Därför är Svenskarnas Parti nazister (5): Kampen

Stora delar av massmedia väljer att inte kalla Svenskarnas Parti för nazister, det är inget annat än skandal. Här är bevismaterial samlat i en artikelserie om fem delar, för varför man måste kalla dem nazistiska. Denna artikel är lång och full av länkar, men kan fungera som bra referensmaterial att posta då någon undrar om man verkligen kan kalla dem nazister.

mugabe1Om några av länkarna inte längre fungerar brukar de gå att återskapa genom https://archive.org/web/. Serien finns publicerad i sin helhet i en lång artikel hos Torbjörn Jerlerup.

5) Ideologin är nazistisk.

Partiet hatar demokrati, vilket redan bevisats i denna artikelserie. Partiet är dessutom starkt rasistiskt. Deras migrationspolitiska program kan läsas i sin helhet här. Invandrare och deras ättlingar ska kastas ut ur Sverige. Här följer ett smakprov:

En positiv återvandrings- och utvandringspolitik syftar till att på ett ansvarsfullt och humant sätt vända den massinvandring som medfört det negativa mångkulturella samhället av idag, för att på sikt återuppbygga ett så harmoniskt svenskt samhälle som möjligt. För att en så positiv samhällsutveckling som möjligt skall komma till stånd så krävs först och främst en avveckling av det multietniska samhället så att svensk folkgemenskap, trygghet och välfärd kan återupprättas.

I sin tidigare inkarnation, Folkfrontenskrev man:

Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare. Sverige behöver vara svenskt för att svenskarna skall kunna skapa sin egen kultur, sina egna seder och bruk samt fritt kunna välja vilka influenser som skall påverka eller berika Sverige från andra delar av världen”.

Partiet är antisemitiskt. Partiorganet Realisten har publicerat mängder av artiklar om judarna som ”problem”.

Men det kanske allra tydligaste beviset för att partiet är nazistiskt finns i deras beskrivning av deras ”historiska uppgift”. Partiet utgår från KAMPEN. Det är klockren nazistisk ideologi. Att sätta kamp för existensen först och främst, koppla politik till ”blod och jord”, dvs till sin egen ras och territorium, är och har alltid varit kärnan i nazistiskt tänkande. Som bekant heter Adolf Hitler självbiografi ”Min Kamp”, det är ingen slump. Jag citerar:

Sedan urminnes tider har människans uppehälle kantats av kamp. När människan som jägare och samlare drog runt som nomader var kampen för överlevnad ständigt närvarande. Hunger och köld var trogna vandrare vid människornas sida. När man började slå sig ner för att bruka jorden fortsatte bekymren. Viss bekvämlighet infann sig i och med att man inte ständigt var tvungen att förflytta sig, men missräkning, dåliga skördar och naturkatastrofer orsakade svält och död. Människan har hela tiden varit ett flockdjur. Man har levt i familjer men varit beroende av sin stam. Ibland har konflikter uppstått mellan olika stammar. Det har inte sällan rört sig om att exempelvis en nomadstam har gått in på en bofast stams mark. Konflikter om äganderätt till mark och varor har alltid varit en källa till konflikter. En annan anledning till gräl har varit om någon medlem ur en stam har skadat en medlem ur en annan stam.

Med tiden har stammarna lärt sig att samsas med intillboende stammar och bildat samhällen. För ungefär 1.500 år sedan stod maktstrider mellan samhällen och landsdelar i det som skulle bli Sverige. Under denna period krossade svearnas kung Adils västgötakungen Åle Opländske vid ett blodigt slag på Vänerns is. Det var första gången som stora delar av Sverige stod enat. De olika landskapen bildade ett land. Allt hänger samman.

SvP_GGVi svenskar består i förlängningen av en mängd stammar som har slagit sig samman. I grund och botten är vi exakt samma människor som för tusen år sedan brukade samma jord. Det är samma gener och samma blod. I grunden finns enskilda individer. Dessa är unika men ändå en del av något större. Varje individ kommer ur en familj. När individen vuxit upp har han eller hon genom giftermål och barn länkat samman sin familj med en annan familj. Två släkter har förenats i en ny individ som så småningom växer upp och länkar samman sin historiska bakgrund med en annan individs. På så sätt hänger den enskilda individen samman med alla andra individer och bildar inte bara ett samhälle utan en del av ett och samma folk. Man har ett gemensamt förflutet men också en gemensam framtid. Alla människor man möter kan genom det avancerade mönstret av släktband någonstans i det förflutna ha gemensamma stamfäder och någon gång i framtiden kan dessa båda individer som idag är totalt okända för varandra vara del av en och samma släkttavla för ett barn från en kommande generation.

Vi är ett folk. Folket är dagens ätt. Genom århundradena har folket utsatts för angrepp utifrån och agerat som en ätt för att försvara sina individer, sin mark och sina egendomar. Ibland har folket letts av individer som inte haft folkets bästa för ögonen. Det har lett till lidande och onödiga konflikter, men det har också lett till folkligt motstånd och omvälvande kamp. För kampen har alltid varit närvarande…

Förr drev statens knektar och fogdar runt och gjorde samhället otryggt för medborgarna. Dessa var ofta utlänningar eftersom de som anställde dem såg ett värde i att de saknade samhörighet med folket de skulle kväsa.

Idag har dessa bytts ut mot utländska ungdomsgäng som driver runt och gör gatorna osäkra. De springer inte statens ärenden men fenomenet är inte helt olikt fogdeväldet. Det är de styrande politikerna som har orsakat otryggheten i samhället. Samtidigt skyddas de kriminella invandrarna av media som konsekvent vägrar skriva om problematiken.Men inget görs för dessa svenskars trygghet… Man satsar istället på att göra fler invandrare till poliser. Plötsligt är vi tillbaka på 1400-talet där de som ska upprätthålla lagen är utlänningar. Då utnämndes de för att de saknade lojalitet till svenskarna. Idag väljs de bland annat för att politikerna tror att de ska kunna skapa ordning och reda bland de kriminella invandrarna, men istället kommer det visa sig att det bara blir värre. Invandrarnas lojalitet till det svenska värdlandet förblir obefintlig.

Blod, jord, kamp! Invandrare utmålas som kriminella enbart på grund av att de av SvP anses höra till ett invandrat kollektiv. DÄRFÖR är Svenskarnas Parti nazister!

Läs alla delar i denna artikelserie: Del 1 / Del 2 / Del 3 / Del 4 / Del 5