SDU vs. SDU

Sverigedemokraternas Ungdomsförbund, SDU, bildades första gången 1993, och efter en kort tid lades det ner redan 1995. Ett nytt försök gjordes 1 november 1998, ett helt nytt SDU grundades.

SD-trash orangeFörsta januari 2015 hade SDU 5 054 medlemmar. (scrolla allra längst ner till botten av sidan)
I mitten av september 2015 valdes en helt ny styrelse i SDU, ungefär hälften av alla kongressdelegater lämnade kongressen pga det.

Moderpartiets partistyrelse beslutade att de ännu en gång bryter med ungdomsförbundet. SD sände brev till medlemmarna att de inte kan vara dubbelanslutna i både moderpartiet SD och i det ”gamla” SDU. Partisekreterare Richard Jomshof säger det rör ungefär 800 personer, och tvingar även det gamla SDU att skaffa nytt namn och webbdomän. Nya styrelsen i ”gamla” SDU var snabbt uppe med en helt nystartad webbsida, där de påstår att de nu har omkring 4 000 medlemmar. (i högerspalten)

På våra frågor om kidnappningen av webbplatsen svarar den person som administrerar gruppen facebook.com/sdungdom så:

”Tyvärr har vår domän legat på SD:s server och de har därför haft tillgång till den och kunde därför kapa den och styra om den.”
”…fick hjälp av SD […] i ett läge när ingen trodde att det någonsin skulle uppstå en konflikt.”

NUJessicaSDUGamla SDU har enligt uppgifter tillåtit ungdomar som är medlem i Nordisk Ungdom att de kan vara dubbelanslutna. Nordisk Ungdom har också visat sitt tydliga stöd till Jessica Ohlson.

Av de gamla SDU-regionernas ordföranden och styrelser har de börjat att offentligt meddela vilka de stödjer och vilket SDU de rekommenderar sina medlemmar att vara med i:

Går ur och stöder moderpartiet SD Stöder Jessica Ohlsons ”gamla SDU”
Gävleborgs län (226) Stockholms kommun (235)
Hallands län (172) Uppsala län (214)
Södermanland (148) Värmlands län (174)
Västerbottens län (100) Dalarna (135)

(siffrorna inom parentes är antal medlemmar dessa regioner hade den 1/1 2015, enligt Kasselstrand, förra SDU-ordföranden)

Naturligtvis tror ingen att medlemmar i någon förening alltid tycker likadant i alla frågor. Det kommer, högst troligt, att bli splittringar inom många regionförbund, som man kan observera i t ex Blekinge och Skåne, och att några av de 19 000 i moderpartiet kan ha lite större sympatier med gamla SDU. Vad som redovisats här ovan är då regionstyrelse eller regionordförande tydligt meddelat ett ställningstagande. (Känner ni till någon information från SDU i resterande regioner, så tipsa oss, vi kompletterar gärna listorna.)

Vad som går att utläsa av planeringen just nu är att SD:s medlemsregister ska hantera registret med de som vill vara med i moderpartiets kommande ungdomsverksamhet.