Wachtmeister kanaliserar Trump

Ian Wachtmeister har en synnerligen populär Facebooksida. På internationella kvinnodagen passade han på att hylla Donald Trump, och har i skrivande stund ca 3600 gilla-tummar och ca 900 har delat hans text vidare.

Screen Shot 2016-03-18 at 05.00.57
Klicka på bilden för att komma till inlägget på facebook.

Låt oss peta lite i vad som står där, och vi får här anta att åsikterna är både Trumps och Wachtmeisters.

Det inleds genom att deklarera att landet är viktigare än ”partier”, ”byråkrater” och ”journalister”. På en sådan övergripande nivå går det förstås bara att spekulera i vad som avses, men om vi skulle tänka oss att byta ut ordet ”partier” mot ”demokrati” skulle vi hamna någonstans i ”Vårt fosterlands väl behöver bevaras genom att ge avkall på demokratin”. Att de sedan fortsätter med att fösa in ”journalister” i den grupp som behöver maka på sig för landets väl är än mer oroväckande. Pressfrihet och demokrati går hand i hand.

Sedan ska ”vi anstränga oss” för att ”ta tillbaka” den industri som flyttat utomlands. Hur då? Att företag frivilligt kan flytta en del av sin verksamhet till andra länder, är uppenbarligen inget som ett lands styrande kan besluta annorlunda om – även om Trump anser sig kunna straffbeskatta företag som gör så. Det enda andra besked han ger om HUR återförandet ska gå till är att sätta upp handelshinder och därmed isolera USA. Självklart kommer det även att drabba landets export, och även om det finns en klar obalans – USA importerar långt mer än man exporterar – kommer det i längden att drabba amerikanska företag. Om vi nu överför detta till Sverige betyder det, förutom att Sverige uppenbarligen inte kan vara med i EU, att vi ska sätta upp höga handelsmurar runt ett land med knappt tio miljoner invånare som verkligen är beroende av en blomstrande exportindustri.

Sedan ska vi inte ”släppa in” papperslösa, skriver han. Det gör ju i och för sig inget land idag. De papperslösa tar sig i princip alltid in i länder illegalt, undantaget vissa kvotflyktingar som saknar ID-handlingar men inte inresetillstånd och de som blivit papperslösa efter ankomst. Men när en papperslös befinner sig i ett land och söker asyl måste landet behandla asylansökan. Det faktum att du saknar giltiga ID-handlingar är inte skäl nog att avslå. Givetvis kan USA bestämma sig för att inte följa flyktingkonventionen, men det skulle i så fall placera landet i nivå med Nordkorea. Sverige kan inte bara strunta i alla konventioner utan att det får efterverkningar. I ett första läge dom och böter i EU-domstolen. I förlängningen sanktioner från FN.

Muslimer ska inte ”integreras med kaffe och Mona Sahlin”, utan ”assimileras”, vilket betyder anpassa sig till vårt lands lagar och kultur. Lagarna gäller förstås för alla redan nu, men vad menas med ”anpassa sig till vår kultur”? Människor som flyttar till ett annat land har rimligtvis rätt att anamma den kulturen i den takt de själva vill så länge de följer lagen. Många länder runtom i världen har små svenskkolonier där det dricks Gevalia, äts sill och ”Små grodorna” sjungs på midsommar – och invandrare i Sverige kan både fira svensk midsommar och sina respektive länders traditioner. Vi hamnar i en absurd situation om vi ska ha synpunkter på hur människor inom lagens råmärken väljer att leva sina liv.

Att Trump dragit upp ”kultur” i något tal som särskilt viktigt för invandrare att anpassa sig till är inte troligt, eftersom USA är byggt av invandrare och en smältdegel för olika kulturer som integreras med varandra. ”Assimilering” är ett sverigedemokratiskt koncept.

Att Wachtmeister och Trump sprider muslimhat och hyllas för det är dessvärre skåpmat. I en värld där många länder, inklusive USA, alltid vurmat för religionsfrihet och i Sverige, där vi gradvis steg för steg insett att människors tro är deras ensak, går nu krafter bakåt för att inskränka och reglera.

Att stoppa trafiken över Öresundsbron är en mycket oekonomisk väg att gå, och med tanke på att antalet asylsökande nu är drygt femhundra i veckan är det svårt att se vad vinsten skulle vara med att lamslå hela regionen.

Sverige ska sedan bli vad vi var för ”hundratals år sedan”, dvs ”fritt, starkt och respekterat”. När? Gustaf II Adolfs tid? Karl XII, som levde bland muslimer i åratal hellre än att åka hem till Sverige? Sverige är och har alltid varit ett bra och internationellt respekterat land. Vi behöver inte gå bakåt i tiden för att känna stolthet.

Sedan raljerar Wachtmeister om hur ”etablissemanget” skulle reagera om detta sagts i Sverige.

För det första reagerar ”etablissemanget”, dvs media, övriga politiker inklusive många republikaner och privatpersoner tämligen starkt även i USA, så detta med att det skulle funka där men inte här är en skröna.

För det andra sägs exakt det Wachtmeister uttrycker i Sverige av svenska politiker från ett parti med nazistiska rötter.

Det är alltså inte så att förslagen funkar i USA, men inte här. Det går att uttrycka grov xenofobi både där och här. Det går hem bland en del. Men både där och här finns många som kan läsa igenom budskapet, och som känner igen 30-talstongångarna, och vi är fortfarande fler än de som applåderar.