Invandring och vägglöss

Gästinlägg av Politifon

Invandringskritiken tar sig uttryck i väldigt många konfigurationer. Den folkligt vedertagna infallsvinkeln är förstås den ekonomiserade argumentationen, där invandringen antingen beskrivs som räntabelt positiv eller negativ, att den när eller tär. Annan argumentation frambär vilken inverkan invandringen har på brottslighet, om den ökar brottsfrekvensen, eller minskar den.

I dag tänkte vi bemöta ett som inte erhållit samma erkännande, eftersom den tenderar att avhumanisera invandrade människor. Likväl propageras det friskt på de ledande fascistiska eller invandringskritiska sidorna för att invandrare inte lever lika sanitärt som sina svenska motsvarigheter, att gräsrotsrörelsernas debattörer därför föreslår allt mellan tvångssanitering vid ankomst till Sverige, till att vi helt enkelt slutar ta emot invandrare, och bryter mot internationella lagar om asyl och skyddsrätt.

Vilken infallsvinkel du än väljer att angripa, måste det först och främst accentueras att de alla har en sak gemensamt:

Nya begrepp utformas ständigt för invandringskritiken eftersom det finns ett behov av att normalisera inställningen, och i grunden handlar det om ett rasifierande företag och ren rasism. Det är vad som gömmer sig bakom argument om människorättsaktivism, humanitära åtgärder, ekonomiska argument och visioner om marknadspolitisk progress.

I det här fallet ställs vi mot att invandrare är ohygieniska och därför för med sig både sjukdomar och parasiter. Vi valde därför att mot den bakgrunden titta till aktivitetsnivån bland vägglöss i de svenska städerna och jämföra den mot städernas antal utrikesfödda invandrare. Nedan följer diagrammet:

Löss

Här kan vi se att det inte finns någon tydlig korrelation mellan högt antal invånare födda utomlands och vägglössens aktivitetsnivå. Istället måste även andra orsaker undersökas.

Det är dessa orsaker som förlöjligas av de opinionsbildande sidor som investerat ett intresse i att smäda invandrare. Att världen blivit alltmer globaliserad och att vi svenskar reser i allt större utsträckning eftersom resvägarna är allt öppnare och inkomstnivåerna ökat är uppenbarligen inte värt att betrakta som seriöst.