Fria Tider och antisemitismen

Sverigedemokraterna debatterar just nu internt om hur man ska förhålla sig till den rasistiska nättidningen Fria Tider. Detta efter att Zeth Arkö Gogman (SD) skrivit om det i Sd-kuriren. Nättidningens muslimhat anses accepterat, medan deras judehat känns besvärande, till och med för SD. Politifonbloggen har skrivit en längre artikel om detta. Vi har saxat delar av artikeln här. De delar som belyser Fria Tiders judehat.
”En artikel som Zeth angriper är denna om ett kontroversiellt utspel från USA:s vicepresident Joe Biden, där han menar att amerikanska judar har stor makt och spelat en nyckelroll i sociala förändringar. “Omfamnandet av invandringen” och “social rättvisa”. Det liknar onekligen konspirationsteorierna om så kallad judisk makt, idéer och tankestrukturer där judar pekas ut som orsaken till förment misshagliga samhällsförändringar. Antagligen menade inte Biden att reproducera antisemitiska idéer, eller ens framställa de judar han syftar på som en negativ kraft.

Antisemitism in Budapest Gyermekavasut
Yigal Chamish / Foter.com / CC BY-NC-SA

Fria Tider, däremot, framställer det på ett annat sätt. Rubriken lyder “Biden: ‘Judar’ gav oss invandring, feminism och homoäktenskap”. Vad tänker då Fria Tider om invandring, feminism och homoäktenskap? Ingenting positivt iallafall. De två senare fenomenen är dessutom allt vad de lyckas läsa in i “social rättvisa”, eller åtminstone vad de fann viktigast att lyfta ut. Ett russinplockande man rimligtvis måste förstå som högst tendentiöst.

Indirekt påstår de alltså att Biden sagt att judar är ansvariga för tre fenomen som Fria Tider avskyr och dessutom vänder de sig till ett klientel som är motståndare till dessa. Att knyta något till något annat man ogillar är i sig ett nedsättande sätt att resonera. Fria Tider fäller ingen kritik mot Biden, istället redogör de kortfattat för en kritiker av hans uttalande, innan de raskt vänder sig till två forum för vit-makt-aktivister och hämtar två citat från dessa.

Båda går ut på att Biden nu erkänt något som antisemiter hävdat sedan länge, ena kommer från nazistforumet Stormfrontoch det andra från den svenska nazistiska nyhetsförmedlaren Nationell.nu. Kommentarsfältet består också till stor del av antijudiska konspirationsteorier från Fria Tiders läsare, vilket är det vanliga när de lyft fram ordet “judar” eller variant därav.

Som det får förstås är Fria Tider alltså ute efter att marknadsföra nazisters perspektiv på konspirationsteorier om judar och så kallad judisk makt. Måhända är det inte ett öppet pläderande för antisemitism men det är åtminstone ett uttryckligt rekommenderande av antisemitiska perspektiv på kontroversiella utsagor om judar. Widars överslätande väger alltså ganska lätt inför artikelns faktiska utformning.

En annan artikel Zeth angriper är denna, där en kvinna menar att judar spelar eller bör spela en ledande roll i kampen mot antisemitism och för skydd av pluralistiska samhällen i Europa. Hon säger också att Europa inte kommer att överleva om inte social pluralism accepteras och antisemitism förpassas till historien. Fria Tider vinklar det till att det skulle vara en varning riktad till européer att inte göra motstånd när “det judiska ledarskapet omvandlar Europa till en mångkultur”. De avrundar med ett retoriskt konstaterande: “På vilket sätt Europa skulle dö om man lät de vita folkgrupperna överleva framgick dock inte i reportaget.”

Det är alltså antijudisk konspirationsteori rätt igenom. De tar avstamp i att det skulle finnas en judisk konspiration som avser påtvinga Europa mångkultur, en kombination av konspirationsteorin om judisk makt och en variant av den som florerar i vit-makt-miljöer som går ut på att judar (eller i en del fall vänstern, etablissemanget, osv.) påtvingar “vita” länder invandring eller mångkultur i syfte att utrota “vita”. (Vi har behandlat en utgåva av den senare myten i en tidigare artikel.) Antisemitiskt så det skriker om det.

Fria Tider har publicerat en hel del artiklar på likande teman, bland annat en artikel som anknyter till den om Joe Biden. Den ryske makthavaren Vladimir Putin ska enligt den ha sagt att den ryska revolutionen var en produkt av en “övervägande judisk regering[s]” “falska ideologiska grunder”, vilket Fria Tider korrelerar med Bidens uttalanden fast i Fria Tiders förståelse av dem som ett erkännande av konspirationsteorin om så kallad judisk makt och att denna skulle ligga bakom sådana för redaktionen misshagliga fenomen som invandring, feminism och homoäktenskap.

De gör alltså en parallell mellan den ryska revolutionen och dessa senare fenomen. Den ryska revolutionen låter de sedan karakteriseras av den röda terrorn då utrensningar av opposition innebar ett omfattande mördande och förföljande. Resonemanget ger alltså vid handen att Fria Tider betraktar dessa historiska skeenden som produkter av judar och fullkomligt förkastliga. Man kan tycka att det är lite oseriöst att jämföra mord på miljoner med asylmigration, jämställdhet mellan könen och möjlighet för homosexuella att ingå äktenskap men Widar Nord anser antagligen att det är helt okej med tanke på vad han försvarat i SD-kuriren.

En annan lyfter fram en palestinaaktivist som skrivit en text om att judar styr medierna, även det en variant på konspirationsteorin om så kallad judisk makt, som mest verkar gå ut på att läsaren ska gå vidare och läsa den där den återfinns efter att den tagits bort ur massmedia.

Det finns många fler exempel, nedsättande rasifieringar av judar som anspelar på eller reproducerar antisemitiska myter är relativt vanligt hos Fria Tider och de är populära som just detta hos det klientel som kommenterar.”

Gästinlägg från Politifonen, läs gärna deras artikel i sin helhet