Om antisemitismen på islamiska förbundets hemsida

Islamiska Förbundet har tidigare haft en mängd artiklar publicerade på sin hemsida. Dessa har tagits bort efter debatten om förbundet nu under våren. Två av artiklarna innehåller ett flertal uttalanden om judar som med lätthet skulle kunna tolkas som grovt antisemitiska. Detta har Dilsa Demirbag-Sten skrivit om tidigare i DN och det har debatterats till viss del, men oss veterligen har aldrig förbundet kommenterat dessa artiklar. Motargument har därför bett Omar Mustafa, ordförande och presstalesman på Islamiska Förbundet, samt förbundets tidigare ordförande Abdirizak Waberi, besvara några frågor kring dessa två artiklar men vi har inte fått något svar från dem.

111/365Artiklarna har översatts till svenska av Hamza Abu Obayda och är försedda med Islamiska Förbundets logotype.

De har funnits på Islamiska Förbundets hemsida i nästan fyra års tid men togs bort från hemsidan för några månader sedan, men de finns kvar på Internetarchive. På Islamiska Förbundets hemsida uppges att samtliga artiklar och översättningar publicerades innan granskning. I övrigt har Islamiska Förbundet inte kommenterat innehållet i texterna på sin hemsida.

Den ena artikeln heter ”Kort historia om Palestina”, publicerad den 7 juni 2009.

Den andra artikeln heter ”Jerusalems status i islam”, publicerad den 1 juni 2009.

Detta är de frågor vi skickade till Omar Mustafa och Abdirizak Waberi som vi ännu inte fått svar på.

1. Hamza Abu Obayda har översatt en artikel till svenska som finns publicerad på Islamiska Förbundets hemsida med föreningens logotype,  ”Kort historia om Palestina”. Artikeln ger en översiktlig beskrivning av Palestinas historia. Under årtalet 1845 står det:

”Judarna i Palestina var över 12 000 och ökade till 85 000 under 1914. Alla människor i Palestina var arabiska muslimer och kristna”

Vem har skrivit artikeln och hur ser du och Islamiska Förbundet på en sådan formulering?

2. Hamza Abu Obayda har översatt en artikel till svenska som finns publicerad på Islamiska Förbundets hemsida med föreningens logotype, under rubriken ”Jerusalems status i islam”. I artikeln står det bland annat:

Jerusalem
Klicka för större bild.

”Detta är sannerligen ett stort ansvar jämfört med judarnas attityd mot profeterna genom historien, de har beskrivit i koranen, som mördare av profeter, ormars söner, de förbannade och de förkastade eftersom deras misstro till många profeter.”

Hur ser du och Islamiska Förbundet på en sådan formulering?

3. I samma artikel står det:

”Gud säger enligt judar, jag kommer att förstöra Jerusalem och Yahuda och kommer att ge de till deras fiende eftersom de hade ett bättre uppförande.”

Det står även att ”judar” skall ha försökt mörda Jesus och profeten Muhammed.

Hur ser du och Islamiska Förbundet på en sådan formulering?

4. I samma artikel står det:

”Talmud säger att alla nationer är förbannade förutom judarna, vilka är hederliga och har rätten att erövra alla icke judar eftersom de förtjänar att mördas”

Hur ser du och Islamiska Förbundet på en sådan formulering?

5. I samma artikel står det:

”Motsatt denna ädla attityd har judarna varit ohyfsade samt aggressiva mot alla profeter. De har ändrat och deformerat alla sanna läror och bibelns texter.

Muslimer över hela världen känner detta ansvar eftersom muslimer har beordrats att försvara alla profeters arv och de måste kämpa mot varje judiskt försök att deformera och förfalska sanningen.”

Hur ser du och Islamiska Förbundet på en sådan formulering?

6. De artiklar som Hamza Abu Obayda har översatt har funnits på Islamiska Förbundets hemsida i drygt fyra år. Har du någon kommentar till varför de funnits där?

Efter fyra dagar och påminnelse om frågorna via sms till Omar Mustafa har vi fortfarande inte fått något svar. Abdirizak Waberi har även han valt att inte besvara våra frågor.

Vi har kontaktat Willy Silberstein, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), och visat citaten. Han betraktar den första formuleringen som ”märklig”, men ”inte antijudisk”. Skälet är enligt honom att han tror att översättaren av artikeln ”Kort historia om Palestina” , gjort en ”klumpig och/eller illa översatt formulering”. Övriga formuleringar benämner han som ”antijudiska”.

Författare

Thabo ‘Muso                        Ida Dzanovic