Etikettarkiv: Tryckfrihetssällskapet

Islam är ingen ideologi

Centralt i den antimuslimska teoribildningen är idén om att islam inte är en religion utan en totalitär ideologi. Tesen har fått stor genomslagskraft i antimuslimska miljöer, och framförs av bland annat Tryckfrihetssällskapet och företrädare för SD.

Badshahi Mosque July 1 2005 pic32 by Ali Imran (1)Tesen i sig rymmer inga stora vetenskapliga kvaliteter och är på samtliga punkter falsk, men då den har fått så pass stor spridning att den idag ofta används som en standardförklaring till att angripa islam och muslimer är det på sin plats att ge tesen ett ordentligt bemötande. Det finns många akademiker som har avfärdat påståendet, men på Internet lyser seriösa bidrag med sin frånvaro. Detta är ett försök att kort och koncist bemöta tesen.

Påståendet bottnar sig i en tro på att islam per definition är politisk, att det egentligen inte finns någon skillnad mellan islam och islamism (politisk islam). Denna idé rymmer många missförstånd och förenklade förklaringar och är först och främst helt historielös. För att bena ut alla missförstånd och all begreppsförvirring ska vi nu först betrakta dessa fenomen var för sig.

Islamism eller politisk islam är en politisk ideologi vars historia är tämligen kort; de första ansatserna gjordes i början av 1900-talet. Det verkliga genomslaget för islamism kom dock först på 70-talet. Islamism har inte funnits som politisk idé i större delen av islams historia. Idag finns det flera olika inriktningar av islamism och ideologin i stort har många anhängare. Att religionen har fått ligga till grund för en politisk ideologi är inget som är unikt inom islam, det förekommer även inom kristendomen. I Europa är kristdemokratin en av de starkaste politiska rörelserna, deras politik grundar sig i kristen religion.

Islam är en världsreligion med en över tusenårig historia, som i sina politiska anspråk skiljer sig lite från andra världsreligioner såsom kristendomen. Religionen har många anhängare med olika tolkningar av Koranen, majoriteten av dem tillkänner sig inte till politisk islam. Bland alla muslimer världen över finns det stort stöd för de rent religiösa inriktningarna, de som inte blandar ihop politik och tro. Den mest utbredda formen av personlig islam är sufismen (folklig islam). Mellan sufister och islamister råder mycket kyliga relationer.

Bara det faktum att islams historia är mycket längre än den politiska islams historia, bör göra det tydligt för alla att islam inte är synonymt med islamism. Vidare bör det faktum att islam rymmer troende som inte blandar ihop religion och politik vara bevis nog för att säga att islam inte är en ideologi.

För att göra det ännu tydligare kan vi betrakta historien, vi kan se hur de gamla muslimska rikena var utformade och om det i dem fanns en sammansmältning av religion och politik. Ser vi till de medeltida muslimska rikena kan vi se att i de muslimska rikena liksom i de kristna gav religionen en viss form av legitimitet till de världsliga ledarna; i de kristna rikena var kungen ”kung av guds nåder” — i de muslimska kalifaten ”de troendes härförare”. Detta hindrade inte dem i något av fallen att agera utifrån egna intressen, krigen och de politiska utspelen hade i de allra flesta fall rent världsliga förtecken. De religiösa ledarna var underställda de världsliga ledarna, och i slutändan var det alltid sultanens ord som gällde även om de bröt mot Koranen. Någon rätt till uppror mot de ledare som bröt mot Koranens riktlinjer fanns inte. Historien talar sitt tydliga språk, religionen och den världsliga makten var inte sammansmält i en symbios.

Vidare kan man konstatera att islam saknade och saknar än idag en centraliserad religiös instans, så som Vatikanstaten inom katolicismen. Det finns ingen institutionaliserad auktoritet inom islam som har tolkningsföreträde av guds ord. Detta gör islam till en mycket individualiserad religion, en religion där individen är ansvarig för sin relation till gud. En religion där tolkningen av Koranen kan skilja sig starkt mellan olika grupper.

Med andra ord finns det inget stöd för att säga att islam per definition är en ideologi. De muslimer som inte tillkänner sig islamismen (och de är i majoritet) är ett bevis på detta. Historien visar också att det i de muslimska staterna inte har varit norm att låta religion och världslig makt smälta ihop till en symbios. Detta gör att vi kan konstatera att islam i första hand är ett religiöst projekt och har alltid varit det.

 

/Hiram Li

Källor: Knut S. Vikör, Motgift: redaktör Sigve Indregar , Flamme Forlag & Forlaget Manifest, Oslo 2012

Mohammad Fazlhashemi, Vems islam, Norstedts, Stockholm 2008

Geert Wilders och "tryckfrihetssällskapet" som arbetar mot tryckfrihet

Det så kallade Tryckfrihetssällskapet hade möte i Malmö förra helgen. De hade bjudit in Geert Wilders, den ökända holländske politikern som vill förbjuda koranen och kasta ut muslimerna. Men hur starka förkämpar för yttrandefriheten är detta Tryckfrihetssällskap? Med tanke på att det just nu finns en artikel på deras hemsida som försvarar Breivik är det en lämplig fråga att ställa.

Så här vackert beskriver detta illustra sällskap sig:

Tryckfrihetssällskapet är en partipolitiskt obunden förening vars främsta syfte är att kämpa för det fria ordet, varhelst det hotas och oavsett vem som hotar det…

Men hur sanna är orden? Tryckfrihetssällskapet bjöd ju in den holländska politikern Geert Wilders som inte är känd som en förkämpe för yttrandefrihet. Geert Wilders vill nämligen förbjuda både koranen och islam:

Jag har fått nog av islam i Nederländerna: inte en enda muslimsk immigrant till borde släppas in. Jag har fått nog av vördnaden för Allah och Muhammed i Nederländerna: inte en enda moské till här. Jag har fått nog av Koranen i Nederländerna, förbjud den fascistiska boken.

Muslimer liknas vid nazister

Tryckfrihetssällskapet har blivit en samlingsplats för alla de som vill begränsa muslimernas frihet i Sverige.

På Tryckfrihetssällskapets olika webbforum diskuteras friskt olika konspirationsteorier om att muslimer är som nazister som håller på att ta över Europa med hjälp av sina allierade quislingar — kulturmarxisterna.

Känner ni igen argumentet? Ja, det är vad Breivik också säger.

På Tryckfrihetssällskapets sida finns en artikel av Hans Erling Jensen uppe just nu som gör den direkta jämförelsen mellan nazister, sovjetkommunister och muslimer, som antyder att muslimerna är VÄRRE än både Sovjetkommunisterna och nazisterna.

Breivik

Skribenten, Hans Erling Jensen, antyder till och med att Breiviks massmord var rättfärdigat. Han börjar med att kalla Breiviks mord bestialiska men mot slutet av artikeln liknar han Breviks mord med motstånd mot nazism.

Han hänvisar till att Tyskland efter andra världskrigets fasor förbjudit nazismen och skrivit in i grundlagen att det är rätt att bekämpa rörelser som är mot demokrati:

För att undvika att detta händer igen, att ett fåtal personer med sin egen dolda agenda av lögner och svek kan ta makten från folket och omvandla demokratin till diktatur på ett ögonblick, har Tyskland i dag inskrivet följande i sin konstitution (grundlagen) Artikel 20,4:

”Alla tyskar har rätt att göra motstånd mot dem som arbetar för att avskaffa den konstitutionella ordningen, om ingen annan lösning är möjlig!”

Det finns ingen liknande ”rätt” i någon av de nordiska grundlagarna. Tänk om något liknande hade funnits i norsk lag och att Breivik hade instruerat sin advokat att tillämpa denna passus i lagen till hans försvar?

Quislingar

Om nu quislingar finns, som samarbetar med nazisterna, måste man ju kunna bekämpa dem. Det är för övrigt en syn Tryckfrihetssällskapets grundare, Carlqvist, delar med Breivik och Jensen. Här följer skärmdumpar från en tråd på ett forum Tryckfrihetssällskapet hade på Facebook där Carlqvist antyder att sådana som jag borde dömas i nån sorts Nürnbergliknande tribunal för stöd till folkmord och stöd till nazism eftersom jag är mot muslimhat.

(Vi avpixlar inte namnen eftersom det är kända muslimhatare som uttalat detta på ett öppet forum. /red.anm.)

För att inga missförstånd ska uppstå: Carlqvist menar islam när hon skriver om islamism. Det är samma sak för henne. Bara de muslimer som tar avstånd från islam kan vara goda muslimer. Eller som Ingrid Carlqvist skrev till mig i augusti:

Bekämpa islam

Om nu islam är lika farlig som nazismen så kanske det är rätt att vilja censurera och stoppa denna nazism?

Det är vad sällskapet tycks mena, för de sprider artiklar om att islam inte bör “omfattas av religionsfrihet enligt FN:s förklaring om mänskliga rättigheter“. Argumentet är att islam inte är en religion, utan “en politisk ideologi med totalitära anspråk”. Men varför ska man ta bort skyddet för islam, kan man fråga sig? Ja, vad tror ni? Jo, bekämpa och förbjuda islam som den totalitära ”ideologi” de anser att den är.

Tryckfrihetssällskapet arbetar för ”yttrandefriheten” och ”tryckfriheten” genom att vilja begränsa muslimers tryckfrihet och yttrandefrihet.

För vidare läsning: Läs mer om Ingrid Carlqvist och Dispatch International.

På Dispatch Internationals forum: "bomba Mecka!"

”Bomba Mecka och Medina”? Straffa alla muslimer för vad terrorister gör? Ja sådant diskuteras på den ”seriösa”, nya tidningen Dispatch Internationals Facebookforum just nu.

Igår skrev vi att Tryckfrihetssällskapet diskuterar förbud mot islam och muslimerna. De har bjudit in Geert Wilders som anser att Koranen och islam bör förbjudas.

Tryckfrihetssällskapet grundades av journalisten Ingrid Carlqvist som tillsammans med kollegor i andra länder har grundat tidningen Dispatch International. Det är de som nu diskuterar om bombning av Mecka.

De utmålade muslimer som ett hot i sin första utgåva av sin tidning, och skrev att islam är som nazismen:

Vi betraktar islam som den farligaste utmaning som drabbat Norden och Västvärlden sedan demokratierna lyckades krossa nazismen och fascismen och tvinga det tjugonde århundradets tredje stora totalitära ideologi, kommunismen, på defensiven.

På Dispatch Internationals forum på Facebook går man ännu längre.

En postning gjord från en av administratörerna av forumet om hackerattacker mot Dispatch International ledde till denna dialog där man förespråkar att man ska bomba Mecka och Medina efter nästa terrordåd.

 

 

 

 

Är det någon som fortfarande tvivlar på om Dispatch International hatar muslimer?

Geert Wilders och ett tryckfrihetssällskap som hatar tryckfrihet

Den 27:e oktober kommer den holländska politikern Geert Wilders till Malmö. Han har bjudits in av Tryckfrihetssällskapet.

Så här vackert beskriver detta illustra sällskap sig:
Tryckfrihetssällskapet logotype

Tryckfrihetssällskapet är en partipolitiskt obunden förening vars främsta syfte är att kämpa för det fria ordet, varhelst det hotas och oavsett vem som hotar det…

Föreningens mål är att tillhandahålla stöd och skydd varhelst yttrandefrihet och intellektuell frihet hotas.

De har bjudit in den holländska politikern Geert Wilders. Det är så ironiskt med tanke på de stora orden i deras målbeskrivning. Geert Wilders vill nämligen förbjuda både koranen, muslimer och islam.
”Jag har fått nog av islam i Nederländerna: inte en enda muslimsk immigrant till borde släppas in. Jag har fått nog av dyrkandet av Allah och Muhammed i Nederländerna: Inte en enda moské till här. Jag har fått nog av Koranen i Nederländerna, förbjud den fascistiska boken”.
Om man tittar på Tryckfrihetssällskapets hemsida hittar man en artikel om att islam inte bör “omfattas av religionsfrihet enligt FN:s förklaring om mänskliga rättigheter“? Argumentet är att islam inte skulle vara en religion, utan en “politisk ideologi med totalitära anspråk.”

Och om man tar bort allt skydd för islam, om islam inte längre ses som en legitim religion, vad kan man göra då med religionen? Ja, vad tror ni? Jo, förbjuda islam och koranen.

Mycket riktigt, i olika forum på Facebook som sällskapet driver har man länge kunnat läsa kommentarer som går ut på att man måste förbjuda islam. Så även i bloggen. Under artikeln jag nämnde ovan, om att islam inte skulle vara en religion, kan man läsa denna läsarkommentar:

Mycket bra uttryckt och här får vi svart på vitt att islam kan aldrig tolereras i ett västerländskt samhälle.

Just ett snyggt ”Tryckfrihetssällskap” som säger sig värna om ”det fria ordet”, men för alla utom muslimer!