Överflödiga SD-förslag – Del 4

Motarguments granskning av sverigedemokratiska förslag som består av missuppfattningar eller redan utgör existerande lagstiftning fortsätter.

Link
FotoRita [Allstar maniac] / Love Photos / CC BY-NC-ND

 Sverigedemokraterna har idéer om hur svensk lagstiftning skall betrakta äktenskap som giltiga för att uppehållstillstånd genom familjeanknytning skall anses uppfyllda.

I Sverigedemokraternas ”Invandringspolitiska program” under rubriken ”Uppehållstillstånd för äkta makar och därmed jämställda personer” anges:

Äktenskapet får inte ha ingåtts under tvång.

Migrationsverket har börjat föra statistik som bland annat visar avslag på ansökan om uppehållstillstånd då ett äktenskap kan befaras ha ingåtts genom tvång.

Motargument kan meddela att äktenskap inte får ingås under tvång för någon som söker uppehållstillstånd i Sverige genom familjeanknytning. Ingen som bor inom Sveriges gränser får heller tvingas att gifta sig.