Stoppa SD – lär av 30-talets arbetarrörelse

Det är 10 000-kronorsfrågan, socialdemokrater i hela Europa pratar om det och inte någon vare sig vet eller har goda erfarenheter av sina egna försök

SD_kuriren_92Det som är 10.000 kronorsfrågan är hur man bemöter Sverigedemokraterna. Enligt Johan Westerholm beskrev Jan Larsson Socialdemokraternas hållning till SD på det sättet vid ett tillfälle.

Det förundrar inte mig alls. Partierna vet inte hur de ska bemöta SD och ofta har de en verklighetsfrämmande syn på varför folk stöder partiet.

Det finns stora skillnader mellan hur folk i SD:s väljarbas ser på SD (om man pratar med dem) och hur motståndarna till SD ser på SD.

Enligt de som är mot SD är SD ett enfrågeparti utan lösningar på problemen, och som bara har en fråga på sin dagordning: invandringen. Men så ser inte SD:s väljare på SD. De tycker tvärtom att de ANDRA partierna inte har några lösningar alls. Det har SD, tycker de, och ofta i frågor som andra partier totalt ignorerar.

SD – ett parti med ”lösningar”

SD vinner ökat stöd bland folk som är mot nedskärningar i äldrevård och demensvård, bland fattigare, bland arbetare, bland folk som är hemlösa och bland folk som utsatts för vanvård i barnhem och fosterhem. De vinner det stödet för att folk ser dem som ett FLERFRÅGEPARTI, inte ett enfrågeparti.

Ja i slutänden är det ändå ”skär ner på invandringen” som är deras ”lösning” på det mesta. Men DE HAR EN ”LÖSNING”. Just det där med att inte ha lösningar, är det som så många väljare anser att de etablerade partierna inte har. Alla regeringar, vare sig från vänster eller höger har bara skurit ner och skurit ner. Lösningarna på krisen är på sin höjd att vilja ha in mer skatt eller att kasta in ytterligare ett jobbskatteavdrag. Det är inte mycket. SD erbjuder något annat: ”Vi ska ta miljarder från invandringen och ge till de behövande”.

SD lovar att man kan skapa fler resurser (minska invandringen), medan andra partier, utom kanske Vänsterpartiet,  i praktiken bara lovar fortsatta nedskärningar.

Stödet ökar bland landets pensionärer, för SD ökar därför att SD säger att de vill sätta stopp för den politik Alliansen och Socialdemokraterna fört i över 20 år, det vill säga att de vill att pensionärer ska få det bättre. Det är det SD vinner stöd på.

Dessutom ses SD som mer demokratiska, som att ”de lyssnar på vanligt folk”. SD:s väljare känner sig mer ”sedda” och ”lyssnade till” av SD än av de andra partierna.

 

Lösningar och demokrati

Ska vi stoppa väljarstödet till SD räcker inte motstånd och avståndstagande från rasismen. Det räcker inte att visa hur många idioter och rasister som gömmer sig i partiet. Vi måste lära av hur arbetarrörelsen på 30-talet slog ner nazismen i Sverige.

Sverige var nämligen ett framgångsland i kampen mot nazismen. Nazisterna fick aldrig mer än 2% av rösterna här.

Anledningen var att arbetarrörelsen och Socialdemokraterna gjorde ett effektivt arbete för att bekämpa partiet. Detta stöddes av borgarna och näringslivet på ett synnerligen effektivt sätt.

Lite förenklat kan man säga att arbetarrörelsen såg att det var nazisternas prat om att lösa krisen som fick dem att få röster. Inte hatet i första hand, inte rasismen, utan deras fokus på lösningar. De ville lösa arbetslösheten, få slut på politiskt käbbel och göra det bättre för alla medborgare, ansåg väljarna. Dessutom ansåg paradoxalt nog nazisternas väljare att nazisterna lyssnade på dem och såg dem, på ett sätt som andra partier inte gjorde. De trodde att deras frågor skulle bli uppmärksammade lättare i en diktatur än i en demokrati.

Arbetarrörelsen lade därför fokus på att lösa 30-talets ekonomiska kris. Det finns inte ett enda politiskt beslut under 30-talet som inte tog med kampen mot nazismen i åtanke. Nödlösningar, nödhjälpsarbeten, infrastruktursatsningar, semesterlagen, allt ingick i ett paket för att stoppa nazismen och rädda demokratin i Sverige.

Nazisterna skapade ”fred” mellan arbetsgivare och arbetare. Socialdemokraternas och arbetsgivarnas demokratiska motdrag här blev Saltsjöbadenavtalet 1938 med ordnade regler för strejker och förhandlingar i Sverige. Bara för att nämna ett exempel.

Och parallellt med det drog de igång ett demokratiprojekt Sverige aldrig sett maken till varken före eller efter 30-talet. Istället för att vara en börda för samhället, vilket många väljare trodde på 30-talet, ville man visa att demokrati tvärtom var ett framsteg. Det var inte demokratin som låg bakom 30-talets depression utan BRISTEN på demokrati, menade man.

2014

Ska vi stoppa SD måste vi lära av historien. Det behövs lösningar på de kriser som finns, på nedskärningarna, på arbetslöshet, integrationsproblem, fattigdom etc etc. Och det behövs demokratiarbete i massor.

Att partiet är rasistiskt vet alla redan. Om man tvivlar på det kan man läsa vad Jimmie Åkesson anser om Islam. Byt ut orden ”islam” och ”muslim” till ”judendom” och ”jude” om ni inte ser rasismen. Det skulle kunna vara skrivet av nazister på 30-talet.

Men att säga nej till rasismen, och visa att SD är rasistiskt, är inte nog, för det är få som röstar på SD för att de är rasister. SD får röster för att folk upplever dem som ett bättre demokratiskt alternativ med politiska lösningar.

Det behövs lösningar och demokrati och ännu mer lösningar och demokrati.