är Reinfeldts kritik av Sd och hur Reinfeldt anser att Sd’s politik främst förs ut via olika kanaler på Internet. Olsson vill gärna tro att detta innebär att Reinfeldt vill censurera hela Internet för att komma åt Sverigedemokraternas främsta kanal för att få ut sitt budskap. Så är givetvis inte fallet, utan det Reinfeldt vill poängtera är att Internet är en stor kanal för Sverigedemokraterna att utnyttja, och att de också gör det.

Det här är alltså vad som händer när man har en så trång och inskränkt syn på hur världen fungerar. Det är också vad som händer när man är så rädd som Sverigedemokraterna är, och när man tror att hela världen konspirerar mot den egna personen och allt man tror på.

Sd – smarta, eller bara klantiga?

Ingen kan ha missat den stora nyheten som slog igenom onsdagen den 14:e november 2012. Sverigedemokraterna sätter sig själva i klistret genom att en film från år 2010 publiceras på Expressens hemsida. Filmen visar Erik Almqvist, filmad av Kent Ekeroth, när han yttrar högst rasistiska termer såsom blatte, babbe, samt trakasserar en ung kvinna som vill gå emellan, genom att kalla henne hora. En tidigare, tillklippt och hårt vinklad film publicerades tidigare av honom själv, där han och andra Sd-toppar som deltog framställs som offren. 

Foto: ANDERS WIKLUND / SCANPIX
Erik Almqvist
Foto: ANDERS WIKLUND / SCANPIX

Är det bara jag som funderar över om Sverigedemokraterna har planerat detta för att visa att de menar allvar med nolltoleransen mot rasistiska uttalanden av partiets medlemmar, eller om de helt enkelt bara är klantiga?

Jag kan se två scenarier till varför det här har hänt;

  • Sverigedemokraterna försöker dölja att de i grunden har rasistiska åsikter bakom sin politik. Erik Almqvist tycker att det inte spelar någon roll om han yttrar rasistiska åsikter innan valet 2010. Han tänker inte heller på att det är lätt att hitta gömda skelett i garderoben hos vem som helst, och hos politiker är det extra kul för alla. Två år senare (vill säga; nu) kommer det gömda skelettet fram och hela partiet får lida för hans dumhet.
  • Sverigedemokraterna känner till filmen där Almqvist filmas av Ekeroth. För att verkligen få fram budskapet om den interna kommunikationsplanen som just kommit ut bestämmer de sig för att se till att filmen släpps, för att på så vis kunna visa att de menar allvar med nolltolerans inom partiet. Till skillnad från omvärlden som faktiskt är förhållandevis rak och ärlig, konspirerar Sd för att ge sig själva möjligheten att framstå som ett rakryggat parti som med tungt hjärta utesluter de partimedlemmar som inte klarar av att föra sig i möblerade rum. Oavsett hur högt upp i partiet de befinner sig.

Hur man än tänker om det hela så finns det enligt min egen åsikt bara två sätt att uppfatta det här. Antingen är Sverigedemokraterna jävligt klantiga och Erik Almqvist klantigast av alla som låter Kent Ekeroth filma honom i en situation som senare kan bli ett riktigt fett skelett i garderoben — eller så är de jäkligt smarta som genom att låta det här visas, klart och tydligt visar att de är ett parti där felsteg mot interna beslut ger konsekvenser.

Hur som helst vore det oerhört intressant att vara en fluga på väggen varhelst Erik Almqvist och Jimmie Åkesson befinner sig i kväll/i natt.

Källor:
Expressen 2012-11-14

Läs också:
Aftonbladet 2012-11-14
Expo 2012-11-14

Geert Wilders och "tryckfrihetssällskapet" som arbetar mot tryckfrihet

Det så kallade Tryckfrihetssällskapet hade möte i Malmö förra helgen. De hade bjudit in Geert Wilders, den ökända holländske politikern som vill förbjuda koranen och kasta ut muslimerna. Men hur starka förkämpar för yttrandefriheten är detta Tryckfrihetssällskap? Med tanke på att det just nu finns en artikel på deras hemsida som försvarar Breivik är det en lämplig fråga att ställa.

Så här vackert beskriver detta illustra sällskap sig:

Tryckfrihetssällskapet är en partipolitiskt obunden förening vars främsta syfte är att kämpa för det fria ordet, varhelst det hotas och oavsett vem som hotar det…

Men hur sanna är orden? Tryckfrihetssällskapet bjöd ju in den holländska politikern Geert Wilders som inte är känd som en förkämpe för yttrandefrihet. Geert Wilders vill nämligen förbjuda både koranen och islam:

Jag har fått nog av islam i Nederländerna: inte en enda muslimsk immigrant till borde släppas in. Jag har fått nog av vördnaden för Allah och Muhammed i Nederländerna: inte en enda moské till här. Jag har fått nog av Koranen i Nederländerna, förbjud den fascistiska boken.

Muslimer liknas vid nazister

Tryckfrihetssällskapet har blivit en samlingsplats för alla de som vill begränsa muslimernas frihet i Sverige.

På Tryckfrihetssällskapets olika webbforum diskuteras friskt olika konspirationsteorier om att muslimer är som nazister som håller på att ta över Europa med hjälp av sina allierade quislingar — kulturmarxisterna.

Känner ni igen argumentet? Ja, det är vad Breivik också säger.

På Tryckfrihetssällskapets sida finns en artikel av Hans Erling Jensen uppe just nu som gör den direkta jämförelsen mellan nazister, sovjetkommunister och muslimer, som antyder att muslimerna är VÄRRE än både Sovjetkommunisterna och nazisterna.

Breivik

Skribenten, Hans Erling Jensen, antyder till och med att Breiviks massmord var rättfärdigat. Han börjar med att kalla Breiviks mord bestialiska men mot slutet av artikeln liknar han Breviks mord med motstånd mot nazism.

Han hänvisar till att Tyskland efter andra världskrigets fasor förbjudit nazismen och skrivit in i grundlagen att det är rätt att bekämpa rörelser som är mot demokrati:

För att undvika att detta händer igen, att ett fåtal personer med sin egen dolda agenda av lögner och svek kan ta makten från folket och omvandla demokratin till diktatur på ett ögonblick, har Tyskland i dag inskrivet följande i sin konstitution (grundlagen) Artikel 20,4:

”Alla tyskar har rätt att göra motstånd mot dem som arbetar för att avskaffa den konstitutionella ordningen, om ingen annan lösning är möjlig!”

Det finns ingen liknande ”rätt” i någon av de nordiska grundlagarna. Tänk om något liknande hade funnits i norsk lag och att Breivik hade instruerat sin advokat att tillämpa denna passus i lagen till hans försvar?

Quislingar

Om nu quislingar finns, som samarbetar med nazisterna, måste man ju kunna bekämpa dem. Det är för övrigt en syn Tryckfrihetssällskapets grundare, Carlqvist, delar med Breivik och Jensen. Här följer skärmdumpar från en tråd på ett forum Tryckfrihetssällskapet hade på Facebook där Carlqvist antyder att sådana som jag borde dömas i nån sorts Nürnbergliknande tribunal för stöd till folkmord och stöd till nazism eftersom jag är mot muslimhat.

(Vi avpixlar inte namnen eftersom det är kända muslimhatare som uttalat detta på ett öppet forum. /red.anm.)

För att inga missförstånd ska uppstå: Carlqvist menar islam när hon skriver om islamism. Det är samma sak för henne. Bara de muslimer som tar avstånd från islam kan vara goda muslimer. Eller som Ingrid Carlqvist skrev till mig i augusti:

Bekämpa islam

Om nu islam är lika farlig som nazismen så kanske det är rätt att vilja censurera och stoppa denna nazism?

Det är vad sällskapet tycks mena, för de sprider artiklar om att islam inte bör “omfattas av religionsfrihet enligt FN:s förklaring om mänskliga rättigheter“. Argumentet är att islam inte är en religion, utan “en politisk ideologi med totalitära anspråk”. Men varför ska man ta bort skyddet för islam, kan man fråga sig? Ja, vad tror ni? Jo, bekämpa och förbjuda islam som den totalitära ”ideologi” de anser att den är.

Tryckfrihetssällskapet arbetar för ”yttrandefriheten” och ”tryckfriheten” genom att vilja begränsa muslimers tryckfrihet och yttrandefrihet.

För vidare läsning: Läs mer om Ingrid Carlqvist och Dispatch International.

Rasism och yttrandefrihet

 Är det något man lägger märke till när man läser kommentarer på rasistiska nyhetssajter som Avpixlat, Exponerat med flera, så är det hur kommentatorerna ofta tycker att yttrandefriheten är begränsad och att PK-eliten inte vill veta av några oliktänkande.

conformity
the|G|™ / Foter / CC BY-NC-ND

 Det här är så löjligt att det blir riktigt roligt. De människor som vill ha plats att vara oliktänkande har nämligen oerhört svårt att acceptera att andra människor tänker på ett annat sätt än de själva. De vill gärna diskutera och debattera invandring, integration och så vidare, men så fort man har en annan åsikt än de själva blir de väldigt upprörda och anklagar en för både det ena och det andra – för att inte tala om att de kastar öknamn efter en och ger en egenpåhittade epitet som pk-elit, kulturelit, 7-klövern, multikulti och så vidare. Och för vad, kan man undra? Jo, just det enkla faktum att de inte kan förstå och acceptera att två människor kan ha skilda åsikter.

Nu ska vi inte glömma det faktum att det skiljer sig mellan människor i de rasistiska leden. Ju högre upp i hierarkin man kommer, desto mer bildade är folk med de här åsikterna, och ju mer accepterande i den här frågan är de. Åtminstone har de förmågan att uttrycka sig som om de är mer förstående och accepterande.

silent diversity
DryHundredFear / Foter / CC BY

 Det här är för övrigt något jag skulle vilja säga är ett problem. I Sverige har vi yttrandefrihet, men jag tror faktiskt att det är så att vi gärna vill tysta åsikter som inte är så bekväma. Till exempel vill vi inte höra rasistiska åsikter. Och det håller jag på sätt och vis med om, för det är verkligen beklagligt att det är något som ska existera idag. Men när det nu existerar så tycker jag att det är skandalöst att människorna som har just de åsikterna inte får höras. Trots allt så är det deras rätt.

Ni har säkert hört begreppet;

Jag håller inte med om dina åsikter, men jag är beredd att dö för att du ska få ha dem.

Tyvärr är det ett uttryck som jag tror att inte alltför många vill praktisera i praktiken. Man vill gärna tro att man skulle det, men när det kommer till obehagliga ämnen så försvinner viljan att lyssna, förstå, inkludera och diskutera på ett vettigt sätt som gör att man kan ta sig vidare. Det är också ett fenomen som gäller för både rasister och icke-rasister. Man har svårt att kommunicera eftersom man använder så oerhört olika språk och har en destruktiv attityd till varandra.

Jag ska inte påstå att jag är perfekt. Mitt tålamod tryter väldigt snart i ett samtal med en rasist. Jag har ganska höga krav på förmågan att kommunicera på ett sätt som gör att man kommer någonstans i ett samtal. Med en rasist gör åtminstone inte jag det – och jag vill gärna tro att det inte beror på mig. Rasisten är förmodligen av samma åsikt, men till sin egen fördel.

Jag har inga bra lösningar på hur man ska handskas med det här problemet. Men det är någonting som är värt att ta upp till diskussion – hur ska vi lyckas kommunicera och tillsammans hitta lösningar på de större problem som rasister ser som sanning och som vi andra kanske inte ens ser som ett problem.

Skulle du kunna tänka dig att ingå i ett sådant samtal?

Debatt: Är rasism och demokrati förenligt?

Gästinlägg av Mozhgan Jalali om yttrandefrihet och rasism

Internet är det fria ordets bästa redskap där människor kan mötas, starta en debatt och delta i olika debatter. Det är ett givande och tagande som bidrar till nya perspektiv, kunskap, öppenhet och tolerans i samhället. Men Nätet har också tyvärr blivit en fristad för rasistiska och främlingsfientliga uttalande från organiserade rörelsen och icke organiserade personer.

Med tack till Lindström – Bonton.se (Klicka för större bild)

Olika Medier stänger ner sina kommentarsfält på grund av personliga påhopp, hatiska, rasistiska och främlingsfientliga inlägg.  Själv har publicerat debattartikel då jag har försökt att lyfta upp en av minoritetens dilemmor och fick höra att jag inte hade rätt att finnas i Sverige och borde sticka hem, att jag endast skulle anpassa mig till svenska normer och traditioner, att Sverige tillhörde till svenskar och att Sverige skulle bevaras svenskt!

Självfallet är det rasism och främlingsfientlighet som inte har någon plats i svenska samhället och som inte hör hemma till vårt demokratiska Sverige! Människors lika värde är ett viktigt värdegrund i ett demokratiskt land som Sverige. Yttrandefriheten har då diskuterats mycket utifrån olika perspektiv, då bl.a. rätten att kunna uttala sig även rasistiskt.

Jag menar då att yttrandefriheten inte kan gälla rasism och därför bör dessa inlägg som en markering för nolltolerans mot rasism även tas bort i framtiden. Yttrandefriheten innebär rätten att kunna uttrycka sina åsikter utan censur eller rädsla för hat, hot, bestraffning eller kränkning. Detta har reglerats i Sveriges grundlag. Liknande formuleringar finns även i Europakonventionen om mänskliga rättigheter och FN:s konvention.  Staten har då ingen rätt att begränsa individer i något avseende i vad individer får tycka och uttrycka och många hävdar att yttrandefriheten betecknar relationen mellan staten och individen.

Yttrandefriheten anses även vara en självklar förutsättning för ett demokratiskt statsskick och en viktig grund för ett öppet samhälle där människor vågar tala öppet och engagera sig i olika samhällsfrågor. Men som många andra rättigheter innebär yttrandefriheten även skyldighet. En skyldighet att ta ansvar för sina egna åsikter och det man uttrycker i t.ex. tal och skrift, men även skyldighet att låta andra individer yttra sig fritt utan att vara rädda för att bli hatade, hotade eller kränkta och den friheten ska självklart grundas på människors lika värde.

Yttrandefriheten får mening och innebörd först då i en mellanmänsklig relation och den mellanmänskliga relationen har stort betydelse, för utan den så existerar inga ”rättigheter eller skyldighet”. Människor kan självklart ha skilda åsikter och det krävs mycket för att individer ska ändra en uppfattning/åsikt eftersom individer bygger sin åsikt på personliga livserfarenheter och de förutsättningar och värld man är född och uppvuxen i.

Mozhgan Jalali

Men en sak får vi inte glömma och det är att, i den mellanmänskliga relationen där våra rättigheter får mening, vår rätt till yttrandefrihet ska inte innebära kränkning av någon annan individs grundläggande rättighet. Rätten att få vara kvinna/man, svart/vit, Homosexuell/Heterosexuell, muslim/ jude/kristen, invandrare/etniskt svensk m.fl. ska alltid vara de grundläggande rättigheter i ett demokratiskt samhälle. Därför ska yttrandefriheten alltid utnyttjas med ansvar, omdöme och omsorg.

Med yttrandefrihetens goda möjligheter kan vi kritisera allt och alla om vi nu önskar det, men att uttala sig kränkande mot en annan individ eller en grupp av individer är inget tecken på yttrandefrihet utan brist på omdöme!

Vi måste ändå sträva efter att skapa och bygga ett samhälle där alla människor oavsett färg, religion, etnicitet etc. med förståelse, omtanke och omsorg kan få plats och leva tillsammans . Detta måste ändå vara vår strävan!

/ Mozhgan Jalali, Moderat samhällsdebattör

Geert Wilders och ett tryckfrihetssällskap som hatar tryckfrihet

Den 27:e oktober kommer den holländska politikern Geert Wilders till Malmö. Han har bjudits in av Tryckfrihetssällskapet.

Så här vackert beskriver detta illustra sällskap sig:
Tryckfrihetssällskapet logotype

Tryckfrihetssällskapet är en partipolitiskt obunden förening vars främsta syfte är att kämpa för det fria ordet, varhelst det hotas och oavsett vem som hotar det…

Föreningens mål är att tillhandahålla stöd och skydd varhelst yttrandefrihet och intellektuell frihet hotas.

De har bjudit in den holländska politikern Geert Wilders. Det är så ironiskt med tanke på de stora orden i deras målbeskrivning. Geert Wilders vill nämligen förbjuda både koranen, muslimer och islam.
”Jag har fått nog av islam i Nederländerna: inte en enda muslimsk immigrant till borde släppas in. Jag har fått nog av dyrkandet av Allah och Muhammed i Nederländerna: Inte en enda moské till här. Jag har fått nog av Koranen i Nederländerna, förbjud den fascistiska boken”.
Om man tittar på Tryckfrihetssällskapets hemsida hittar man en artikel om att islam inte bör “omfattas av religionsfrihet enligt FN:s förklaring om mänskliga rättigheter“? Argumentet är att islam inte skulle vara en religion, utan en “politisk ideologi med totalitära anspråk.”

Och om man tar bort allt skydd för islam, om islam inte längre ses som en legitim religion, vad kan man göra då med religionen? Ja, vad tror ni? Jo, förbjuda islam och koranen.

Mycket riktigt, i olika forum på Facebook som sällskapet driver har man länge kunnat läsa kommentarer som går ut på att man måste förbjuda islam. Så även i bloggen. Under artikeln jag nämnde ovan, om att islam inte skulle vara en religion, kan man läsa denna läsarkommentar:

Mycket bra uttryckt och här får vi svart på vitt att islam kan aldrig tolereras i ett västerländskt samhälle.

Just ett snyggt ”Tryckfrihetssällskap” som säger sig värna om ”det fria ordet”, men för alla utom muslimer!