Antal beviljade uppehållstillstånd

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se. Dela gärna några av dessa diagram på dina sociala medier.

Antal beviljade uppehållstillstånd till personer med asylgrundande skäl. Stapeln längst till höger är årsgenomsnitt [2005-2014]
Antal beviljade uppehållstillstånd till personer med asylgrundande skäl. Stapeln längst till höger är årsgenomsnitt [2005-2014]
Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas. Även flera andra personer har fått uppehållstillstånd i Sverige under dessa år, och de återfinns i statistiken under andra kategorier, som t.ex. tillfälliga, tidsbestämda uppehållstillstånd till gäststudenter, gästarbetare och även alla adopterade barn.

Antal familjemedlemmar som får uppehållstillstånd i Sverige för att de ska få återförenas med en närstående familjemedlem (make/maka/förälder/barn) som tidigare har fått uppehållstillstånd i kategorin som redovisas i ovanstående diagram – kommer i nästa diagram i denna artikelserie. Det visas separat för att det förekommer så mycket överdrifter kring hur många familjeåteranknytningar som sker i Sverige.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta på http://www.migrationsverket.se, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt och mer relevant årsgenomsnitt.)

Nästa diagram: Antal flyktinganhöriga / familjeåteranknytningar

Föregående diagram: Antal asylansökningar