Därför är Svenskarnas Parti nazister: NSF (2)

Stora delar av massmedia väljer att inte kalla Svenskarnas Parti för nazister, det är inget annat än skandal. Jag har samlat bevismaterial till en artikelserie om fem delar, för varför man måste kalla dem nazistiska. Alla delar tillsammans är mycket lång och full av länkar till deras egna sidor, men kan fungera som bra referensmaterial till vem som helst som undrar om man verkligen kan kalla dem nazister.

Thow the Nazi's Out!!Om några av länkarna inte längre fungerar brukar de gå att återskapa genom https://archive.org/web/. Hela artikelserien finns samlad som en lång artikel på Torbjörn Jerlerups hemsida.

2) Svenskarnas parti bildades som Nationalsocialistisk Front, ombildades till Folkfronten och bytte namn till Svenskarnas Parti

Enligt deras myter och argument kan man inte kalla dem nazistiska eftersom de lämnat sin bakgrund i Nationalsocialistisk Front. Svenskarnas Parti är inte samma parti som NSF, brukar det heta. Det är fel! Det syns både i deras nutida ideologi och på att samma personer var med i ledningen i alla konstellationer.

Expo har skrivit en bra redogörelse om partiets tid som NSF. Om man vill så kan man titta på deras förra hemsida. Den är bevarad på Web.Archive.org. De hade en tidning som hette ”den svenske nationalsocialisten”. Här är ett provexemplar (pdf).

Ibland hör man personer hävda att Folkfronten och NSF inte alls var samma parti. Då kan det vara bra att läsa vad Realisten, Svenskarnas Partis ‘nyhetsforum’, skriver om saken.

Denna vecka meddelade partiet Nationalsocialistisk front att man med omedelbar verkan avvecklar sin tidigare organisation, samtidigt etableras partiet Folkfronten.
Partiet Nationalsocialistisk front meddelade att dess ledning beslutat att lägga ner partiet med omedelbar verkan. Istället kommer dess tidigare riksledning att arbeta inom partiet Folkfronten såsom partiledare respektive vice partiledare. NSF:s manifestation som var tänkt att hållas i Stockholm den 30 november kommer istället att arrangeras av Folkfronten.

Eller vad Svenskarnas Parti själva skriver på sin hemsida:

Ärleskog berättade om hur man efter moget övervägande kommit fram till att ett nytt parti måste startas för att kunna göra verklighet av strävandena för ett svenskt Sverige. Det som Höglund varit inne på om vikten av att vinna sympatier i de breda massorna måste stå i centrum för en organisation med framgångssträvanden. Ärleskog berättade om hur han hade varit involverad i planeringen för ett nytt parti. Ärleskog berättade vidare om det nya konceptet, och förklarade att den nya organisationen ska gå under namnet Folkfronten. Ärleskog presenterade också att Folkfrontens ordförande kommer att bli Daniel Höglund….Det var en på många sätt magisk kväll. Ett nytt parti har fötts. Kampen för det svenska folket har alltid pågått, men först nu finns ett redskap för att vinna den kampen. Det är långt kvar till målet, ingen tvekan om den saken, men genom Folkfrontens födelse kan man ana den kommande segern.

Så det är helt offentligt att NSF bildade Folkfronten. Det erkänner SvP öppet. Folkfronten i sin tur bytte lite senare namn. Om det skriver också Realisten:

Partiet Folkfronten har efter en tids arbete kunnat byta namn till ett permanent och skyddat partinamn. Det nya namnet blir Svenskarnas parti.När partiet Folkfronten startades var inte partibeteckningen registrerad. Detta öppnade upp för sabotage från antagonister. Efter att dessa registrerat det nya partiets namn lokalt valde man därför att starta en insamling med de underskrifter och personnummer som behövs för att registrera ett nytt partinamn rikstäckande.

Målet har nu uppnåtts och under en intern julmiddag lanserade man det nya partinamnet – Svenskarnas parti.

Man kommer att använda sig av samma partisymbol, men i övrigt går namnet Folkfronten i graven.

Även detta skriver Svenskarnas Parti om helt öppet på sin hemsida.

Äntligen är det klart! Efter hårt arbete under åtta månaders tid efter att insamlingen startade så är nu partinamnet registrerat. Under sju månader har aktivister över hela Sverige arbetat med att samla in de 1500 underskrifter som behövts för registreringen och efter närmare en månads arbete med vad som känts som oändliga turer hos Notarius Publicus och valmyndighet så registrerades vårt partinamn den 23 november, nästan på dagen ett år efter partibildandet…Under hela den här tiden har vi använt namnet Folkfronten med slogan Svenskarnas parti och vad skulle vara mer rätt än att fortsätta genom att slå fast att vi som tar svenskarnas parti också är Svenskarnas parti.

Svenskarnas Parti hade en partiledare vid namn Daniel Höglund från 2008 till 2013. Som synes av denna artikel var även han aktiv i Nationalsocialistisk Front. Bland annat i att arrangera middagar till Adolf Hitlers ära.

Om några av länkarna inte längre fungerar brukar de gå att återskapa genom https://archive.org/web/. Hela artikelserien finns samlad som en lång artikel på Torbjörn Jerlerups hemsida.

Läs alla delar i denna artikelserie: del 1 / del 3 / del 4 / del 5