Överflödiga SD-förslag – komplettering och svar på läsares synpunkter

Motargument fortsätter att granska sverigedemokraternas politiska förslag som redan är genomförda i lagstiftning. Vi passar även på att kommentera några synpunkter på granskningen som vi fått från våra läsare.

Inledningsvis vill vi på Motargument varmt tacka våra läsare som berörs och bryr sig om våra artiklar och det vi vill förmedla. Vi vill i synnerhet tacka de läsare som kritiserat oss, för vi tror att en dialog mellan läsare, och inte minst kritik, förbättrar vårt arbete. Vi hoppas på fortsatt kritik.

Anemone hepatica
Kalexanderson / Foter.com / CC BY-NC-SA

På Motargument har vi inte såsom Avpixlat några principer om att begränsa debatten för ”meningsmotståndare” som vill ”ta debatten” med oss. Vi begränsar inte heller sådana inlägg till två eller fler kommentarer. Välkommen till debatten! Var inte blyg. Känn dig fri att i en lugn och trygg miljö kritisera oss. Spar inte på krafterna. Försök att hitta faktafel och brister i logiken när vi driver en ståndpunkt.  Vi uppmanar i högsta grad just meningsmotståndare att ta debatten med oss!

Med detta sagt går vi in på den kritik som riktas mot ovan rubricerade artikelserie.

1.

En läsare har påtalat att del 2 i artikelserien är felaktig såtillvida att SD vill att just det transportbolag (t.ex. flygbolag, båtrederi osv.) som transporterar någon till Sverige som saknar giltiga identitetshandlingar och viseringar, skall återtransportera samma person, samtidigt som svensk lag inte ger utrymme för detta.

Som svar vill Motargument först påtala att utlänningslagen finns att läsa via en länk som publicerats i samma artikel som påstods göra felaktiga sakpåståenden. En granskning av utlänningslagen hade emellertid visat att sakpåståendet som görs i artikeln stämmer. Det vill säga att SD vill ålägga transportbolag skyldighet att återtransportera människor som tas hit illegalt: ett ansvar som redan finns befintlig lagstiftning.

Samtidigt kunde ytterligare lagrum ha citerats i artikeln, vilket underlättat för läsare som fortfarande varit eller är osäkra.

Bristen i artikeln rättas därmed till nu genom en komplettering. Av 12 kap. 5 § utlänningslagen framgår:

5 § En utlänning som har kommit till Sverige med ett fartyg eller ett luftfartyg och som avvisats därför att han eller hon saknar pass eller de tillstånd som krävs för att resa in i landet eller medel för sin hemresa, får föras tillbaka till fartyget eller luftfartyget eller sättas ombord på annat sådant med samma ägare eller brukare (transportören). Om det är nödvändigt att bevakningspersonal följer med skall även den ges plats på fartyget eller luftfartyget.
Vägrar befälhavaren på fartyget eller luftfartyget att ta emot utlänningen eller bevakningspersonalen, får polismyndigheten förelägga befälhavaren vite.
Första stycket gäller inte om fartyget eller luftfartyget kommit till Sverige direkt från en Schengenstat eller skall avgå till ett land dit utlänningen inte får sändas enligt 1, 2 eller 3 §.”

2.

Motargument har i samband med den ovan rubricerade artikelserien kritiserats för att försöka dölja lagstiftning. Detta ser vi som en smula märkligt mot bakgrund av att artikelserien citerat gällande lag, samt länkat till de lagar som omnämns i artikelserien.

Om det fortfarande råder tvivel i frågan uppmanar vi våra läsare att klicka på och studera utlänningslagen här.

3.

Motargument har anklagats för att ha som syfte att ”misskreditera” sverigedemokraterna och deras politik”. Vi har även anklagats för att vilja ”provocera”.

Som svar vill vi uppmärksamma våra läsare på följande:

a) Motargument har nyligen publicerat en artikel om sverigedemokraternas riksdagsmotion om att ändra brottsbalkens bestämmelser så att även svenskar omfattas om lagen av hets mot folkgrupp. Undertecknad var författare till artikeln.

Motargument avser även att inom en snar framtid publicera ytterligare artiklar där vi både kommer att berömma och argumentera för de åsikter och resonemang som SD för, i de fall vi anser det påkallat. Detta av samma skäl som när vi kritiserar SD, vilket vi anser oss ha skäl att göra i de övervägande antal fallen. Det bör nämnas att SD:s partimotion avstyrktes och avslogs av samtliga övriga riksdagspartier.

b) Motargument har både i artikeln som berör Hets mot folkgrupp kritiserat regeringen, Folkpartiets före detta migrationsminister och segregationsminister Nyamko Sabuni för hennes , såväl som Reepalu för att hyckla i sin inställning till SD. Detta eftersom de framfört förslag på lagändringar som skulle strida mot allas likhet inför lagen, samtidigt som SD:s förslag om lagändringar om lagbestämmelsen om hets mot folkgrupp är i linje med allas likhet inför lagen.

Motargument strävar efter att undvika politisk korrekthet enligt den modell som Avpixlat med sin osakliga och tendentiösa journalistik bedriver. Där obehagliga sanningar undanskuffas till förmån för ”behagliga” lögner.

c) Motargument har därutöver kritiserat andra politiska partier i en mängd andra artiklar och detta över hela den ideologiska spännvidden. Kritiken har riktats från höger till vänster, mot sexism mot båda könen och gentemot partier i eller utanför eller på väg ut ur riksdagen.

Avslutningsvis vill vill säga till alla våra kära läsare, vi gläds över att ni läser våra artiklar och hoppas att ni fortsätter göra det. Vi uppskattar allt det beröm vi får och beröm oss när ni anser det befogat. Men vad ni än gör, sluta aldrig kritisera oss!