Myt: Sverige tar emot 500 000 per år

Att Sverigedemokraterna använder sig systematiskt av skrämseltaktik för att få ut sitt budskap och locka till sig nya väljare är inget nytt. Denna gång har de tagit taktiken ett steg längre.

Enligt Medievärlden har ett flertal tidningar fått förfrågan om att ta in en ny SD-annons. Annonsen handlar, föga överraskande, om att varna för den pågående ”massinvandringen” och är tänkt att fungera som ett upprop för en folkomröstning om invandringen.

Kärnan i annonsen är att Sverige kommer att ta emot en halv miljon människor per år på obestämd tid. SD leker här med siffror på ett obehagligt och farligt sätt. Det man gör är att multiplicera det nuvarande antalet asylsökande med antalet veckor på ett kalenderår, dvs 52 (vecka 44 ser vi dessutom en minskning av antalet asylsökande med 13 procent, och trenden lär hålla i sig). SD väljer att extrapolera och skapa en sanning utifrån ett otänkbart scenario, nämligen att nivåerna på asylsökande kommer att ligga kvar som de gör just nu, på obestämd tid framöver. För att ytterligare elda på debatten används ord som ”katastroftillstånd” och ”systemkollaps”.

SD vill gärna sprida myter om invandring, och de har inga skrupler för hur de gör det. Flera av de tidningar som fått förfrågan om att ta in annonsen har valt att inte publicera den. Vid närmare eftertanke är det inte svårt att förstå det ställningstagandet. Det återstår att se om någon tidning väljer att tacka ja.

SD visar återigen prov på populism och opportunism; man skyr inte några medel och man drar sig inte för att använda osaklig och spekulativ fakta.

Total_sök
Källa: http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html