Vad är den socialistiska ståndpunkten i migrationspolitiken?

Krönika av den liberale skribenten Telason Getachew

Under det senaste halvåret har liberaler och socialister helt ogenerat kramats, väldigt ofta och väldigt synligt. Det har kramats så pass mycket att konservativa och traditionella borgare tyckt att vi liberaler begått äktenskapsbrott. Kanske beror det på att en del borgare och konservativa vill överge oss.

Kramandet mellan liberaler och socialister gäller främst kring migrationspolitiken. När en stor del av borgerliga ledarskribenter och debattörer gått till attack mot liberala värden har en hel del liberaler protesterat och dessa protester har stötts och uppmuntrats av socialister. Detta har retat gallfeber på en del borgare och konservativa som påpekar att man inte alls kan lita på liberaler eller att det inte finns någon skillnad mellan liberaler och socialister.

Som liberal tycker jag att det är kul att socialister stödjer liberala ståndpunkter. Flertalet liberaler är skeptiska mot nationsgränser och principen att somliga har mer rätt än andra att vara sin egen lyckas smed bara på grund av vart de råkar vara födda. Liberaler är emot socialt konstruerade hinder som stänger ute människor, speciellt när människor inte kan rå för det.  Hinder som dessa är för liberaler orimliga när de praktiseras av en stat med våldsmonopol.

Om nu socialister uppmuntrar oss liberaler för att stå upp för ovannämnda principer har då dessa socialister blivit liberaler?

Jag skulle säga nej.

De flesta socialister som stödjer och uppmuntrar oss liberaler i vår kamp mot den illiberala utvecklingen inom borgerligheten har mer gemensamt med de borgare som mellan en fortsatt generös invandring och bevarandet av välfärdsstaten väljer det senare.

Den svenska välfärdsstaten och den svenska modellen är socialt konstruerade hinder. De stänger ut människor för saker som de inte kan rå över. Den svenska välfärdsstaten och den svenska modellen har störst stöd hos socialister. Därför är det underhållande att se när socialister av olika slag går till attack mot Skånes KDU ordanförande Adam Davidsson för följande tweet:
KDU skåne
Davidsson anser att nuvarande förhållningssätt till migranterna i Medelhavet är omoralisk.  Han menar att tusentals människor luras till att trotsa alla dödliga hinder som finns ute på Medelhavet. Om de gör det så finns det en stor chans att de kan få komma till Europa. Men det finns ett pris att betala, man kan som Alan Kurdis familj förlora sina barn genom att ta dessa risker.

Davidsson beskriver verkligheten.

Tusentals människor dör varje år i sitt försök att nå fort Europa. För att motverka detta föreslår Davidsson att man ska bogsera migrantbåtarna tillbaks där de kom ifrån. Istället för nuvarande system så vill Davidsson ha fler lagliga vägar in till Europa och att Sverige ska ta emot fler kvotflyktingar.

Vad i Davidssons resonemang låter så verklighetsfrämmande hos den socialist(socialdemokrat och vänsterpartist) som med näbbar och klor försvarar den svenska välfärdsstaten och den svenska modellen?

Man har liknat Davidsson som likvärdig Sverigedemokraterna. Detta är underligt då realiteten av socialisters förhållning till välfärdsstaten och svenska modellen är bland annat det som gör Davidssons resonemang rimlig. Med tanke på den socialistiska politiken som stänger ut människor och utlämnar de till misär och fattigdom. För betänk här att Davidsson och många konservativa med honom vill ta emot fler asylflyktingar och öppna fler lagliga vägar.

Istället för att föreslå reformer av den svenska välfärdsstaten och den svenska modellen har svenska socialister av olika snitt hyllat de ”vinningar” som deras kollegor Syriza har gjort i Grekland och de vinningar som den socialistiska presidentkandidaten Bernie Sanders har gjort. Talande för både Syriza och Sanders är att de spär på främlingsfientliga dogmer. Syriza genom att sitta i regering med ett främlingsfientligt parti. Sanders genom att sprida myter när han blir tillfrågad om vad han tycker om öppna gränser:

It would make everybody in America poorer — you’re doing away with the concept of a nation state, and I don’t think there’s any country in the world that believes in that.

Återigen som rubriken lyder, vad är den socialistiska ståndpunkten i migrationspolitiken?

Denna artikel har tidigare publicerats hos Frihetssmedjan.