Därför är Svenskarnas Parti nazister: antidemokratism

Stora delar av massmedia väljer att inte kalla Svenskarnas Parti för nazister, det är inget annat än skandal. Jag har samlat bevismaterialet för varför man måste kalla dem nazistiska i en artikelserie om fem delar. Detta är första delen.

Om några av länkarna inte längre fungerar brukar de gå att återskapa genom tjänsten https://archive.org/web/. Hela artikelserien finns samlad som en artikel på Torbjörn Jerlerups hemsida.

1) Svenskarnas parti är antidemokrater och grova rasister

Svenskarnas Parti anser att bara etniska svenskar ska ”styra Sverige” och de är mot demokrati. Ledare inom SvP vill ersätta demokratin med något nytt:

Typisk nazi-estestik även då de väljer bilder att publicera.
Typisk nazi-estestik även då de väljer bilder att publicera.

Dagens statsskick har varit ett experiment som varat i ungefär ett sekel och det negativa resultatet av det går inte att ta miste på idag. Det demokratiska systemet är en av huvudanledningarna till den kaosartade situation som börjar sprida sig allt mer då dagens statsskick bygger på ansvarslöshet, egoism och folksplittring, vilket har möjliggjort inflytande för allehanda särintressen på bekostnad av allmänhetens dito. Ett nytt system där kompetens, ansvar och allmännytta är ledord måste ersätta det nuvarande systemet för att kunna lösa krisen som skapats och sedan kontinuerligt förbättra Sverige.

Eller som Dan Eriksson från SvP skriver:

Jag är inte emot folkligt inflytande, absolut inte. Jag är inte heller emot yttrandefrihet, mötesfrihet eller religionsfrihet. Men jag är ingen demokrat.

Men alla personer i detta samhället ska inte ha rätt att delta i denna demokrati anser SvP. T.ex. de så kallade ‘icke etniska svenskar’ ska exkluderas:

punkt 2) Sverige skall styras av svenskarna: Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället. Enbart svenskar skall företräda, leda och styra Sverige. … Svenska massmedier skall ägas och drivas av svenskar så att inte svenska intressen får ge vika för etniskt främmande sådana. punkt 3) Sverige skall styras för svenskarna: Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen.

Om man studerar deras debatter och pratar med aktiva anser de även att alla ”landsförrädare” ska exkluderas från all eventuell maktposition. Landsförrädare innebär för dem judar, muslimerjournalister och såväl moderata som socialdemokratiska politiker. Judar, muslimer och kineser etc ses av partiet som en ‘främmande invasionsstyrka som ockuperar’ Sverige:

Genom den enorma invandringen från muslimska länder har många som kritiserar denna pågående politik kommit att omfamna judar och Israel. På samma sätt finns det många som är starkt kritiska till det judiska inflytandet som tycks se islam som en allierad. Jag ser båda som en del av en utländsk invasion av Sverige… Samtidigt börjar kineser köpa upp även företag som fortfarande har sin bas i Europa. På sikt riskerar Sverige och Europa att ägas helt av asiater. Vad det i slutändan kan leda till rent konkret vet vi inte. Men vi vet hur ett samhälle påverkas när tidningarna ägs av judar.

Därför är SvP nazister!

Om några av länkarna inte längre fungerar brukar de gå att återskapa genom tjänsten https://archive.org/web/. Hela artikelserien finns samlad som en artikel på Torbjörn Jerlerups hemsida.

Läs alla delar i denna artikelserie: del 2 / del 3 / del 4 / del 5