SD kräver toalett-apartheid

Vi läser Sverigedemokraternas indignerade text över situationen i Malmö, och förundras över att man verkar propagera för att kommunstyrelsen fattar beslut om att förbjuda människor tillhörande vissa folkgrupper att gå på toaletten i kommunhuset.

Vi kan inte dra någon annan slutsats än att SD kräver att människor ska tillåtas toalettbesök utifrån ursprung:

”tiggarna tillåts att gå in i Stadshuset för att ladda sina mobiltelefoner och gå på toaletten.”

Det är inte så att toaletternas tillhandahållande är en specialtjänst för just tiggare. Motargument kan berätta att vi har en medarbetare som nyttjade dessa toaletter för två veckor sedan, utan hinder.

Men han är etnisk svensk.