Intervju med Mariam Osman Sherifay

Mitt namn är  Mariam Osman Mahmoud Sherifay, född 16 november 1954 i Kairo, är en svensk socialdemokratisk politiker och lärare från Sundbyberg.

Jag var riksdagsledamot mellan 2002-2006 Jag har särskilt ägnat mig åt problem gällande diskriminering, Mellanösternkonflikten och mänskliga rättigheter.

MariamVad kan Du säga om Ditt engagemang inom Centrum mot Rasism (CMR)?

Jag har varit ordförande för Centrum mot rasism från mars 2009- till mars 2013 och tilldelades 2009 det svenska Martin Luther King-priset. Fördelarna med att vara ordförande för Centrum mot rasism har varit många. Att presentera så många föreningar som kämpar för jämlikhet, mot rasism och diskriminering är på många sätt ett tungt uppdrag! Det var ganska jobbigt att hålla på med något så negativt som rasism,  att behöva ta emot rasisters hot, förnedring och trakasserier var det mest jobbiga.  Det positiva var att jag presenterade så många föreningar i Sverige, påverkade makthavare och media.

Vad brukar vara ditt bästa argument emot då du hör en rasistisk åsikt? När du hör en rasistisk åsikt, hur brukar du argumentera emot?

Jag brukar ta till orda när det behövs. Man måste alltid säga ifrån och argumentera mot på det ett sätt som passar situationen och den som uttrycker rasistiska åsikter. I debatter är det viktigt att man har respekt för sin motståndare och låta den tala till punkt, inte engagera sig känslomässigt. Jag ser till att jag är påläst men kastar mig aldrig i en diskussion där man säger ” muslimer, judar eller romer är si eller så” för det betyder att man accepterar rasister och nazisters problemformuleringar.

Det är viktigt att bemöta rasism, främlingsfientlighet och fördomar i vår vardag.
Vi behöver visa vad rasism kan göra och vad rasism har gjort med vår värld. Visa att det finns en en annan värld som är möjlig. Visa vad rasism erbjuder som hat, rädsla, ett samhälle som splittrar, full av sociala motsättningar, ett samhälle som är full av människor som bär på hat och fiendskap. Människor som inte vågar, som är rädda för varandra, som hatar och förgör.

Vi behöver visa att rasismen inte erbjuder några lösningar och samtidigt måste vi erbjuda något som faktiskt kan vara en lösning.

Expo har myntat begreppet ”positiv antirasism”. Att antirasister inte bara är mot något, mot rasism, utan även för något. Vilka är de positiva värderingar, metoder och idéer du förknippar med antirasism?

Att vara antirasist betyder att man är för ett jämlikt samhälle. Det finns bara positiv antirasism, man är ”anti” det onda och ”för” det goda. För mig handlar det om demokratiska värderingar som handlar om alla människors lika värde , om vi är födda fria och jämlika. En evig kamp mot normer, strukturer och rasism. Vanliga metoder och idéer som jag förknippar med antirasism är manifestationer, demonstrationer , filmer , opinionsbildande, debattartiklar och studiecirklar.