Etikettarkiv: Geert Wilders

Geert Wilders och "tryckfrihetssällskapet" som arbetar mot tryckfrihet

Det så kallade Tryckfrihetssällskapet hade möte i Malmö förra helgen. De hade bjudit in Geert Wilders, den ökända holländske politikern som vill förbjuda koranen och kasta ut muslimerna. Men hur starka förkämpar för yttrandefriheten är detta Tryckfrihetssällskap? Med tanke på att det just nu finns en artikel på deras hemsida som försvarar Breivik är det en lämplig fråga att ställa.

Så här vackert beskriver detta illustra sällskap sig:

Tryckfrihetssällskapet är en partipolitiskt obunden förening vars främsta syfte är att kämpa för det fria ordet, varhelst det hotas och oavsett vem som hotar det…

Men hur sanna är orden? Tryckfrihetssällskapet bjöd ju in den holländska politikern Geert Wilders som inte är känd som en förkämpe för yttrandefrihet. Geert Wilders vill nämligen förbjuda både koranen och islam:

Jag har fått nog av islam i Nederländerna: inte en enda muslimsk immigrant till borde släppas in. Jag har fått nog av vördnaden för Allah och Muhammed i Nederländerna: inte en enda moské till här. Jag har fått nog av Koranen i Nederländerna, förbjud den fascistiska boken.

Muslimer liknas vid nazister

Tryckfrihetssällskapet har blivit en samlingsplats för alla de som vill begränsa muslimernas frihet i Sverige.

På Tryckfrihetssällskapets olika webbforum diskuteras friskt olika konspirationsteorier om att muslimer är som nazister som håller på att ta över Europa med hjälp av sina allierade quislingar — kulturmarxisterna.

Känner ni igen argumentet? Ja, det är vad Breivik också säger.

På Tryckfrihetssällskapets sida finns en artikel av Hans Erling Jensen uppe just nu som gör den direkta jämförelsen mellan nazister, sovjetkommunister och muslimer, som antyder att muslimerna är VÄRRE än både Sovjetkommunisterna och nazisterna.

Breivik

Skribenten, Hans Erling Jensen, antyder till och med att Breiviks massmord var rättfärdigat. Han börjar med att kalla Breiviks mord bestialiska men mot slutet av artikeln liknar han Breviks mord med motstånd mot nazism.

Han hänvisar till att Tyskland efter andra världskrigets fasor förbjudit nazismen och skrivit in i grundlagen att det är rätt att bekämpa rörelser som är mot demokrati:

För att undvika att detta händer igen, att ett fåtal personer med sin egen dolda agenda av lögner och svek kan ta makten från folket och omvandla demokratin till diktatur på ett ögonblick, har Tyskland i dag inskrivet följande i sin konstitution (grundlagen) Artikel 20,4:

”Alla tyskar har rätt att göra motstånd mot dem som arbetar för att avskaffa den konstitutionella ordningen, om ingen annan lösning är möjlig!”

Det finns ingen liknande ”rätt” i någon av de nordiska grundlagarna. Tänk om något liknande hade funnits i norsk lag och att Breivik hade instruerat sin advokat att tillämpa denna passus i lagen till hans försvar?

Quislingar

Om nu quislingar finns, som samarbetar med nazisterna, måste man ju kunna bekämpa dem. Det är för övrigt en syn Tryckfrihetssällskapets grundare, Carlqvist, delar med Breivik och Jensen. Här följer skärmdumpar från en tråd på ett forum Tryckfrihetssällskapet hade på Facebook där Carlqvist antyder att sådana som jag borde dömas i nån sorts Nürnbergliknande tribunal för stöd till folkmord och stöd till nazism eftersom jag är mot muslimhat.

(Vi avpixlar inte namnen eftersom det är kända muslimhatare som uttalat detta på ett öppet forum. /red.anm.)

För att inga missförstånd ska uppstå: Carlqvist menar islam när hon skriver om islamism. Det är samma sak för henne. Bara de muslimer som tar avstånd från islam kan vara goda muslimer. Eller som Ingrid Carlqvist skrev till mig i augusti:

Bekämpa islam

Om nu islam är lika farlig som nazismen så kanske det är rätt att vilja censurera och stoppa denna nazism?

Det är vad sällskapet tycks mena, för de sprider artiklar om att islam inte bör “omfattas av religionsfrihet enligt FN:s förklaring om mänskliga rättigheter“. Argumentet är att islam inte är en religion, utan “en politisk ideologi med totalitära anspråk”. Men varför ska man ta bort skyddet för islam, kan man fråga sig? Ja, vad tror ni? Jo, bekämpa och förbjuda islam som den totalitära ”ideologi” de anser att den är.

Tryckfrihetssällskapet arbetar för ”yttrandefriheten” och ”tryckfriheten” genom att vilja begränsa muslimers tryckfrihet och yttrandefrihet.

För vidare läsning: Läs mer om Ingrid Carlqvist och Dispatch International.

Geert Wilders och ett tryckfrihetssällskap som hatar tryckfrihet

Den 27:e oktober kommer den holländska politikern Geert Wilders till Malmö. Han har bjudits in av Tryckfrihetssällskapet.

Så här vackert beskriver detta illustra sällskap sig:
Tryckfrihetssällskapet logotype

Tryckfrihetssällskapet är en partipolitiskt obunden förening vars främsta syfte är att kämpa för det fria ordet, varhelst det hotas och oavsett vem som hotar det…

Föreningens mål är att tillhandahålla stöd och skydd varhelst yttrandefrihet och intellektuell frihet hotas.

De har bjudit in den holländska politikern Geert Wilders. Det är så ironiskt med tanke på de stora orden i deras målbeskrivning. Geert Wilders vill nämligen förbjuda både koranen, muslimer och islam.
”Jag har fått nog av islam i Nederländerna: inte en enda muslimsk immigrant till borde släppas in. Jag har fått nog av dyrkandet av Allah och Muhammed i Nederländerna: Inte en enda moské till här. Jag har fått nog av Koranen i Nederländerna, förbjud den fascistiska boken”.
Om man tittar på Tryckfrihetssällskapets hemsida hittar man en artikel om att islam inte bör “omfattas av religionsfrihet enligt FN:s förklaring om mänskliga rättigheter“? Argumentet är att islam inte skulle vara en religion, utan en “politisk ideologi med totalitära anspråk.”

Och om man tar bort allt skydd för islam, om islam inte längre ses som en legitim religion, vad kan man göra då med religionen? Ja, vad tror ni? Jo, förbjuda islam och koranen.

Mycket riktigt, i olika forum på Facebook som sällskapet driver har man länge kunnat läsa kommentarer som går ut på att man måste förbjuda islam. Så även i bloggen. Under artikeln jag nämnde ovan, om att islam inte skulle vara en religion, kan man läsa denna läsarkommentar:

Mycket bra uttryckt och här får vi svart på vitt att islam kan aldrig tolereras i ett västerländskt samhälle.

Just ett snyggt ”Tryckfrihetssällskap” som säger sig värna om ”det fria ordet”, men för alla utom muslimer!