Nativitet – födsloöverskottet

Statistik kring asylansökningar, migration och befolkning uppdateras regelbundet på http://www.Migrationsverket.se och http://www.SCB.se. Dela gärna några av dessa diagram i vår artikelserie ”korta motargument” på dina sociala medier.

Födsloöverskottet, antal nyfödda minus antal avlidna personer per år. Stapeln längst till höger är årsgenomsnitt (2005-2014)
Födsloöverskottet, antal nyfödda minus antal avlidna personer per år. Stapeln längst till höger är årsgenomsnitt (2005-2014)

Stapeln längst till höger är ett genomsnitt av de 10 kalenderåren som visas.

(Disclaimer: äldre statistik finns att hämta, men vi har avgränsat till de tio senaste fullständiga kalenderåren i dessa diagram, för att få aktuellt genomsnitt.)

Nästa diagram: Befolkningstillväxt

Föregående diagram: Flyktinganhöriga som fått uppehållstillstånd