Vem har rätt till återetableringsstöd?

På sociala medier cirkulerar ryktet om att samtliga cirka 80 000 personer som sökte asyl år 2015 men beräknas få avslag, kommer att automatiskt erhålla återetableringsstöd. Summan är 30 000 kronor per person, vilket enligt vissa skulle innebära en påstådd sammanlagd kostnad av 2,4 miljarder kronor.

Återetableringsstödet är en summa pengar beviljade av Migrationsverket, som skall användas för att återetablera sig i hemlandet.

I själva verket krävs att den som avvisas eller utvisas frivilligt återvänder till sitt hemland. Totalt 170 miljoner kronor utbetalades i återetableringsstöd åren 2007-2014. Stödet gavs till 6 004 personer. Om ryktet kring återetableringsstödets framtida kostnader skulle visa sig stämma, krävs en ökning av antalet personer som frivilligt väljer att lämna Sverige med 1 500% under ett år, jämfört med de föregående sju åren tillsammans.

Är det sannolikt? Det får vi se. 😉

Källor:

Migrationsverkets hemsida med information om återetableringsstöd

Migrationsverkets årsredovisningar – åren 2007-2014