Myt: har islam mördat fler?

Det förekommer att personer ibland försöker skuldbelägga nu levande människor för något som skett förr i tiden, och jag har många gånger läst debatter där jag och andra icke-rasister anklagas för att ”förneka/skydda/försvara muslimers mord/våldtäkter/brottslighet”, tillsammans med påståenden om att islam/muslimer påstås ha mördat fler än både Stalin, Lenin, Hitler och Mao.

Demobilize child soldiers in the Central African RepublicSå här har en av dessa myterna sett ut på olika ”svenskvänliga bloggar” som en hel del SD-väljare och några SD-politiker helt okritiskt sprider vidare:

ryska tidningen Vedomosti citerar en anonym källa i det ryska försvarsdepartementet som har en lista över antal dödade i olika Muslimska/arabiska krig:
1 – 3,000,000 Inbördeskrig i Nigeria (1967-1970)
1,000,000 Iran–Irak-kriget (”Första” gulfkriget 1980–1988)
570,000 Eritreanska självständighetskriget (1961–1991)
550,000 Somaliska inbördeskriget (1988– nu)
529,000 Turkiska frihetskriget (1919–1923)
500,000+ Assyriska erövringståg (fram till 7:e seklet före vår tideräkning)
230,000 – 1,400,000 Etiopiska inbördeskriget (1974–1991)
178,258 – 461,520 Darfurkonflikten (2003-present)
100,000 – 1,000,000 Algeriets ”befrielsekrig” (1954–1962)
100,000 – 120,000 Syriska inbördeskriget (2011–present)
… osv …

FAKTA:
Assyriska erövringstågen hör uppenbart inte hit. Islam grundades ungefär år 610. Allt som inträffat 1 400 år tidigare än det, kan inte ha berott på varken islam eller muslimer!

FAKTA:
Flera krig på listan startades av gerilla-grupper, som ville försöka få mer demokrati, mer mänskliga rättigheter, få bort förtryck mot minoriteter eller störta en militärdiktator som tagit makten genom en statskupp, som t ex i Nigeria (drivkrafter bakom statskuppen var nationalister som hatade demokrati och var katolska och kristna militärer), Eritrea, Somalia, Etiopien, Darfur, Syrien och Algeriet, där ca 153 000 gerilla-soldater dödades, långt mer än 300 000 civila algerier omkom (troende muslimer), och blott ungefär 26 000 franska soldater dog.

FAKTA:
Om man ombeds förenkla grovt, för att kortfattat förklara  komplexa skeenden med få ord, så bör väl skulden läggas mer på ”kommunism”, ”separatism” eller ”frihetskämpar”, istället för på muslimer? Man bör samtidigt tänka på att procentandelen kristna invånare i Etiopien och Eritrea har en längre tidsperiod varit ungefär 50% av det totala invånarantalet.

FAKTA:
Iran-Irak-kriget startade i september 1980 när Saddam Hussein försökte invadera Iran, för att erövra landområden och oljefält runt Persiska viken, efter deras interna revolution och maktkamp.

Alla skulle med lätthet kunna googla och hitta många fristående, oberoende uppgifter som motbevisar liknande och andra sorters konstruerade paradoxer och påhitt. Med lätthet motbevisades här 9 av de första uppräknade 10 exemplen på ”massmord” på denna lista. De som med en uppenbar agenda emot muslimer/islam försöker sprida sådan skrämselpropaganda som om den vore sanning – reducerar sin egen trovärdighet till noll och vi behöver bli fler som kritiserar personer för uppenbart falska påståenden.

Det totala antalet avlidna i krig bör inte skyllas på den ena parten eller på en grupp religiösa personer på den ena sidan. Oavsett vad du tycker om religion, så kan du ändå inte ta upp samtliga avlidna som stridit på båda sidor som ”offer för religiöst motiverade handlingar” eller på den nuvarande majoritetsreligionen i landet där striden stod – kanske för länge sedan. Det är aldrig den enes fel när två träter. Stor procentandel dödsoffer och skadade i krig och terrorism är muslimer.

Av alla de som dött av:

  • svält, undernäring, sjukdom, som ett resultat av ett krig, statskupp eller naturkatastrof
  • svält, undernäring, sjukdom, som ett resultat av att ha blivit satt i fångläger/arbetsläger som utpekad/påstådd farlig regimkritiker

– har det ofta berott på att t ex en fascistisk diktator försökt skydda sin egen makt, eller att personer som anses höra till en viss religiös grupp eller annan minoritet hotas och förföljs pga intolerans och rasism. Den religiösa trosuppfattningen eller politiska ideologi som offren har bör inte användas som enda bevis för att bedöma orsaken till dödandet.

Att det idag finns länder, med islam som statsreligion eller där befolkningen utgörs av mer än 50% muslimer, innebär inte att alla som omkommit i krig i det landet automatiskt kan tillskrivas en gärningsman som dödat med hänvisning till dennes religiösa tro.

Alla som lever nu bör slippa bli straffade som kollektiv, slippa svartmålas för att ha ”blod på sina händer” för vad någon av deras förfäder – eller andra som har likadan religiös tro – eventuellt skulle ha utfört.

Sluta generalisera så grovt! Sluta kalla någon för mördare för vad du tycker att de är ”uppenbart medskyldiga till” och vad du tycker de har personligt ansvar för! Sluta relativisera genom att försöka mäta, väga och räkna åt det ena eller andra hållet! Sluta avkräv oskyldiga personer ett avståndstagande för vad andra personer i andra länder har gjort eller gör.