Aftonbladets vimsiga asylkoll

Med anledning av att Wolfgang Hansson i Aftonbladet hävdar att ”flyktingarna väljer mellan två länder” och sedan påstår att Sverige och Tyskland mottar två tredjedelar av alla asylsökande är det läge att påminna om att Sverige i Q1 tog emot sex procent av alla som sökte sig till EU.

6 %.

Det är fortfarande många per capita, för vi är bara två procent, men det är rätt långt från en tredjedel, som är det han antyder.

Det finns fler fel. Han påstår att hundratusen kommer hit i år. Men prognosen för 2015 är nedskriven till 74.000.

Han spinner dessutom vidare på myten om ankarbarn, när det i själva verket är mycket få ensamkommande som lyckas ta hit sin familj. Numera går inte det om inte barnet har asylskäl, och dessutom ska ansökan hinnas med innan barnet fyller 18 och kan inte påbörjas innan barnet fått asyl.

”Det är ju själva vitsen när anhöriga skickar hit sina barn”, påstår han, tvärsäkert.