Därför är Svenskarnas Parti nazister (4): NRP

Efter attacken på en antirasistisk ledare för MFF Supportgrupp har Svenskarnas Parti kommit alltmer i fokus. Att stora delar av massmedia väljer att inte kalla Svenskarnas Parti för nazister är inget annat än skandal. Jag har samlat bevismaterialet i en artikelserie om fem delar, för varför man måste kalla dem nazistiska, i denna artikel. Den är lång och full av länkar, men kan fungera som bra referensmaterial att posta då någon undrar om man verkligen kan kalla dem nazister.

Om några av länkarna är döda brukar de gå att återskapa genom https://archive.org/web/. Denna artikelserie finns publicerad i sin helhet i en lång artikel på Torbjörn Jerlerups hemsida.

Karl XXIV

4) Svenskarnas Parti tar inte avstånd från nazistpartier och nazistiska företeelser.

Som vi har sett är partiet inte bara sprunget ur det gamla Nationalsocialistisk Front, det är i praktiken SAMMA parti.

Dessutom tar partiet inte avstånd från våldsamma nazistpartier som grekiska Gyllene Gryning. Partiet har öppet stöttat olika nazistiska terorister.  I partiets webbtidning Realisten, kan man läsa artiklar som uttrycker beundran för Hors Wessel, Joseph Goebbels och andra ledande nazister samt artiklar som hyllar det gamla svenska nazistpartiet NRP.

Det sistnämnda är tämligen viktigt, då NRP var öppet nationalsocialistiska. Att Svenskarnas Partis officiella husorgan i en serie artiklar hyllar NRP och paret Oredsson, som drev NRP, är symptomatiskt. När Sverker Oredsson, den gamla ledaren för NRP, avled, skrev Realisten så här:

SVERIGE Göran Assar Oredssons gravsten kommer att prydas med det nordiska solhjulet, en symbol som använts av just Nordiska rikspartiet.

En vän till familjen låter meddela att de som vill ge Göran en sista hälsning gärna kan sända ett bidrag till hans gravsten, för att så hjälpa familjen med omkostnaderna…

Gamla NRP hade en hemsida som kan läsas här.

Att Realisten är partiorgan för Svenskarnas Parti framgår om man läser deras hemsida:

Realisten.se är en tidning som drivs av Svenskarnas parti. Tidningen drivs ideellt och söker ständigt efter fler skribenter och medarbetare. Skriv gärna notiser om lokala händelser, artiklar, krönikor eller annat. Kontakta Realisten.se och berätta hur du kan hjälpa till.

Denna artikelserie finns publicerad i sin helhet i en lång artikel på Torbjörn Jerlerups hemsida.

Snabblänkar till alla delar i denna artikelserie här: Del 1 / Del 2 / Del 3 / Del 4 / Del 5