SD normaliserar assimilation

Paula Bieler, SD, är en av de som försöker förändra betydelsen av assimilation och försöker ”tvätta” begreppet från dess ursprungliga innebörd, genom att kalla det en ”naturlig process”.

Flera politiker i SD kampanjar för att antingen mörka, ignorera eller förneka det tvång och hot som många olika experter anser att assimilation innebär – och de trakasserier och utanförskap som följer med som biverkan av sådana politiska kampanjer.

Lästips till alla som vill fördjupa sig:

www.antirasistiskaakademin.se/assimilering

Martin Ericson: Exkludering, assimilation eller utrotning?

Lena Kornyeyeva anser att assimilation skapar mer utanförskap

Ahmed Nouri Ahmed: Neither Assimilation Nor Integration

Wikipedia.org/wiki/Ackulturation

Wikipedia.org/wiki/Essentialism