Före detta SD-partistyrelseledamot önskar livet ur gymnasieministern

Före detta partistyrelseledamoten för Sverigedemokraterna, Kenneth Sandberg, skickade under torsdagen ut ett massmail där han kallade gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic för kolonisatör och trojansk häst och önskade att hon skulle dömas till döden.

Massmailet, som gick ut till en lång rad riksdagsledamöter, ministrar, skånska politiker samt medier såsom SVT, TV4 och Utbildningsradion, hänvisade till det förslag om höjt studiebidrag till långtidsarbetslösa utan gymnasieutbildning som Hadzialic lade fram under dagen. Med fetstil, kursiveringar samt insmugna egna tillägg i citaten från nyhetsartikeln han länkade till, exempel nedan, ville Sandberg få det att verka som att förslaget var en attack mot det svenska folket.

Långtidsarbetslösa, bland dem många utrikes födda (= 99 procent av målgruppen) som varit arbetslösa mer än sex månader och som är mellan 25 och 56 år kan söka bidraget om de inte har grundskole- eller gymnasieutbildning.

Det vanliga studiemedlet (d v s för svenskarna) ligger på knappt 11.000 kronor i månaden och kan sökas av  studenter som är över 20 år. Det utgörs till största delen av ett studielån – bidragsdelen är betydligt lägre och ligger endast på 3.050 kronor i månaden.

Sandbergs egna tillägg i texten är understrukna av Motargument, fetstil och kursivering finns däremot med i Sandbergs ursprungliga mail men inte i originaltexten från artikeln.

Sandberg avslutar mailet med att säga att

Det första en svensk- och Sverigevänlig regering framöver har att göra är att ställa folk-och landsförrädarna inför en folkdomstol med rätt att utfärda dödsstraff. Givetvis ska också kolonisatörerna ställas inför detta skrank.

Han kallar sedan gymnasieminister Aida Hadzialic för just en kolonisatör som agerar som trojansk häst i Sverige, och anser att hon borde ställas inför en sådan folkdomstol med möjlighet att dömas till döden.

13332736_1283435888353035_8523000938226502915_n
Screenshot av slutet av Kenneth Sandbergs mail

Myter om invandrare som kommer till Sverige och ”koloniserar” landet är inget nytt inom de rasistiska rörelserna. Att en f d partistyrelseledamot skickar ut myten i ett massmail till både politiker och media, och önskar att de dödas, får dock ses som något ganska annorlunda.

Kenneth Sandberg satt i SD:s partistyrelse mellan 2003-06 och satt i Kävlinges kommunstyrelse 2006-2010. Han lämnade frivilligt Sverigedemokraterna 2010 då han ansåg deras invandringspolitik för liberal. Han har även tidigare varit medlem i Vänsterpartiet, som han uteslöts ur 1992.