Etikettarkiv: Islamiska Förbundet

Skärpning IFIS (Islamiska Förbundet i Sverige)!

SKMA (Svenska kommittén mot antisemitism) har under flera år i rad riktat kritik mot IFIS (Islamiska Förbundet i Sverige), mest p.g.a. inbjudna föreläsare som har uppträtt med ett kroniskt judehat.

Alla dessa uppenbara antisemitiska konspirationer kritiserades av en rad opinionsbildare: Vänster som höger, politiker och journalister.

Hur många gånger som helst har vi undrat: ”Kommer det någon gång någonsin att ta slut?”

Trots upprepade kritikvågor så fortsätter vi att se ett och samma scenario:IFIS bjuder in en föreläsare – SKMA upptäcker grov antisemitism i föreläsarens CV – sedan börjar kritiken att darra och eka – och på slutet kommer en IFIS-företrädare och ber om ursäkt.

Det känns som en ond cirkel. En repris som alla har tröttnat på.

Men vad är det som pågår?

Varför händer det och varför upprepas det?

Sluta bjuda in föreläsare från etablerade politiska partier i Mellanöstern och Nordafrika tills vidare

Enda sättet att bryta den här onda cirkeln är att IFIS slutar att bjuda in föreläsare från de etablerade politiska partierna i länder i Mellanöstern och Nordafrika. Anledningen till det är många, bl a faktumet att det idag är svårt att finna etablerade partier (i betydelsen tillåtna av det politiska etablissemanget) i någon av  dessa länder som är fritt från judehat, kvinnoförtryck eller homofobi.

Inget etablerat politiskt parti är utan religiös inblandning och påverkan.

Alla etablerade partier i dessa länder använder några valfria delar av islam att grunda sin politiska ideologi på. Det saknas fortfarande en inspirationskälla för att skapa samhällssystem utanför religiösa grunder.

När IFIS bjuder in en föreläsare från länder i Mellanöstern eller Nordafrika så är det ofta en auktoritet inom något av dessa religiös-politiska partier i vilka man fortfarande vinner massor av poänger genom frågor om hur en kvinna ska vara och inte vara för att duga, och hur man ska hantera ”judefrågan”.Med tanke på den låga graden av yttrandefrihet som utmärker de flesta av dessa länder, så är det enbart tillåtet att propagera för religion i den färg och form som lönar sig i diktaturen. Därför är det helt omöjligt att en etablerad och accepterad föreläsare uppnår sina framgångar utan att bli erkänd och belönad av diktaturen där han (eller hon) är verksam. Kravet är ofta tydligt när de flesta föreläsare och imamer har i uppdrag att stärka diktaturen i landet genom den islamformen som diktaturen har lagt in som giltig.

Den dagen Mellanösterns och Nordafrikas regimer tillåter kunniga och väl utbildade föreläsare att fritt tala om islam som uppmanar till kunskap och respekt mellan människor, då är det dags för alla arabiska årstider och inte bara våren.

Islamistiska diktaturer och deras egna idéer

Dagens diktaturer i alla dessa länder har, tvärtom, sågat bort kunskaper och levererar istället ständigt propaganda för sina egna idéer. Hatet mot någon annan etnisk eller religiös grupp blev liksom ett utrymme, en soptipp, att tömma ut sin vrede på. Stora och starka män som kan vända upp och ned på samhället känner mindre förtryck av systemet så länge de har möjlighet att förtrycka kvinnor: egna fruar, systrar och mammor.

Det är ofta från den här typen av miljöer som IFIS bjuder in föreläsare.

Kastar man blickar på t ex på Saudiarabien, kan man se flera olika samhällssystem i ett och samma land; monarki, slaveri, feodalism, en diktatorisk regim och kapitalism. I andra länder i området ser man andra kombinationer av samhällssystem som på olika sätt rättfärdigas med hänvisning till islam.

Man använder islam som grundsten för alla dessa kombinationer för samhällssystem även om det krockar totalt och skapar en absurd obalans.

Naturligtvis är det svårt — nästan omöjligt — att boka in en av regimen accepterad föreläsare från en sådan miljö, utan att det dyker upp problem med föreläsarens uttalande om kvinnor, judar eller homosexuella.

Det är nästan omöjligt att en föreläsare, som accepteras av regimen, åker till Sverige med syfte att tala om religion, andlighet och gudstro, utan att ta upp politiska frågor som är aktuella i hans land eller hur hans favoritparti (som han själv röstar på) ser på religionen.

Därför är det omöjligt för bröderna i IFIS att både bjuda in etablerade föreläsare från Mellanöstern eller Nordafrika, och samtidigt undgå kritikstormar som får konsekvenser för alla muslimer i Sverige.

Nästan alla dessa föreläsare är i regimens/diktaturens tjänst, med uppdrag att tala om islam som formats av något judehatiskt och kvinnofientligt politiskt parti. IFIS styrelse är säkert mer medvetna om det än jag.

Därför blir man, som muslim, gång på gång ledsen och besviken över att se en banad väg för föreläsare som enbart kan skada och förringa muslimer i Sverige, samtidigt som IFIS styrelse vägrar att se andra alternativ.

Fortfarande så förstår jag inte:  Varför måste de boka sådana föreläsare, vilkas livsstil totalt krockar med livet som svenska muslimer lever här och nu?

Detta är två olika dimensioner.

Islam ser ut på olika sätt

Religion är anpassningsbar. Hur en religion ska se ut beror på landets system, livsstil, mentalitet, historia, geografiska läge m.m. Vi vet mycket väl att islam i Afghanistan inte är densamma som islam i Turkiet, och att varken turkisk eller afghansk islam kan jämföras med islam i Bosnien. Islam i Saudiarabien och i Indonesien är två olika världar.

Detsamma gäller Sverige.

Islam i Sverige kommer förr eller senare att formas efter det svenska systemet, efter våra livsrutiner, sättet att leva och tänka. Allt annat vore helt surrealistiskt.

Så vad är det man föreställer sig att islamistiska föreläsare från diktaturer kan lära muslimer i Sverige? Deras syn på islam står i total kontrast med tanken på att muslimer i Sverige och muslimer i Mellanöstern lever i två olika dimensioner, med olika vanor, rutiner, plikter och livstempo.Därför är det en motsägelse i sig att IFIS överhuvudtaget bjuder in etablerade föreläsare från diktaturer och islamistiska regimer, samtidigt som de bedyrar att organisationen vill bygga upp ett svenskt islam för svenska muslimer.

Det är inte bara SKMA:s kritik gällande judehat som är relevant i det hela. HBTQ-personer har också riktat sin kritik mot IFIS, liksom även feministiska organisationer har gjort.

De flesta muslimer, liksom jag själv, troende eller kulturella, vill inte ens se IFIS som representativa för dem.

Det är omöjligt att vi alla har fel i vår kritik.

På slutet måste jag säga att det finns en rad fantastiska föreläsare i Sverige och runt om i världen som IFIS hela tiden missar och hoppar över, och istället går direkt till regimskurkarnas auktoritära imamer och talare, som naturligtvis framstår som UFO:n i varje demokratiskt samhälle.

Helt spontant så undrar man …

Vad är det för islam som IFIS vill kalla för ”svensk islam” med hjälp av regimskurkarnas teorier?

Krönikor är skribentens egna åsikter och tankar. Skribenten ansvarar för innehållet i sina krönikor.

Lästips:

SKMA: Bra att Islamiska förbundet avbokar antisemitisk talare, men inbjudningarna följer ett oroande mönster

Om antisemitismen på islamiska förbundets hemsida

Islamiska Förbundet har tidigare haft en mängd artiklar publicerade på sin hemsida. Dessa har tagits bort efter debatten om förbundet nu under våren. Två av artiklarna innehåller ett flertal uttalanden om judar som med lätthet skulle kunna tolkas som grovt antisemitiska. Detta har Dilsa Demirbag-Sten skrivit om tidigare i DN och det har debatterats till viss del, men oss veterligen har aldrig förbundet kommenterat dessa artiklar. Motargument har därför bett Omar Mustafa, ordförande och presstalesman på Islamiska Förbundet, samt förbundets tidigare ordförande Abdirizak Waberi, besvara några frågor kring dessa två artiklar men vi har inte fått något svar från dem.

111/365Artiklarna har översatts till svenska av Hamza Abu Obayda och är försedda med Islamiska Förbundets logotype.

De har funnits på Islamiska Förbundets hemsida i nästan fyra års tid men togs bort från hemsidan för några månader sedan, men de finns kvar på Internetarchive. På Islamiska Förbundets hemsida uppges att samtliga artiklar och översättningar publicerades innan granskning. I övrigt har Islamiska Förbundet inte kommenterat innehållet i texterna på sin hemsida.

Den ena artikeln heter ”Kort historia om Palestina”, publicerad den 7 juni 2009.

Den andra artikeln heter ”Jerusalems status i islam”, publicerad den 1 juni 2009.

Detta är de frågor vi skickade till Omar Mustafa och Abdirizak Waberi som vi ännu inte fått svar på.

1. Hamza Abu Obayda har översatt en artikel till svenska som finns publicerad på Islamiska Förbundets hemsida med föreningens logotype,  ”Kort historia om Palestina”. Artikeln ger en översiktlig beskrivning av Palestinas historia. Under årtalet 1845 står det:

”Judarna i Palestina var över 12 000 och ökade till 85 000 under 1914. Alla människor i Palestina var arabiska muslimer och kristna”

Vem har skrivit artikeln och hur ser du och Islamiska Förbundet på en sådan formulering?

2. Hamza Abu Obayda har översatt en artikel till svenska som finns publicerad på Islamiska Förbundets hemsida med föreningens logotype, under rubriken ”Jerusalems status i islam”. I artikeln står det bland annat:

Jerusalem
Klicka för större bild.

”Detta är sannerligen ett stort ansvar jämfört med judarnas attityd mot profeterna genom historien, de har beskrivit i koranen, som mördare av profeter, ormars söner, de förbannade och de förkastade eftersom deras misstro till många profeter.”

Hur ser du och Islamiska Förbundet på en sådan formulering?

3. I samma artikel står det:

”Gud säger enligt judar, jag kommer att förstöra Jerusalem och Yahuda och kommer att ge de till deras fiende eftersom de hade ett bättre uppförande.”

Det står även att ”judar” skall ha försökt mörda Jesus och profeten Muhammed.

Hur ser du och Islamiska Förbundet på en sådan formulering?

4. I samma artikel står det:

”Talmud säger att alla nationer är förbannade förutom judarna, vilka är hederliga och har rätten att erövra alla icke judar eftersom de förtjänar att mördas”

Hur ser du och Islamiska Förbundet på en sådan formulering?

5. I samma artikel står det:

”Motsatt denna ädla attityd har judarna varit ohyfsade samt aggressiva mot alla profeter. De har ändrat och deformerat alla sanna läror och bibelns texter.

Muslimer över hela världen känner detta ansvar eftersom muslimer har beordrats att försvara alla profeters arv och de måste kämpa mot varje judiskt försök att deformera och förfalska sanningen.”

Hur ser du och Islamiska Förbundet på en sådan formulering?

6. De artiklar som Hamza Abu Obayda har översatt har funnits på Islamiska Förbundets hemsida i drygt fyra år. Har du någon kommentar till varför de funnits där?

Efter fyra dagar och påminnelse om frågorna via sms till Omar Mustafa har vi fortfarande inte fått något svar. Abdirizak Waberi har även han valt att inte besvara våra frågor.

Vi har kontaktat Willy Silberstein, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), och visat citaten. Han betraktar den första formuleringen som ”märklig”, men ”inte antijudisk”. Skälet är enligt honom att han tror att översättaren av artikeln ”Kort historia om Palestina” , gjort en ”klumpig och/eller illa översatt formulering”. Övriga formuleringar benämner han som ”antijudiska”.

Författare

Thabo ‘Muso                        Ida Dzanovic